lördag 14 augusti 2010

Träff med speedwayförare inför GPPressmeddelande
Företagandet är grunden för välfärden och av stor betydelse för bl a motorsporten.

Under lördagen träffade riksdagsledamot Anders Andersson (KD) kända speedwayförare i samband med att de förbereder sig inför GP i Målilla. Denna träff hölls i Högsby där bl a elitföraren Hans Andersen och laddade upp inför kvällens internationella speedway-tävling.

Speedway är en folksport med starka rötter i vår del av landet. Att det dessutom genomförs GP för sjätte gången på G&B Arena i Målilla är en stor framgång för Målilla motorklubb.

Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet är grun-den för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas av att enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag.

Vår företagarpolitik syftar självklart i första hand till att ge tillväxt och fler jobb samt finansiering av den gemensamma välfärden. Men dess-utom vill jag markera uppskattning för att väl fungerande företag ofta är med och finansierar de folksporter som vi har i vårt land. Folkspor-ter som speedway, fotboll och andra idrottsgrenar som många upp-skattar och som ger en extra krydda i livet när vi får möjlighet att följa dem.

För att ge företagandet en extra utvecklingskraft och skapa fler jobb är mitt besked att jag vill arbeta för en sänkning av arbetsgivaravgif-terna. Jag tror detta är den skattesänkning som behövs för att ge oss fler jobb och en tryggare och bättre framtid. Vidare vill jag göra det enklare att nyanställa genom att förlänga den möjliga tiden för prov-anställning från 6 till 12 månader, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som en programförklaring inför de kommande fem veckornas valkampanj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar