fredag 26 februari 2010

KD vill ha nytt styre i kommunhuset!


Topp fem på kommunvalsedeln i Hultsfred. Åke Nilsson, Monica Bergh, Lennart Davidsson, Runa Petersson och Anders Andersson.

På onsdagskvällen höll vi Kristdemokrater i Hultsfred årsmöte förlagt till Virserum. Av drygt 90 medlemmar var ca en tredjedel med på årsmötet. I slutet av förra året och under sista veckorna har många nya medlemmar tillkommit vilket skapar en god stämning och inger hopp om valframgångar.

På dagordningen fanns förutom val av styrelse och medverkan av vårt nya landstingsråd Gudrun Brunegård, också nominering av valsedel inför höstens kommunval.

Erfarenhet och förnyelse på valsedlen

Socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet har nu gjort sitt som ledning av vår kommun. Det är allt fler som talar i denna riktning. Skolbesluten och alltför stor ensidighet inom näringslivspolitiken är exempel på detta. Därför handlar valet i höst om att skapa förutsättningar för en ny ledning med Alliansflagg. Och vi kristdemokrater vill bidra till detta med både erfarenhet och förnyelse på vår valsedel. Jag är mycket glad för att vi får toppa valsedeln med Åke Nilsson. Han har förutsättningarna att leda Alliansen i vår kommun utifrån den erfarenhet som han har av politiskt arbete på ledande nivå.

Motivet för mig själv att också finnas med och kandidera till kommunfullmäktige är att denna gång gäller det att samla krafterna och låta alla vara med för att undvika ytterligare fyra år med socialiststyre i Hultsfred. Jag var inte med i provvalet men efter det har nomineringskommittén och även personer utanför den och utanför vårt parti varit på mig flera gånger. Därför ser det ut som det gör.

I landstingsvalet förra gången fick vi 1.673 röster och om det hade varit i kommunvalet så hade Kristdemokraterna fått hela 9 mandat i Hultsfreds fullmäktige. Nu är vår målsättning att uppnå denna nivå. Det var möjligt i landstingsvalet förra gången och vi vill göra om det i kommunvalet med den goda effekten att vi då får nytt styre i kommunhuset.

lördag 20 februari 2010

En intensiv vecka .... i riksdagen och VästervikJag vill öppna dörren för en ännu tryggare hälso- och sjukvård. Här finns jag på väg in vid besöket på Västerviks sjukhus.

Nu är det lördag. Och det snöar. Mycket. Jag har snövallar på upp mot två meter vid min garageinfart. Men det är ändå en ledig dag. Då man kan slappa.

Den vecka som ligger bakom har för mig varit en intensiv arbetsvecka. Jag åkte upp till Stockholm redan på söndagskvällen. Och som jag skrivit lite om så hade vi en spännande och intressant hearing om hälso- och sjukvård under måndagen. Och jag hann med mycket mer under mitt måndagsdygn.
Tisdagar är som vanligt sammanträde med socialutskottet, gruppmöten i olika formationer och förtroenderåd samt stora gruppmötet med riksdagsgruppen.

Onsdagen var veckans tuffaste tidsmässigt och kanske innehållsmässigt. Det började kl 07.30 med överläggningar på socialdepartementet med bl a äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och sedan en stund i kammmaren för att lyssna på utrikesminister Bildt och direkt därifrån in i nästa möte med insynsårdet för Statens Folkhälsoinstitut och innan det var slut gick jag för att vara med på sociala kommitténs möte och därefter snabb lunch för att rusa iväg till CAN´s styrelsesammanträde där jag själv är ordförande och från det mötet vidare till en överläggning inom riksdagsgruppen gällande infrastrukturfrågor och kommande ärenden som verkligen berör mitt hemlän. Jag hade hoppats hinna med ett möte med info om Vinstersol också denna eftermiddag men det bara gick inte så jag fick gå direkt till den kristdemokratiska SKL-gruppen där jag dels träffade många härliga vänner samtidigt som min uppgift var att ge en rapport om arbetsläget i Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsgrupp som jag leder. När klockan var ungefär 21.30 lämnade jag SKL-gruppen för att gå hem och avsluta dagen med att läsa handlingar inför nästa dags sammanträde i socialutskottet. Och dessutom hann jag med denna onsdagkväll att forma ett svar till Peter Akinder på Östran. Han hade ju denna dag begåvat mig med en helsida där rubriken var "Kaa från Järnforsen".

Torsdagen var liksom onsdagen en dag då jag var på riksdagen vid 07.30 för att ha första mötet kl 08.00 tillsammans med mina kollegor som gruppledare i socialutskottet. Denna torsdag träffade vi Ragnwi Marcelind, statssekreterare på socialdepartementet och Dan Ericsson, statssekreterare på finansdepartementet.
Därefter var det en avstämning med partikompisar i utskottet och sedan socialutskott. Därefter ytterligare ett möte på SKL med kristdemokratiska landstingsråd och det tog mer tid än jag tänkt så jag hann aldrig till Timbro för att höra debatten mellan Göran Hägglund och Ylva Johansson. Däremot hann jag med mitt eget möte med Joakim Pettersson, som är huvudsekretarere i Alliansarbetsgruppen. Under eftermiddagen hade vi också votering i kammaren. Jag har varit närvarande vid alla voteringar sedan jag kom in i riksdagen, men snart måste nog även jag nyttja utkvittning någon gång för att få almanackan att hålla ihop. Slutligen hann jag även med ett möte som vi kallar "departementsträff" där vi träffar våra tre statsråd - Göran, Maria och Mats - och deras statssekreterare samt politiskt sakkunniga. Denna kontakt med regeringen är i första hand ett forum för information och dialog med SKL-gruppens ledning men några från riksdagsgruppen finns också med. Hemresan var som vanligt denna vinter. Ett försenat tåg från Stockholm till Nässjö och sedan bilen hem mot Järnforen. Jag kom hem före midnatt, vilket får läggas på plusskontot.

Fredagen ägnade jag åt studiebesök i länet. Denna fredag var Västervik orten jag besökte tillsammans med min efterträdare som landstingsråd Gudrun Brunegård och vår valombudsman Madeleine Rosenqvist. Jag träffade bl a en grupp chefsläkare och verksamhetsansvariga på sjukhuset för att lyssna in vad man ville skicka med mig i mitt uppdrag som ordförande i Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsgrupp. Härligt att vara tillbaka i den regionala sjukvårdsmiljön. Många minnen rann till när jag gick in på sjukhuset i Västervik. Och det var många viktiga synpunkter som framfördes gällande patientsäkerhetsfrågor, kvalitetsregister, läkemedel, hälsofrågor, barnperspektiv och funderingar runt Socialstyrelsens roll och hur en patienträttighetslag kan utformas.

Ps. Jag får mellan varven mail till mig som signalerar att en del läser min blogg - ibland till och med tackar man - och därför valde jag denna lördag att skriva samman en liten veckoberättelse, även om den blev lång trots att jag ville vara kortfattad.

tisdag 16 februari 2010

Hearing om sjukvård


I går genomförde vi inom Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp en innehållsrik hearing med en rad medverkande från olika sektorer i sjukvården. Klicka på länken så kan du läsa mer. http://gudrungrunnar.blogspot.com/2010/02/allianshearing-och-anders-anderssons.html

måndag 15 februari 2010

Sjukvård för nästa mandatperiod

Idag kl 13 inleds en hearing i riksdagens förstakammarsal. Den arrangeras av Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsgrupp. Nedan finns ett pressmeddelande som skickat ut med några kommentarer från mig inför hearingen.

Sjukvård för nästa mandatperiod!

- Införandet av kömiljarden för att korta vårdköerna och vårdval för att ge patienterna reell makt i sjukvården är viktiga byggstenar som är lagda denna mandatperiod. Min ambition är att gå vidare inom dessa områden och jag ser framför mig två utvecklingsområden; dels det förebyggande hälsoarbete och dels en rättvis och jämlik sjukvård.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot och ordförande i alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp, som idag arrangerar en hearing i riksdagen.

Alliansen har satt samman tio olika arbetsgrupper inför valet. Hälso- och sjukvårdsgruppen har valt att bjuda in till en större öppen hearing där olika aktörer får chans att ge sin bild av vad som är viktigt för att patienten ska få en trygg och säker vård i framtiden. Hearingen genomförs i riksdagens förstakammarsal.

– Jag är glad för det stora engagemang som finns för frågan och ser det som ett tecken på att många vill vara med och bidra till en fortsättning och fördjupning av den politik som alliansregeringen drivit inom hälso- och sjukvården, säger Anders Andersson.

Bland de medverkande finns Läkarförbundet, Vårdförbundet och en rad patientorganisationer som Reumatikerförbundet och NHR.

söndag 14 februari 2010

Vitsippspris till Hjorten SK i VirserumBjörn Johansson, Anders Andersson, Annette Lord och Per-Göran Bern utanför klubbstugan vid Dackestupet i Virserum (övre bilden)

Åke Nilsson, gruppledare i kommunfullmäktige, Annette Lord, ordförande i Hjorten SK och Anders Andersson, ordförande i lokalavdelningen och riksdagsledamot i samband med utdeling av Vitsippspriset inne i Hjortens klubbstuga och cafeteria.

Idag är det Alla hjärtans dag. Traditionen i vår kommun är att vi kristdemokrater varje år den 14 febr delar ut vitsippspris till någon person eller förening som ideellt berikat vår kommun. Nattvandrarna i Hultsfred, Rosenfors Musikkår, Virserums Hembygdsförening, Målilla trädgårdsförening och många många fler har under årens lopp blivit mottagare.

I år har KD-styrelsen beslutet att tilldela Vitsippspriset till Hjortens SK och dess Alpina sektion för de tusentals frivilliga arbetstimmar som aktiva medlemmar satsar på skidanläggningen och klubbstugan som i år byggts ut med ännu större cafeteria.

Under eftermiddagen har ett gäng kristdemokrater varit uppe på Dackestupet och under trevliga och högtidliga former överlämnat diplom, vitsippspris och blommor till företrädare för Hjortens SK.Motiveringen till Vitsippspriset;

Gemenskap, trygghet samt kultur och idrott är viktiga delar i vårt samhälle. Detta vill vi uppmärksamma på Alla Hjärtans Dag. Vi vill genom vitsippspriset lyfta fram människor som utan egennytta gjort att vår bygd och kommun har beriktats på olika sätt.

OK Hjorten och dess Alpina sektion har under många år varit en viktig kugge för att ge vår kommun goda möjligheter till vintersportaktiviteter. Oavsett om vi haft milda eller kyliga vintrar så har frivilliga inom OK Hjorten sett till att Dackestupet ska vara i toppform. Tusentals frivilliga arbetstimmar är satsade på skidanläggningen och klubbstugan. Och många frivilliga medarbetare behövs för att hålla Dackestupet öppet kväll efter kväll och helg efter helg.

Denna säsong har dessutom ett stort och betydelsfullt arbete utförts genom utbyggnad av cafeterian vid Dackestupet. Detta innebär att förutom den härliga känsla som finns när man fått på sig skidorna och far utför stupet så erbjuds nu ännu bättre möjlighet till en gemenskap i den utbyggda cafeterian. OK Hjorten och dess aktiva medlemmar har gjort stora insatser under årens lopp och denna säsong har man också lyckats med att planera in denna nysatsning med riktigt vinterväder.

Vi vill på Alla Hjärtans Dag med detta Vitsippspris uttala vår uppskatning till OK Hjorten för mycket viktiga ideella insatser vid Dackestupet och ser det som en investering för än mer attraktiv bygd att leva och bo i .

Virserum 14 februari 2010

Kristdemokraterna
lokalavdelning i Hultsfreds kommun

lördag 13 februari 2010

Bingo ..... i Hultsfred !!!


På bilden finns åtta av de nya kandidaterna för kristdemokraterna, tillsammans med vår gruppledare Åke Nilsson. Alla finns på förslaget till valsedel för kommunvalet i Hultsfred.

Idag lördag har jag varit på ett av de mest energigivande partimöten som jag upplevt. Och jag har varit med på ganska många. Vi hade i Hultsfred en kandidatträff med nya och gamla kandidater till kommunvalet. Vilken träff! Och vilken stämning runt bordet där vi trängdes på kd-kansliet! Många av oss hade aldrig träffats tillsammans tidigare. Men vi hade ett gemensamt. Vi känner att Kristdemokraterna är vårt parti och vi tror på en riktigt bra valframgång den 19 september.

Valsedeln för Hultsfreds kommun upptar 25 kandidater och av dessa är hela 12 personer nya inför valet 2010. Även om jag följt nomineringsprocessen så är jag nästan ändå överraskad av den kompetens och livserfarenhet som fanns när vi började presentera oss. Trots att det var en lördag förmiddag hade hela 17 personer prioriterat kandidatträffen. Det var en härlig blandning av kandidater, allt ifrån en som varit med sedan partiet startades och dom nya som kom med under hösten förra året och som nu går in och tar aktiv ställning för att vi ska få en ny ledning i vår kommun.

torsdag 11 februari 2010

Sänkt skatt för pensionärerna !

I länets tidningar pågår en relativt livlig debatt om de äldres ekonomi och kristdemokraternas vilja att genomföra ett tredje steg i skattesänkning för landets pensionärer. Lennart Beijer och Bo Ström är två debattörer som gjort vad dom kan för att ifrågasätta kristdemokraternas trovärdighet. I lite olika repliker har jag dom sista dagarna försökt svara i olika länsmedia. Ett av svaren kan du läsa här nedan.


Mer i plånboken till pensionärerna!

Jag noterat med glädje att Bo Ström från PRO registrerat den iver och vilja som finns bland kristdemokrater för att ge pensionärerna en ökad rättvisa. Vi vill öka rättvisan genom ett tredje steg i en skattesänkning riktad till landets pensionärer.

Under de tolv år som vi levde med socialdemokratiska regeringar kan jag inte påminna mig en enda gång då man genomförde en skattesänkning riktad till pensionärerna. Ja, det var väl knappast skattesänkningar över huvud taget under den förra regeringens tid. Inte ens de sämst ställda pensionärerna fick något riktat stöd när socialdemokraterna styrde med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Denna mandatperiod har Alliansregeringen med statsråd från Kristdemokraterna genomfört två skattesänkningar för pensionärer. Sammanlagt har det varit skattelättnader på 5,5 miljarder som riktats till våra äldre med de riktigt låga pensionerna.

Vår trovärdighet som pensionärernas vapendragare finns i det faktum att vi kristdemokrater hittills lyckats med två steg i skattesänkningen. Detta har givit våra äldre en förbättring på 5,5 miljarder. Att världen samtidigt genomgått ett ekonomiskt stålbad som bara kan jämföras med 30-talet är nog inget som gått någon förbi. Framförallt inte landets pensionärer som har lite perspektiv på livet. Skattesänkningen och statligt stöd till äldreomsorgen samt en ”kömiljard” för att korta väntetiderna i sjukvården är uttryck för viljan att prioritera våra äldre även när världsekonomin befinner sig i trängt läge.

Den som följer vad vi gjort och gör kan se att vi målmedvetet och envist lyfter fram vikten av att också landets pensionärer ska ha del av skattesänkningar. Vår ambition är att Alliansregeringen ska komma med ett tredje steg i skattesänkningen för pensionärerna. Vi kristdemokrater vill se en politik som ger pensionärerna mer i plånboken. Jag hoppas på stöd i denna strävan från Bo Ström, trots att han kanske inte har för vana att rösta på kristdemokraterna.

Anders Andersson, Järnforsen
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Kalmar län

onsdag 10 februari 2010

100 dagar i riksdagen och årsmöte i Vimmerby


Under årsmötet i Vimmerby uttalade jag som distriktsordförande ett varmt grattis till stora framgångar i förra valet då man ökade och fick hela sex mandat i fullmäktige. Inför höstens val har man goda förutsättningar för att nå fortsatta framgångar. Därför var min gåva till Vimmerby-avdelnignen och dess ordförande Gudrun Brunegård boken "Partiet som lyfte".

Dagarna rullar snabbt och det händer mycket. I början av veckan var jag i Kalmar och Vimmerby på olika aktiviter. I går och idag har det varit riksdagsarbete för hela slanten; socialutskott, förtroenderåd och gruppmöte samt kommittémöten och votering i kammaren.
Läkemedelsfrågor med synpunkter inför vårt arbete i Alliansens sjukvårdsgrupp samt lagrådsremissen gällande alkoholpolitiken är områden som fått en belysning vid de besök och möten jag haft idag.

När jag i måndags medverkade på ett trevligt och välbesökt årsmöte med Kristdemokraterna i Vimmerby berättade jag en del om livet som ny riksdagsledamot. Dels hur en arbetsveckan kan bli och dessutom lite information om vilka frågor jag speciellt arbetar med. Självklart kom jag in på jobbet som jag leder i Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp. På måndag kommer vi att ha en spännande hearing i riksdagens förstakammarsal med en rad inbjudna medverkande. Just nu är det ett 100-tal anmälda till denna hearing.

I mitt anförande på dag 100 som riksdagsledamot hade jag ett huvudbudskap. I Vimmerby sa jag att nu är det pensionärernas tur för ett tredje steg i en skattesänkning. Den satsning på 5,5 miljarder som Alliansregeringen gjort i två steg har varit en viktig markering av pensionärernas behov. Men vi vill mer. Vårt mål ät att skillnaden mellan jobbskatteavdraget och skatten på pension ska minska. Vi vill minska skillnaden genom tydliga skattesänkningar för pensionärerna (inte genom att höja skatten för löntagare).

torsdag 4 februari 2010

Internationella Världscancerdagen

Idag torsdag är det Internationella Världscancerdagen. På Berns i Stockholm har Närverket mot cancer (www.natverketmotcancer.se)inbjudit företrädare för sjukvården och politiken till seminarium och debatt om cancervården. Jag hade förmånen att företräda oss Kristdemokrater i panelen.
I det panelsamtal och utfrågning som jag deltog i lyfte jag fram att nu äntligen efter år av försyndelser så finns en utredning som synligör brister men samtidigt pekar på möjligheter. Det är den statliga utredningen "En nationell cancerstrategi för framtiden". En utredning som leddes av generaldirektör Kerstin Wigzell och tillsattes av vår socialminisnter Göran Hägglund. Nu finns också en överenskommelse, om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010, mellan socialdepartementet och SKL. I budgetpropositionen anslogs också 227 miljoner för att förverkliga nationella cancerstrategin. Ett led i detta arbete var när man i höstas utsåg en nationell cancersamordnare, professor Kjell Asplund, och samtidigt markerade att hans uppgift är att leda en process mot regionala cancercentra. Genomförandet av denna cancerstrategi kommer att kunna förbättra livet för många cancerpatienter och samtidigt om preventionsarbetet får full genomslagskraft också förhindra att många drabbas av cancer.

onsdag 3 februari 2010

Nu är det pensionärernas tur!

I eftermiddags kom beskeden från statsministern. Han delar den uppfattning som Göran Hägglund framförde i fredags i Ekosändningar och på Kristdemkraternas kommun- och landstingsdagar. Nu är det pensionärernas tur att få en skattesänkning. Bra!
Idag finns bl a i Vimmerby Tidning ett debattinlägg som jag tillsammans med min kollega Chatrine Pålsson Ahlgren skrev i helgen. Du kan också ta del av våra synpunkter nedan.

Nu är det pensionärernas tur


En av de stor valfråga kommer att bli pensionärernas ekonomi. Och det med all rätta. Kristdemokraterna har alltid kämpat för att pensionärerna ska få mer i plånboken. Och vi har haft ett extra varmt hjärta för de med lägst inkomst. Facit så här långt är 5,5 miljarder kronor i sänkt skatt och goda uppräkningar av inkomstpensionerna.

Dessa resultat är inte nog, men det är en början som vida överträffar vad tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort när de har haft chansen. Men för oss är inte heller dom hittills satsade 5,5 miljarderna tillräckligt, trots att det överträffar facit efter dom socialdemokratiska regeringsåren. Kristdemokraterna har därför, återigen, sänkt skatt för pensionärerna som första prioritet. Detta framförde vår partiledare Göran Hägglund under fredagen i radioekot liksom på våra kommundagar i Jönköping. Han upprepade det under söndagkvällens partiledardebatt i tv. Glädjande nog verkar de andra allianspartierna närma sig vår ståndpunkt.

Det har i debatten blivit en olycklig motsättning mellan beskattningen av lönearbete och pensioner. Vi i alliansen har hittills inte lyckats förklara varför också landets pensionärer drar fördelar av jobbskatteavdragets effekter för ekonomin.

Jobbskatteavdraget har haft oerhört positiva effekter. Det har blivit mer lönsamt att arbeta. En sjuksköterska eller industriarbetare som tjänar 26 000 kronor i månaden har med jobbskatteavdraget fått sin skatt sänkt med runt 1 700 kronor i månaden.

Vårt mål är nu att skillnaden mellan jobbskatteavdraget och skatten på pensioner ska minska. Men för oss är det viktigt hur skillnaden utjämnas. Vi vill inte se att det sker genom skattehöjningar för löntagare, så som vänstern vill. Vi vill minska skillnaderna genom tydliga skattesänkningar för pensionärer. Det är en rättvisefråga, som ska genomföras utan att förta effekterna av det goda som vi redan genomfört.

Anders Andersson (KD), riksdagsledamot för Kalmar län
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), landstingsledamot och f d riksdagsledamot för Kalmar län

måndag 1 februari 2010

Företagsbesök i Oskarshamn


Bilden ovan är tagen när jag under måndag förmiddag träffade Ingemar Pettersson som driver Maskincentrum i Bockara.

Idag måndag har det varit företagsbesök på programmet. Jag har varit i Bockara och Oskarshamn och hunnit träffa många trevliga och intressanta personer. Samtidigt har jag sammanfattat i ett pressmeddelande vad som nog är det grundläggande problemet i Oskarshamn när det gäller småföretag och företagande.

Pressmeddelande Oskarshamn den 1 februari 2010

Anders Andersson lyssnar in Oskarshamns företagsklimat
- Det är spännande att lyssna på företagarnas ambitioner och det finns en stark drivkraft att utveckla näringslivet i Oskarshamn. Tyvärr har Oskarshamns kommun i de flesta rankningar cementerat sig på bottennivåer. Helt klart krävs en ny politisk ledning under alliansflagg i stadshuset för att bryta med år av bristande socialdemokratisk näringslivspolitik. Vänstersidans beslut om LOV är det senaste exemplet på att man inte klarar av att öppna upp för nytt företagande.

Det säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD), Järnforsen, med anledning av hans besök i Oskarshamns kommun idag måndag. Han besöker då Maskincentrum i Bockara och FöretagsCentrum (FCO). Syftet med besöken är att ta tempen på kommunens företagsklimat och vad som kan förbättras för näringslivet i Oskarshamn, vilket är grunden för att skapa fler jobb.

- Det är intressant är att jämföra socialdemokratiskt styrda Oskarshamn med grannkommunen Mönsterås. I Mönsterås styr alliansen och där blomstrar näringslivet och det finns en stor tillit mellan företagen och kommunledningen. Så ser det tyvärr inte ut i Oskarshamns kommun.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning i alla Sveriges kommuner om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter. I mätningen som gjordes 2009 placerades Mönsterås på plats 33 i totalrankningen. Det kan jämföras med Oskarshamn som hamnade på den mindre smickrande platsen 280 i totalrankningen.

- Nya jobb kan inte kommenderas fram av riksdag och regering. De skapas när enskilda människor känner att det är mödan värt att starta eller utveckla ett företag säger Anders Andersson. Vi har i regeringsställning givit förutsättningar för ett bättre företagsklimat genom bl a sänkta arbetsgivaravgifter, införandet av hushållsnära tjänster, regelförenklingar för företagare och vi vill fortsätta att utveckla företagsklimatet, det är Anders Anderssons besked vid besöken i Oskarshamn.