torsdag 12 augusti 2010

Turnédag i Värmland


Pressmeddelande
Karlstad den 12 augusti 2010

Vård till alla på lika villkor

- Vård måste ges på lika villkor. Möjligheten att få god vård i tid ska inte vara beroende av om du är man eller kvinna, ung eller gammal, infödd eller inflyttad till Sverige, har högre eller lägre utbildning eller inkomst och inte heller var någonstans i landet du bor.

Det säger Anders Andersson (KD), ledamot i Socialutskottet och ordförande i Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp, som i eftermiddag tillsammans med Värmlandsalliansen besöker PCI-enheten på Centralsjukhuset i Karlstad.

- Det är spännande att ta del av den privata PCI-verksamheten som finns integrerad i Centralsjukhuset i Karlstad. Detta är ett bra exempel på vad Alliansen i Värmland åstadkommit vid tidigare majoritetsstyre, framhåller Anders Andersson.

Sverige har en mycket bra sjukvård om vi jämför med många andra länder. Alliansregeringen har under senare år också genomfört flera reformer för förbättrad kvalitet och tillgänglighet, liksom för att förstärka patientens valfrihet i vården. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Idag får tyvärr inte alla alltid vård på lika villkor. En av de viktigaste utmaningarna för nästa mandatperiod är därför att säkerställa en rättvis och jämlik vård.

- Vi vill därför införa en särskild lag som syftar till att stärka patienternas ställning. Idag finns bestämmelser som reglerar patientens rättigheter i flera olika lagar. Dessa bör samlas i en gemensam patienträttighetslag. Vi anser också att det bör göras en nationell satsning på att mäta jämlikheten i vården i form av öppna jämförelser. För att bekämpa ojämlikheten i vården måste också arbetet med att förbättra tillgängligheten intensifieras.

- Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, du ska få tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, du ska få en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Alliansen föreslår nu en tydlig skärpning av vårdgarantin. Vi vill korta tiderna. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, du ska få träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar. Detta är tydliga steg mot att nå målet om en köfri, säker och jämlik hälso- och sjukvård för alla människor, avslutar Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar