torsdag 24 november 2011

Skolklasser på besök i Riksdagen


Under hösten har Albäcksskolan i Hultsfred i samarbete med mig som riksdagsledamot arrangerat tre tillfällen då elever från högstadiet fått chans att besöka, se och ta del av arbetet i Sveriges Riksdag.

Idag torsdag kom den tredje gruppen på besök och hälsade välkommen av mig när man kom till riksdagshuset efter lunch.
Det blev rundvanding med information om de olika byggnader som utgör vårt parlament och Riksdag. Vidare fick eleverna lyssna till frågestund i riksdagen där ledamöter ställer frågor till statsråden.

Slutligen hade jag som riksdagsledamot - med mitt förflutna som elev på Stålhagskolan i Hultsfred, där även jag gick som högstadieelev en gång i tiden - en dryg halvtimma tillsammans med dom två skolklasserna, då jag berättade om livet som riksdagsledamot. Hur en arbetsvecka ser ut och vilka motioner jag speciellt har ägnat mig åt denna höst och vad som idag varit på agendan när jag bl a deltagit i en tv-sänd hearing som behandlade missbruks- och beroendevården.

söndag 20 november 2011

Inlägg i debatten om vanvård av äldre och behov av värdighet

Värdighet inom äldrevården får aldrig vara underordnat ekonomiska resultat
- dags att kräva redovisning varje månad eller varje kvartal.


Debatten vågor går höga om den svenska äldreomsorgen mot bakgrund av de brister som avslöjats på Caremas äldreboende i ett antal kommuner. Och det förstår jag mer än väl. Brister och vanvård av våra äldre kan enligt min mening aldrig accepteras. Bristerna som nu blir uppenbara väcker många frågor om hur väl kommunerna kontrollerar och försäkrar sig om utlovad kvalitet, trygghet och värdighet.

Våra äldre och deras anhöriga ska alltid kunna känna fullt förtroende för att äldreomsorgen är av god kvalitet oavsett det är i privat eller kommunal regi. Det gäller att känna tillit till att den bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

I torsdags, på socialutskottets sammanträde i riksdagen, fick vi en föredragning av Socialstyrelsen runt tillsyn och åtgärder för att undvika brister i äldrevården och förebygga vanvård av våra äldre. Socialstyrelsen har sitt ansvar för tillsynen. Vi har också en väl utbyggd lagstiftning som är förstärkt när det gäller Lex Sarah anmälningar. Nu omfattas alla missförhållanden oavsett driftform och dessutom även när man ”misstänker missförhållanden”. Samtidigt är det ett faktum att kommunerna har det dagliga ansvaret för att all äldreomsorg håller hög kvalitet och att missförhållanden åtgärdas.

Efter en veckas debatt och många synpunkter vill jag som riksdagsledamot för Kristdemokraterna se att vi runt om i landet lyfter upp några åtgärder som kan genomföras omgående i varje kommun – åtgärder som gäller socialnämnden/omsorgsnämndens ansvar.

Jag vill se att kommunens ansvariga tjänstemän gör fler oanmälda tillsynsbesök på äldreboendena parallellt med de löpande besöken. Det får inte råda något tvivel om att kommunen tar sin roll som beställare och granskare på allvar oavsett om det är ett kommunalt boende eller om någon annan svarar för driften.

En avgörande punkt för att undvika vanvård är att frågan om kvalitetsuppföljning och dess genomförande blir en stående punkt på socialnämndens dagordning. Inte bara när något är på tok. Inte bara när man tycker att det passar. Eventuella brister i äldreomsorgen får inte blir ett ärende som tas upp en gång per år. Tvärtom ska kvalitetsfrågorna för våra äldre vara ett ärende som ges högsta prioritet.

För mig med ganska lång erfarenhet från kommun- och landstingspolitiken är det en självklarhet att kvalitetsuppföljning inom såväl hemtjänst som vid äldreboenden ska redovisas lika ofta som man gör en ekonomirapport. Det kan vara varje månad eller varje kvartal. Min poäng med att jämställa kvalitetsfrågor med ekonomiuppföljning är att en gång för alla slå fast att trygghet och värdighet inom äldrevården aldrig får vara underordnat ekonomiska resultat. Vår uppgift som politiskt förtroendevalda är, att utifrån socialtjänstlagens krav och den beslutade värdegrunden för äldreomsorgen, garantera att varje enskild pensionär ska kunna känna full trygghet och alltid uppleva en värdig omsorg.

torsdag 17 november 2011

Länk till Expressen och Aftonbladet

Lite uppföljning på inslagen i Rapport finns på nätet
Aftonbladet
Exprressen

Det finns nu fler media som har uppföljande artiklar på ämnet äldreomsorg.
Nyheter 24 kommenterar jag trovärdighetsfrågan.

onsdag 16 november 2011

SVT Rapport ikväll - jag fanns med och kommenterade frågorna runt vanvård av äldre

Ikväll i SVT Rapport medverkade jag efter att ha blivit kontaktad under dagen.

Frågan som jag fick från journalisterna på SVT gällde vanvård inom äldreomsorgen och varför andra partier syns mer än vi kristdemokrater. Jag gillade inte frågan. Och det är bara en del av mediabilden. Men jag hade gjort ett tjänstefel om jag låtit bli att peka på det som för mig är uppenbart, nämligen att det allt oftare är så att vi kristdemokrater får göra grovjobbet som ansvariga på socialdepartementet. Sedan finns det exempel på att dessa underlag och texter som är gemensamt framtagna framställs som något Alliansens största parti har åstadkommit.

Se inslaget i Rapport på Playrapport.

SvT´s hemsida kan man läsa en del.

Just nu ser jag ett kortare inslag också i Aktuellt.

fredag 11 november 2011

Studio Ett .... om vanvård inom äldreomsorgen

För några minuter sedan medverkade jag i Radions P1 Studio Ett där en debatt fördes mellan mig och Eva Olofsson (v) angående vanvård inom äldreomsorgen.
Lyssna!

måndag 7 november 2011

Tal och beslut på Nordiska rådets session 2011


På hemsidan Norden finns alla uppgifter om tal och beslut från Nordiska rådets session den 1-3 nov 2011 i Köpenhamn. Under fliken Nordiska rådet, sessioner och möten, tal finns varje debattinlägg från sessionen i Köpenhamn.

Mitt första inlägg var en fråga till Norgers statsminister Jens Stoltenberg.

Anders Andersson (Kristdemokraterna (KD) - Mittengruppen)
"Fru President! Ett varmt tack till vår norske statsminister Jens Stoltenberg för den goda presentationen av programmet Ett bärkraftigt välfärdssamhälle i ett nordiskt perspektiv. Vi vill från mittengruppen understryka vikten av detta tema inför 2012. Vi kommer att mötas av internationella utmaningar i de nordiska samhällena, och det är därför som det är viktigt att lyfta fram den styrka som finns i det nordiskt skapade gemensamma välfärdssamhället.

Jag har ändå några kommentarer som anknyter till ämnet. Från mittengruppen har vi en fråga som handlar om Nordiska rådet och i det sammanhanget också det nordiska EU-samarbetet. Vi skulle gärna vilja se att detta samarbete mellan de nordiska regeringarna blir mer ambitiöst och mer systematiskt i framtiden. Vårt konkreta förslag är att Nordiska rådets session i framtiden skulle kunna få en redogörelse över kommande års EU-samarbete mellan de nordiska länderna. Det kunde ges antingen av det komman ordförandelandet i det nordiska samarbetet eller, om det skulle vara aktuellt, det kommande årets nordiska EU-presidentskapsland.

Jag skulle därför gärna vilja höra vad den norske statsministern tycker om förslaget att på det sättet lyfta in EU-samarbetet och det nordiska perspektivet i vårt rådsarbete. Generellt tror jag att det borde vara aktuellt med EU-ministerdebatter som hade en del av sessionens arbete i framtiden. Jag ser fram emot en kommentar från statsministern."

Förutom detta inlägg och svar som jag fick av statsminister Stoltenbeg hade jag frågor till Finlands samarbetminister Alexander Stubb i samma ämne och debattinlägg om välfärdsutskottets förslag gällande integration och delaktighet.

Mittengruppens hemsida finns redovisat bl a debatten och frågorna mellan mig och Alexander Stubb.

tisdag 1 november 2011

Nordiska Rådet - viktiga beslut om folkhälsa



Foton ovan är från det danska Folketinget i Köpenhamn och min debut som talare i folketingssalen när Nordiska rådets 63:e session inleddes.

Denna vecka befinner jag mig i Köpenhamn på Nordiska rådets 63:e session.
Det händer mycket och under tisdag förmiddagen var jag med om ett framtidsinrikat beslut i Nordiska rådets välfärdsutskott där jag ingår som ledamot.

På dagordningen stod tema för vårt arbete inom Nordiska rådet under 2012 och inför sessionen i november nästa år. Beslutet blev att Alkohol- och tobaksfågor ska vara huvudtema för Välfärdsutskottets arbete under kommande tolv månader. Ett tema som jag verkligen välkomnar som ett fokus område för Nordiska rådet. Jag ser det som en framgång att hela utskottet står bakom denna prioritering. I ett EU-perspektiv tror jag vi kan bidra till bättre hälsa och uppväxt för ungdomar om Norden står samlad runt en solidarisk och restrektiv alkoholpolitik. Norden kan bidra till bättre folkhälsa i våra egna länder och dessutom ge ett gott exempel till övriga Europa.

Under eftermiddagen fanns alla nordiska länders statsministrar samlade under sessionens toppmöte. Dagen avslutades med att Norges statsminister Jens Stoltenberg presenterade Nordiska ministerrådets program för 2012. Ämnet är ett bärkraftigt välfärdssamhället i nordiskt prespektiv med fokus på sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.
Som uppföljning på denna presenatation fick vi pralamentariker chans att ställa frågor och jag var en av Mittengruppens företrädare som då riktade uppmärksamheten mot ett nordiskt EU-samarbete. Vårt förslag är att Nordiska rådets sessioner i framtiden ska få en redogörelse över kommande års EU-samarbete mellan de nordiska länderna. Vi skulle gärna se att EU-samarbetet mellan de nordiska regeringarna blir mer ambitiöst och mer systematiskt i framtiden.