tisdag 28 februari 2012

Barns rätt går alltid före.

Pressmeddelande
Stockholm den 28 februari 2012

Barns rätt går alltid före

Kristdemokraternas fortsätter att värna barns rätt till båda sina föräldrar. Därför säger partiet nej till att ge ensamstående rätt till assisterad befruktning och kommer att reservera sig när frågan kommer upp i Socialutskottet.

– Det strider mot kristdemokraternas grundvärderingar att reducera barns rättigheter. Det strider också mot dagens moderna lagstiftning där papparollen betonas, helt i överensstämmelse med barnkonventionen, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet.

– Det är anmärkningsvärt att politiska förslag år 2012 innehåller ett bortryckande av pappans roll för barns uppväxt. Vi behöver mer av pappans delansvar för barns uppväxt, inte mindre. Därför är det helt orimligt att fatta ett beslut som reducerar pappans roll under ett barns hela uppväxttid.

- Vi hyllar alla FN:s barnkonvention. Nu vill vissa vända den ryggen. Barnkonventionen markerar barns rätt att få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdnad av dem. Min uppfattning är att Allianskollegornas förslag skulle innebära att vi överger barnkonventionens grundläggande intentioner.

Nyhetsartikel i detta ämne på SvD idag.

" ... Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet, Anders Andersson,...

– Som företrädare för KD tänker jag inte reducera papporna till något överflödigt i barns liv. Vi har bedrivit en intensiv kamp för att markera barnkonventionen i svensk politik, som talar om att barn i så stor mån det är möjligt ha rätt att få veta vem både mamman och pappan är och få omvårdnad av dessa.

– Vår kritik mot det allianskamraterna nu lägger fram är just att man överger barnperspektivet och reducerar papparollen, säger han. "


Nyhetartikel i detta ämne på DN.se idag.

måndag 27 februari 2012

Hässleholm och VäxjöUnder helgen har jag haft förmånen att tala vid Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm och vid en utbildningsdag för Kristdemokraterna i Växjö.


PRESSMEDDELANDE

2012-02-24

Viktiga steg mot ökad kvalitet, trygghet och tillit i äldreomsorgen!

- Det är ett fantastiskt arbete som utförs av vårdens och omsorgens olika medarbetare. Jag är stolt, men inte nöjd. Jag vill att vårdens medarbetare ska vara stolta. Jag vill att våra äldre ska känna trygghet. Men för mig som kristdemokrat blir jag inte nöjd förrän vi lyckats ge varje enskild den vård och omsorg som hans eller hennes behov påkallar, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, när han talade om äldrepolitik på Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm på fredagseftermiddagen.

- Under årtionden har många talat om de bekymmer som våra mest vårdbehövande äldre har. Och det är uppenbart att det varit och fortfarande är så att de mest sjuka äldre ofta får en sämre vård och omsorg. Stat, kommun och landsting har försökt ge en fullgod vård, men har inte lyckats. Det är oacceptabelt!

- Därför är den satsning som nu görs mellan regeringen och socialdepartementet å ena sidan och SKL å andra sidan så betydelsefull. En särskild äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, leder arbetet och en tydlig resurstilldelning finns i form av 3,75 miljarder kronor, sade Anders Andersson.

- Detta är en unik satsning. Vi har inte sett något liknande tidigare. Och det finns stora och berättigade förväntningar. Vi tar nu ett par viktiga steg mot en vård och omsorg där de mest sjuka äldre inte längre hamnar i ett virrvarr av olika insatser utan samordning. Vi har nu lyft fram och åtgärdat en av äldreomsorgens och välfärdens svåraste och kanske mest avgörande punkter för att skapa den kvalitet, trygghet och tillit som vi vill att äldreomsorgen ska ge.

torsdag 23 februari 2012

Äldredebatt i riksdagen ..... replikväxling med Lena Hallengren


I riksdagsdebatten om äldrepolitik under onsdagen hettade det till när jag och Lena Hallengren hade en replikväxling om vilken regering som visade att man gör något för kvalitet och trygghet inom äldrevården. Jag valde att jämföra nuvarande Alliansregering med äldreminister Maria Larsson och den tidigare s-märkta där Hallengren ingick. Den som är nyfiken kan se och höra debatten på riksdagens hemsida och webb-tv arkiv.

Länk till riksdagens hemsida.
Betänkande SoU 10 Äldrefrågor

tisdag 21 februari 2012

Ny gruppledare i vår riksdagsgrupp!


Pressmeddelande

Emma Henriksson blir ny gruppledare
- Anders Andersson, Järnforsen blir 1:e vice gruppledare


Kristdemokraternas riksdagsgrupp har under tisdagskvällen beslutat att utse Emma Henriksson, Stockholms län, till ny gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen.
- Jag är glad över förtroendet att få leda arbetet i riksdagsgruppen och att tillsammans med övriga ledamöter driva och utveckla kristdemokratisk politik. Jag ser framemot att vi nu ska koncentrera oss på att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga, säger Emma Henriksson.

Till förste vice gruppledare valdes Anders Andersson, riksdagsledamot från Kalmar län. Mikael Oscarsson, riksdagsledamot från Uppsala, fortsätter som andre vice gruppledare. I gruppstyrelsen ingår även Yvonne Andersson och Mats Odell.

- Jag är ödmjuk inför det förtroende som visats mig när jag valdes till vice gruppledare, säger Anders Andersson. Jag vill utifrån mina förutsättningar försöka bidra till att ytterligare stärka kristdemokraterna som alliansens sociala röst, där trygg äldreomsorg och kvalitet inom hälso- och sjukvården blir hörnpelare i välfärden.

söndag 19 februari 2012

Barnen - att vara hemma är båda föräldrarnas rätt

I Barometern/OT hade jag en debattartikel i fredags.
Du finner den i länken.

"Att förskolepedagogerna gör ett fantastiskt jobb för barnen kan vi se med egna ögon varje dag. Utan förskolan skulle det inte finnas någon valfrihet att tala om. Därför vill vi också satsa på mindre barngrupper och bättre kvalitet.
Men vi får inte glömma att det är i familjen som barns fostran och lärande för livet börjar. Förskolepedagogerna är många gånger ett utmärkt komplement. Men förskolans personal kan aldrig ersätta föräldrarna. Därför vill jag som kristdemokraternas företrädare fortsätta kampen för rättvisa och flexibilitet."

måndag 13 februari 2012

Dagens opinionsmätning .... uppåt !!!

Nästan varje gång vi kristdemokrater noterar ett minus i en opinionsmätning så blir det rubriker. Idag är det uppåt i den mätning som Aftonbladet redovisar. Procentuellt den största uppgången av alla, ett plus på 1,9 % med våra tidigare noteringar innebär ett ryck. Kanske är det en effekt av partiledare och socialminsiter Hägglund som nu är omvald som ledare. Och därtill profileringen runt barns uppväxt och våra krav på rättvisa och valfrihet.

Mer föräldratid för barnen !

Idag har jag ett debattinlägg infört i Vimmerby Tidning där jag sätter fokus på barns önskan om mer tid tillsammans med sina föräldrar.

söndag 12 februari 2012

Årsmöte i Mönsterås


Bilden; Madeleine Rosenqvist, gruppledare i kommunfullmäktige, och jag själv samt Chatrine Pålsson Ahlgren, ordförande i lokalavdelningen.

Under lördagen deltog jag bl a i Kristdemokraternas årsmöte i Mönsterås där jag lyfte fram att barnen och barns framtid står i fokus för oss Kristdemokrater. Detta var det fjärde årsmtötet som jag medverkade i under de två veckor som nu gått av februari. Tidigare har jag varit i Nybro, Hultsfred, Emmaboda och efter Mönsterås blev det Oskarshamn.

Pressmeddelande
2012-02-11

Kristdemokraterna – tar parti för barnen!

För oss kristdemokrater är barnen och barns framtid det som ska stå i fokus, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna när han talade på partiets årsmöte i Mönsterås på lördagen.

Kristdemokraterna har lyft behovet av mer tid för varandra och större valfrihet just under de tuffa småbarnsåren. Andra har talat om jämställdhetsfientlighet och 50-talsromantik. Många av vänsterblockets politiker – och en del andra förresten - låtsas att barn inte behöver sina föräldrar så särskilt mycket. Att familjers längtan efter mer tid tillsammans är politiskt fabricerad. I den här debatten kommer vi kristdemokrater aldrig tystna. Vi kommer enträget låna vår röst till de familjer som går på knäna under stress och krav.

- Vi tror på föräldrarnas betydelse för barnen och vill visa respekt för deras val av barnomsorg. Därför är jag mycket kritisk till den nedvärderande syn på föräldrar som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) givit uttryck för när hon i en kommentar till KD´s familjepolitiska arbetsgrupp skriver ”Dessutom behöver man inte vara ett geni för att dra slutsatsen att en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog.” För mig är detta upp och ned vända världen. Jag är övertygad om att för ett barn är föräldrarna generellt sett alltid nummer ett oavsett hur många utbildade förskolepedagoger man möter. Tänk att detta ska vara så svårt att förstå och respektera.

Självklart behövs det en politik för jobb och tillväxt för att klara Sverige i framtiden. Det är många överens om. Det har också varit Allianens huvudnummer. Men vi kristdemokrater nöjer oss inte med jobb och tillväxt. Vi vill också ha en politik för trygghet och uppväxt. Det är en barnpolitik som ger oss ett mjukare och varmare samhälle. I förra veckan kom Kristdemokraternas arbetsgrupp för familjepolitik med förslag som ger familjerna fler valmöjligheter. Det gäller utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år, en barnomsorgspeng för egna barn eller barnskatteavdrag för den som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg, sa Anders Andersson, riksdagsledamot (KD) när han talade i Mönsterås på lördagen.