onsdag 30 oktober 2013

Jag skriver varje vecka och ofta varje dag på Facebook

Jag är medveten om att mina inlägg här på bloggen är få och med oregelbundenhet. Men jag skriver varje vecka och ofta varje dag ett eller ett par inlägg på min Facebook sida. Det är glimtar från min vardag som riksdagsledamot ..... blandat med en del personligt utan att vara allt för privat.

Du hittar mig på Facebook
http://www.facebook.com/anders.andersson.792
http://www.facebook.com/anders.andersson.792

fredag 23 augusti 2013

Ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott ....Nytt ordförandeuppdrag ....


Jag vet att jag har ganska ”många järn i elden”. Och det är väl så att jag egentligen trivs med livet och det jag ägnar mig åt. Nu har jag tilldelats ännu ett uppdrag.

Sedan 2009 har jag varit ledamot i Sveriges riksdag och socialutskottet samt vice gruppledare i vår riksdagsgrupp. Jag är ordförande i CAN´s styrelse och finns i Socialstyrelsens och länsstyrelsens insynsråd. Jag har också fullmäktigeplats i kommunfullmäktige och landstinget. Och sist men inte minst har jag förtroendet att vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Dessutom har jag varit ledamot i Nordiska rådet och dess välfärdsutskott. Valet på Island för några månader sedan ändrade en del av representationen i Nordiska rådet. Till den nu vakanta platsen som utskottsordförande i välfärdsutskottet har jag under sommaren blivit utsedd.

Onsdagen denna veckan gick jag i tjänst i mitt nya nordiska ordförandeuppdrag då jag ledde en konferens i Köpenhamn med företrädare för nordiska ministerrådet, välfärdsutskottet och frivilligorganisationer inom alkohol och drogförebyggande verksamhet.

Nordiska rådet består av 87 ledamöter från de fem nordiska länderna och ledamöterna är indelade i fem olika utskott.

Pressklipp från Oskarshamns-Tidningen och Vimmerby Tidning bifogas liksom ett foto från i onsdags där jag leder överläggningarna tillsammans med Beate Christine Wang, cheftjänsteman i Nordiska rådet.

måndag 15 juli 2013

Röster från Almedalen - två månader före Kyrkovalet 15 sept 2013

Röster från Almedalen 2013. Idag är det två månader till Kyrkovalet 2013. Söndagen den 15 september! I bifogad VIDEO - YouTube.se kan du ta del av mina synpunkter och svar på frågor jag fick under årets Almedalsvecka. Själv är jag kandidat på valsedel till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift. Jag finns också med på valsedel till Kyrkomötet.

Bifogar också länk till Kristdemokrater för En levande kyrka.

fredag 12 juli 2013

Möjligheten att få glasögon som hjälpmedel måste förbättras!


Pressmeddelande
12 juli 2013


”Möjligheten att få glasögon som hjälpmedel måste förbättras”


– Skolbarn som inte får nödvändig synkorrektion kan drabbas av huvudvärk som försämrar koncentrationsförmågan och försvårar inlärningen. Många barns utsatthet förstärks genom att familjerna inte har råd med glasögon. Därför är det viktigt att vi nu ser över möjligheten för barn att kunna få glasögon subventionerade som hjälpmedel, i likhet med exempelvis hörselhjälpmedel.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott, mot bakgrund av att Kristdemokraternas partistyrelse föreslår att en gemensam linje ska tas fram kring hur glasögonstöd bör utformas i samtliga landsting. Frågan har lyfts i en motion till partiets riksting i slutet av september.

– Det borde vara en självklar ambition att alla barn som behöver glasögon ska ha tillgång till det. Alldeles oavsett var i landet man bor eller vilken typ av funktionsnedsättning man har ska det inte hänga på familjens ekonomiska marginaler om ett barn ska kunna få tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel. Ytterst är det en fråga om jämlikhet. Jämlikhet mellan barn med synskada, bosatta i olika delar av landet, men också jämlikhet mellan barn med olika former av funktionsnedsättning.

– Nu är det hög tid att skapa ett rättvist system som även ger barn över åtta år rätt till glasögon som hjälpmedel. På det sättet kan vi förbättra uppväxtvillkoren för många barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta situationer.

Frågan om glasögon som hjälpmedel väcktes ursprungligen i den kristdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län. Inför höstens riksting skrevs en motion undertecknad av Elisabeth Lago Nilsson, Vimmerby, och Christian Nytorpet, Hultsfred. Motionen tillstyrktes av distriktsstämman i Kalmar län och nu ställer sig alltså även partistyrelsen bakom motionskravet om stöd för glasögon till barn

- Det är inspirerande att se hur engagerade diskussionerna på lokal nivå leder till nationella ställningstaganden. Förslaget om glasögon som hjälpmedel bottnar i att våra förtroendevalda ser den verklighet många barn lever i, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD).


För mer information

Anders Andersson
Riksdagsledamot (kd)
Tel: 070-249 82 12
anders.andersson@kristdemokraterna.se

måndag 8 juli 2013

Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Anders Andersson (KD) efter Almedalen:
Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 235.000 anställda och 1,4 miljoner elever. Under Almedalsveckan redovisades Socialstyrelsens nyligen framlagda utredning som pekar på stora problem när det gäller inomhusmiljön i skol- och förskolebyggnader runt om i landet. Hela 40 procent av skolorna har inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen. Astma och Allergi är barnens stora folksjukdom. Bland 12-åringarna i skolan rapporteras att 9 procent har astma, 13 procent har allergisk snuva och 8 procent födoämnesallergi. Dagens situation påverkar dessa elever negativt på många sätt, bl a när det gäller inlärningsmöjligheter.

Det vi nu ser i den rapport som Socialstyrelsen tagit fram på beställning av socialminister Göran Hägglund är att det krävs en rad åtgärder för att ge barn och ungdomar en bra uppväxt och godkänd skolmiljö, säger Anders Andersson (KD).

Under seminariet i Almedalen framkom att åtgärder för att lösa allergiproblemen i många delar är ett kommunalt ansvar. Förutom de åtgärder som man kan förvänta sig utifrån Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” så har jag ambitionen att driva vidare kravet på en nationell allergistrategi motsvarande cancerstrategin, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som var medverkande i ett seminarium om allergifrågor under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan var Anders Andersson engagerad som medverkande talare i drygt 10-tal olika seminarier och möten där de flesta handlade om hälso- och sjukvårdsfrågor.

måndag 3 juni 2013

Lekterapi - på sjukhusetBarns rättigheter och trygghet är en av politikens huvudfrågor för oss Kristdemokrater. Därför var dagens studiebesök på Lekterapin på sjukhuset i Västerås en höjdpunkt. Tillsammans med partivänner på landstinget i Västmanland fick jag del av en målande och lekfull beskrivning av vad Lekterapin kan ge barnen när dom vårdas på sjukhus. Lekterapeuten är förskolärare eller fritidspedagog med specialpedagosisk kompetens. En viktig medarbetare i helheten inom sjukvården när vi har fokus på barns behov.

onsdag 22 maj 2013

"Äntligen får papperslösa rätt till vård"Kristdemokraterna - "Äntligen får papperslösa rätt till vård"
:

I dag har riksdagen röstat igenom en lag som ger papperslösa rätt till vård. – Rätten till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte, sa jag i debatten.

Kristdemokraterna har länge kämpat för bättre vård för papperslösa.
– Vi tycker det är självklart att alla som vistas i vårt land ska ha rätt till vård. En treåring i Helsingborg måste till exempel få samma vård som en treåring i Hultsfred. Ingen av dem har valt flytta hit, det beror på föräldrarnas omständigheter. Båda har lunginflammation men den ena har en förälder som är papperlös. För mig är det en skam att ställa dessa barn mot varandra och jag vill se till att de båda två får rätt till hälso- och sjukvård utifrån sina behov. Barn väljer inte sina omständigheter och sina liv, sa jag i en replik till Björn Söder.

torsdag 16 maj 2013

Tandvårdsdebatt idag.


ag kommer just nu från en debatt om tandvårdsfrågor.
– Självklart ska alla fritt få välja tandläkare! Det ska vara konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig tandvård. Vi ska ha ett högkostnadsskydd som ger den med liten plånbok möjlighet att klara stora tandvårdskostnader. Detta var mina besked när jag idag var i en debatt mot Lena Hallengren, S, på Privattandläkardagen.
Jag konstaterade också i debatten att under Göran Hägglunds tid som socialminister har de statliga resurserna till tandvården haft en hundraprocentig ökning från cirka 3 miljarder till 6 miljarder kronor. Något liknande var i aldrig i närheten av under de tolv socialdemokratiska regeringsåren.
Debatten modererdes av journalisten K-G Bergström - som ni kan se på bild sitta och förbereda sista momenten innan vi kallades upp på scen.

tisdag 7 maj 2013

Föräldraförsäkringen - makten till föräldrarna!Makten till föräldrarna, inte hos politikerna!

Efter gårdagskvällens partiledardebatt i TV där föräldraförsäkringen blev en av de frågor som avhandlades bör det än en gång betonas: Makten ska ligga hos föräldrarna. Barns behov ska vara i fokus för beslut som berör barnen. Jag kan inte acceptera att barnen användas som ett verktyg för att uppnå andra mål som jämställdhet hur angeläget det än är, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna när han talade på Vårfest i Vimmerby på måndagskvällen.

När andra partier talar om tvångsdelning och tredelning av uttaget av föräldraförsäkringen är vår ståndpunkt klar. Föräldrarna ska själva få bestämma vad som passar dem och deras barn bäst. De kan själva bedöma hur de bäst skapar tid med sina barn. För oss kristdemokrater är det självklart att låta barnpespektivet råda över politikerperspektivet.

Kristdemokraterna genomför nu i maj månad sin vårkampanj under temat: En bra skola för hela livet. Till kampanjen har en tidning, Vardagsliv, tagits fram.

onsdag 1 maj 2013

1 maj .... demonstration för barn och familjDet har varit en spännande dag. Idag har jag demonstrerat tillsammans med många sympatisörer när Kristdemokraterna arrangerade en folkfest till stöd för familjen och med fokus på barn och ungdomars uppväxt. Intressant rapportering i Aftonbladet idag på 1 maj.

söndag 28 april 2013

Familjesäkra politiken!

Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut. Det är grundtemat i den debattartikel på DN-debatt som Kristdemokraternas partiledning skrev under lördagen.

måndag 22 april 2013

Äldres rättigheter !

I Västerviks Tidningen idag har jag ett debattinlägg där jag visar på att äldres rättigheter är för mig en hjärtefråga. Och om s-kongressens beslut skulle bli verklighet så är det helt uppenbart att äldres rättigheter hotas. Därför gäller det att låta s-partiet förbli i opposition också efter valet 2014.

torsdag 11 april 2013

Riksdagsdebatter ..... hälso- och sjukvård samt alkoholfrågor

Under onsdagens hölls i riksdagen debatter om hälso- och sjukvårdsfrågor samt alkoholfrågor.
Jag deltog i båda dessa debatter och fick ett antal repliker att hantera från oppositionen.
Den som vill kan se och höra via riksdagens webb-tv.
(På linjen nertill när man ser webb-tv, kan den som vill klicka fram till det anföranden och repliker man vill se och höra)måndag 8 april 2013

Hultsfred ..... i riksdagen.Idag måndag har jag haft en god arbetsdag på många sätt. Många e-mail och massor av telefonsamtal. Dessutom formella möten med bl a CAN´s arbetsutskott. Men det som ger krydda är när man i Riksdagen får besök. Och besök av elever ger extra energi. Idag var det en klass från Hultsfreds Gymnasium, samhällsklassen åk 3, som förlagt en studiedag till Sveriges Riksdag. Jag fick förmånen att träffa eleverna och ge lite glimtar om livet som riksdgasledamot. Ett samhällsengagemang för mig som en gång i tiden började när jag var elevfackligt aktiv på gymnasiet i Hultsfred. Men det var i "förrgår" som jag sa till eleverna.

torsdag 4 april 2013

Företag och företagare .... !!!


Denna vecka har det blivit flera studiebesök och företagsbesök. Företag förutsätter företagare. Små som stora.

Jag har bl a besökt ett tandvårdsföretag. Göran Arvidsson i Virserum delgav en hel del synpunkterrunt företagandets villkor samtidigt som jag fick en del undersökningar gjorda.

Under tisdagen hann jag också med fyra timmar på Plannja som numera har sitt huvudkontor i Järnforsen. www.plannja.se Produktions- och lagerlokaler omfattar idag 12.000 m2 och utlastning under skärmtak 6.000 m2. Takpannor, tak- och väggprofiler, takavvattningssystem och förädlad planplåt produceras i Järnforsen. 34.000 ton stål per år går genom produkionen. Av totalt 400 anställda finns 150 i Järnforsen. Idag hade jag förmånen att få träffa Thom Mathisen, ny VD på Plannja AB. Förutom all information var det trevligt att på nytt få träffa Thom. Och han hade en del matnyttigt att skicka med mig när det gäller byggsektorn.

Idag har jag träffat Roger Lindström som givit viktig kunskap och uppdatering runt livet som enmansföretagare. Det som upprör många av de mindre företagen är den s k månadsuppgiftsutredningen. Och på den punkten håller jag helt med de företagare jag träffat.

De små och medelstora företagen är motorn i svensk ekonomi. Dessa företag utgör 99 procent av Sveriges näringsliv och har 45 procent av andelen anställda. Nio av tio nya jobb skapas i småföretagen. Ökat regelkrångel drabbar små företag särskilt hårt vilket i praktiken hotar tillkomsten av nya jobb. Vi har inte råd med sådana reformer när arbetslöshet ligger på allt för höga 8,4 procent. Därför tycker jag som kristdemokrat att månadsrapportsutredningen ska kastas i papperskorgen!

tisdag 2 april 2013

Sveriges modigaste parti!För några veckor sedan hade vi distriktsstämma för Kristdemokraterna i Kalmar län.
Barn- och äldreminister Maria Larsson var vår gäst och talare.
Den som vill kan få lite mer information genom att gå in på hemsidan för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Valfrihetstankar inför s-kongressen.

Denna veckan är det s-kongress i Göteborg.
Förra onsdagen hade jag möjlighet att skriva krönika i Östran och Nyheterna.
Jag valde att sätta fokus på ett område som sannolikt kommer att vara hett också bland de röda när man nu ska kongressa.
Förutom att jag tror på valfrihet och ser LOV som en tillgång för såväl personer med funktionsnedsättning som äldre så kan man fundera runt hur en del socialdemokrater tänker.
Läs gärna min krönika i Östran från förra onsdagen.

lördag 9 mars 2013

Äldrepolitik .... en politik för åldersrika människor!

Under onsdagskvällen den 6 mars var det debatt i riksdagen om SoU-betänkandet om äldrepolitik.
Jag valde att lyfta fram några av de punkter som visar på skillnaden mellan dåtid före regeringsskiftet och nutid när Alliansen styr med kristdemokrater i ledningen för socialdepartementet.

webb-tv från riksdagen

fredag 22 februari 2013

Tandvård med bett ..... och för ökad rättvisa

Under torsdagen debatterade vi bl a tandvårdsfrågor i riksdagen.
Oppositionen höll ett högt tonläge och bröstade upp sig för att dom rödgröna hade samlat majoritet ihop med SD. Ett majoritetsförslag som i stort var ett slag i luften eftersom regeringen fullföljer och åtgärdar tandvårdsreforemen från 2008 och de påpekanden som Riksrevisionen givit.
Mitt anförande i riksdagen finns på webb-tv.

söndag 17 februari 2013

Barnen utan rösträtt avgör valet ....

Igår besökte jag Västervik och deltog som talare på Kristdemokraternas årsmöte i Västervik.
I Västerviks-Tidningen finns på webben en intervju som gjordes i samband med årsmötet.

söndag 10 februari 2013

Östans serie i veckan - maktlistan

Notering från Östran och Nyheterna i veckan.
Klipp nedan från tisdag den 5 febr och lördag den 9 febr.

Självklart blir man lite glad och ödmjuk inför andras bedömningar av hur man påverkar. Att vara riksdagsledamot handlar i grunden om förtroende från väljare och de man möter och samverkar med.
Men att få finnas som en bland 50 i länet och dessutom placerad som nr 10 på denna lista känns riktigt bra, något annat vore nog hyckleri. Det kanske är tillåtet också för en riksdagsledamot att lämna Jante och våga säga saker som man känner. Tack för förtroendet!fredag 8 februari 2013

I gårdagens VT hade jag ett debattinlägg tillsammans med min kollega Anders Sellström
Vimmerby Tidning torsdag

Höj taket i A-kassan.


Höj taket i A-kassan


För att nya jobb ska skapas och den svenska ekonomin ska fortsätta att utvecklas krävs det att människor känner trygghet inför eventuella omställningar. Därför vill Kristdemokraterna se en arbetslöshetsförsäkring som uppfattas som rättvis och rimlig.

DET FINNS TVÅ stora problem med dagens arbetslöshetsförsäkring. Det ena är att alltför många väljer att stå utanför a-kassan. Följden blir att en del människor står helt utan ersättning när de drabbas av arbetslöshet. Det andra är att taket i a-kassan inte har höjts på över tio år. De som har en bruttolön på över 18 700 kr/mån får sin ersättning begränsad genom taket på 680 kr/dag. Nio av tio heltidsarbetare kan inte få ut 80 procent av sin lön från dagens a-kassa.

Dessa två problem påverkar också varandra. Ett lågt ersättningstak gör att många med lite högre inkomst och förhållandevis låg risk för arbetslöshet väljer att ställa sig utanför a-kassan. På sikt finns risken att bara de med allra högst risk för arbetslöshet försäkrar sig och att avgiften ökar eftersom färre är med och delar risken.

KRISTDEMOKRATERNA vill därför förbättra a-kassan genom tre förslag till förändringar.
1. Inför en allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig avgift. Det är inte rimligt att en halv miljon arbetande personer står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Avgifterna till a-kassan varierar idag från 90 kr/mån till 444 kr/mån. De differentierade avgifterna har inte gett de resultat som regeringen hoppades på och systemet framstår som orättvist. En obligatorisk a-kassa ska därför ha en enhetlig avgift.
2. Ersätt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med ett inkomstvillkor. På det sättet kommer också fler att ha rätt till ersättning. Nivån på inkomstvillkoret bör motsvara den nivå då skyldighet att betala avgift till a-kassa infaller.
3. Höj och indexera taket i a-kassan. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts på över tio år finns stora risker med att fler och fler väljer att ställa sig utanför a-kassan. Med införandet av en allmän och obligatorisk a-kassa bör taket höjas för att reformen ska anses vara legitim. Vi föreslår en höjning av taket till 830 kr/dag. Om utgifterna för den höjda arbetslöshetsersättningen ska betalas via avgiften i en obligatorisk a-kassa blir avgiften 154 kr/mån enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst.

A-KASSAN MÅSTE vara solidariskt uppbyggd genom att alla är med och bidrar samtidigt som alla kan känna en trygghet i att de får en rimlig ersättning vid eventuell arbetslöshet. I en fungerande arbetslinje behövs en rimlig försäkring när arbetsmarknaden förändras.

Anders Sellström (KD),
Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson

Anders Andersson (KD),
Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson

torsdag 24 januari 2013

http://www.nyheterna.net/OPINION/Det-lilla-aer-baest

Det lilla är bäst !

onsdag 9 januari 2013

Vikten av barnperspektiv !http://www.dagen.se/opinion/asikt/nya-utmaningar-och-mojligheter-for-kd/