fredag 27 augusti 2010

Loftahammardagarna och jobb till personer med funktionsnedsättning


Idag har jag bl a varit i Loftahammar och tillsammans med partivänner i Västerviks kommun påbörjat tre dagars valaktiviteter under Loftahammardagarna.
På bilden ovan är jag i vår monter tillsammans med Lars-Inge Karlsson, Gunnel Ohlin och Roger Ohlin.

Pressmeddelande
2010-08-27

Jobb också till personer med funktionsnedsättning.


- Det är dags att ta ut kompassriktningen för nästa mandatperiod. Mycket är gjort av den Alliansregering som valdes förra gången. Men vi vill mer. Och i går kom Alliansens Jobbmanifest som pekar ut vad en fortsatt Alliansregering vill uppnå.

- Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige lite varmare och lite mänskligare. Bland förslagen märks bland annat att vi vill skapa 10 000 nya arbetstillfällen i offentlig sektor för personer med funktionsnedsätt-ning.

Det säger Kristdemokraternas riksdagsledamot för länet Anders Andersson, Järnforsen i samband med att han på fredagen besökte Loftahammardagarna.

Alliansregeringens jobbpolitik har under fyra år stått i fokus för många av våra reformer. Under nästa mandatperiod vill Kristdemo-kraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsätt-ning. Alla människor har rätt till en innehållsrik och meningsfull tillva-ro och i det ingår möjlighet att få ett arbete utifrån sin förmåga och förutsättningar.
Många privata företag, bland andra ICA, har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Där-för vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning, säger Anders Andersson (KD).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar