torsdag 23 september 2010

Nu kom besked - riksdagsledamot


Idag kom besked om vilka som blivit valda till Sveriges Riksdag.

Valmyndighetens hemsida kan man se vilka som är valda som ledamöter till Sveriges Riksdag från Kalmar län.

Ett stort och varmt tack till alla som visat mig förtroende att få företräda Kristdemokraterna och Kalmar län under kommande fyra år.

Ett stort tack också till alla er som valt att sätta ett kryss för mitt namn. Jag noterat med ödmjuk glädje att procentuellt har jag faktiskt fått flest antal personkryss bland ledamöterna från Kalmar län (13,29 %). Jag tar detta som uttryck för förtroende och lovar att göra mitt bästa för att leva upp till de förväntningar som finns på mitt uppdrag som riksdagsledamot.

2 kommentarer: