fredag 9 december 2011

Strandnära boende .... och landsbygdens utveckling.

Igår under riksdagens frågestund lyfte jag upp min och mångas oro för utvecklingen på landsbygden och pekade på att strandnära boende kan vara en åtgärd som gör det attraktivt att bo på landet.

Frågestunden och svaren finns på Rikdagens webb tv.
Jag har också valt att här redovisa protokollet från riksdagens frågestund.


Strandnära boende


Anf. 58 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Min fråga riktar jag till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Jag tror att vi är många som är överens om att det ska vara möjligt att leva och bo i hela landet. Det som oroar mig och andra är att på en hel del håll i landet minskar befolkningen på landsbygden. Kalmar län är ett sådant exempel.
Jag tror att utflyttningen från landsbygden måste hejdas på olika sätt. Vi har i vårt land egentligen goda förutsättningar om vi lär oss att använda dessa på ett rätt sätt.
Vårt land är rikt på sjöar. Vi har massor av sjöar, skulle jag vilja säga som smålänning. Att kunna erbjuda att strandnära boende tror jag är ett viktigt argument för att det ska kunna bli attraktivt att bo på landsbygden.
Min fråga till landsbygdsministern är därför: Tror landsbygdsministern att erbjudande om strandnära boende och att se till att använda de dispenser som kan vara möjliga är en åtgärd som skulle göra det attraktivt och vända den befolkningsutveckling som vi har sett?


Anf. 59 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Mitt korta svar är ja. Attraktiva boendemiljöer för många människor, kanske riktigt många människor, är för dessa människor att de har tillgång till vy över ett vattenområde.
Jag vill gärna utveckla mitt svar på frågeställningen lite grann. Det är också viktigt att det finns en infrastruktur som möjliggör att man kan kommunicera med varandra. Det handlar att om väg, järnvägsnät, elektroniska kommunikationer och så vidare är tillgängliga och i ett hyggligt skick.
Det är viktigt att det finns en kommersiell såväl som en offentlig service för att människor ska etablera sig. Det allra viktigaste är att det finns jobb.
Det är skälet till att jag har engagerat mig mycket för att utveckla näringar och verksamheter som av tradition finns på den svenska landsbygden i skogen, matproduktionen och så vidare. Att man har jobb är grunden för att människor bosätter sig och utvecklar sina liv.

Anf. 60 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag uppskattar det och engagemanget för att ge denna bredd av service också på landsbygden.
Sedan den 1 februari 2010 har vi haft en ny lagstiftning för dispenser för strandnära boende och strandskydd. Många uppfattade och trodde att det skulle bli en generösare tolkning som möjliggjorde att landsbygden kunde utvecklas. Men alltför många har uppfattat att det i stället har varit en åtstramning. Diskussionen har mycket handlat om lokal utveckling också kan ingå i den dispensgrund som heter ”annat angeläget intresse”.
Min fråga till landsbygdsministern är: Behövs det en översyn om hur strandskyddslagstiftningen har tillämpats för att kunna nå de mål som vi har haft? Är det så att det borde vara möjligt att se en lokal utveckling som en grund för en dispens för att därigenom kunna öka befolkningen också på landsbygden och i de små kommunerna?

Anf. 61 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Låt mig först konstatera att detta primärt inte är min frågeställning i regeringsarbetet. Frågeställningen ligger närmast hos miljöministern. Men frågan har diskuterats.
Om inte minnet sviker mig – jag måste lägga in den reservationen – är det i den budgetproposition som nu är föremål för riksdagsbehandling angivet att en sådan översyn ska göras.
Det är generellt på det sättet att översyner ofta behöver göras av lagstiftningar som är nya och diametralt motsatta till hur de har varit tidigare för att se att de fungerar på det sätt som riksdagen och regeringen har tänkt sig.
Jag vill påpeka att det redan i dag är möjligt att anta planer i kommunerna där man gör avsteg från de traditionella bundna strandskyddsområden som är generella i vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar