torsdag 26 november 2009

Debut i riksdagens kammare


Anders Andersson (KD) i riksdagens frågestund:
Infrastruktur till hela Sverige - också Kalmar län<

Stora delar av Kalmar län klassas som svårtillgängliga kommuner sett ur kommunikationssynpunkt. På vilket sätt kan regeringen genom en tydlig prioritering av satsningar i infrastrukturbesluten bana väg för ett rundare Sverige?

Den frågan ställde jag för en timma sedan till statsministern under torsdagens frågestund i riksdagen. Detta blev samtidigt min debut och mitt jungfrutal i riksdagen.

Bilden är ofta att infrastrukturproblemen finns i norra Sveriges inland. Och detta är delvis en riktig iakttagelse. Men de bekymmer som finns i norrland finns tyvärr på fler håll i landet. Vad som inte alltid framgår när man talar om kommunikationer och infrastruktur är de avsevärda bekymmer som finns i sydöstra Småland, och Kalmar län. Rikstrafiken har skapat en datamodell där varje kommuns förutsättningar mäts. I tidningen Dagens Samhälle redovisas denna Sverigekarta.

Olika delar av landet har klart olika förutsättningar när det gäller förbindelser med omvärlden. Infrastrukturen har inte ännu lyckats med att göra Sverige runt. Därför frågade jag statsministern på vilket sätt regeringen genom en tydlig prioritering av satsningar i infrastrukturbesluten kan bana väg för ett rundare Sverige. Svaret jag fick innehåller en redovisning av det regeringen gjort när man tvingades städa efter de luftslott som tidigare regeringar skapat på detta område. Samtidigt vill jag se svaret som ett erkännande av resursbehoven och att man är medveten om vårt utsatta läge och vill se ett rundare Sverige.

onsdag 25 november 2009

Spännande samtal på LäkarstämmanUnder Medicinska riksstämman i Älvsjö har vi kristdemokrater en egen monter. Jag var där för att samtala med deltagare och vill säga att det blev många spännande samtal. Ryggdunkningar från en del och ytterligare förväntningar på oss kristdemokrater i Alliansregeringen från andra. Men helt klart är att vi är ett sjukvårdsparti med betoning av hälsa för livet. Vilket också framgår av den rapport som vi släppte under dagen.

Recept för en bättre vård

Hälsokonto

Hälsokonto är ett av många förslag i den hälso- och sjukvårdspolitiska rapport som Kristdemokraterna offentliggör i sin monter på Medicinska riksstämman i Älvsjö den 25-27 november. (Kristdemokraternas monter A08:22)

Ett tydligt besked från arbetsgruppen är att vården måste bli betydligt bättre på att nyttja den nya tekniken och engagera patienten, både i det preventiva hälsoarbetet och som en partner i en dialog om den egna hälsan. Att patienten har tillgång till sin journal är självklart. I det egna hälsokontot på nätet kan enkelt information om hälsan, medicinering, tandstatus och annat samlas och organiseras.

Vi har blickat framåt, och IT kommer att fortsätta att förbättra, effektivisera och patientsäkra sjukvården. Med vårt synsätt gör vi patienten delaktig och kan bättre anpassa vården efter patientens behov.


Jag kommer att finnas på plats i montern A08:22 idag onsdag kl 13.00 - 15.00

måndag 23 november 2009

Framtidsvisioner i Skåne


Samtal med Yvonne Jönsson från Malmö och Torsten Czernyson från Lund.

Under måndagkvällen hade jag förmånen att sammanträffa med representatner för kristdemokraterna i Lund, Malmö, Svedala, Lomma och Staffanstorp. Ett i raden av möten som vi i partstyrelsen nu genomför runt om i landet. Nya kandidater på valsedlarna, kampanjaktiviter, jobbet i kommunala nämnder, mediakontakter, profilfrågor kommunalt och riks, samverkan inom Alliansen var några av frågorna som lyftes. Varje kommun och lokalavdelning har sina möjligheter och ibland problem. Sammantaget fanns en stark vilja att satsa inför 2010 och det var en bra blandning av olika åldrar och ungefär lika många kvinnor som män bland deltagarna denna kväll.
Jag tror vi har förutsättningar att göra ett framgångsrikt val såväl i större som mindre kommuner.

torsdag 19 november 2009

Här får s och v svar på tal !

Barnfamiljer vill inte kvotera föräldraförsäkringen!

Återigen konstateras det att svenska kvinnor och män inte vill kvotera föräldraförsäkringen. En klar majoritet av svenska folket, 84 procent vill att föräldrar själva ska bestämma över föräldraledigheten. Socialdemokraterna och de röd-gröna får här än en gång svar på tal.

Dessa siffor framkom idag när jag tog del av den nya opinionsmätningen i Demoskop angående föräldraförsäkringens utformning.

Vi vill ge utrymme för att varje familj är unik, och framför allt att varje barn är unikt. Därför måste familjen få möjlighet att själva bestämma uttaget av föräldraförsäkringen.

Opinionsmätningen är övertydlig. Enbart 11 procent vill lagreglera om en kvoterad föräldraförsäkring. Enbart 8 procent av dem som är under 44 år säger sig vara positiva till att staten ska bestämma uttaget av föräldraledighet. Detta är ord och inga visor. Socialdemokraterna och vänsterpartiets ambitioner att styra får här svar på tal vilket jag välkomnar.

Opinionen är helt klart överväldigande positiv till Kristdemokraternas argument att varje familj själva ska få bestämma över hur de vill lägga upp ledigheten med sina små barn. Trots det finns det hos allt för många en politisk vilja att staten ska diktera villkoren för myndiga, beslutskapabla och förståndiga kvinnor och män mitt i livet. Låt föräldrarna själva välja och bestämma över hur föräldraledigheten ska se ut. Nu har vi än en gång fått kvitto på att det är så svenskarna själva vill ha det. Detta blir en av de frågor som kommer att stå i fokus under valrörelsen 2010.

onsdag 18 november 2009

Röd-grön oenighet

Riksdagsvoteringar avslöjar bristande enighet
Idag har riksdagen röstat om Finansutskottets betänkande gällande utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna. Allianspartierna visar ett samlat regeringsförslag. Ett ansvar där arbetslinjen står mot bidragslinjen. Tomas Östros bekräftar än en gång att han vill höja skatten för löntagare, företagare, villaägare och investerare.

För att komma till beslut i riksdagen tvingades vi ha votering på votering där först miljöpartiet ska sollas bort och sedan vänsterpartiet för att slutligen avvisa socialdemokraternas reservation. Detta mönster av oenighet inom den röd-gröna gruppen upprepas i ärende efter ärende. Här fanns inget samlat alternativ. Oenigheten uppvisades när det gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken. Utgiftsramar och inkomster för 2010. Och samma visa när vi behandlar fördelning av utgifter för 2011 och 2012.

I september nästa år avgörs vilka som ska leda Sverige. För att skapa tillväxt, trygghet och utveckling vill jag göra vad jag kan för att Allianspartierna ska få valframgång och en ny mandatperiod. Alternativet förskräcker.

söndag 15 november 2009

Hyllning till Chatrine!


Tack Chatrine - välkommen in in nya uppdrag.
Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län höststämma på DackeStop i Virserum. En stämma med ett 80-tal deltagare, de flesta var ombud allt från Löttorp i öster, Bergkvara i söder och Gamleby i norr. Stämningen var god och till detta bidrag inte minst vår värderade riksdagsledamot under arton år - Chatrine Pålsson Ahlgren. Hon höll ett inspierande anförande där hon redovisade politiska sakfrågor och framgångar i riksdagsarbetet blandat med en och annan härlig historia om hur man slår vad med statsråd att dom ska avgå inom ett halvår och dessutom vinner en sådan vadslagning.

Denna stämma var samtidigt tillfället då vi från Kristdemokraternas partidistrikt tydligt markerade ett varmt tack till Chatrine för åren som riksdagsledamot för vårt län. I mitt tack-tal pekade jag på fem områden som kännertecknat hennes riksdagsarbete. Kunskap, Engagemang, Empati, Kommunikationsförmåga, Glädjespridare. Stämmans deltagare tackade Chatrine med stående applåder. Jag är glad för att Chatrine inte sätter punkt för politiken. Hon lämnar riksdagen men finns kvar i vårt partiarbete och dessutom har hon en rad förtroendeuppdrag kvar och några nya har också tillkommit under hösten. Polisstyrelsen, Göta hovrätt, Statens medicinetiska råd, landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, VU-ordförande i partidistriktet, lokalavdelningsordförande är några av de updrag som Chatrine har att gripa sig an nu när hon avverkat dom 18 åren i Sveriges Riksdag. Jag kommer aldrig att kunna ersätta Chatrine i hennes riksdagsarbete, däremot ska jag försöka att efterträda henne och göra mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har.

fredag 13 november 2009

Alliansarbetsgrupp för hälso- och sjukvård

Idag hade vi första mötet

Nu drar arbetet igång med Allianspartiernas olika arbetsgrupper inför valet 2010. Flera grupper har haft sitt första sammanträde. För andra är möten inplanerade. För oss som fått förtroendet att arbeta i hälso- och sjukvårdgruppen hade vi vårt första möte idag. Ett bra och inspirerande möte med många härliga utmaningar.

Arbetsgruppen ska utveckla och lämna förslag till en väl sammanhållen och trovärdig sjukvårdspolitik som stärker bemötande, kvalitet, tillgänglighet och i svensk hälso- och sjukvård, står det i de direktiv vi fått. Politiken ska bygga vidare på det som inletts under innevarande mandatperiod. Väljarna har höga krav och förväntningar på hälso- och sjukvården. Genom förslagen kan vi presentera en övertygande vision om hur vi uppnår den välfärd som väljarna förväntar sig. Särskilt ska arbetsgruppen fokusera på frågeställningar som rör patientens behov och önskemål, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i vården.

Jag har fått förtroendet att leda Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsgrupp och övriga ledamöter i gruppen är Filippa Reinfeldt, Kenneth Johansson och Jonas Andersson.

torsdag 12 november 2009

Ännu en dag i riksdagenDenna dag har varit ett springande dag i riksdagshuset. En dag som började kl 07.30 och jag har sista inbokade aktiviteten ikväll kl 20.00 med Alliansen på SKL. Däremellan gruppledarträff med Alliansen i socialutskottet, träff med statssekreterare Karin Johansson, träff med statssekreterare Dan Ericsson, information från riksrevisionen om psykiatrin på socialutskottet, mediabesök från hemlänet, möte med vår partiledare och socialminister och övriga som arbetar i Alliansarbetsgrupperna, votering vid lunch och votering i eftermiddags, installationer på bärbar dator (något som dessutom strulade två gånger) och träff med politisk sekretarere och en del däremellan.

onsdag 11 november 2009

Patientsäkerhet - en självklarthet

Vi måste sätta fokus på att skapa en säker hälso- och sjukvård som inte ger ett antal patienter oönskade bieffekter, som till exempel vårdrelaterade infektioner.
Detta är synpunkter som jag framförde idag när jag deltog i det rundabordssamtal i riksdagen som Allianspartierna i socialutskottet inbjudit till. Rubriken för samtalet var En nollvision för vårdskador.

Patientsäkerhet inom sjukvården kommer bli en allt viktigare framtidsfråga. Ingen patient ska komma till skada i vården. Detta är den självklara utgångspunkten för all hälso- och sjukvård. Trots det drabbas runt 100.000 patienter varje år av vårdskador i vårt land och för så många som 3.000 patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande dödsorsak. Sjukvården är riskfylld och komplex, men det får inte hindra att vi gör nya ansträngningar för att skapa en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Jag är glad för det engagemang som finns inom SKL och det arbete som nu är igång i en rad landsting och regioner. Det är ett stort arbete som syftar till att förebygga det som hotar patientsäkerheten, en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Bland de områden som omfattas av denna satsning finns vårdrelaterade urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, fallskador, trycksår, infektioner och läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Att förebygga exempelvis vårdrelaterade infektioner och fallskador är självfallet, i första hand, en satsning för den enskilde patienten. Dock kan som en positiv synergieffekt stora ekonomiska belopp sparas in genom förebyggande arbete. Resurser som kan omvandlas till att bland annat korta vårdköerna.

måndag 9 november 2009

Högkostnadsskyddet gäller

Apoteket omregleras.
Förra veckan var intensiv. Jag kan noterat att det är mycket som man gör för första gången som ny riksdagsledamot. Med de ansvarsområden jag fått så blir det lite extra. Idag måndag i tidnigen "Från Riksdag & Departement" svarar jag för första gången på aktuell fråga på sidan 3(varje vecka ny fråga och nya svarande). Veckans fråga handlar om Apoteket och omregleringen och läkemedelspriserna.

Mitt svar; Priset på receptbelagda mediciner regleras av staten genom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De sätter pris på de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och priset blir detsamma över hela landet och oavsett vem som driver apoteken. Högkostnadsskyddet, som ger trygghet för patienter med stora läkemedelskostnader och sätter en gräns för hur mycket en patient ska behöva betala för sin medicin, berörs inte av apoteksomregleringen.

Ungefär samma svar har vi alla fyra från Allianspartierna givit. Dom rödgröna målar allt i dysterhet.

För receptfria läkemedel gäller även i fortsättningen fri prissättning. Det innebär att nu när fler kan sälja dessa så uppstår en konkurrens som kan leda till lägre priser samtidigt som det viktigaste har uppnåtts nämligen ökad tillgänglighet och service.

lördag 7 november 2009

Dackarna 2010 !!!

Holta klar för Dackarna!

2010 har förutsättningar att bli speedwayår av bästa klass för Dackarna. "Har aldrig funnits ett bättre svenskt lag ... " skriver Christian Gustafsson i sina kommentarer på Barometern/OT. Jag instämmer till fullo. Det ser ut att bli en spännande och fartfylld säsong 2010. Andreas Jonsson, Fredrik Lindgren, Hans Andersen, Peter Karlsson, Ricky Kling, Ludvig Lindgren och så nu Rune Holta. Många häriga speedwaykvällar väntar på G&B Arena i Målilla.

fredag 6 november 2009

Speedway flagga på platsNu är flaggan på plats i mitt arbetsrum ....

Fredagens hemresa från Stockholm med tåg blev tyvärr det förväntade. Det var en rälsbuss från Linköping ner mot hemlänet. Fantastisk service från personalen trots mindre gynnsamma förutsättningar. Min irritation försvann delvis tack vara det glada och goda humör som tågpersonalen hade. (Däremot hade jag dåligt humör själv pga dator-internet-strul under hela förmiddage).

Jag kan så här dags på fredagen summera en av mina mest intensiva veckor detta år. Spännande och mycket inspirerande. Krävande uppgifter men mycket energi har jag fått i alla dessa nya kontakter, såväl i riksdagen som från allmänhet som hört av sig. Även idag fanns mail från medborgare i länet i min inkorg.

Slutligen får jag inte glömma att lägga ut en bild från mitt arbetsrum på riksdagen. Flaggan Dackarna Speedway sattes upp på tisdagsmorgonen och finns på plats bredvid lite pressklipp och annat som hamnat på en nåltavla. Dessutom bifogas en länk med den intervju som idag finns i Nyheterna.torsdag 5 november 2009

Vårdköer - ett minne blott

Gruppledarmöte, Utskottssammanträde, Informationspass, planering ihop med politiska sekretere och medverkan i lokalradion är några av dagens aktiviteter.

Idag påbörjades arbetet i socialutskottet med att forma utskottets betänkande gällande Utgiftsområde 9 i budgetpropositionen. Det gäller hälsovård, sjukvård och social omsorg. En viktig del av vår välfärd. Hela 400 yrkande har vi att ta ställning till.

Hälso- och sjukvård liksom äldrevård är prioriterade områden när vi som Allianspartier gör satsningar för att ge trygghet i välfärden. Jag är glad för att regeringen håller fast vid satsningen på god tillgänglighet i vården och nu avsätter 1 miljard per år för att vårdgarantin ska bli framgångsrik och vårdköerna ett minne blott.

onsdag 4 november 2009

Idéburna organisationer

Jag kom för en stund sedan från min första dag i Riksdagens kammare. Punkt nummer ett på morgonen var den som innebar att jag formellt valdes in i socialutskottet. Sedan har debatten rullat hela dagen. Nu har jag också varit med om min första votering. Och jag tryckte rätt. Mycket ja-tryckande och grönt ljus.
Det var en speciell känsla att inta plats nr 60 i Riksdagen och efterträda min värderade vän Chatrine Pålsson Ahlgren.

Ett beslutsärende idag var anmälan av skrivelse från regeringen gällande överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna fråga har jag varit med och lotsat fram när jag fanns i SKL-styrelsen. Nu fick jag börja riksdagsarbetet med att bekräfta vikten av de idéburna organisationernas roll i samhällsutvecklingen. Härligt!

tisdag 3 november 2009

Start i riksdagen


På plats i riksdagshuset

Vilken härlig dag. Massor av upplevelser denna första dag i riksdagshuset. IT-information var min start på dagen och sedan möte i socialutskottet med socialminister Göran Hägglund som gäst. Journalistbesök från hemlänet direkt efter lunch och sedan ett försök att läsa och svara på ett hundratal mail. Därefter möte med förtroenderådet och sedan gruppmöte med riksdagsgruppen. Slutligen ett möte med Läkarförbundets ledning.

