onsdag 23 februari 2011

Västerviks sjukhus .... i en ny region


Under tisdagen gjorde jag en heldags studiebesök på Västerviks sjukhus. Studiebesöket var upplagt tillsammans med vårt landstingsråd Gudrun Brunegård och vår företrädare i landstingsgruppen från Västervik, Kerstin Lahi.

Pressmeddelande
22 februari 2011

Västerviks sjukhus viktigt för vården i norra Kalmar län – också i en ny region.

– Västerviks sjukhus är en viktig trygghet för befolkningen i norra Kalmar län genom att svara för en helt avgörande och bred insats inom hälso- och sjukvården. När vi nu går in i en diskussion om nya regioner vill jag markera den betydelse och resurs som Västerviks sjukhus utgör för ett nytt Östra Götaland.

Det sa Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Järnforsen, när han under tisdagen tillsammans med landstingsrådet Gudrun Brunegård och partiets Västerviksföreträdare i landstingsstyrelsen Kerstin Lahi gjorde studiebesök vid Västerviks sjukhus, och bland annat träffade sjukhusledningen samt företrädare för sjukhusets kirurgiverksamhet och kliniken för rehabilitering och geriatrisk verksamhet samt ortopedkliniken.

– Det är viktigt att vård erbjuds på likvärdiga villkor var man än bor i Kalmar län. Västerviks sjukhus ger möjlighet för befolkningen i länets ytterområden att få kvalificerad sjukvård. Min förhoppning är att sjukhuset i framtiden också kan bli en resurs för sydöstra delarna av Östergötland. Hälso- och sjukvården är ett av våra mest prioriterade områden. Äldre står för huvuddelen av vårdbehoven. Därför är den geriatriska kompetensen vid Västerviks sjukhus så viktig.

– Sedan Alliansregeringen tog makten har vi kristdemokrater varit pådrivande för de förändringar som ägt rum inom sjukvården. Vi har fått en mer säker, valfri och jämlik vård och tack vare kömiljarden så har vårdköerna mer än halverats. Dessutom har patientens ställning stärks genom vårdgarantin, den fasta vårdkontakten och rätten till förnyad medicinsk behandling.

– Västerviks sjukhus är med sin högt kvalificerade vård lämpat för att bygga upp ett länscentrum för personer med långvarig smärta och behov av medicinsk rehabilitering, eftersom värdefull kompetens inom dessa områden redan finns på plats. Jag hoppas det kan bli verklighet snart och en tillgång för hela det geografiska område som finns i ett kommande Östra Götaland, säger Anders Andersson.

måndag 21 februari 2011

Krafttag mot ungdomsvåldet!

Pressmeddelande
21 januari 2011

Krafttag mot ungdomsvåldet!

– Fysiskt våld som slag och sparkar och utfall med kniv men också mobbning är tyvärr allt för vanligt förekommande idag. Det gäller att våga se sanningen. Och att ha mod att ingripa. Utställningen Våld som visas på Virserums Konsthall är ett bra sätt att upplysa om det vardagsvåld som tonåringar idag upplever.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Järnforsen, som under måndagen besökte Virserums Konsthall.

– Utställningen visar ungdomars utsatthet och hur våldet blivit en del av vardagen i samhället. Den ger möjlighet att stiga in i klass 9:C:s klassrum och lära känna tio av eleverna lite bättre. Vi får höra dem prata och smygtitta i deras dagböcker. Deras ord och tankar väcker frågor om varför vissa får högre status än andra, och varför vi ibland gör varandra så illa

– Vårt samhälle och vår vardag fylls alltmer av misshandel och våld, många gånger oprovocerat våld. Polisanmälningarna efter en helg är dyster läsning. För många ungdomar har tryggheten på gator och torg försvunnit och ersatts av ångest och rädsla.

– Det är dags för en kraftsamling mot våldet. Vi politiker har en viktig roll att tillsammans med skolan, socialtjänsten, frivilligorganisationer och föräldrar motverka våld bland våra ungdomar. Vi måste utbilda barnen och ge dem kunskap om våldets konsekvenser, säger Anders Andersson.

onsdag 16 februari 2011

Okända och obekväma sanningar

Vad driver regional utveckling? Det var temat för en konferens som SKB bjöd in till i Uppsala idag. Bland de medverkande fanns Anders Johnsson, fd chefredaktör på Dagens Nyheter. Entreprenörskap, samhällsutbyggnad och infrastruktur är rubriken för för en skrift som beskriver många sanningar, en del kända och andra okända och kanske obekväma. Anders Johnsson har skrivit guideboken Fånga platsen - Guide till Sveriges företagsamma historia (SNS 2008). Han reste 8.000 mil, vilket motsvarar två varv runt jorden, kors och tväs genom Sverige för att studera den lokala företagsamhetens rötter och karraktär.
I Uppsala idag gav Andes Johnsson under en timma en helt underbar föredragning som fångade mig och övriga i publiken helt och fullt.

Inför dagens konferens hade jag tillsammans med Klaus Leidecker, gruppledare för KD i Oskarshamns kommunfullmäktige en debattartikel i Barometern och Oskarshamns Tidningen.

söndag 13 februari 2011

Sjukhus-sjukan ......

I veckan som gått har jag bland annat deltagit i riksdagens frågestund där jag satte fokus på sjukhus-sjukan vilket framgår av webb-tv från riksdagen. Frågor och svar från rikdagsprotokollet finns också nedan.


Multiresistenta bakterier

Anf. 66 ANDERS ANDERSSON (KD):
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Göran Hägglund som gäller ökningen av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier, det vi brukar kalla sjukhussjukan.
Multiresistenta bakterier är ett stort problem i sjukvården. Enligt uppgift från Smittskyddsinstitutet kan vi nu se en ökning av antalet anmälningar av svårbehandlade infektioner som är förvärvade på sjukhusen. Jag tror att det till en del kan bero på att man har förbättrat rapport- och anmälningsrutinerna. Men vi ser också att det finns en reell ökning. Den utvecklingen är oroande.
Smittspridningen i det här sammanhanget skiljer sig inte från andra bakterier. Det är därför som slarv med hygien när det gäller operationer, behandlingar och diagnostik kan få förödande konsekvenser. Vi har nu fått rapporter om att även överbeläggningar kan bidra till en smittspridning.
Min fråga till socialministern är därför: Vilka åtgärder planeras för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier inom sjukvården så att vi får ett stopp på den så kallade sjukhussjukan?

Anf. 67 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (KD):
Fru talman! Tack för frågan. Det är en ofantligt viktig fråga. Om vi inte får bukt med de multiresistenta bakterierna och kan hindra den utveckling som är pågående utsätts vi för en situation där tämligen vanliga sjukdomar kommer att medföra att det finns en risk för dödsfall i stor utsträckning och att de enkla behandlingar som vi hittills haft kommer att visa sig omöjliga att använda.
Det behöver mötas på flera olika plan. Det första handlar om att stoppa den överförskrivning som finns. Ju mer vi förskriver antibiotika, desto större är risken att resistenta bakterier utvecklas. Det andra handlar om att vi har hygienrutiner på sjukhusen som gör att man kan förhindra utveckling av resistenta bakteriestammar.
Det finns mycket ytterligare att göra. Jag ska återkomma till svaret.

Anf. 68 ANDERS ANDERSSON (KD):
Fru talman! Tack för detta svar, socialministern. Jag är överens om allvaret i det. Jag vet att det finns en viss planering för att få åtgärder i landet när det gäller förskrivningsnivån men också för att förhindra spridningen och se till att vi får hygienrutiner som är effektiva.
Jag har en följdfråga som lite grann gäller EU-samarbetet. Vi vet att vi har en ökad rörlighet och ett ökat internationellt resande. Det vill vi behålla och kanske också utveckla. När man talar med sjukvårdspersonal kommer ofta situationen upp att detta är önskvärt. Men här ligger ett orosmoment för många av vårdens medarbetare när det gäller att få en spridning av multiresistenta bakterier.
Min fundering och fråga till socialministern är: Finns det möjlighet att inom EU-samarbetet åstadkomma överenskommelser som innebär att vi på det sättet kan skapa en säkrare sjukvård?

Anf. 69 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (KD):
Fru talman! Vi har en ny patientsäkerhetslagstiftning sedan årsskiftet, och det är en viktig del i det här arbetet. Utöver det har regeringen anslagit, med riksdagens godkännande, dryga 2 miljarder kronor som ska användas under de närmaste åren för patientsäkerhetsarbete. I det sammanhanget har vi slutit ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting som bland annat är inriktat på att ge en prestationsbaserad ersättning som handlar om att höja patientsäkerheten. Ett av kraven där går ut på att man i varje landsting ska ha en så kallad Stramagrupp, alltså en strategigrupp för just arbetet mot multiresistenta bakterier, och den ska ha ett tydligt uppdrag och en klar finansiering.
Den här frågan kan vi i Sverige, precis som Anders Andersson säger, inte lösa helt och hållet själva. Under det svenska ordförandeskapet i EU var det en prioriterad fråga för svensk del, och vi har kommit en lång bit på väg. Bakterierna stannar ju inte vid tullstationerna, utan här handlar det om åtgärder också i andra länder för att vi gemensamt ska kunna bekämpa det här hotet mot folkhälsan.

söndag 6 februari 2011

Vernissage på Virserums konsthall


Foto från invigningen av tre utställningar på Virserums konsthall.

Idag var det vernissage på Virserums konsthall. Ungdomsutställningen Våld innehåller en gripande beskrivning av vardagsvåld bland tonåringar. Det är inte det där extrema och det som sticker ut, även om det sticker ut tillräckligt ändå. Jag måste säga att man har lyckats fånga in ämnet och skapa en utställning som engagerar och ställer frågor och visar på vardagen så som den är idag och just nu för många ungdomar. Gå in på www.virserumskonsthall.com och läs och framförallt besök utställningen.

Förutom utställningen Våld finns en fotoutställning Swedish Document och en grafik utställning Skogar (Björk).

fredag 4 februari 2011

Narkotika debatt i riksdagen

I onsdags höll riksdagen debatt om regeringens proposition och socialutskottets betänkande "En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning mm"
Mitt anförande i kammaren finns på länk. (skriv Anders Andersson så kommer Du till mitt senaste anförande i kammaren och kan se webb-tv)

onsdag 2 februari 2011

Göran i bästa form !!!


I går kväll på Svt "Sverker RAKT PÅ" visade Göran Hägglund att han kan bättre än vad valresultatet gav oss förra hösten. Jag vill säga att Göran var i sin bästa form och svaren visarde på att han både vill och kan göra Kristdemokraterna till Alliansens tydliga sociala röst.

Tillsammans med flera tusen aktiva medlemmar - varav 1.000 fanns med på kommundagarna i Norrköping - kommer vi att kunna vända opinionssiffrorna uppåt och framförallt ge människor i vårt land mer av Kristdemokratisk politik. Steg för steg ska vi sätta avtryck och skapa ökad valfrihet och trygghet i samhället.