onsdag 30 mars 2011

Nordiska Rådet .... i Stockholm
Några foton från gruppmötet med Mittengruppen i Nordiska rådet. Terhi Tikkala, Finland som är generalsekreterare, ordf Bente Dahl, Danmark och vice ordf Siv Fridleifsdottir, Island samt Marion Pederssen, Danmark. Gruppmötesbild med en del av ledamöterna. Vidare ett foto på mig och mina kristdemokratiska kollegor från Norge och Finland, Bjarne Kallis och Rigmor Andersen Eide.

Idag har jag haft en heldag (jag började med möte på socialdepartementet) med Nordiska rådet. Jag ingår i styrelsen för Mittengruppen, som är den näst största partigruppen i Nordiska rådet. Mittengruppen består av kristdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet i de nordiska länderna. En spännande partigrupp och en förmån att få sitta i styrelsen för detta nordiska politiska arbete. Förutom att styrelsen träffades så var det också gruppmöte och årsmöte idag. Tema för dagens överläggningar var ungdomsarbetslösheten i norden där vi från Mittengruppen tog ett uttalande. Ole Johnnyu Hansen från Nordisk välfärdscentrum medverkade under vårt gruppmöte med en bra föreläsning.

I morgon torsdag sammanträdet utskotten och då har jag uppdrag som ledamot i välfärdsutskottet och dessutom ska jag hinna med ett möte med kontrollkommittén och sedan studiebesök i Rinkeby.

tisdag 29 mars 2011

Hultsfreds-Hus ......Huskatalogen vi tittar på är från den tid då jag själv som ung grabb jobbade på Hultsfreds-Hus och jag minns mycket väl hur dessa kataloger såg ut. Besöket på Hultsfreds-Hus Museum gav mig starka minnen.

Igår måndag gjorde jag som riksdagsledamot ett studiebesök på Hultsfreds Hus museum. Jag hade ett tidigare löfte att på ort och ställe ta del av utställningen. Ett mycket intressant besök där man får del av hustillverkningens utveckling. Detta ger lite perspektiv på vilken stor fabrik och vilken betydelse husfabriken har haft för enskilda människor i vår kommun och hela kommunens utveckling.

Jag var själv under flera år sommarjobbare på Hultsfreds-Hus i början av 70-talet. Och jag minns det stolthet som fanns över att vi då var Europas största husfabrik med över 1.000 anställda. Svante Welinder och Gilbert Carlsson gav mig en intressant redovisning av Hultsfreds-Hus museum och föreningens arbete. För mig är det angeläget att detta museum finns och att vi inte glömmer vår lokala historia. Bland nyheterna för mig var att Ingvar Kamperad en gång var anställd på husfabriken i Hultsfred.

måndag 28 mars 2011

Bra besked - en försäkring att lita på

Sjukförsäkringen.

För mig som riksdagsledamot och med många kontakter från allmänheten som tryckt på och ställt förhoppningar är jag idag glad för att vi nu har möjlighet att få en sjukförsäkring att lita på. Det är glädjande att den arbetsgrupp som vi utsåg inom kristdemokraternas riksdagsgrupp kommit till en rad tydliga besked, och vår ambiton nu är att övriga inom Alliansen vill ställa upp på dessa förändringar.

Undnatag i rehabiliteringskjedjan måste vidtagas så att rätt personer kvarstår i sjukförsäkringen respektive förs över till Arbetsförmedlingen. På denna punkt har jag fått många exempel och jag välkomnar nu det ställningstagande som vi Kristdemokrater gör för att korrigera de brister som har varit uppenbara.

Tag del av pressmeddelande och hela rapporten på Kristdemokraternas hemsida.

I Aftonbladet idag är rubriken - KD sätter blåslampa på Kristersson.

söndag 27 mars 2011

Distriktsstämma ....


Bilden ovan är från den hearing som vi hade på distriktsstämman i Nybro. Christopher Dywik och Madeleine Rosenqvist pressar och ställer frågor till mig, Gudrun Brunegård, Åke Nilsson och Chatrine Pålsson Ahlgren.

Under helgen har vi kristdemokrater i Kalmar län haft distriktsstämma i Nybro. En heldag med debatt och beslut och härlig gemenskap.

Vi var ett 80-tal deltagare varav 58 ombud som livligt debatterade och fattade beslut om profilfrågor för Kristdemokraternas framtid. Under dagen genomfördes också en hearing med ledande politiker som pressades på besked om hur Kristdemokraterna ska bli ett vinnande parti.

På stämman valdes en ny distriktsstyrelse och därutöver behandlades hela 15 motioner som tar upp tandvårdsfrågor, sjukvårdspolitiken, miljöfrågor, familjepolitik, jämställdhetsarbetet, utbildningsfrågor och den heta sjukförsäkringsfrågan.

Mitt besked när jag hälsade välkommen till stämman var att vi kristdemokrater ska vara den tydliga sociala rösten inom Alliansen. Den sociala röst som sätter människovärdet i centrum och som betonar det civila samhällets roll. För mig handlar det om att stå upp för människorvärdet, för valfrihet, för trygghet och värdighet.

fredag 25 mars 2011

Grattis Håkan!

Jag kom hem nu efter en dag med resor i länet. Studiebesök på en skola och avtackning av landshövding. På resan hem mot Järnforsen har jag lyssnat på radio och kunde följa när du för en timma sedan valdes till partiordförande för socialdemokraterna. Och jag vill även här på min blogg uttala mitt GRATTIS! Vilken politisk resa Du gjort. Härligt. Och vilket jobb och slit Du har framför Dig. Jag avundas Dig inte.

Vi har under årens lopp träffats vid debatter och olika sammanträden. En gång bjöd Du till och med in mig för en duell angående framtidens sjukvårdspolitik. Stålhagsskolan i Hultsfred var platsen för vår debatt. Vi har småpratat när det varit dags för votering i riksdagen. Alltid har jag uppskattat Dig som person. Ofta har jag haft ett stort utbyte av vår dialog. Just nu kommer jag på att onsdag kväll den 24 november förra året under den s k Kunga-middagen på Slottet stod vi i ett hörn och småpratade. Som alltid är du öppen. Så var du också denna gång.

Jag vill som kollega i riksdagen från Kalmar län och som kollega bland oss distriktsordförande i Kalmar län uttala mitt Grattis. Det känns även för mig som kristdemokrat och Allianspolitiker som en stor dag för Kalmar län. Men jag går inte så långt att jag önskar Dig lycka till. Din politik vill jag ju inte ha. Vi har haft våra politiska dueller och dom kommer Du att få i framtiden också även om det nu blir på en s k högre nivå.

tisdag 22 mars 2011

Äldre och läkemedelBilderna är från studiebesöket på Viksäng familjeläkarmottagning där verksamhetschefen Margaretha Eneborn visar mig och Lars-Axel Nordell hur hon och andra läkare praktiskt jobbar med läkemedelsgenomgångar och har stöd av miniQ. Med på bild finns också Pär Bödell från Quality Pharma

Idag har jag varit i Västerås och där träffat Pär Börell, Peter Tilly och Susanne Höijer. Ett intressant studiebesök runt äldre och läkemedel. På vårdcentralen Viksäng träffade vi Margareta Eneborn. Förtuom att jag fanns med från riksdagsgruppen så deltog även min kollega Lars-Axel Nordell och med under dagen var också våra partivänner i landstingsgruppen i Västmanland, Ingvar Nordén och Malin Gabrielsson.

Pressmeddelande
Västerås den 22 mars 2011

Pensionärerna är vinnarna med rätt läkemedelsanvändning


- Att patienterna, och särskilt äldre multisjuka, får rätt läkemedel är ett prioriterat område inom hälso- och sjukvårdspolitiken.  Idag har jag fått en redovisning av hur de statliga stimulansmedlen för läkemedelsgenomgångar har använts, och hur landstinget i Västmanland avser gå vidare för att säkerställa att så få äldre som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade problem.

Det sa Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, vid sitt besök i Västerås idag.

Vid sitt besök i Västerås tillsammans med riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell (KD) och lokala kristdemokratiska företrädare fick Anders Andersson lära sig mer om landstingets modell för kvalitetssäkring av läkemedelsbehandlingar av äldre. I programmet ingick även besök på vårdcentral tillsammans med representanter för Quality Pharma. Äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov är en växande grupp i samhället. Cirka 70 procent av alla äldre över 75 år är multisjuka (har två eller fler samtidigt förekommande kroniska sjukdomar).

- Det finns ett stort behov av ökad kunskap till förskrivare kring hur läkemedel ska värderas och prioriteras för en multisjuk patient med många läkemedel. Regeringens arbete för en nationell läkemedelstrategi och satsningarna på en effektivare läkemedelsanvändning börjar ge resultat. Det finns många verktyg framme och läkemedelsavstämning, som syftar till att förebygga fel kring läkemedelsbehandlingen i vårdens övergångar, är ett sådant.

- Regeringen satsar 3,75 miljarder kronor under mandatperioden för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård måste samverka bättre. Resurserna måste också användas mer effektivt så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov. För en äldre person med många olika symtom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att överskåda, säger Anders Andersson.

söndag 20 mars 2011

Oacceptabelt att barn vräks

"De många barn som blivit vräkta i Malmö har krossat det socialdemokratiska skyltfönstret" Så står det i Sydsvenskan igår lördag när jag i en debattartikel markerar att för mig är det oacceptabelt att barn vräks.

lördag 19 mars 2011

Ändra regelverket i sjukförsäkringen.


Idag lördag har jag talat på kristdemokraternas distriktsstämma i Norrbotten. Den hölls på Kalix folkhögskola. Här var det vinter och snö. Härligt att träffa partivänner. Det är något speciellt med dessa stämmor där man möts och träffar gamla och nya vänner. Även i Norrbotten var det en god stämning samtidigt som jag fick många frågor. Och det är just avsikten med dessa besök, att ge chans till frågor och förhoppningsvis också svar.

I mitt anförande på stämman lyfte jag fram vikten av att se vad vi gjort och vad vi har på gång inom socialdepartementets ansvarasområde. Kristdemokraterna gör skillnad. Men allt för sällan sätter vi fokus på detta. Värdegrunden i äldreomsorgen som nu är lag från den 1 januari är uttryck för ett nytt synsätt. Äntligen finns detta markerat i beslut av regering och riksdag. Satsningen på de mest sjuka äldre och en resurs på hela 3,75 miljarder för denna viktiga reform är ett kvitto på att vi kan visa på resultat när vi vill förbättre för de patientgruppen som bäst behöver föräbättringar.
Tillgänglig sjukvård, säker sjukvård, valfri sjukvård och jämlik sjukvård är områden där vi påbörjat arbete och nått reslultat samtidigt som vi vill mer och därför också spänner bågen högre. Kristdemokraterna ska vara den tydliga sociala rösten inom Alliansen.

Nedan finns ytterligare en fråga som jag tog upp idag och som jag har ett pressmeddelande runt. Det gäller nödvändigheten av att ändra regelverket i sjukförsäkringen.

Radio Kalmar har under dagen gjort en intervju med med utifrån mitt anförande på stämman i Kalix.


Pressmeddelande
Stockholm den 19 mars 2011

Ändra regelverket i sjukförsäkringen – så att sjuka får sjukersättning!
- Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha ett ordentligt skydd och den som kan arbeta ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till arbete. Det är grunden i den nya sjukförsäkringen.

Det sa Anders Andersson, (KD), riksdagsledamot i socialutskottet när han talade på Kristdemokraternas distriktsstämma i Kalix på lördagen.

- Men reformen är långt ifrån fullkomlig och vi arbetar för att regelverket skyndsamt ses över och ändras där det krävs. Kristdemokraterna har därför tillsatt en arbetsgrupp som bland annat har föreslagit dessa fyra förändringar i sjukförsäkringssystemet som vi hoppa få de andra allianspartiernas stöd för:

1. I dag undantas vissa svårt sjuka från bestämmelsen att arbetsförmågan måste prövas mot hela arbetsmarknaden. Vi vill att fler ska kunna undantas från den regeln.

2. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör i dag olika bedömningar av arbetsförmågan. Det är inte acceptabelt. Bedömningar av personers arbetsförmåga måste vara samstämmiga.

3. Vi vill mjuka upp reglerna för förtidspension. I dag måste det slås fast att den som är sjuk aldrig kommer att kunna få ett arbete i framtiden. Istället vill vi att man ska kunna bedöma om det är sannolikt att den som är sjuk kommer att kunna jobba.

4. Den finns en grupp som har haft tidsbegränsad sjukersättning men saknat sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Även om de efter arbetslivsintroduktionen bedömts sakna arbetsförmåga har de inte kunnat få någon ersättning från sjukförsäkringen eftersom de saknar SGI. Vi tycker inte att det är rimligt och därför måste denna fråga lösas.

fredag 18 mars 2011

Fråga till statsministern - servicekontorens framtid

2011-03-17

Behåll Försäkringskassans servicekontor!

- Försäkringskassans meddelande om att de tänker stänga en lång rad servicekontor över hela landet är upprörande. Den nu aviserade besparingen inom Försäkringskassan slår undan benen för de över hundra servicekontor som finns idag. Det vore djupt olyckligt om den satsning och målsättning för att ge medborgarna en bättre och enklare service via lokala servicekontor stoppas, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riskdagsledamot i socialutskottet.

- Jag har därför ställt nedanstående fråga till statsministern: Vilket värde tror statsministern att framförallt äldre och personer som har svårt för myndighetssvenskan har av att det finns lokala servicekontor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samverkar?

- Den besparing som Försäkringskassan föreslår är en besparing på marginalen, en besparing som borde kunna hämtas hem på något annat i hela Försäkringskassans förvaltning. Försäkringskassan måste ta sitt samhällsansvar, och ännu bättre än idag stå till medborgarnas tjänst.
Webb-tv från riksdagens frågestund.

Bakgrund: För några år sedan startade en viktig samverkan mellan olika myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket

Nu finns över 100 Servicekontor runt om i landet och dessa är mycket betydelsefulla för äldre personer och personer med datorovana.

Servicekontoren ger många människor chans till rådgivning och hjälp direkt av någon som man kan möta öga mot öga, och där man också kan ställa uppföljande frågor och få hjälp med blanketter och annat.

Regeringen anser att det finns effektiviseringsmöjligheter inom Försäkringskassan. Kassan är för närvarande huvudman för 61 av de servicekontor som är spridda över landet. Stängningen av servicekontoren beräknas enligt Försäkringskassan ge en besparing på 200 miljoner kronor från och med år 2013 och därefter. Detta skall ställas i relation till de 7.364 miljoner kronor som Försäkringskassans förvaltningsanslag uppgår till för 2011.

torsdag 17 mars 2011

Kriminalisera eftersupningen

Västerviks Tidningen skriver om socialutskottets beslut idag. Kriminalisera eftersupningen.

Täpp till kryphålen !

Idag har vi justerat ett betänkande om ANDT i socialutskottet.
Jag är nöjd med att vi förutom den strategi som regeringen redovisat som har ett starkt fokus på barn och ungdomar också har kommit fram till ett förslag där även Alliansens partigrupper nu tar bladet från munnen och vill kriminalisera eftersupning. Detta har varit en linje som vi kristdemokrater haft sedan tidigare. Nu har frågan baxats så långt att också övriga partier står bakom denna linje. Det har aldrig varit rimligt att någon ska kunna skylla på att man druckit alkohol efter en trafikolycka och därför komma lättare undan ansvar och straff. Beslutet idag i socialutskottet är ett tydligt tecken på att vi inte ska acceptera några kryphål när det gäller alkohol och trafik.

Pressmeddelande från Alliansens gruppledare i SoU finns nedan.


PRESSMEDDELANDE                2011-03-17

Socialutskottet vill kriminalisera eftersupning
-Det är inte rimligt att någon ska kunna klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att man druckit alkohol i efterhand. Därför vill vi att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som kriminaliserar detta.

Socialutskottet har idag ställt sig bakom regeringens förslag till ANDT-strategi (En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken), men går längre på en punkt. Det gäller den sk eftersupningen, en fråga som har diskuterats sedan 1940-talet. Riksdagen beslutar i frågan 30 mars.

-Vi anser att det finns starka skäl att kriminalisera eftersupning nu. Det förefaller bli allt vanligare att man skyller på att man druckit alkohol efter en trafikolycka i stället för att ha kört rattfull och det är orimligt att man ska komma lättare undan ansvar på detta sätt. Det vill vi stävja. Antalet utredningar på Rättsmedicinalverket har ökat med ökat med 30 procent mellan 2009 och 2010.

Kenneth Johansson (C) Socialutskottets ordförande         070-3439617
Mats Gerdau (M)                                         070-3266005
Barbro Westerholm (FP)                                 070-6710388
Anders Andersson (KD)                                 070-2498212
Gruppledare i Socialutskottet

onsdag 16 mars 2011

Så har Japankatastrofen påverkat oss .....

Radio Kalmars hemsida finns svar på ett antal frågor som är ställda till riksdagsledamöter från Kalmar län. Så har Japankatastrofen påverkat oss.

fredag 11 mars 2011

Kommentar i P1 morgon ..... ang Juholt

Idag på morgonen medverkade jag i P1 morgon för att ge några kommentarer nomineringen av Håkan Juholt som ny s-ledare.

onsdag 9 mars 2011

Regionkartan .... 2014

Idag finns ett debattinlägg på DN-debatt som jag hoppas många tar del av och tar till sig. Nu är det dags att forma framtidens regioner för utveckling, tillväxt och trygghet.

För några dagar sedan skrev jag tillsammans med tre andra kristdemokrater i Kalmar län - Gudrun Brunegård, Åke Nilsson och Monica Bengtsson - en debattarikel i Barometern-OT där vi pekade på samma frågor som man idag gör i DN. Men vi hade ett helt fokus på Östra Götaland som är vårt särskilda ansvar.