Trygg och säkert - läkemedelshantering
Trygghet och säkerhet är det som ska känneteckna läkemedeslhanteringen också i framtiden. Det var dom tydliga besked som lämnades av socialminister Göran Hägglund när han inför socialutskottet redovisade omregleringen av apoteksmarknaden. Det kommer att bli en ökad tillgänglighet och förbättrad service samtidigt som högkostnadsskyddet finns kvar. Detta är ett bra patientperspektiv!

Vårdval

Ett tydligt besked har jag med mig från mötet ikväll där socialutskottet träffade Läkarförbundet. Vårdval är en bra metod för att utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård. Bra att vår Alliansregering vågade peka ut färdriktningen och att riksdagen givit förutsättningarna för vårdval i alla landsting.

måndag 2 november 2009

Företag och jobb - grunden för välfärd


Anders Andersson och Marie Waern Svalbring i samband med industribesök på Järnforsens Stoppmöbler

Företag och jobb är grunden för välfärd!

För mig som ny riksdagsledamot känns det mycket bra att få börja med studiebesök på två av Järnforsens industrier. Företagande, företag och jobb är grunden för välfärden. Därför har jag mycket medvetet valt att inleda mitt riksdagsarbete med dessa studiebesök.

Järnforsen Stoppmöbler är den ledande tillverkaren av bäddsoffor. Kvalitet och individuella val är en del av framgångsfaktorn för att klara konkurrensen från utlandet. I Järnforsen tillverkas sofforna från grunden enligt mottot från "stock till färdig soffa" vilket gör att man kan tillgodose de ca 60 olika modeller som erbjuds kunderna. På varje soffa som var på väg ut för transport till någon möbelaffär kunde jag läsa inte bara affärens namn utan också kundens. Det är uttryck för att man producerar bäddsoffor utifrån ett kundperspektiv. Drygt 40-tal anstsällda jobbar idag på företaget som har hela 9.000 m2 industrilokal i ett plan. Företaqgets VD Marie Waern Svalbring gav mig en mycket bra informationen om företaget.

Jag vill säga att Järnforsens Stoppmöbler visar på ett bra sätt att det går att bedriva produktion av svenska kvalitetsvaror och klara konkurrensen från utlandet även inom träsektorn.

Mitt andra studiebesök idag var på Plannja i Järnforesen som är ett expansivt företag just nu. Där träffade jag platschef Lars Olofsson. Den senaste tillbyggnaden innebär ytterligare 12.000 m2 industrilokaler. Idag finns 100 anställda på Plannja i Järnforsen och en planerad utökning med ca 50 personer efter den produktionsökning som nu påbörjats.

Satsningen från Plannja är fantastisk och visar vad som är möjligt också på en liten ort mitt i Småland. Företaget har investerat hela 120 miljoner i den utbyggnad som nu är gjord. En intressant och kanske okänd effekt av den nu påbörjade utökningen av Plannja i Järnforsen är att varje år beräknas ca 800 och kanske upp mot 1000 besökare till industrin i form av av kunder, företag och utbildningsansvariga på högskolor.

Industribesök i Järnforsen

Denna första arbetsdag som riksdagsledamot började i Kalmar. Därefter tåg Kalmar-Hultsfred. Nu är jag på hemmaplan igen. Strax ska jag träffa Marie Waern Svalbring VD på Järnforsens Stoppmöbler och sedan blir det studiebesök på Plannja och information av platschef Lars Olofsson. Företagande, företag och jobb är grunden för att skapa välfärd. Därför börjar jag mitt riksdagsarbete med dessa studiebesök.

söndag 1 november 2009

Ny riksdagsledamot


Ny riksdagsledamot
Detta är första dagen som riksdagsledamot, även om det är en söndag. Vårt barnbarn har sovit över hemma hos oss denna helg vilket gjorde dagen lite extra härlig. Under eftermiddagen har det varit olika förberedelser för det som börjar på allvar i morgon. Förutom ledningsgrupp med partidistriktet i Kalmar i morgon förmiddag har jag två industribesök i Järnforsen inbokade under eftermiddagen. Tåget från Nässjö kl 21.08 måndag kväll har en platsbiljett reserverad för mig. Detta gör att jag kommer att kunna vara i tid på tisdag. Detta inlägg är mitt första på min nyöppnade blogg. Du som finner det intressant att få del av vad som händer på den arena där jag finns är välkommen att titta in och läsa.