måndag 23 augusti 2010

5,8 miljarder till sjukvård och äldreomsorg

Ännu ett glädjande besked idag från Allianens fyra partiledare.
Se Alliansens hemsida.

Pressmeddelande
Stockholm den 23 augusti 2010

Framgång för Alliansens sjukvårdsgrupp!

- Det är med stor glädje som jag tar emot beskedet att Alliansen satsar 5,8 miljarder på välfärdens kärna i form av förstärkningar på en rad områden inom sjukvården och äldreomsorgen. Detta är ett viktigt steg mot förstärkt patientsäkerhet, skärpt vårdgaranti, förbättrad vård för äldre, ökad tillgänglighet och ökat självbestämmande, bland mycket annat.

Det säger Anders Andersson (KD), ledamot i Socialutskottet och ordförande i Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp, i en kommentar till den välfärdssatsning på vård och omsorg som Alliansens fyra partiledare idag presenterade på äldreboendet Solskiftet i Rissne utanför Stockholm.

Under den gångna mandatperioden har Alliansen genomfört många reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i den svenska välfärden. Viktiga steg har tagits för en säker vård utan köer och en värdig och trygg omsorg. När det efter hand vänder i Sveriges ekonomi vill Alliansen förstärka arbetet för höjd kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i välfärden. Detta särskilt inriktat på höjd kvalitet i sjukvården och ökad trygghet i äldreomsorgen. De 5,8 miljarder kronor som nu aviseras gäller för perioden 2011-2014.

- När det gäller sjukvården innebär reformerna en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatrisatsning, förstärkt paritentsäkerhet och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti. Inom äldreomsorgen vill vi bland annat förbättra vården för äldre, öka kvaliteten och självbestämmandet för äldre i boendet, och förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.

- Äldre med flera olika symptom och diagnoser kan idag mötas av ett virrvarr av insatser och många måste administrera sina vård- och omsorgskontakter själva. Detta blir ofta en omöjlig uppgift. Därför vill vi särskilt satsa på att uppnå helhetslösningarna som tillgodoser patientiernas samlade behov, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar