torsdag 5 augusti 2010

Kalmar län - viktig del av turistlandet Sverige
Idag torsdag har jag varit i Kalmar. Stadsfesten i Kalmar inleds. På stadsfestdebatten om turism deltog bl a vår partisekretere Lennart Sjögren. Men detta var inte allt som hände. Vi kristdemokrater genomförde också en kampnajdag i stadsdelen Norrliden. Partytält, ballonger, kaffe, saft, hind och spade, hoppborg och utdeling av vår sommartidning Vardagsliv var en del av det som mötte som som kom till Norrlidens centrum där ett stort antal partivänner fanns tillsammans med vårt sommarteam och visade på vad vi kristdemokrater vill. Hoppborgen var uppskattad av barnen. Och jag fick själv många intressanta samtal av väljare som kom fram för att ställa frågor eller skicka med synpunkter som man ville ha upp på det politiska bordet.

Foton ovan är från vår kampanjdag i Norrliden. En härlig solig sommardag. På bilden återfinns jag tillsammans med Anna-Stina Stenbäck och Lennart Sjögren.
Många trängdes för att få hoppa i hoppborgen eller få med en ballong eller hink och spade.

Under dagen kunde vi också lyssna till en bra intervju med vår ungdomskandidat Anna-Stina Stenbäck i Radio Kalmars skvallertorget.

Satsa på turistlandet Sverige – viktigt för Kalmar län!

Denna vecka pågår Stadsfesten i Kalmar för sjätte året i rad. Ett arrangemang som förra året lockade cirka 100 000 besökare. Att denna populära stadsfest betyder mycket för besöksnäringen och sysselsättningen i Kalmar och även i länet är uppenbart. I Sverige har turismen de senaste åren utvecklats till en av de viktigaste källorna för ekonomisk tillväxt och växande sysselsättning. Det gäller inte minst längs ostkusten i landskap som Småland, Öland och Gotland. Totalt räknar besöksnäringen med runt 160 000 årsanställda. Detta är fler än inom bilindustrin, vilket inte alla tänker på.

Men det kan bli bättre. Svenskt näringsliv omsätter i dag mindre än hälften av EU-genomsnittet på turism. Inom näringen har företag och organisationer märkt av en allt tuffare internationell konkurrens. Enligt styrelsen för Svensk Turism AB krävs det kraftfulla insatser från statens sida för att förstärka marknadsföringen och ge svensk besöksnäring chans att kunna hävda sig och utvecklas. Jag vill som riksdagsledamot för Kristdemokraterna se en satsning på turistlandet Sverige, vilket inte minst är viktigt för oss i Kalmar län.

Inom Norden svarar Sverige för 36 procent av turismmarknaden. Alla studier visar att det finns goda förutsättningar för en fortsatt växande turistnäring i vårt land. Detta gäller i allra högsta grad vårt eget län. För turistnäringen är tillgången till riskkapital av central betydelse. Därför är Kristdemokraternas förslag om riskkapitalavdrag och etableringskonto särskilt viktiga för denna näring. Om våra förslag genomförs ser jag goda förutsättningar för Sverige att utvecklas som turistland och med rätt politik blir det fler jobb inom näringen i Kalmar län och på Öland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar