onsdag 29 juni 2011

Löken i köken ..... fortsatt odling på Öland.


I går tisdag var lökodling på Öland i fokus. Jag besökte då tillsammans med ett antal kollegor Tomas Hagström i Beteby söder om Mörbylånga. I Barometern idag finns ett reportage från vår studiedag hos lökodlare på Öland.

söndag 26 juni 2011

Besök och tal på Rotary i Vimmerby

Referat från onsdagens aktivitet som jag hade i Vimmerby ..... innan midsommarhelgen tog vid.

Riksdagsbeök på Rotary.

Anders Andersson, Järnforsen, är riksdagsledamot sedan snart två år för kristdemokraterna och gästade under onsdagen Rotary i Vimmerby. Efter att ha ägnat sig åt sjukvårdspolitik i landstinget, bland annat fyra år som landstingsstyrelsens ordförande, är han nu gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet. Anders Andersson (KD) är denna mandatperiod Hultsfred-Vimmerby områdets ende ledamot i Sveriges Riksdag.

I Riksdagens kammare tillbringas inte mycket tid, utan det mesta riksdagsarbetet bedrivs på andra håll, dels i riksdagens utskott och kommittér och dels hemma i länet via studiebesök.. Ett hundratal mail varje dag ska läsas och besvaras. Veckan är fylld av möten, från tidig morgon till långt in på kvällen, allt ifrån kontakter med näringslivet och länsstyrelsen hemma i länet till möten med frivilligorganisationer, föreningar eller Nordiska rådet, där Anders är en av 20 svenska delegater. Han är också utnämnd av regeringen som ordförande i CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning och sitter i Socialstyrelsens insynsråd.

Som ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp var Anders med och utformade det som nu är regeringens sjukvårdspolitik, tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP). Varje vecka möter han socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson, ibland tillsammans med de övriga gruppledarna från Alliansen.

Anders gav också en glimt från spelet bakom kulisserna, mellan den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna, som lett fram till att riksdagsledamöterna inkallas från sommaruppehållet för en extra omröstning om sjukförsäkringsfrågan.

måndag 20 juni 2011

Nytt uppdrag ......

Pressmeddelande
2011-06-13

Nytt uppdrag för Anders Andersson – Socialstyrelsen.

Regeringen har nyligen fattat beslut om ledamöter för kommande år i Socialstyrelsens Insynsråd. Det är sju personer som från den 1 juli 2011 kommer att utgöra insynsråd tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Bland dessa finns Läkarförbundets nye ordförande Marie Wedin. En av de nya ledamöterna är också Kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen.

- Jag har många uppdrag och försöker faktiskt plocka bort ett och annat för att få tiden att räcka till. Men när frågan kom från socialdepartementet om jag var beredd att ingå som ledamot i Socialstyrelsens Insynsråd kunde jag inte tacka nej. Det är ett förtroende från regeringen som jag uppskattar, och jag ska göra mitt bästa även i detta nya uppdrag, säger Anders Andersson.

- Eftersom jag idag är ledamot i riksdagens socialutskott som handlägger alla hälso- och sjukvårdsfrågor, äldreomsorgsfrågor, funktionshinderfrågor och socialtjänstärenden känns det som en förmån att också få möjlighet att på nära håll följa arbetet i Socialstyrelsen genom Insynsrådet. Första sammanträdet för min del blir i augusti då Insynsrådet har ett tvådagars internatmöte inplanerat, säger Anders Andersson.

onsdag 15 juni 2011

Gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

SvD Brännpunkt finns idag ett debattinlägg från mig tillsammans med företrädare för folkpartiet och centerpartiet.

Vurm för gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen

Vissa borgerliga debattörer bedriver just nu en intensiv kampanj för att slopa grunden för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige – i ett första steg genom så kallad ”gårdsförsäljning”. Det är olyckligt, och underminerar alliansens ansvarslinje.

I dag går remissrundan ut för förslaget om att genom gårdsförsäljning öppna upp för alkoholförsäljning via nya kanaler – utanför Systembolaget. Det innebär att en av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna på mycket länge kommer att avgöras nu.

Att aldrig öka vissas frihet på andras bekostnad är en stark liberal tradition. Forskare vid Stockholms universitet, Folkhälsoinstitutet och en majoritet av kommunernas socialnämndsordföranden bedömer alla att gårdsförsäljning skulle leda till kraftigt ökad alkoholkonsumtion.

Det skulle resultera i 2,3 miljoner fler sjukdagar – enbart bland män. Det är inte att ta ansvar för jobben. Förslaget beräknas även leda till 4400 fler fall av alkoholrelaterad misshandel, och fler rattfylleribrott. Det är inte att ta ansvar för att hålla ihop Sverige. I kölvattnet av kraftigt ökad alkoholkonsumtion kommer kraftigt minskad frihet för tiotusentals barn till människor med alkoholberoende, och för föräldrar till berusade tonåringar.

Bilden av ”gårdsförsäljningen” är djupt missvisande. Det nu aktuella förslaget skulle innebära:

• Omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare av starköl (27273 liter), vin (10000 liter) och sprit (3750 liter);

• Ingen begränsning till att alkoholen ska vara egenproducerad;

• Starka vinstintressen att maximera försäljningen;

• Att försäljningsstället inte behöver ha någon koppling till tillverkningsstället.

Den idylliska ”vingården” med egenproducerat vin på den svenska landsbygden skulle i verkligheten ofta riskera att bli östeuropeiskt ägda spritbutiker i Stockholm som hårdlanserar Jeltsinvodka till ungdomar.

Nu finns möjlighet att ge ett tydligt besked för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige. Vi är många inom alliansen som kommer att stå upp för detta.

BARBRO WESTERHOLM (FP)

riksdagsledamot

PER LODENIUS (C)

riksdagsledamot

ANDERS ANDERSSON (KD)

riksdagsledamot

söndag 12 juni 2011

Apoteksreformen - ökad tillgänglighet och bättre service

I onsdags hölls i riksdagen en debatt om apoteksomregleringen. En viktig debatt. Och en debatt där jag gav min syn på det som hänt och som nu händer.
Via riksdagens wbbb-tv kan du ta del av mitt anförande liksom övriga.

Nedan finns utdrag från riksdagens protokoll.

Anf. 33 ANDERS ANDERSSON (KD):
Fru talman! Vi debatterar just nu ett reformområde där det handlar om läkemedel och apotek – ett reformområde där syftet är att öka tillgängligheten och att få till stånd en bättre service till allmänhet och patienter.
Den apoteksomreglering som vi genomfört var föremål för många och ganska långa debatter innan det blev ett beslut. En sak är uppenbar: Det krävdes en alliansregering för att komma till skott, för att komma till handling.
Hade det varit så att vi fått leva med en rödgrön majoritet i riksdagen även efter 2006 är jag alls inte säker på att Lennart Axelsson här i talarstolen hade kunnat hylla möjligheterna när det gäller receptfria läkemedel på bensinmackar och i mataffärer. Han hade inte ens fått den chansen, för i den rödgröna regeringssituation som vi levde med fram till 2006 förmådde man aldrig att lägga fram en proposition för riksdagen.
Det krävdes ett valresultat innebärande att vi i allianspartierna visade att vi vågade gå före, att vi vågade visa att Sverige inte skulle bli det eftersläpande landet som försummar tillgänglighet och service och som nonchalerar patienters krav på god tillgänglighet och på service och kvalitet.
Därför är de receptfria läkemedlen inte så oväsentliga. Jag tycker att det är lite spännande att gång på gång i både repliker och anförande lyssna till socialdemokraten Lennart Axelsson som intygar att han står bakom försäljningen av receptfria läkemedel till pensionärer och barnfamiljer på bensinmackar och i mataffärer. Det är välkommet, Lennart!
Om några år kommer, tror jag, din ersättare eller möjligen du själv, Lennart, att stå här i talarstolen och säga: Visserligen var vi lite kritiska till en utökning och till att ge möjlighet till en omreglering som gett oss 200 nya apotek med en helt annan servicesituation när det gäller öppettider. Vi hade en del debatter där det var en oro.
Det var nog lite av inte Kajsa Kavat från Bullerbyn höll jag på att säga men väl av Krösa-Majas olyckskorpar som kraxade. Men nu när ytterligare fyra år gått konstaterar vi att frågorna hanterats på ett klokt sätt. Därigenom kommer också Socialdemokraterna att sälla sig till kören och tycka att det är ganska bra – ungefär som för de receptfria läkemedlen.
Situationen för den svenska allmänheten är att alliansregeringen hela tiden måste ploga i de här frågorna. Om vi inte gör det stannar utvecklingen upp. Socialdemokraterna har även i denna debatt visat att man är ett bakåtsträvande parti som bara talar om att det var bättre förr. Det är dags att syna korten.
När det gäller talet om att det var bättre förr är det precis så som Anders W Jonsson beskriver: Apotek stängdes under sommaren. Det var lunchstängt. Öppettiderna var inte anpassade till patienternas situation och livsförutsättningar. Det var en situation om vilken socialdemokrater och övriga oppositionspartier alltså säger att det var bättre förr.
Jag är övertygad om att ingen här på Drottninggatan egentligen vill tillbaka till den situationen. Inte heller någon på bygatan runt om i de småsamhällen som fått en förbättring vill, tror jag, tillbaka dit.
Vi kan nu se att vi har fått en ökad tillgänglighet med 6 000 olika möjligheter att få receptfria läkemedel i mataffärer och på bensinmackar. Det har skett en utökning med 200 nya apotek runt om i landet. Det intressanta att konstatera är var i landet vi fått flest nya apotek.
Om man tror på och lyssnar på Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste det nästan vara vid Stureplan. Men flest nya apotek procentuellt har man fått i Norrbotten. När det gäller att ha den bästa tillgängligheten – antalet apotek per invånare – kan man fråga sig om den finns i Stockholm. Nej, den finns i Jämtland. 5 200 invånare per apotek i Jämtland ska jämföras med Stockholms 9 600 invånare per apotek.
Chansen till täthet i fråga om apotek är alltså nästan dubbelt så stor i Jämtland, ett av landets glesbygdslän. Efter Jämtland kommer Norrbotten och Västerbotten när det gäller att ha många apotek per invånare, så snacka inte om att det var bättre förr!
Det är dags att syna korten. När vi gör det avslöjas att omregleringen med regler för att skapa kvalitet och tillgänglighet har syftat till att patienterna ska få tillgång till läkemedel. Man ska få service utifrån sina förutsättningar och sina behov. Därför välkomnar vi detta. Det är också därför vi kan se att det i långa stycken är en framgångsrik reformering som påbörjats.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet luftar gärna sin kritiska hållning. Det var bättre förr är, som jag här uttryckt, deras snack. Trots den redogörelse som vi fått från Riksrevisionen och trots Konkurrensverkets rapport och den tydliga redovisningen vid utskottets hearing finns det de som inte riktigt vill se framgångarna utan mest målar allt i ett ifrågasättande. Men det är inget nytt utan snarare något att vänta sig när någon från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står i talarstolen.
Min fundering gäller egentligen hur Miljöpartiet har resonerat. Det är kanske inte så enkelt att fråga om det när ingen miljöpartist finns i kammaren. Jo, nu har en miljöpartist kommit hit. Agneta Luttropp som tidigare talade här i debatten ser jag tyvärr inte här just nu.
Min fundering gäller om det är en lapsus att Miljöpartiet finns med på reservationen. Hände inget på den kongress som var för ett par veckor sedan och då Miljöpartiet sade att man skulle bli ett tydligt självständigare parti?
Är det inte dags till och med för en företrädare för Miljöpartiet att inta talarstolen och efter mitt inlägg ge besked om att det med majoritetens skrivningar och med det jag och andra här redovisat inte finns några skäl att vara med i det gamla socialistiska testuggandet med ständig kritik mot allt som gäller sjukvårdens utveckling?
Jag tror att Miljöpartiet skulle må väl av att låta Vänsterpartiet och Socialdemokraterna stå ensamma som bakåtsträvare i apoteksfrågan och när det gäller patienters möjligheter till tillgänglighet i sjukvården. Vi får se om ett besked kommer eller om man har låst upp sig trots sina fina deklarationer och kongressbeslut.
Fru talman! Vi i Alliansen tvekar inte att påpeka att förbättringar bör och kan göras. Det gäller tillhandahållandeskyldigheten och den så kallade 24-timmarsregeln. Vi utgår från att regeringen, om så krävs, vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa tillhandahållandeskyldigheten. Den är lika viktig nu som förr. Det bekymmersamma är att den inte alltid gällde förr. Vi vill att den ska gälla nu och i framtiden.
I utskottsbetänkandet beskriver vi hur vi tänker följa och ange eventuella behov av åtgärder för att garantera tillgänglighet till läkemedel och apoteksservice i alla delar av landet, även efter övergångsperiodens utgång.
Som jag här beskrivit är det Jämtland, Norrbotten och Västerbotten som har fått den stora utvecklingen när det gäller antalet apotek.
Själv bor jag i en del av landet som ofta betraktas som glesbygd, så jag kan lova dem som lyssnar på debatten här i kammaren att jag som kristdemokrat kommer att följa frågan och att ha den i fokus för detta med tillgänglighet över hela landet.
Min lilla fråga till Miljöpartiet handlar om den självständighet som man så tydligt har deklarerat. När man den 29 april 2009 röstade om en omreglering av apoteksmarknaden var Miljöpartiet sammansvetsat med de två andra röda partierna i en ambition att bilda regering.
Nu är det en ny tid. Inte minst miljöpartisterna själva talar om ett nytänkande. Frågan är om det nytänkandet innebär att man inte delar Vänsterpartiets ideologiska låsningar, för om det är någon som har en ideologisk låsning är det just Vänsterpartiet som hyllar monopolet framför allt annat.
Vi hyllar dels patientens möjligheter och patientens rätt att få tillgång till kvalificerad service, god tillgänglighet och närhet, dels att patientens behov på olika sätt tillgodoses och att man inte är inlåst i ett monopolsystem. Jag har uppfattat att det var Miljöpartiets nya signaler. Det hade varit spännande om man i handling hade vågat visa att kongressbesluten betyder någonting och att man lämnar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna åt sin eviga vänsterretorik.
Fru talman! På område efter område i betänkandet redovisar vi i socialutskottet det arbete som regeringen gjort och det som planeras när det gäller utrednings- och tillsynsuppdrag. Därför yrkar jag bifall till socialutskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.
(Applåder)

lördag 4 juni 2011

Alkoholpolitik är en frihetskamp!Bilderna ovan är dels från Frövi och torgmöte utanför Näsbyhallen och dels från Askersund där mötesarrangemanget var förlagt till hamnen. Vid båda dessa tillfällen deltog mycket folk. Det var säkert 100 personer i Frövi och 150 personer satt och lyssnade vid hamnen i Askersund. Lars-Åke Stenström från Blå Bandet var konferensier och utfrågare och Ewa Eastwood svarade för sång och musik. I Askersund träffade jag också min riksdagskollega Lars-Axel Nordell.

På Kristi Himmelsfärdsdag var jag engagerad som talare vid två Folknykterhetens dag arrangmenag som Blå Bandet och IOGT-NTO arrangerade i Frövi och Askersund.

Mitt budksap denna dag under utfrågningar som jag kombinerade med lite appeller var dels min övertygelse om att lyfta fram frihetskampen som drivfjäder för en solidarisk alkoholpolitik och dels placering av förslagen om s k "gårdsförsäljning" i papperskorgen.

Min medverkan under folknykterhetens dag resulterade i ett antal media inslag. En mycket bra ledare i Nerikes Allehanda. En nyhetsartikel i Nerikes Allehanda. Nyhetsartikel i Vimmerby Tidning samt på DrogNews. Samt en debattartikel i bl a Växjöbladet/Kronobergaren.Alkoholpolitik och frihetskamp.
- Jag har varit engagerad i alkohol- och narkotikapolitiska frågor allt sedan tonåren och hela tiden har det för mig handlat om en frihetskamp, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i riksdagens socialutskott, under folknykterhetens dag i Frövi och Askersund.

Och fortfarande brinner jag för samma värderingar som då jag var ung. Alkoholpolitiken handlar om en frihetskamp. En frihet från droger. En frihet från våld och skador. En frihet att självständigt och utan beroende leva livet. För att nå detta måste vi våga visa solidaritet och det kommer att krävas restriktioner. Men det är inte regler och restriktioner som är målet, även om dessa är helt nödvändiga för att hindra beroende, våld och misshandel. Dessa restriktioner är enbart medel för att ge alla människor goda förutsättningar att kunna leva i frihet.

Pressmeddelande
2011-06-02

Lägg förslaget om gårdsförsäljning i papperskorgen

- Begreppet ”gårdsförsäljning” är direkt vilseledande. Den idylliska bilden av en lokal vingård som säljer ett par flaskor vin till förbipasserande sommarturister döljer en helt annan verklighet. Papperskorgen är bäste mottagare av utredningens förslag.

Det sade Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i socialutskottet när han på torsdagen talade vid Folknykterhetens dags arrangemang i Frövi och Askersund.

- Förslaget innebär att försäljningsstället inte behöver ha någon som helst koppling till vingården. Det öppnar upp för omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare av sprit, starköl och vin. Troligtvis skulle de flesta privata försäljningsställen öppnas i storstäderna, där de flesta konsumenter finns.

- ”Gårdsförsäljningen” som många hoppades skulle bli ett lyft för landsbygden riskerar därmed att bli utländskt ägda spritbutiker som hårdlanserar östeuropeisk vodka och starköl till ungdomar. Därmed skulle förslaget inte heller innebära något lyft för landsbygden. Därför är papperskorgen bäste mottagare av detta utredningsförslag.

- Vi måste värna Systembolaget och den svenska restriktiva alkoholpolitiken som alla riksdagens partier är överens om, sade Andes Andersson.