lördag 31 december 2011

Gott Nytt År !!!


Så här på årets sista dag lägger jag ut en av de debattartiklar jag haft denna veckan. Det är ett debattinlägg där jag valt att skriva lite personligt och med fokus på det som många med mig upplever - barnen är det dyrbaraste vi har.

Läs artikeln i Barometern den 27 december.

För övrigt vill jag tacka för alla kontaker och synpunkter jag fått via mail, telefonsamtal och i samband med olika möten och på marknader. Gott Nytt År !!!

torsdag 22 december 2011

Stefan Carlsson - ett bra val av landshövding.

Pressmeddelande
2011-12-22

Stefan Carlsson – ett bra val av landshövdning.

- Det har varit många turer och jag har under året haft åtskilliga kontakter med företrädare för regeringen i denna fråga. Orsaken till att beslutet har dröjt kan vi alltid diskutera. Men nu är jag nöjd. Detta beslut är bra för länet och för utvecklingen av vår del av landet, säger kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar till att regeringen nu utnämnt Stefan Carlsson till ny landshövdning i Kalmar län.

- Stefan Carlsson har ett brett kontaktnät i landet vilket är av stor betydelse. Han är nu statlig utredare av ”myndighetssverige” och har tidigare varit VD för Apoteket AB och dessförinnan hunnit med såväl regiondirektör i Skåne som landstingsdirektör i Jämtland.

onsdag 14 december 2011

Riksdagsdebatt om budgetbetänkande

Ikväll har det varit riksdagsdebatt om socialutskottets budgetbetänkande. I mitt anförande som blev kvällens sista med start 22.59 tog jag upp vikten av värdig äldreomsorg och att missförhållanden som redovisats aldrig kan accepteras eller försvaras. Vidare hann jag med att också sätta fokus på det viktiga patientsäkerhetsarbetet. 165 patienter varje dag drabbas av en vårdskada. Just därför är det så nödvändigt med regeringens satsning på ökad patientsäkerhet.

Om Du vill så kan du kolla av debatten på riksdagens hemsida och under webb tv och gå vidare till webb-tv-arkiv samt mitt namn och anförande 209.

fredag 9 december 2011

Strandnära boende .... och landsbygdens utveckling.

Igår under riksdagens frågestund lyfte jag upp min och mångas oro för utvecklingen på landsbygden och pekade på att strandnära boende kan vara en åtgärd som gör det attraktivt att bo på landet.

Frågestunden och svaren finns på Rikdagens webb tv.
Jag har också valt att här redovisa protokollet från riksdagens frågestund.


Strandnära boende


Anf. 58 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Min fråga riktar jag till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Jag tror att vi är många som är överens om att det ska vara möjligt att leva och bo i hela landet. Det som oroar mig och andra är att på en hel del håll i landet minskar befolkningen på landsbygden. Kalmar län är ett sådant exempel.
Jag tror att utflyttningen från landsbygden måste hejdas på olika sätt. Vi har i vårt land egentligen goda förutsättningar om vi lär oss att använda dessa på ett rätt sätt.
Vårt land är rikt på sjöar. Vi har massor av sjöar, skulle jag vilja säga som smålänning. Att kunna erbjuda att strandnära boende tror jag är ett viktigt argument för att det ska kunna bli attraktivt att bo på landsbygden.
Min fråga till landsbygdsministern är därför: Tror landsbygdsministern att erbjudande om strandnära boende och att se till att använda de dispenser som kan vara möjliga är en åtgärd som skulle göra det attraktivt och vända den befolkningsutveckling som vi har sett?


Anf. 59 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Mitt korta svar är ja. Attraktiva boendemiljöer för många människor, kanske riktigt många människor, är för dessa människor att de har tillgång till vy över ett vattenområde.
Jag vill gärna utveckla mitt svar på frågeställningen lite grann. Det är också viktigt att det finns en infrastruktur som möjliggör att man kan kommunicera med varandra. Det handlar att om väg, järnvägsnät, elektroniska kommunikationer och så vidare är tillgängliga och i ett hyggligt skick.
Det är viktigt att det finns en kommersiell såväl som en offentlig service för att människor ska etablera sig. Det allra viktigaste är att det finns jobb.
Det är skälet till att jag har engagerat mig mycket för att utveckla näringar och verksamheter som av tradition finns på den svenska landsbygden i skogen, matproduktionen och så vidare. Att man har jobb är grunden för att människor bosätter sig och utvecklar sina liv.

Anf. 60 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag uppskattar det och engagemanget för att ge denna bredd av service också på landsbygden.
Sedan den 1 februari 2010 har vi haft en ny lagstiftning för dispenser för strandnära boende och strandskydd. Många uppfattade och trodde att det skulle bli en generösare tolkning som möjliggjorde att landsbygden kunde utvecklas. Men alltför många har uppfattat att det i stället har varit en åtstramning. Diskussionen har mycket handlat om lokal utveckling också kan ingå i den dispensgrund som heter ”annat angeläget intresse”.
Min fråga till landsbygdsministern är: Behövs det en översyn om hur strandskyddslagstiftningen har tillämpats för att kunna nå de mål som vi har haft? Är det så att det borde vara möjligt att se en lokal utveckling som en grund för en dispens för att därigenom kunna öka befolkningen också på landsbygden och i de små kommunerna?

Anf. 61 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Låt mig först konstatera att detta primärt inte är min frågeställning i regeringsarbetet. Frågeställningen ligger närmast hos miljöministern. Men frågan har diskuterats.
Om inte minnet sviker mig – jag måste lägga in den reservationen – är det i den budgetproposition som nu är föremål för riksdagsbehandling angivet att en sådan översyn ska göras.
Det är generellt på det sättet att översyner ofta behöver göras av lagstiftningar som är nya och diametralt motsatta till hur de har varit tidigare för att se att de fungerar på det sätt som riksdagen och regeringen har tänkt sig.
Jag vill påpeka att det redan i dag är möjligt att anta planer i kommunerna där man gör avsteg från de traditionella bundna strandskyddsområden som är generella i vårt land.

fredag 2 december 2011

några media länkar

Veckan som nu gått har inneburit att jag mellan uppdragen i riksdagen och olika möten har haft en del media aktiviteter som också finns på nätet.
Här kommer några.
Måndagen den 28 nov fanns en debattartikel i Göteborgs-Posten.
Tisdagen den 29 nov fanns i Vimmerby Tidning referat från måndagens kommunfullmäktige.
Tisdagen den 29 nov fanns en debattartikel i Dagen.
Torsdagen den 1 dec fanns via TT och i SVT en del intressant information om vad jag och andra har sagt i debatten om äldrevården.

torsdag 24 november 2011

Skolklasser på besök i Riksdagen


Under hösten har Albäcksskolan i Hultsfred i samarbete med mig som riksdagsledamot arrangerat tre tillfällen då elever från högstadiet fått chans att besöka, se och ta del av arbetet i Sveriges Riksdag.

Idag torsdag kom den tredje gruppen på besök och hälsade välkommen av mig när man kom till riksdagshuset efter lunch.
Det blev rundvanding med information om de olika byggnader som utgör vårt parlament och Riksdag. Vidare fick eleverna lyssna till frågestund i riksdagen där ledamöter ställer frågor till statsråden.

Slutligen hade jag som riksdagsledamot - med mitt förflutna som elev på Stålhagskolan i Hultsfred, där även jag gick som högstadieelev en gång i tiden - en dryg halvtimma tillsammans med dom två skolklasserna, då jag berättade om livet som riksdagsledamot. Hur en arbetsvecka ser ut och vilka motioner jag speciellt har ägnat mig åt denna höst och vad som idag varit på agendan när jag bl a deltagit i en tv-sänd hearing som behandlade missbruks- och beroendevården.

söndag 20 november 2011

Inlägg i debatten om vanvård av äldre och behov av värdighet

Värdighet inom äldrevården får aldrig vara underordnat ekonomiska resultat
- dags att kräva redovisning varje månad eller varje kvartal.


Debatten vågor går höga om den svenska äldreomsorgen mot bakgrund av de brister som avslöjats på Caremas äldreboende i ett antal kommuner. Och det förstår jag mer än väl. Brister och vanvård av våra äldre kan enligt min mening aldrig accepteras. Bristerna som nu blir uppenbara väcker många frågor om hur väl kommunerna kontrollerar och försäkrar sig om utlovad kvalitet, trygghet och värdighet.

Våra äldre och deras anhöriga ska alltid kunna känna fullt förtroende för att äldreomsorgen är av god kvalitet oavsett det är i privat eller kommunal regi. Det gäller att känna tillit till att den bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

I torsdags, på socialutskottets sammanträde i riksdagen, fick vi en föredragning av Socialstyrelsen runt tillsyn och åtgärder för att undvika brister i äldrevården och förebygga vanvård av våra äldre. Socialstyrelsen har sitt ansvar för tillsynen. Vi har också en väl utbyggd lagstiftning som är förstärkt när det gäller Lex Sarah anmälningar. Nu omfattas alla missförhållanden oavsett driftform och dessutom även när man ”misstänker missförhållanden”. Samtidigt är det ett faktum att kommunerna har det dagliga ansvaret för att all äldreomsorg håller hög kvalitet och att missförhållanden åtgärdas.

Efter en veckas debatt och många synpunkter vill jag som riksdagsledamot för Kristdemokraterna se att vi runt om i landet lyfter upp några åtgärder som kan genomföras omgående i varje kommun – åtgärder som gäller socialnämnden/omsorgsnämndens ansvar.

Jag vill se att kommunens ansvariga tjänstemän gör fler oanmälda tillsynsbesök på äldreboendena parallellt med de löpande besöken. Det får inte råda något tvivel om att kommunen tar sin roll som beställare och granskare på allvar oavsett om det är ett kommunalt boende eller om någon annan svarar för driften.

En avgörande punkt för att undvika vanvård är att frågan om kvalitetsuppföljning och dess genomförande blir en stående punkt på socialnämndens dagordning. Inte bara när något är på tok. Inte bara när man tycker att det passar. Eventuella brister i äldreomsorgen får inte blir ett ärende som tas upp en gång per år. Tvärtom ska kvalitetsfrågorna för våra äldre vara ett ärende som ges högsta prioritet.

För mig med ganska lång erfarenhet från kommun- och landstingspolitiken är det en självklarhet att kvalitetsuppföljning inom såväl hemtjänst som vid äldreboenden ska redovisas lika ofta som man gör en ekonomirapport. Det kan vara varje månad eller varje kvartal. Min poäng med att jämställa kvalitetsfrågor med ekonomiuppföljning är att en gång för alla slå fast att trygghet och värdighet inom äldrevården aldrig får vara underordnat ekonomiska resultat. Vår uppgift som politiskt förtroendevalda är, att utifrån socialtjänstlagens krav och den beslutade värdegrunden för äldreomsorgen, garantera att varje enskild pensionär ska kunna känna full trygghet och alltid uppleva en värdig omsorg.

torsdag 17 november 2011

Länk till Expressen och Aftonbladet

Lite uppföljning på inslagen i Rapport finns på nätet
Aftonbladet
Exprressen

Det finns nu fler media som har uppföljande artiklar på ämnet äldreomsorg.
Nyheter 24 kommenterar jag trovärdighetsfrågan.

onsdag 16 november 2011

SVT Rapport ikväll - jag fanns med och kommenterade frågorna runt vanvård av äldre

Ikväll i SVT Rapport medverkade jag efter att ha blivit kontaktad under dagen.

Frågan som jag fick från journalisterna på SVT gällde vanvård inom äldreomsorgen och varför andra partier syns mer än vi kristdemokrater. Jag gillade inte frågan. Och det är bara en del av mediabilden. Men jag hade gjort ett tjänstefel om jag låtit bli att peka på det som för mig är uppenbart, nämligen att det allt oftare är så att vi kristdemokrater får göra grovjobbet som ansvariga på socialdepartementet. Sedan finns det exempel på att dessa underlag och texter som är gemensamt framtagna framställs som något Alliansens största parti har åstadkommit.

Se inslaget i Rapport på Playrapport.

SvT´s hemsida kan man läsa en del.

Just nu ser jag ett kortare inslag också i Aktuellt.

fredag 11 november 2011

Studio Ett .... om vanvård inom äldreomsorgen

För några minuter sedan medverkade jag i Radions P1 Studio Ett där en debatt fördes mellan mig och Eva Olofsson (v) angående vanvård inom äldreomsorgen.
Lyssna!

måndag 7 november 2011

Tal och beslut på Nordiska rådets session 2011


På hemsidan Norden finns alla uppgifter om tal och beslut från Nordiska rådets session den 1-3 nov 2011 i Köpenhamn. Under fliken Nordiska rådet, sessioner och möten, tal finns varje debattinlägg från sessionen i Köpenhamn.

Mitt första inlägg var en fråga till Norgers statsminister Jens Stoltenberg.

Anders Andersson (Kristdemokraterna (KD) - Mittengruppen)
"Fru President! Ett varmt tack till vår norske statsminister Jens Stoltenberg för den goda presentationen av programmet Ett bärkraftigt välfärdssamhälle i ett nordiskt perspektiv. Vi vill från mittengruppen understryka vikten av detta tema inför 2012. Vi kommer att mötas av internationella utmaningar i de nordiska samhällena, och det är därför som det är viktigt att lyfta fram den styrka som finns i det nordiskt skapade gemensamma välfärdssamhället.

Jag har ändå några kommentarer som anknyter till ämnet. Från mittengruppen har vi en fråga som handlar om Nordiska rådet och i det sammanhanget också det nordiska EU-samarbetet. Vi skulle gärna vilja se att detta samarbete mellan de nordiska regeringarna blir mer ambitiöst och mer systematiskt i framtiden. Vårt konkreta förslag är att Nordiska rådets session i framtiden skulle kunna få en redogörelse över kommande års EU-samarbete mellan de nordiska länderna. Det kunde ges antingen av det komman ordförandelandet i det nordiska samarbetet eller, om det skulle vara aktuellt, det kommande årets nordiska EU-presidentskapsland.

Jag skulle därför gärna vilja höra vad den norske statsministern tycker om förslaget att på det sättet lyfta in EU-samarbetet och det nordiska perspektivet i vårt rådsarbete. Generellt tror jag att det borde vara aktuellt med EU-ministerdebatter som hade en del av sessionens arbete i framtiden. Jag ser fram emot en kommentar från statsministern."

Förutom detta inlägg och svar som jag fick av statsminister Stoltenbeg hade jag frågor till Finlands samarbetminister Alexander Stubb i samma ämne och debattinlägg om välfärdsutskottets förslag gällande integration och delaktighet.

Mittengruppens hemsida finns redovisat bl a debatten och frågorna mellan mig och Alexander Stubb.

tisdag 1 november 2011

Nordiska Rådet - viktiga beslut om folkhälsaFoton ovan är från det danska Folketinget i Köpenhamn och min debut som talare i folketingssalen när Nordiska rådets 63:e session inleddes.

Denna vecka befinner jag mig i Köpenhamn på Nordiska rådets 63:e session.
Det händer mycket och under tisdag förmiddagen var jag med om ett framtidsinrikat beslut i Nordiska rådets välfärdsutskott där jag ingår som ledamot.

På dagordningen stod tema för vårt arbete inom Nordiska rådet under 2012 och inför sessionen i november nästa år. Beslutet blev att Alkohol- och tobaksfågor ska vara huvudtema för Välfärdsutskottets arbete under kommande tolv månader. Ett tema som jag verkligen välkomnar som ett fokus område för Nordiska rådet. Jag ser det som en framgång att hela utskottet står bakom denna prioritering. I ett EU-perspektiv tror jag vi kan bidra till bättre hälsa och uppväxt för ungdomar om Norden står samlad runt en solidarisk och restrektiv alkoholpolitik. Norden kan bidra till bättre folkhälsa i våra egna länder och dessutom ge ett gott exempel till övriga Europa.

Under eftermiddagen fanns alla nordiska länders statsministrar samlade under sessionens toppmöte. Dagen avslutades med att Norges statsminister Jens Stoltenberg presenterade Nordiska ministerrådets program för 2012. Ämnet är ett bärkraftigt välfärdssamhället i nordiskt prespektiv med fokus på sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.
Som uppföljning på denna presenatation fick vi pralamentariker chans att ställa frågor och jag var en av Mittengruppens företrädare som då riktade uppmärksamheten mot ett nordiskt EU-samarbete. Vårt förslag är att Nordiska rådets sessioner i framtiden ska få en redogörelse över kommande års EU-samarbete mellan de nordiska länderna. Vi skulle gärna se att EU-samarbetet mellan de nordiska regeringarna blir mer ambitiöst och mer systematiskt i framtiden.

tisdag 25 oktober 2011

Några media länkar

Barometern/OT hemsidan kunde man läsa om beslutet gällande löken.
Även i Östran finns nyhetsartiklar om de besked som skapar glädje hos konsumenter och lökodlare.

måndag 24 oktober 2011

Löken i de svenska köken - räddad !!!


Fotot ovan är från den 28 juni 2011 då ett antal riksdagsledamöter på initiativ av mig träffade lökodlarna på Öland.
På bilden finns fr v riksdagsledamot Anders Andersson (KD) tillsammans med lökodlaren Tomas Hagström i Beteby samt Jan R Andersson (m).


Pressmeddelande
2011-10-24

Löken i de svenska köken – räddad!
- Vi är många som varit engagerade för att också i framtiden kunna erbjuda närproducerad öländsk lök till hushållen, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).

Under lång tid har ett hot funnits som kunde innebära att svenska hushåll enbart var hänvisade till importerad lök från Danmark och andra delar av Europa. Idag kom därför ett välkommet besked från Kemikalieinspektionen. Ett positivt besked för svensk och öländsk lökodling. Växtskyddsmedlet Totril godkänns för användning i Sverige för nästkommande odlingssäsong 2012 och även för 2013 och 2014.

25 procent av all lök som konsumeras i Sverige odlas på Öland. Vid flera tillfällen har vi riksdagsledamöter träffat lökodlarna för att få information och samtala om handlingsvägar för att möjliggöra fortsatt lökodling.

- Dagens besked var en seger för konsumenterna, en vinst för den som vill ha närproducerat och en välkommet erkännande till de svenska lökodlarna som drivit en kamp mot en snäv tolkning av ett EU-direktiv, säger Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Kalmar län.

fredag 21 oktober 2011

Nu har också vi nominerat Göran.


Jag lägger här ut det pressmeddelande som idag skickats ut efter distriktsstyrelsens möte i går kväll i Oskarshamn.

Vidare finns länk till Radio Kalmar. Och en länk till Barometerns hemsida som också refererar från distriktsstyrelsens möte i går kväll.

Pressmeddelande
2011-10-21

Göran Hägglund nominerad från Kalmar län!

Under torsdagskvällen sammanträde distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Kalmar län. En klar majoritet beslutade att nominera Göran Hägglund som vår partiordförande. Två ytterligare namn fördes fram, Acko Ankarberg Johansson och Mats Odell. Men ingen begärde votering eftersom majoriteten för Göran Hägglund var så klar. Och ingen reserverade sig.

Som 1:e vice partiordförande nominerades Maria Larsson. Inför beslutet fanns också yrkande på att nominera Bengt Germundsson. En klar majoritet i distriktsstyrelsen beslutade att förorda Maria Larsson och ingen begärde votering.

Till 2:e vice partiordförande fanns nomineringar på David Lega och Ebba Busch. En majoritet i distriktsstyrelsen beslutade att förorda nominering av David Lega.

- Under mötet framfördes många argument som underlag för att förorda Göran Hägglund som partiledare. Bland dessa vill jag framhålla Görans profilering av Krist-demokraterna som den tydliga sociala rösten inom Alliansen och markering av ett so-cialt engagemang för barns uppväxt och äldres rättigheter. Han står också för en poli-tisk linje som innebär trygghet och valfrihet inom äldreomsorg och sjukvård. För mig är det sociala engagemanget kärnområden som ska vara hörnpelare för Kristdemokra-terna som parti, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande i Kalmar län.

torsdag 20 oktober 2011

SvD Brännpunkt idag

Allt som är möjligt är inte rätt.

Läs på SvD Brännpunkt Emma Henriksson och mitt svar till fyra moderater.

tisdag 18 oktober 2011

Sista länken ..... det är vad som behövs

Äntligen ett positivt besked. För några timmar sedan kunde vi se och höra att Ganna får stanna.

Jag vill i detta sammanhang markera min uppskattning till Emma Henriksson som för några veckor sedan skrev i Aftonbladet och idag kl 14:26 fanns på SvT-debatt med ett aktuellt inlägg och klara besked. ”Det är en skam om inte Ganna får stanna i Sverige!”

Orsaken till det tragiska som vi kunnat följa de sista dagarna är den svenska migrationspolitiken. Och problemet sitter i att den Socialdemokratiska regeringen ändrade 1996 definitionen av anhörig så att det numera inte är möjligt att ge uppehållstillstånd i Sverige för en anhörig som inte ingått i samma hushållsgemenskap de senaste två åren. Kristdemokraterna motsatte sig förändringen redan då 1996 och har upprepat vår kritik. Att tydligt reglera vilka som omfattas i anhörigbegreppet och som ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning är i sig inget konstigt. Det behöver inte regleringen om hushållsgemenskap som sådan heller vara. Men att inte ge möjlighet att komma hit för en person vars samtliga nära släktingar är bosatta i Sverige är inhumant.

Det är hög tid att vi återinför den reglering om sista-länken som Socialdemokraterna plockade bort.

tisdag 11 oktober 2011

Ung PRAO i riksdagen


På bilden visar jag riksdagens kammare för Felicia Andersson och ger information om de ärenden som kommer upp för omröstning och votering i morgon onsdag.

Idag tisdag har jag haft trevligt besök under hela dagen. Felicia Andersson från Mönsterås har valt att förlägga sin PRAO till riksdagen och följer mig som riksdagsledamot denna veckan. Vi började strax efter kl 8 i morse och vid halv sju gick Felicia från riksdagshuset. Själv har jag varit kvar några timmar till för att svara på mail och ett antal samtal som väntade på svar.

tisdag 4 oktober 2011

TT artikel i GP

I Göteborgs Posten finns idag följande artikel från TT

Ledare i VT ... om KD

I Västerviks Tidningen idag på ledarplats formulerar Ola Mårtensson tankar och analys runt Kristdemokraterna som jag finner väl värda att läsa.

måndag 3 oktober 2011

Studio Ett idag måndag

Idag måndag deltog jag i SR Studio Ett kl 16.00 tillsammas med Christina Doctare.
Ämnet var Kristdemokraterna inför framtiden och val av partiledare.
Vad jag tycker är nog välbekant, men om du vill så går det bra att lyssna från den länk som finns.

TT idag på morgonen

(kdledare3: Profilfrågor viktigare än partiledare)

TT den 3 oktober 2011, 09.01

Anders Andersson, riksdagsledamot och en av dem som undertecknat inlägget i Svensk Dagbladet, tror inte att ett partiledarskifte genom ett trollslag skulle ändra KD:s opinionssiffror.

Självklart är det viktigt med vem som står i ledning, men det är också fråga om det politiska klimatet och vilka profilfrågor som vi för fram, säger han.
Anders Andersson menar att partiet i stället bör satsa på att skapa uthållighet kring tre frågor: barn och ungdomars uppväxtvillkor, respekten för äldres värdighet samt vara alliansens sociala röst.

Klarar vi av hålla ut och visa respekt, uppskattning och stöd till Göran Hägglund kommer Göran Hägglund att kunna bli en ny Alf Svensson-succé eller Lejonkung, säger Anders Andersson och fortsätter: Både Alf Svensson och Lars Leijonborg hade tuffa år innan det slog igenom. Det är inte givet att tuffa valår innebär att man är uträknad.

Göran Hägglund !!!

Debatten rullar på inom vårt parti. I lördags fanns i SvD en debattartikel från nitton partivänner som ville ha en ny partiledare. Jag har varit aktiv vi vårt parti i mer än trettio år och därför var det intressant att se vilka som fanns som författare till denna artikel. Som uppföljning på den artikeln kom igår kväll besked om att Mats Odell ställer upp som partiledarkandiat.

Vårt parti står inför en stor utmaning. Kristdemokraterna har en viktig uppgift i svensk politik också i framtiden. För att vi ska lyckas växa behövs en stark och bred aktivitet i vårt parti. Men jag tror inte att ett byte av partiledare är den lösning som ger oss framgång. Detta utvecklar jag i korthet idag på SvD Brännpunkt tillsammans med 40-tal partivänner och kollegor i kommun, landstings/region och riksdagen.

söndag 25 september 2011

Bok & Bibliotek - många böcker, många mötenNågra bilder från min lördag på Bok & Biblioteks mässan i Göteborg. Dels från montern med Sveriges Riksdag och dels från seminarium med Vårdalssiftelsen.

Under lördagen var jag på Bok & Bibliotek mässan i Göteborg. Där deltog jag i Riksdagens monter och träffade många med intressanta frågor. Det handlade om riksdagen och förtroende för politiken och en del frågor som direkt berörde vårt parti. Sjävklart finns det dom som har kritiska synpunkter, men jag upplevde att bland dem som besökte Bok & Bibliotek fanns en övervägande positiv syn på samhällsarbete och politikens villkor.

Under dagen hann jag också med att besöka det seminarium som Vårdalsstiftelsen och Torbjörn Larsson höll med Bodil Jönsson och David Lega som medverkande. Ämnet var "Ny syn på åldrande - att bli gammal i en ny tid". Ett välbesökt seminarium och en stor utmaning för framtiden. Jag gillar Bodil Jönsson och hennes syn på livet. David Lega gjorde som vanligt en bra insats och pekade på vikten av att se den enskilda människan och ge varje människa frihet att välja och fatta egna beslut. Vi ska inte i första hand se på vad vi inte kan göra utan låt oss fokusera på allt det vi kan och allt det vi har framför oss.

torsdag 22 september 2011

Elevbesök från Hultsfred i Riksdagen

Ovan finns några bilder från rundvandingen i riksdagshuset tillsammans med elever från Albäckskolan i Hultsfred.

Idag torsdag har jag haft trevligt besök i riksdagen. Det var ett 40-tal elever som tillsammans med sina lärare gjorde en studieresa till Stockholm och då också lagt in ett besök i Sveriges Riksdag.
Eleverna visades runt i riksdagshuset och jag gav en personlig berättelse om uppdraget som riksdagsledamot. En liten speciell känsla fick jag inför detta besök eftersom jag också har gått på högstadiet i Hultsfred, även om det nu hunnit gå många år sedan dess.

onsdag 21 september 2011

Nya uppdrag i Nordiska RådetAnders Andersson får nya uppdrag i Nordiska rådet

Foto ovan är på ordförande Siv Fridleifdottir, Island och vice ordförande Anders Andersson, Sverige.
Vidare ett gruppfoto på delar av Mittengruppen i nordiska rådet med ledamöter från Island, Finland, Norge, Sverige samt Färöarna och Åland (på kortet saknas de danska representaterna).


Under de två dagarna som Nordiska rådet varit samlade till gruppmöten och utskottsmöten i Oslo har man också valt delvis ny ledning för en av partigrupperna.
Mittengruppen som består av kristdemokrater, centerpartister, folkpartister och miljöpartister är näst största partigrupp i nordiska rådet, efter den socialdemokratiska gruppen.
Ny ordförande i Mittengruppen blev Siv Fridleifdottir, från Island och centerpartiet. Hon var tidigare vice ordförande. Själv blev jag vald till ny vice ordförande i gruppstyrelsen för Mittengruppen i Nordiska rådet.

Jag ser det som en förmån att få vara med i ledningen för vår partigrupp i Nordiska rådet. Jag hoppas kunna bidra till att lyfta fram de gemensamma värden och värderingar som finns mellan de nordiska länderna samt ge förutsättningar för ett allt större samarbete i Norden.

fredag 16 september 2011

Riksdagens öppnande .....Igår torsdag var det Riksdagens högtidliga öppnande med tal av kungen och statministern läste upp regeringförklaringen.
I Vimmerby Tidning idag finns en intervju med mig som gjordes mellan olika aktiviteter.
I Svenska Dagbladet ger jag också en kommentar till vad jag skulle ha önskat mer av i regeringsförsklaringen.

onsdag 14 september 2011

Kristdemokraterna behövs .... ledare i Barran!

Jag gjorde nog ett tjänstefel om jag inte på min blogg denna dag ger lite extra reklam för Barometern/OT och ledarsidan.
Rubriken är klockren och även argumenten i ledaren ligger i stort rätt.

Min uppfattning efter två dagars upptakt med kristdemokraternas riksdagsgrupp, inför riksdagens öppnande, är att vårt parti har förutsättningar att lyfta fram en värderingsdebatt som behövs och som kommer att ge Kristdemokraterna uppsving. Det kanske inte är den snabba vägen, men ändå den väg som långsiktigt ger utdelning och skapar trovärdighet. Kristdemokraterna behövs!

måndag 12 september 2011

Nollvision för vårdskador!

Idag måndag är jag på väg mot Stockholm för att medverka i ett seminarium under Nationella patientsäkerhetskonferensen i Älsvjö. Politiker debatterar patientsäkerhet är rubriken.

Nollvisionen för vårdskador är en stor utmaning, men enligt min mening ett nödvändigt arbete för att forma en ännu bättre och tryggare hälso- och sjukvård i vårt land. Den nya patientsäkerhetslagen från nyår och regeringens satsning på 2,5 mdr visar att socialministern har prioriterat denna fråga.

fredag 9 september 2011

Ekot ... fredag kvartifem ..... kortare väntetider!

Idag fredag sänder Ekot ett antal nyhetsinslag runt sjukvården och väntetider.
Jag fick tillfälle i Ekot kvartifem kommentera och ge mina synpunkter som kristdemokratisk riksdagsledamot.

onsdag 7 september 2011

Ytterligare media runt pensionärsskatten ....

Idag onsdag fanns i Vimmerby Tidning två artiklar som tog upp frågan om sänkt skatt till pensionärerna. Dels en intervju i VT med mig och några Allianskollegor.
Vidare fanns på annan sida i tidningen VT en artikel där jag får chans att redovisa mina motiv till varför jag strider för sänkt skatt till pensionäerena.

tisdag 6 september 2011

Några media inslag i Kalmar län

Idag tisdag den 6 sept fanns ett antal media inslag som belyste kampen runt budgetpropositionen och vad jag och kristdemokraterna tagit strid för.
I Nyheterna kunde man läsa denna artikel. Fortsättning, nästa sida i Nyheterna.
I Västerviks-Tidningen fanns denna artikel.
Radio Kalmars hemsida fanns en nyhetsnotis och dessutom sändes i Fokus igår en dialog där jag redovisade min uppfattning.
I Barometern och OT fanns också idag tisdag nyhetsartiklar på samma tema.

Ledaren i Västerviks-Tidningen idag tisdag är värd att uppmärksamma.

måndag 5 september 2011

Radio Kalmar Fokus ..... om sänkt skatt för pensionärer

Idag måndag sändes Fokus i Radio Kalmar på temat sänkt skatt för pensionärer.
Jag medverkade i detta program kl 15.00 och gav där min syn på budgetförhandlingarna.

Besviken på Allianskamraterna ......

Pressmeddelande
2011-09-05


Anders Andersson (KD):
Besviken på Allianskamraterna – ett svek mot pensionärerna.

- Jag är djupt besviken på det sätt partiledningarna för moderaterna, folkpartiet och centerpartiet prioriterar i de budgetförhandlingar som nu pågår, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) i en kommentar på måndagen.

- För mig som kristdemokrat och socialt engagerad riksdagsledamot är det självklart att sänkt skatt till pensionärerna går före sänkt moms på krogen. Tyvärr har vi nu fått svart på vitt på att våra alliansvänner inte var beredda att stödja denna självklarhet. Vi kristdemokrater blev ensamma i att ta strid för en skattesänkning 2012 till landets pensionärsgrupper, säger Anders Andersson (KD).

- Självklart är det en framgång att de sämst ställda pensionärerna nästa år får en höjning av bostadstillägget med 170 kr per månad. Denna höjning innebär att tillsammans med nästa års uppräkning av garantipensionen förstärker man denna pensionärsgrupps ekonomi med 400 kr per månad. Det finns fler plusfaktorer i budgeten för 2012 som visar på ett socialt ansvar och har en tydlig KD-profil. Men jag är ändå inte nöjd, eftersom Alliansvännerna i M, FP och C stoppade KD´s förslag om sänkning av skatten för pensionärerna, säger Anders Andersson.

- Löftet som ges av Alliansens fyra partiledare idag på DN-debatt om sänkt skatt för pensionärer 2013 eller 2014 är ett erkännande till den envisa kamp som vi Kristdemokrater har fört i denna fråga. En viktig markering är också att denna sänkning av pensionärsskatten inte är avhängig ett kommande jobbskatteavdrag. Jag lovar att i kommande budgetförhandling påminna om det skattesänkningslöfte till pensionärerna som nu är avlämnat i dagens debattartikel För mig är målet att utplåna skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).

torsdag 1 september 2011

"KD-framgång om skatt på gåvor"

Den som strider för något gott vinner framgång till slut. Nu har vi lyckats med att övertyga övriga inom Alliansregeringen att genomföra ett för det civila samhället och den ideella sektorn viktigt vallöfte.
Se intervjun med Göran i SVT.
Se inslaget i Rapport (ca 11 min in i sändningen)
Nyhetsartikel i tidningen Dagen där Göran Hägglund redovisar framgången.

"Kristdemokraternas långa kamp att få igenom skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet har nu burit frukt.

I budgetpropositionen förslås att ett skatteavdrag för penninggåvor till vissa ideella organisationer införs från 1 januari 2012. Det uppger KD-ledaren och socialminister Göran Hägglund till SVT."

torsdag 25 augusti 2011

Barnens villkor ska uppmärksammas

Barnens villkor ska uppmärksammas.
Det är rubriken på den debattartikel jag har tillsammans med Göran Hägglund idag i Barometern/OT.

Vi vill att Sverige ska vara världens
bästa land för varje barn att växa
upp i.

onsdag 24 augusti 2011

"sänkt pensionärsskatt före krogmoms"

Idag i Vimmerby Tidning idag intervjuas jag runt pensionärsskatten och besök hos kommuncheferna. I den fil som bif återfinns den sida där båda artiklarna finns.

I går i Nyheterna fanns ytterligare en artikel på samma tema. "Anders har startat en stid i Alliansen".

"KD vill sänka skatten för äldre" var rubriken i Oskarshamns-Tidningen i går.

måndag 22 augusti 2011

Pensionärerna först.

Jag har efter helgens olika besked om budgetfrågor i en rad media skrivit samman de synpunkter som jag har som riksdagsledmot och ledamot i socialutskotet. Det blir en spännande höst.

Radio Kalmar idag måndag.

Pressmeddelande
2011-08-22

Riksdagsledamot Anders Andersson (KD), Järnforsen ger sin syn inför de förestående förhandlingarna mellan Allianspartierna gällande budget 2012.

Pensionärerna först!


I tider av ekonomisk oro krävs ekonomiskt ansvarstagande. Det har alla alliansens partiledare deklarerat. Men att ta ansvar kräver också rätt och rättvisa prioriteringar av våra gemensamma resurser – att vi värnar tryggheten för människor som behöver det bäst. Därför är det min bestämda mening att sänkt skatt för pensionärer måste gå före sänkt krogmoms och fler jobbskatteavdrag. Vi kristdemokrater vill att landets pensionärer går först, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).

Med Kristdemokraterna har skatten för pensionärer sänkts tre gånger. Det har förbättrat trygghet och ekonomi för pensionärerna – mest för de som har minst. Det handlar också om anständighet och rättvisa. Jag står fast vid mina besked att vi som politiker måste fortsätta att minska skillnaden i beskattning mellan de som jobbar och de som har jobbat hela livet.

Inför budgetförhandlingarna vill jag som kristdemokrat se följande som resultat i den kommande budgeten för 2012.

• Höj bostadsbidragen till barnfamiljer med svag ekonomi (ca 700 miljoner)
• Genomför nödvändiga förändringar av sjukförsäkringen (ca 1 miljard)
• Sänk skatten för pensionärerna (ca 2,3 miljarder)

fredag 19 augusti 2011

Sänkt skatt för pensionärerna .... gäller fortfarande

Jag är glad för de besked som vår partiledare och partistyrelse givit under dagen. Vi kristdemokrater ska inte svika pensionärerna och om valet står mellan sänkt skatt för landets pensionärer eller sänkt moms på krogen så är valet för mig självklart.

I Expressen återges något från dagens politiska beksed.

torsdag 18 augusti 2011

Torsås .... ett besök bland många just nu


Bilden ovan är från besöket i Torsås då jag bl a hann med att träffa Kjell Arvidsson en slöjdare som mer än andra förknippas med Torsås-tuppen.

Under torsdagen stod kommunbesök på dagordningen för mig. Helt självpåtaget har jag lagt in besök i länets tolv kommuner innan riksdagen öppnar. Min ambition är att få en uppdatering av aktuella frågor i varje kommun. Jag tror jag kommer att ha nytta av denna information och de kontatker som jag nu får.

Jag började i tisdags i Nybro och Emmaboda. I går onsdag var det Oskarshamns kommun som stod på tur. Idag har jag besökt Torsås och Mörbylånga. I morgon blir det Kalmar och Borgholm.

I Oskarshamns-Tidningen idag onsdag fanns en artikel som redovisade några av de iaktagelser jag gjort under de första besöken.

måndag 18 juli 2011

Systembolaget & hemkörning - stoppa förslag om gårdsförsäljning

Idag har det blivit debatt om ett förslag från Carl B Hamliton (fp).
Det har i sin tur givit effekten att ett antal olika riksmedia har sökt mig för en kommentar.
I bifogad länk kan du se TT sammanställning av olika kommentarer som kom före lunch.

"Även Kristdemokraternas alkoholpolitiske talesman Anders Andersson välkomnar Hamiltons förslag. Det kan vara ett sätt att värna Systembolagets detaljhandelsmonopol med god och funktionell service, anser han.

– Jag välkomnar det som ett tydligt alternativ till dem som grottar ned sig i olika gårdsförsäljningsförslag, som egentligen inte handlar så mycket om svenska gårdar utan mer om vin- och spritförsäljning i storstäderna, säger han till TT."

Kristdemokraternas hemsida finns också mina kommentarer.

onsdag 13 juli 2011

Förhindra vräkning av barn!

I veckan har jag haft en debattartikel införd i några av länets tidningar. Ämnet som jag tagit upp är den redovisning som Kronofogdemyndigheten nu gjort på uppdrag av regeringen. En regering som vill ha fram uppgifter i strävan att förhindra vräkning av barn.

Intressant notering är att det socialdemokratiskt styrda Kalmar kommun inte har så smickrande redovisning att uppvisa. Samtidigt som vi kan notera att de två nordliga kommunerna Västervik och Vimmerby med Allians-ledning och kritdemokrater i ledande uppdrag inom den sociala sektorn på ett bättre sätt kunnat hantera barnen när familjerna haft ekonomiska bekymmer.

Debattartikeln fanns i Västerviks Tidningen i måndags den 11 juli.

onsdag 6 juli 2011

Almedalen .... hjärta, läkemedel & vårdgaranti


Igår var jag bl a engagerad som medverkande i ett seminarium om hjärtsjukvården. En fråga som berör mig på flera sätt.

Idag har jag varit medverkande dels i ett seminarium om miljö och läkemedel på temat "miljömärkata tabletter - ja tack". Inför detta seminarium gjorde Västerviks Tidningen en intervju med mig igår.

Vidare har jag under eftermiddagen varit medverkande i seminarium där frågorna behandlade "bortträngda, bortprioriterade och bortglömda?"
Dagens Medicin har på sin hemsida lagt upp ett kort reportage från detta seminarium. (bilden ovan är från detta seminarium)
Citat från Dagens Medicin:
"Kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott Anders Andersson försvarade regeringens satsning på vårdgarantin och kömiljarden. Men han lovar åtgärder för att säkerställa att de kroniskt sjukas möjlighet till återbesök inte försämras av vårdgarantin.

– Jag vet inte om vi ska kalla det medicinsk vårdgaranti, återbesöksgaranti eller något annat men vi behöver göra något för att hela vårdkedjan ska fungera, säger Anders Andersson."

måndag 4 juli 2011

Barnen och alkoholen

Jag vill ge tips om en läsvärd (jag har själv varit med och skrivit den) debattartikel på SvD Brännpunkt idag måndag.

Riksting och livet därefter


Förra veckan hade vi Kristdemokrater riksting (partikongress) i Umeå. Fokus i den politiska debatten var barn och ungdomar och deras uppväxtvillkor. Detta kommer att bli ett tema som vi återkommer till.
Rapport från rikstinget finns på Kristdemokraternas hemsida.

För min del var årets riksting ett moment där jag satte punkt efter mer än 25 år som ledamot i partistyrelsen. Det har varit spännande år och mycket lärorika. Dessutom hoppas jag att min medverkan har haft någon betydelse nu och då för partiets utveckling och politiska kurs. Radio Kalmar har i helgen och Barometern/OT har idag valt att göra en kort intervju. (Du finner dessa via länken).

onsdag 29 juni 2011

Löken i köken ..... fortsatt odling på Öland.


I går tisdag var lökodling på Öland i fokus. Jag besökte då tillsammans med ett antal kollegor Tomas Hagström i Beteby söder om Mörbylånga. I Barometern idag finns ett reportage från vår studiedag hos lökodlare på Öland.

söndag 26 juni 2011

Besök och tal på Rotary i Vimmerby

Referat från onsdagens aktivitet som jag hade i Vimmerby ..... innan midsommarhelgen tog vid.

Riksdagsbeök på Rotary.

Anders Andersson, Järnforsen, är riksdagsledamot sedan snart två år för kristdemokraterna och gästade under onsdagen Rotary i Vimmerby. Efter att ha ägnat sig åt sjukvårdspolitik i landstinget, bland annat fyra år som landstingsstyrelsens ordförande, är han nu gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet. Anders Andersson (KD) är denna mandatperiod Hultsfred-Vimmerby områdets ende ledamot i Sveriges Riksdag.

I Riksdagens kammare tillbringas inte mycket tid, utan det mesta riksdagsarbetet bedrivs på andra håll, dels i riksdagens utskott och kommittér och dels hemma i länet via studiebesök.. Ett hundratal mail varje dag ska läsas och besvaras. Veckan är fylld av möten, från tidig morgon till långt in på kvällen, allt ifrån kontakter med näringslivet och länsstyrelsen hemma i länet till möten med frivilligorganisationer, föreningar eller Nordiska rådet, där Anders är en av 20 svenska delegater. Han är också utnämnd av regeringen som ordförande i CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning och sitter i Socialstyrelsens insynsråd.

Som ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp var Anders med och utformade det som nu är regeringens sjukvårdspolitik, tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP). Varje vecka möter han socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson, ibland tillsammans med de övriga gruppledarna från Alliansen.

Anders gav också en glimt från spelet bakom kulisserna, mellan den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna, som lett fram till att riksdagsledamöterna inkallas från sommaruppehållet för en extra omröstning om sjukförsäkringsfrågan.

måndag 20 juni 2011

Nytt uppdrag ......

Pressmeddelande
2011-06-13

Nytt uppdrag för Anders Andersson – Socialstyrelsen.

Regeringen har nyligen fattat beslut om ledamöter för kommande år i Socialstyrelsens Insynsråd. Det är sju personer som från den 1 juli 2011 kommer att utgöra insynsråd tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Bland dessa finns Läkarförbundets nye ordförande Marie Wedin. En av de nya ledamöterna är också Kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen.

- Jag har många uppdrag och försöker faktiskt plocka bort ett och annat för att få tiden att räcka till. Men när frågan kom från socialdepartementet om jag var beredd att ingå som ledamot i Socialstyrelsens Insynsråd kunde jag inte tacka nej. Det är ett förtroende från regeringen som jag uppskattar, och jag ska göra mitt bästa även i detta nya uppdrag, säger Anders Andersson.

- Eftersom jag idag är ledamot i riksdagens socialutskott som handlägger alla hälso- och sjukvårdsfrågor, äldreomsorgsfrågor, funktionshinderfrågor och socialtjänstärenden känns det som en förmån att också få möjlighet att på nära håll följa arbetet i Socialstyrelsen genom Insynsrådet. Första sammanträdet för min del blir i augusti då Insynsrådet har ett tvådagars internatmöte inplanerat, säger Anders Andersson.

onsdag 15 juni 2011

Gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

SvD Brännpunkt finns idag ett debattinlägg från mig tillsammans med företrädare för folkpartiet och centerpartiet.

Vurm för gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

Vissa borgerliga debattörer bedriver just nu en intensiv kampanj för att slopa grunden för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige – i ett första steg genom så kallad ”gårdsförsäljning”. Det är olyckligt, och underminerar alliansens ansvarslinje.

I dag går remissrundan ut för förslaget om att genom gårdsförsäljning öppna upp för alkoholförsäljning via nya kanaler – utanför Systembolaget. Det innebär att en av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna på mycket länge kommer att avgöras nu.

Att aldrig öka vissas frihet på andras bekostnad är en stark liberal tradition. Forskare vid Stockholms universitet, Folkhälsoinstitutet och en majoritet av kommunernas socialnämndsordföranden bedömer alla att gårdsförsäljning skulle leda till kraftigt ökad alkoholkonsumtion.

Det skulle resultera i 2,3 miljoner fler sjukdagar – enbart bland män. Det är inte att ta ansvar för jobben. Förslaget beräknas även leda till 4400 fler fall av alkoholrelaterad misshandel, och fler rattfylleribrott. Det är inte att ta ansvar för att hålla ihop Sverige. I kölvattnet av kraftigt ökad alkoholkonsumtion kommer kraftigt minskad frihet för tiotusentals barn till människor med alkoholberoende, och för föräldrar till berusade tonåringar.

Bilden av ”gårdsförsäljningen” är djupt missvisande. Det nu aktuella förslaget skulle innebära:

• Omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare av starköl (27273 liter), vin (10000 liter) och sprit (3750 liter);

• Ingen begränsning till att alkoholen ska vara egenproducerad;

• Starka vinstintressen att maximera försäljningen;

• Att försäljningsstället inte behöver ha någon koppling till tillverkningsstället.

Den idylliska ”vingården” med egenproducerat vin på den svenska landsbygden skulle i verkligheten ofta riskera att bli östeuropeiskt ägda spritbutiker i Stockholm som hårdlanserar Jeltsinvodka till ungdomar.

Nu finns möjlighet att ge ett tydligt besked för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige. Vi är många inom alliansen som kommer att stå upp för detta.

BARBRO WESTERHOLM (FP)

riksdagsledamot

PER LODENIUS (C)

riksdagsledamot

ANDERS ANDERSSON (KD)

riksdagsledamot

söndag 12 juni 2011

Apoteksreformen - ökad tillgänglighet och bättre service

I onsdags hölls i riksdagen en debatt om apoteksomregleringen. En viktig debatt. Och en debatt där jag gav min syn på det som hänt och som nu händer.
Via riksdagens wbbb-tv kan du ta del av mitt anförande liksom övriga.

Nedan finns utdrag från riksdagens protokoll.

Anf. 33 ANDERS ANDERSSON (KD):
Fru talman! Vi debatterar just nu ett reformområde där det handlar om läkemedel och apotek – ett reformområde där syftet är att öka tillgängligheten och att få till stånd en bättre service till allmänhet och patienter.
Den apoteksomreglering som vi genomfört var föremål för många och ganska långa debatter innan det blev ett beslut. En sak är uppenbar: Det krävdes en alliansregering för att komma till skott, för att komma till handling.
Hade det varit så att vi fått leva med en rödgrön majoritet i riksdagen även efter 2006 är jag alls inte säker på att Lennart Axelsson här i talarstolen hade kunnat hylla möjligheterna när det gäller receptfria läkemedel på bensinmackar och i mataffärer. Han hade inte ens fått den chansen, för i den rödgröna regeringssituation som vi levde med fram till 2006 förmådde man aldrig att lägga fram en proposition för riksdagen.
Det krävdes ett valresultat innebärande att vi i allianspartierna visade att vi vågade gå före, att vi vågade visa att Sverige inte skulle bli det eftersläpande landet som försummar tillgänglighet och service och som nonchalerar patienters krav på god tillgänglighet och på service och kvalitet.
Därför är de receptfria läkemedlen inte så oväsentliga. Jag tycker att det är lite spännande att gång på gång i både repliker och anförande lyssna till socialdemokraten Lennart Axelsson som intygar att han står bakom försäljningen av receptfria läkemedel till pensionärer och barnfamiljer på bensinmackar och i mataffärer. Det är välkommet, Lennart!
Om några år kommer, tror jag, din ersättare eller möjligen du själv, Lennart, att stå här i talarstolen och säga: Visserligen var vi lite kritiska till en utökning och till att ge möjlighet till en omreglering som gett oss 200 nya apotek med en helt annan servicesituation när det gäller öppettider. Vi hade en del debatter där det var en oro.
Det var nog lite av inte Kajsa Kavat från Bullerbyn höll jag på att säga men väl av Krösa-Majas olyckskorpar som kraxade. Men nu när ytterligare fyra år gått konstaterar vi att frågorna hanterats på ett klokt sätt. Därigenom kommer också Socialdemokraterna att sälla sig till kören och tycka att det är ganska bra – ungefär som för de receptfria läkemedlen.
Situationen för den svenska allmänheten är att alliansregeringen hela tiden måste ploga i de här frågorna. Om vi inte gör det stannar utvecklingen upp. Socialdemokraterna har även i denna debatt visat att man är ett bakåtsträvande parti som bara talar om att det var bättre förr. Det är dags att syna korten.
När det gäller talet om att det var bättre förr är det precis så som Anders W Jonsson beskriver: Apotek stängdes under sommaren. Det var lunchstängt. Öppettiderna var inte anpassade till patienternas situation och livsförutsättningar. Det var en situation om vilken socialdemokrater och övriga oppositionspartier alltså säger att det var bättre förr.
Jag är övertygad om att ingen här på Drottninggatan egentligen vill tillbaka till den situationen. Inte heller någon på bygatan runt om i de småsamhällen som fått en förbättring vill, tror jag, tillbaka dit.
Vi kan nu se att vi har fått en ökad tillgänglighet med 6 000 olika möjligheter att få receptfria läkemedel i mataffärer och på bensinmackar. Det har skett en utökning med 200 nya apotek runt om i landet. Det intressanta att konstatera är var i landet vi fått flest nya apotek.
Om man tror på och lyssnar på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste det nästan vara vid Stureplan. Men flest nya apotek procentuellt har man fått i Norrbotten. När det gäller att ha den bästa tillgängligheten – antalet apotek per invånare – kan man fråga sig om den finns i Stockholm. Nej, den finns i Jämtland. 5 200 invånare per apotek i Jämtland ska jämföras med Stockholms 9 600 invånare per apotek.
Chansen till täthet i fråga om apotek är alltså nästan dubbelt så stor i Jämtland, ett av landets glesbygdslän. Efter Jämtland kommer Norrbotten och Västerbotten när det gäller att ha många apotek per invånare, så snacka inte om att det var bättre förr!
Det är dags att syna korten. När vi gör det avslöjas att omregleringen med regler för att skapa kvalitet och tillgänglighet har syftat till att patienterna ska få tillgång till läkemedel. Man ska få service utifrån sina förutsättningar och sina behov. Därför välkomnar vi detta. Det är också därför vi kan se att det i långa stycken är en framgångsrik reformering som påbörjats.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet luftar gärna sin kritiska hållning. Det var bättre förr är, som jag här uttryckt, deras snack. Trots den redogörelse som vi fått från Riksrevisionen och trots Konkurrensverkets rapport och den tydliga redovisningen vid utskottets hearing finns det de som inte riktigt vill se framgångarna utan mest målar allt i ett ifrågasättande. Men det är inget nytt utan snarare något att vänta sig när någon från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står i talarstolen.
Min fundering gäller egentligen hur Miljöpartiet har resonerat. Det är kanske inte så enkelt att fråga om det när ingen miljöpartist finns i kammaren. Jo, nu har en miljöpartist kommit hit. Agneta Luttropp som tidigare talade här i debatten ser jag tyvärr inte här just nu.
Min fundering gäller om det är en lapsus att Miljöpartiet finns med på reservationen. Hände inget på den kongress som var för ett par veckor sedan och då Miljöpartiet sade att man skulle bli ett tydligt självständigare parti?
Är det inte dags till och med för en företrädare för Miljöpartiet att inta talarstolen och efter mitt inlägg ge besked om att det med majoritetens skrivningar och med det jag och andra här redovisat inte finns några skäl att vara med i det gamla socialistiska testuggandet med ständig kritik mot allt som gäller sjukvårdens utveckling?
Jag tror att Miljöpartiet skulle må väl av att låta Vänsterpartiet och Socialdemokraterna stå ensamma som bakåtsträvare i apoteksfrågan och när det gäller patienters möjligheter till tillgänglighet i sjukvården. Vi får se om ett besked kommer eller om man har låst upp sig trots sina fina deklarationer och kongressbeslut.
Fru talman! Vi i Alliansen tvekar inte att påpeka att förbättringar bör och kan göras. Det gäller tillhandahållandeskyldigheten och den så kallade 24-timmarsregeln. Vi utgår från att regeringen, om så krävs, vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa tillhandahållandeskyldigheten. Den är lika viktig nu som förr. Det bekymmersamma är att den inte alltid gällde förr. Vi vill att den ska gälla nu och i framtiden.
I utskottsbetänkandet beskriver vi hur vi tänker följa och ange eventuella behov av åtgärder för att garantera tillgänglighet till läkemedel och apoteksservice i alla delar av landet, även efter övergångsperiodens utgång.
Som jag här beskrivit är det Jämtland, Norrbotten och Västerbotten som har fått den stora utvecklingen när det gäller antalet apotek.
Själv bor jag i en del av landet som ofta betraktas som glesbygd, så jag kan lova dem som lyssnar på debatten här i kammaren att jag som kristdemokrat kommer att följa frågan och att ha den i fokus för detta med tillgänglighet över hela landet.
Min lilla fråga till Miljöpartiet handlar om den självständighet som man så tydligt har deklarerat. När man den 29 april 2009 röstade om en omreglering av apoteksmarknaden var Miljöpartiet sammansvetsat med de två andra röda partierna i en ambition att bilda regering.
Nu är det en ny tid. Inte minst miljöpartisterna själva talar om ett nytänkande. Frågan är om det nytänkandet innebär att man inte delar Vänsterpartiets ideologiska låsningar, för om det är någon som har en ideologisk låsning är det just Vänsterpartiet som hyllar monopolet framför allt annat.
Vi hyllar dels patientens möjligheter och patientens rätt att få tillgång till kvalificerad service, god tillgänglighet och närhet, dels att patientens behov på olika sätt tillgodoses och att man inte är inlåst i ett monopolsystem. Jag har uppfattat att det var Miljöpartiets nya signaler. Det hade varit spännande om man i handling hade vågat visa att kongressbesluten betyder någonting och att man lämnar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna åt sin eviga vänsterretorik.
Fru talman! På område efter område i betänkandet redovisar vi i socialutskottet det arbete som regeringen gjort och det som planeras när det gäller utrednings- och tillsynsuppdrag. Därför yrkar jag bifall till socialutskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.
(Applåder)

lördag 4 juni 2011

Alkoholpolitik är en frihetskamp!Bilderna ovan är dels från Frövi och torgmöte utanför Näsbyhallen och dels från Askersund där mötesarrangemanget var förlagt till hamnen. Vid båda dessa tillfällen deltog mycket folk. Det var säkert 100 personer i Frövi och 150 personer satt och lyssnade vid hamnen i Askersund. Lars-Åke Stenström från Blå Bandet var konferensier och utfrågare och Ewa Eastwood svarade för sång och musik. I Askersund träffade jag också min riksdagskollega Lars-Axel Nordell.

På Kristi Himmelsfärdsdag var jag engagerad som talare vid två Folknykterhetens dag arrangmenag som Blå Bandet och IOGT-NTO arrangerade i Frövi och Askersund.

Mitt budksap denna dag under utfrågningar som jag kombinerade med lite appeller var dels min övertygelse om att lyfta fram frihetskampen som drivfjäder för en solidarisk alkoholpolitik och dels placering av förslagen om s k "gårdsförsäljning" i papperskorgen.

Min medverkan under folknykterhetens dag resulterade i ett antal media inslag. En mycket bra ledare i Nerikes Allehanda. En nyhetsartikel i Nerikes Allehanda. Nyhetsartikel i Vimmerby Tidning samt på DrogNews. Samt en debattartikel i bl a Växjöbladet/Kronobergaren.Alkoholpolitik och frihetskamp.
- Jag har varit engagerad i alkohol- och narkotikapolitiska frågor allt sedan tonåren och hela tiden har det för mig handlat om en frihetskamp, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i riksdagens socialutskott, under folknykterhetens dag i Frövi och Askersund.

Och fortfarande brinner jag för samma värderingar som då jag var ung. Alkoholpolitiken handlar om en frihetskamp. En frihet från droger. En frihet från våld och skador. En frihet att självständigt och utan beroende leva livet. För att nå detta måste vi våga visa solidaritet och det kommer att krävas restriktioner. Men det är inte regler och restriktioner som är målet, även om dessa är helt nödvändiga för att hindra beroende, våld och misshandel. Dessa restriktioner är enbart medel för att ge alla människor goda förutsättningar att kunna leva i frihet.

Pressmeddelande
2011-06-02

Lägg förslaget om gårdsförsäljning i papperskorgen

- Begreppet ”gårdsförsäljning” är direkt vilseledande. Den idylliska bilden av en lokal vingård som säljer ett par flaskor vin till förbipasserande sommarturister döljer en helt annan verklighet. Papperskorgen är bäste mottagare av utredningens förslag.

Det sade Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i socialutskottet när han på torsdagen talade vid Folknykterhetens dags arrangemang i Frövi och Askersund.

- Förslaget innebär att försäljningsstället inte behöver ha någon som helst koppling till vingården. Det öppnar upp för omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare av sprit, starköl och vin. Troligtvis skulle de flesta privata försäljningsställen öppnas i storstäderna, där de flesta konsumenter finns.

- ”Gårdsförsäljningen” som många hoppades skulle bli ett lyft för landsbygden riskerar därmed att bli utländskt ägda spritbutiker som hårdlanserar östeuropeisk vodka och starköl till ungdomar. Därmed skulle förslaget inte heller innebära något lyft för landsbygden. Därför är papperskorgen bäste mottagare av detta utredningsförslag.

- Vi måste värna Systembolaget och den svenska restriktiva alkoholpolitiken som alla riksdagens partier är överens om, sade Andes Andersson.

söndag 29 maj 2011

Regionfrågan .....


Under veckan som gått har jag bl a varit med på den femlänskonferens som Kristdemokraterna hållit i Kosta. Ett litet finger hade jag också framme på tangentbordet för att sätta igång en process som ledde fram till ett pressmeddelande från våra gemensamma regionala överläggningar.

Pressmeddelande
2011-05-26

Dags för likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Det är inte längre acceptabelt att stockholmsområdet, Västra Götaland och Region Skåne är de enda kraftfulla regionerna i vårt land. Övriga Sverige måste ges chans till likvärdig utveckling vad gäller infrastruktur och hälso- och sjukvård. Regionfrågan handlar ytterst om rättvisa, jämlikhet och likvärdiga förutsättningar för invånarna i våra delar av landet. Detta är ett folkligt krav som allt för sällan förs fram i regiondebatten.

Det säger företrädare för Kristdemokraterna i landstingsgrupperna från Kalmar län, Jönköpings län och Östergötland, som under onsdagen och torsdagen mötts i en landstingspolitisk femlänskonferens tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län vill se en ny regionbildning som geografiskt omfattar hela Småland och Öland samt Blekinge och Östergötland.

- Vi har respekt för att Kronoberg och Blekinge tillsammans söker samarbete med Skåne i en nybildad sydsvensk region. Vi beklagar att Skåne dröjt med att ge ett tydligt besked, eftersom det blockerar fortsatta samtal. Om Skånes besked i regionfullmäktige i juni är fortsatt otydligt, vill vi härmed uttrycka att vi skulle se stora fördelar med en framtida regionkommun tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi ser det som angeläget att vår del av landet ges bästa möjliga förutsättningar för regional utveckling med en framåtsyftande infrastruktur som gör det attraktivt att leva och bo här. På samma sätt är det angeläget att medborgarna i våra nuvarande landsting också i framtiden ges chans till likvärdig trygghet och närhet till den specialiserade hälso- och sjukvården.

- Frågan om regionbildning har varit på dagordningen under årtionden. Enligt vår mening har vi nu inte råd att vänta längre. Därför är vår uppfattning att vi i en dialog med övriga partier måste kunna ge ett tydligt förslag inför 2015 som innebär att den nya regionbildningen för denna del av Götaland kan överensstämma med och styra det förslag som statens utredare Mats Sjöstrand kommer att avlämna för framtida länsindelning.


Kosta den 26 maj 2011

Levi Eckeskog, Landstingsråd i Östergötland
Mia Frisk, Landstingsråd Jönköpings län
Gudrun Brunegård, Landstingsråd Kalmar län

onsdag 25 maj 2011

Steg mot en bättre strokevård

I lördags fanns denna debattartikel införd i Barometern/OT.

30 000 strokedrabbade är inte acceptabelt

Varje år insjuknar cirka 30 000 människor i vårt land i stroke. Det är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården.

Det finns en rad identifierade riskfaktorer som går att upptäcka. Det handlar om högt blodtryck, rökning, diabetes, förmaksflimmer och brist på motion. Här har primärvården ett stort förebyggande ansvar. Men inte bara vården, utan även skolan, företagshälsovården och inte minst individen själv.

När en stroke inträffar är ett tidigt, målmedvetet och mångprofessionellt omhändertagande avgörande för hur skadorna i hjärnans strukturer ska läka. Varje minut är dyrbar, och behandlingen måste sättas in snabbt. Landstingen måste respektera behovet av strokevårdplatser och ha en organisation med multiprofessionella team. Varje strokefall och varje återhämtning är individuell. Vårdtiden varierar och det är viktigt att den rehabilitering som sätts in på sjukhuset får en bra fortsättning när patienten skrivs ut. Kommunens och husläkarens patientansvar i rehabiliteringskedjan måste vara tydligt. Effektiva insatser i en sammanhållen rehabiliteringskedja så att man undviker att glapp uppstår mellan den specialiserade sjukvården och vården på hemmaplan är en förutsättning för en god återhämtning.

Strävan måste vara att ge den enskilde ökad livskvalitet och ökad självkänsla men också möjlighet att återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer är viktiga kompetenser som ofta behövs under längre tid under och efter den medicinska vården.

Förebyggande åtgärder mot de kända riskfaktorerna, snabbhet till behandling och akuta strokevårdplatser samt en sammanhållen rehabiliteringskedja, är tre avgörande åtgärder för en ännu bättre strokevård. För många innebär en stroke ett liv utan bestående men, för andra leder stroken till funktionsnedsättningar som innebär att resten av livet ser helt annorlunda ut. Oavsett vilket måste det finnas en god strokevård för alla och rehabilitiering efter behov.


Anders Andersson(KD), Järnforsen
riksdagsledamot i socialutskottet

onsdag 18 maj 2011

Replik i SvD

Idag hade jag i SvD en replik införd. "Vi respekterar rätten till samvetsfrihet".

fredag 13 maj 2011

Valkampanj i VG - fem huvudfrågor


Bilden ovan är från dagens valarbete i Borås där bl a Valéria Kant, som toppar valsedeln för södra Älvsborg, som vanligt fanns på Stora Torget för att dela ut valmaterial och samtala med väljare.

Idag fredag har jag varit tillbaka i Borås för att hjälpa till med valkampanjen och aktiviteterna utanför valstugan på Stora torget. Det har varit en dag blandad med regn och blåst och ibland solsken. Men framförallt har det varit ett glatt humör bland oss som deltar i valrörelsens slutspurt.
Som kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott och sjukvårdspolitisk talesman för vårt parti är det en självklarhet att vara med och höja valtemperaturen.

Kristdemokraternas huvudfrågor inför regionvalet på söndag.
Fler vårdplatser - inför vårdplatsgaranti
Akutvård utan köer - fler läkare på akuten
Ett enkelt biljettsystem i kollektivtrafiken - inför flexibla månadskort
Utveckla lokalsjukhusen - gör sjukhusen självständiga
En god psykiatrisk vård - mer pengar till psykiatrin

Du som bor i Västra Götaland eller i Örebro - gå och rösta på söndag - rösta på Kristdemokraterna!

tisdag 10 maj 2011

Behovet av strokevårdplatser

Pressmeddelande
Stockholm den 10 maj

30 000 strokedrabbade är inte acceptabelt

- Primärvårdens viktiga roll i det förebyggande arbetet av stroke kan inte nog betonas. 30 000 strokedrabbade per år, när ett stort antal skulle kunna förhindras är inte acceptabelt, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet med anledning av Strokedagen.

-Förebyggande åtgärder mot de kända riskfaktorerna, snabbhet till behandling och akuta strokevårdplatser samt en sammanhållen rehabiliteringskedja, är de tre avgörande åtgärderna för en ännu bättre strokevård,

- Landstingen måste respektera behovet av strokevårdplatser. Jag vet att det finns brister i landstingen och tror exempelvis att neurologerna i Stockholm har rätt när de talar om behov av såväl fler akut- som rehabiliteringsplatser.

- Ett tidigt, målmedvetet och mångprofessionellt omhändertagande vid stroke är avgörande för hur skadorna i hjärnans strukturer ska läka. Strävan måste vara att ge den enskilde ökad livskvalitet och ökad självkänsla men också möjlighet att återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer är viktiga kompetenser som ofta behövs under längre tid under och efter den medicinska vården. Effektiva insatser i en sammanhållen rehabiliteringskedja så att man undviker att glapp uppstår mellan den högspecialiserade sjukvården och vården på hemmaplan, är en förutsättning för en god rehabilitering, avslutar Anders Andersson.

söndag 8 maj 2011

Valkampanj i BoråsUnder lördagen var jag på plats på stora torget i Borås tillsammans med vårt förstanamn i södra Älvsborg, Valeria Kant och övriga kristdemokrater som deltog i valkampanjen inför omvalet i Västra Götaland. En härlig kampanjlördag med många väljarkontakter och härligt sommarväder.
En del samtal kommer man ihåg riktigt noga, framförallt när pesonen kommer tillbaka och bekräftar att samtalet gjorde att man tog kristdemokraternas valsedel. På torget i Borås kan man förtidsrösta, vilket gör att många tar chansen att samtala med partiföreträdare och sedan gå och rösta.

Pressmeddelande
Borås den 7 maj

Maten är viktig för att göra sjuk frisk


- Det finns på de flesta sjukhus en valmöjlighet idag att välja maträtt också när man är patient. Men jag ser fram mot en ännu större valfrihet vid något eller några svenska sjukhus. Min vision är att man låter patienterna välja mat från en meny. Och varför skulle inte Borås lasarett kunna gå före med en stark patientfokusering också när det gälle maten?

Det sa Anders Andersson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i socialutskottet med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, när han på lördagen besökte Borås och medverkade vid partiets valstuga inför omvalet.

-Ett spännande förslag med fokus på hälsa har min partikollega Valéria Kant, regionpolitiker från Borås och södra Älvsborg och första namn på Kristdemokraternas valsedel, presenterat. Förslaget har sin upprinnelse vid ett sjukhus utanför Köpenhamn. Där har man övergett det traditionella storköket och serverar à la carte på Hvidovre hospital. Det är rakt motsatt utveckling mot de rödgrönas planer för Västra Götaland som innebär en centralisering av sjukhusmaten.

-Kostfrågorna är viktiga i allmänhet och vi vet att maten är viktig också för att den som är sjuk ska blir frisk. Jag tror att om patienterna får bestämma kommer den danska modellen att stegvis införas runt om i våra landsting/regioner. Hur snabbt detta kommer att gå avgörs bl a i regionvalet om en vecka hänger på vilka landsting/regionpolitiker som vågar ge klartecken.


För ytterligare information:
Anders Andersson, riksdagsledamot
Tel 070-249 82 12

fredag 6 maj 2011

Vårkampanj i HultsfredNågra foton från Tors plan i Hultsfred där Kristdemokraterna gräddade våfflor så det rök om det och många trevliga samtal fick jag med torgbesökare som tog sig tid att sitta ner på bänkarna och njuta av vårväder och kaffe med våffla.

Under fredagen fanns en grupp kristdemokrater på plats på Tors plan i Hultsfred. Man bjöd på kaffe och nygräddade våfflor. Delade ut tidningen Vardagsliv med information om vårdfrågor. Och som alltid är dessa aktiviteter till för att ge allmänheten chans att komma med synpunkter och ställa frågor till oss som har förtroendeuppdrag.

På plats i Hultsfred fanns även jag som riksdagsledamot. Den fråga som jag speciellt lyfte fram var sjukförsäkringsfrågan och det initiativ som jag tagit i veckan genom en fråga i riksdagen till statsrådet Ulf Kristersson. Det jag vill veta är på vilket sätt statsrådet följer utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen.

Gott bemötande – en riksdagsfråga.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan. Därför fann jag det väl motiverat att föra upp frågan om bemötande till riksdag och regeringsnivå.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport som kom i veckan att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Jag välkomnar också regeringens förslag om justeringar och förbättringar i sjukförsäkringen. Vi kristdemokrater har under en längre tid arbetat intensivt med att finna lösningar som förbättrar och tar bort kantigheterna i sjukförsäkringsreformen. För sådana finns. Och det är inte acceptabelt. Förändringarna som nu föreslås kostar statskassan en miljard. En miljard kronor för att ge sjuka rätt till sjukpenning är inte en kosmetisk förändring. Det är ett steg mot en bättre och tryggare sjukförsäkring.

torsdag 5 maj 2011

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Idag hara jag lämnat in en fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Bakgrunden till denna fråga finns i de kontakter som jag haft från enskilda och anhöriga som vid olika tillfällen sökt mig och berättar om att man inte känt sig respekterad när dom varit i kontakt med Försäkringskassan.
Vid vårt senaste sammanträde med Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Kalmar län kom också frågan om bemötande upp och jag uppmanades av mina partivänner att ställa en fråga till ansvarigt statsråd ang bemötandefrågorna inom sjukförsäkringen. (Nedan finns frågan som idag är inlämnad).


"Till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men vi måste rätta till de brister som gör att alla inte får den ekonomiska trygghet som försäkringen ska ge. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på och det arbetar vi Kristdemokrater för.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Min fråga utifrån ovanstående blir därför:
På vilket sätt avser statsrådet att följa utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen?

Anders Andersson (KD)"

måndag 2 maj 2011

S-politik som bara höll en dag ......

Pressmeddelande
Stockholm den 2 maj 2011

(S)-politik höll bara en dag

- Juholts endagspolitik måste göra kommunals medlemmar besvikna, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet.  

-  I gårdagens förstamajtal lovade Juholt att (S) i vårbudgeten, som de presenterat idag, skulle ge sitt förslag till ett ordentligt lyft för dem som jobbar inom vård och omsorg. Fler tjänster och karriärmöjligheter. Idag finns inte en stavelse om detta i deras vårbudget. Endagspolitiken under vajande fanor saknade innehåll, säger Anders Andersson.

Valrörelse ..... inför omvalet i VGIdag har det för mig varit valrörelse igen ..... en turnédag i Västra Götaland tillsammans med bl a Valeria Kant, Borås som är första namn på valsedeln för södra Älvsborg.
Nedan finns i korthet ett pressmeddelande från dagen och ovan några foton från ambulansen i Skene och besöket i Ulricehamn.

Vårdcentral med brett utbud är en trygghetsfaktor!

- Det är en ökad trygghet för patienterna när en vårdcentral utanför sjukhusorterna har tillgång till ett brett serviceutbud, till exempel en röntgenverksamhet, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, vid ett besök i Ulricehamn på måndagen. Det skapar en tryggare och säkrare vård och underlättar för enskilda som inte behöver göra onödiga resor.

Anders Andersson följer omvalet i Västra Götaland och har idag även gjort ett besök på ambulanssjukvården på Skene lasarett.

- Ambulanssjukvården är en form av rullande akutmottagning och det är viktigt att man har en kapacitet som gör att även de som har längre resor kan känna trygghet. För oss kristdemokrater är det extra angeläget att antalet vårdplatser vid våra sjukhus ökas så att de täcker behoven. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga och en trygghetsfaktor, sade Anders Andersson som under dagen gjorde en vårdturé tillsammans med Valeria Kant som är första namn på regionvalsedeln för södra Älvsborg.

söndag 1 maj 2011

Allergisjukdomar måste ges högre prioritet !

I veckan som gick debatterade vi i riksdagen ett betänkande från socialutskottet som tog upp folkhälsofrågor. Jag valde att kommentera fem områden i mitt anförande. Ett av dessa var astma och allergi. Det är ett område som jag ser som en framtida utmaning. Större och viktigare än många andra. Därför hoppas jag kunna bidra till att få en förändring och en högre prioritet av arbetet att förebygga astma- och allerigi.
Se hela talet på riksdagens webb. Sök på mitt namn och tal 203.

PRESSMEDDELANDE

Ge astma- och allergisjukdomarna högre prioritet!

- Jag välkomnar Socialstyrelsens skrivelse där man föreslår att en statlig utredning bör få i uppdrag att ta fram en nationell strategi för astma- och allergisjukdomar. Jag anser att det behövs ett samlat grepp och en plan för att minska astma och allergi och hoppas att dessa sjukdomar kan ges en liknande prioritering som den nationella cancerstrategin.

Det sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om folkhälsa på onsdagen.

- Cirka 8 procent av Sveriges befolkning har astma och hälften av de drabbade är barn under 10 år, vilket jag finner extra alarmerande, sade Anders Andersson.

- Just nu, under denna vecka och de närmaste vår- och försommarveckorna, kommer vi att märka av det växande bekymmer som olika allergier ger. För en del finns det förklaring till besvären och för andra saknar vi besked om var orsaken finns. Det är ett folkhälsoproblem som kräver ökat fokus, sade Anders Andersson.