torsdag 9 september 2010

Företagsbesök .... och arbets EKG


Igår gjorde jag ett intressant besök tillsammans med finansutskottets ordförande Stefan Attefall och vår gruppledare i kommunen Åke Nilsson. Vi var på Planja i Järnforsen och besökte den 30 000 kvadratmeter stora industrianläggningen. Idag arbetar hela 164 personer på Planja. Företaget är ett gott exempel på hur en industri på en mindre ort kan expandera och utvecklas. Foto ovan från studiebesöket på Planja där vi får information av platschef Lars Olofsson.

Idag torsdag har jag varit i Västervik på sjukhuset tillsammans med landstingsgruppen och därefter en presskkonferens i Vimmerby. Vi gav tydliga besked om möjlighten för olika patientgrupper att slippa långa onödiga resor genom att vi erbjuder möjlighet till arbets-EKG också i Vimmerby.

Utför arbets-EKG i Vimmerby!

- Landstinget bör satsa på att kunna utföra arbets-EKG i Vimmerby. Idag är det långa väntetider till sådana undersökningar. Dessutom måste en stor del av dagen avsättas, när inlandets befolkning idag måste åka till Västervik för att få undersökningen gjord.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd (KD), på torsdagen med anledning av den kristdemokratiska landstingsgruppens möte i Västervik.

- Specialistläkarmottagningen i Vimmerby fyller en viktig funktion. Genom att slutenvårdsspecialister från Västervik kommer till Vimmerby slipper befolkningen i Hultsfred och Vimmerby avsätta upp till hela dagen för resorna till och från sin läkarundersökning. Även ur miljösynpunkt skulle det vara en vinst och kraftigt minska antalet bilresor fram och tillbaka till Västervik, säger Anders Andersson, Järnforsen, andranamn på landstingsvalsedeln.

- Samhällsekonomiskt skulle det innebära en produktionsökning, eftersom frånvaron från arbetsplatsen skulle minska med flera timmar per person och besök, säger Elisabeth Lago Nilsson, Flohult, tredjenamn på landstingsvalsedeln.

- Sammantaget ser vi bara vinster med att skaffa en arbets-EKG till Vimmerby: Kortare väntetider, minskad bortvaro från arbetsplatsen, minskat resbehov och minskad miljöpåverkan, summerar Gudrun Brunegård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar