onsdag 29 december 2010

Stopp för oseriösa SMS-låneföretag

Idag i Östran och Nyheterna har jag ett debattinlägg om SMS-lånen. Äntligen kommer också dessa lån att omfattas av konsumentköplagen.

måndag 27 december 2010

Ny lag ger säkrare sjukvård

Idag har jag ett viktigt debattinlägg i Barometern/OT som tar upp socialministerns och regeringens satsning på partientsäkerhet och de nya resurser som nu ställs till förfogande för landstingen för att vi ska komma närmare målet - en sjukvård utan patientskador.

onsdag 22 december 2010

Media och riksdagsprotokoll mm .. senaste tiden .....

Igår hade vi sista debatten och sista voteringen i riksdagen före jul. Det har varit en hel del debatter i riksdagen sista tiden. Som alltid före jul. Dessutom en del media utifrån debattartiklar och radiomedverkan mm.

Jag väljer att för den som är intresserad lägga ut några länkar.

Debatt i riksdagen den 1 december om ny alkohollag. Länk till riksdagsprotokollet.
När den utredningen om s k gårdsförsäljning kom gjorde jag en kommentar som finns på min hemsida och partiets hemsida och även i Expressen den 18 december kommenterade jag utredningen.

Fredagen den 17 december debatterade vi i riksdagen alliansregeringens förslag till budget vad gäller hälso- och sjukvård, äldreomsorg mm. Mina debattinlägg och replikskiften återfinns i bif länk från riksdagen.

Den 17 december hade jag en debattartikel i Vimmerby Tidning tillsammans med Göran Hägglund.

Idag onsdag den 22 december återfinns ett debattinlägg i Göteborgs Posten från mig och fem kollegor från kd, c och fp gällande det orimliga utredningsförslaget om gårdsförsäljning.

Under förmiddagen idag medverkade jag under en halvtimma i Sveriges Radios program Plånboken. Ämnet var Apoteksomregleringen och vad har hänt under det år då vi nu fått 200 nya apotek och 6.000 försäljningsställen för receptfria läkemedel. Priser och tillgänglighet var temat.

fredag 17 december 2010

Webb tv från riksdagsdebatt ..... om sjukvård och äldreomsorg mm

Idag fredag har vi i riksdagen haft en debatt om sjukvårdspolitik och äldreomsorg mm. En debatt utifrån regeringens budget. Debatten och mitt anförande samt repliker finns på webb från riksdagen. Mitt anförande börjar som nr 25 och därefter har jag fyra repliker, 27, 29, 31 och 33. Skriv in mitt namn så kommer du fram till olika debatter och där hittar du också dagens riksdagsdebatt om socialutskottets betänkande.

torsdag 16 december 2010

Gårdsförsäljningsutredningen ..... ett stolpskott

2010-12-16

"Utredningen skjuter över målet"
- Vi anser att utredaren skjuter över målet. Uppdraget gällde gårdsförsäljning av egentillverkade viner på svenska lantgårdar. När hon konstaterar att inte detta går att förena med EG-rätten borde hon ha satt punkt för att inte utmana försäljningsmonopolet.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokraternas socialpolitiske talesperson och ledamot i socialutskottet, med anledning av utredningen om gårdsförsäljning av alkohol presenteras.

- Nu föreslås istället att allehanda alkoholproducenter från hela Europa ska få chans att öppna direktförsäljning av öl, vin och sprit till konsumenter. Detta är ett förslag som utmanar Systembolaget och den alkoholpolitik som det finns en bred uppslutning kring i vårt land, säger Roland Utbult, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ersättare i socialutskottet.

- Det som upprör oss är att utredaren lagt ett förslag som är ett hån mot de 385 000 glömda barn som varje dag upplever baksidan av föräldrarnas alltför höga alkoholkonsumtion. Och förslaget underlättar inte på något sätt arbetet med att minska våldet på gator och torg som oftast har sin grund i en för hög alkoholkonsumtion.

- Den landsbygdsstimulans som angavs som ett skäl för gårdsförsäljning kan utebli. Etableringarna hamnar sannolikt i närheten av befolkningscentra eftersom det i utredningen inte fordras att försäljningen sker på tillverkningsstället, säger Anders Andersson.

- Utredningen anser att det omfattande regelverk som föreslås är EU-rättsligt hållbart. Men vi ifrågasätter om förslaget skulle stå pall vid en prövning i EU-rätten.

En enig riksdag ställde sig så sent som den 1 december bakom beslutet att det svenska alkoholmonopolet ska värnas. Anders Andersson och Roland Utbult understryker att Kristdemokraterna inte vill äventyra det svenska alkoholmonopolet.

- Systembolaget har lyckats att successivt bygga upp en allt större folklig uppslutning och förtroende. Jämte prispolitiken, genom relativt höga skatter, är monopolet vårt främsta verktyg för att värna den restriktiva alkoholpolitiken och folkhälsan, säger Anders Andersson.

- Vi vill överhuvudtaget inte utsätta monopolet och en solidarisk alkoholpolitik för risken att hamna i EU-rätten.

måndag 6 december 2010

Glöggkampanj i HultsfredUnder fredagen fanns ett glatt gäng kristdemokrater på plats i Hultsfred centrum för att bjuda på glögg, dela ut flygblad och skicka med en tändsticksask med budskapet "Tänd ett ljus!"

"Vi vill ha avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer" är temat för Kristdemokraternas glöggkampanj. Vi vet hur viktiga ideella krafter är för utvecklingen av samhällsgemenskapen. Därför vill vi öka möjligheterna för männsikor att engagera sig, bland annat genom att skattebefria gåvor till forskning och kultur, till biståndsorganisationer och olika allmännyttiga ändamål.

onsdag 1 december 2010

Nolltolerans mot narkotika

Idag skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tillsammans med mig och övriga alliansgruppledare i socialutskottet i Helsingborgs Dagblad. En debattartikel som lyfter upp narkotikafrågan.

måndag 29 november 2010

Så hamnade löken i riksdagen

I torsdags tog jag chansen att lyfta en av de frågor som berör såväl konsumenter i allmänhet som producenter i vårt län.
Det gäller löken till köken.
I bifogad fil kan du finna webbTV från riksdagens frågestund den 25 november. (anförande nr 48, 49, 50 och 51)
I Östran i lördags fanns också ett artikel som gav information från riksdagens frågestund.

Fråga till miljöminister Andreas Carlgren

Ibland upplever man att det bästa blir det godas fiende.
När vi nu följer vad som händer med lökodlingen på Öland så tror jag att ambitionen att gå före och visa vägen blivit en återvändsgränd. Expressen lyfte frågan i ledare i måndags. Förbudet mot växtskydd som är taget ag Kemikalieinspektionen, där vi går före övriga EU-länder innebär inte att konsumenterna får bättre livsmedel. Däremot blir effekten att all produktion av lök flyttas från Öland till Danmark och Holland. Och där använder man dessutom medel som vi inte accepterar idag i vårt land.

Det som nu händer är en förlust för konsumenterna och miljön. Förlusten för konsumenten är att man nu inte kan köpa bästa tänkbara lök med minsta möjliga miljöpåverkan. Närproducerat blir ett minne blott och vi tvingas helt förlita oss på import. Och till det kommer en negativ miljöpåverkan genom mer och långa transporter från övriga Europa för att vi i Sverige ska ha tillgång till lök i svenska kök.

Min fråga – Vilka lösningar kan miljöministern se för att vi ska behålla närproducerad lök till svenska hushåll?

Anders Andersson

fredag 19 november 2010

Barnkonventionen ..... nu ett steg framåt

Pressmeddelande
2010-11-18

Barnkonventionen kan bli svensk lag

- Vi kristdemokrater vill stärka barns rättigheter genom att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället. Därför är skrivningarna i utskottets betänkande idag ett framsteg. Barnkonventionen som lag bör utredas och för och nackdelar med en inkorporering analyseras.

- I socialutskottets betänkande om Strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige avslår man visserligen i detta skede en rad motioner med inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt, men de skrivningar vi nu lyckats få med innebär att man stänger inte dörren, säger Roland Utbult, ersättare i Socialutskottet.

Sverige var ett av de första länder som anslöt sig till konventionen och riksdagen antog Barnkonventionen för tjugo år sedan. Sverige ska 2012 presentera sin periodiska rapport om hur vi genomför Barnkonventionen och redan 2011 kommer FN:s Barnrättskommitté att göra sin första granskning av hur vi lever upp till konventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Nu pågår därför en angelägen kartläggning av hur svensk lag förhåller sig till Barnkonventionen. Kartläggningen ska genomlysa den svenska lagstiftningen och praxis för att se om dessa står i överensstämmelse med barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Snart väntar också en diskussion om det förslag som Delegationen för mänskliga rättigheter fört fram, att lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om mänskliga rättigheter, bland annat barnkonventionen, ska utredas.

- Vi ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag. Det innebär ett tydliggörande och ger ökad kunskap i hela samhället. Jag har mött så många barnläkare och andra personalgrupper som jobbar med barn och alla har samma besked. Därför tvekar jag tvekar inte i min ambition att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson.

Gårdsförsäljning

Pressmeddelande
Stockholm den 18 november 2010

Hängslen och livrem i gårdsförsäljningsärendet

- Socialutskottets betänkande om En ny alkohollag är en framgång för Kristdemokraterna. I betänkandet finns tydliga stoppskyltar för dem som tänkt sig att snabbt ge klartecken för gårdsförsäljning, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Utskottet är supertydligt med att detaljhandelsmonopolet, som ett av de viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken, ”bör försvaras och inte upphävas”. Runt denna text råder fullständig enighet mellan alla partier.

- En grundläggande förutsättning för utredaren om gårdsförsäljning är att förslaget inte ska stå i strid med EU-rätten och därmed inte heller kunna leda till ett ifrågasättande av Systembolagets monopol, säger Roland Utbult (KD), ersättare i Socialutskottet.

- Vi kristdemokrater är starkt engagerade i alkoholfrågan utifrån ett solidaritets- och barnperspektiv. Vi känner att Socialutskottet nu sätter både hängslen och livrem på det svenska detaljhandelsmonopolet, säger Anders Andersson.

fredag 12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion

Pressmeddelande
12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion:
Utvärdera sjuksköterskeutbildningen!

– Nyutbildade sjuksköterskor saknar tillräckligt med praktik när de börjar sin anställning. Regeringen måste därför utvärdera sjuksköterskeutbildningen i förhållande till de kompetenskrav som dagens sjukvård ställer.

Det säger Anders Andersson, Järnforsen, kristdemokratisk riksdagsledamot, som nu skrivit en motion om detta i Riksdagen. Motionen har sin upprinnelse i det som framkom i samband med ett studiebesök som kristdemokraternas landstingspolitiker gjorde på Oskarshamns sjukhus under valrörelsen.

– Att sjuksköterskor som kommer direkt från utbildningen saknar tillräckligt med praktik är något som man vid Oskarshamns sjukhus försökt lösa genom att skapa en särskild utbildning för att täcka behovet av komplettering innan de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan påbörja sin anställning.

– Problemet är att det innebär att det tar längre tid för en ny sjuksköterska att komma in i arbetet och det innebär stora kostnader för landstinget. Regeringen bör därför ta initiativ till en utvärdering av sjuksköterskeutbildningen där frågan om praktik ges en särskild plats.

– Den svenska sjuksköterskeutbildningen befinner sig idag på en internationellt hög nivå. Det är dock viktigt att praktiken ges en sådan plats att de teoretiska kunskaperna omsättas i verkligheten och förvandlas till den vårdkunskap som krävs i dagens sjukvård, säger Anders Andersson.

söndag 7 november 2010

Kort från Nordiska Rådets 62:a sessionHär följer några foton som ger en liten bild av Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik. Dels är det några foton från salen där vi 87 ledamöter fanns placerade. Dels är det en gruppbild på oss fyra kristdemokrater som fanns på Nordiska rådet (jag själv från Sverige, Dagfinn Höybråten, Norge, Penilla Gunther, Sverige och Bjarne Kallis, Finland). Vidare ett foto på presidiebordet under sessionen när Kristdemokraten Dagfinn Höjbråten tjänstgjorde som ordförande och president samt ett foto på mig tillsammans med Dagfinn. Det fotot tog jag som nutidsuppdatering eftersom en gång i "forntiden" var vi också nordiska kollegor, då han var ordförande i KrFU och jag i KDU.

Rapport från sessionen kan Du läsa på länken från Nordiska rådet. Ett av de viktiga besluten var att vi med 58 röster mot 5 beslutade att ge en tydlig uppmaning till den danska regeringen att sätta stopp för den orimliga tolkning man gör och som innebär att man utvisar nordiska medborgare med behov av socialhjälp.

Ett av de ämnen som togs upp i debatten var vikten av att politiker återtae makten i Nordiska rådets arbete. Vår partivän från Norge Dagfinn Höybråten, partiledare för KrF, var den som lyfte frågan och på en video finns hans inlägg och några kommentarer från övriga partigrupper.

onsdag 3 november 2010

Nordiska rådet i Reykjavik


Politiskt arbete ger många utmaningar. En som jag gillar är mitt uppdrag som ledamot för Sveriges riksdag i Nordiska rådet och dess olika organ. Jag tar mig friheten att här ge en kort info från öppnandet av Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik. Under morgontimmar och förmiddagen har det varit gruppmöten och sedan utskottsmöte. Nu sitter jag i kultur och utbildningsutskottet. Men efter nyår kommer jag att ingå i välfärdsutskottet som behandlar sjukvård, äldreomsorg och andra välfärdsfrågor. Det har också varit mitt önskemål. Utöver detta uppdrag i nordiska rådet har jag också blivit nominerad som en av sju ledamöter från hela norden som ska ingå i kontrollkommittén.
I samband med öppnandet idag hölls det nordiskt toppmöte där alla länders statsministrar deltar. Ämnet var "Grön växt - vägen ur krisen"

Det känns som ett stort förtroende att få vara en av beslutsfattarna och företrädarna för Sverige när vi möts till Nordiska rådets session. På utskotssmötet under förmiddagen har vi fattat beslut om att utöka juryn som utser Nordiska Rådets Filmpris. Vidare har utskottet haft på dagordningen ett förslag om gemensam nordisk TV-kanal ArteNorden. Jag tror det finns grund för ett ökat nordiskt samarbete och kanske finns det också ett frö i den idé som nu förts fram av Gunnar Wetterberg när han talar om att skapa en förbundsstat Norden.

fredag 29 oktober 2010

Dagens Samhälle & ojämlik sjukvård


Igår medverkade jag på ett seminarium om den ojämlika sjukvården. Idag på Dagens Samhälle finns ett bildspel med olika kommentarer från detta seminarium.

Pressmeddelande
28 oktober 2010

Sjukvården måste vara lika för alla!
– Vården måste ges på likvärdiga villkor var man än bor i landet. Det är inte rimligt att vi har en sjukvård där människor får olika bra behandlingar beroende på var de bor.

Det sa Anders Andersson, Järnforsen, ledamot för kristdemokraterna i riksdagens socialutskott och tidigare ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp, när han under torsdagen deltog i ett seminarium om ojämlik hälso- och sjukvård som hölls på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

– Idag är det tyvärr så att vården många gånger inte lever upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

- Kanske många i vårt land vill tro att vi har en mer jämlik hälso- och sjukvård än vad som visar sig finnas när man tittat bakom fasaden. Trots årtionden med debatter runt folkhälsa och jämlikhet och där socialdemokraterna låtit påskina att de varit garantin för jämlikhet så är det ett mindre smickrande arv från de många socialdemokratiska åren som framträder.

– De skillnader vi nu ser är oacceptabla. Det är landstingen som har huvudansvaret för att dessa skillnader försvinner. Det ansvaret vill jag inte ändra på. Men landstingen måste nå tydliga överenskommelser sinsemellan för att harmonisera sina regler så att alla patienter behandlas likvärdigt, säger Anders Andersson


Den ojämlika sjukvården uppmärksammas idag i Dagens Nyheter och i Dagens samhälle
http://www.dn.se/nyheter/sverige/alzheimersjuka-medicineras-olika-1.1197446
http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/alzheimersjuka-far-inte-medicin-18057


Programmet bifogas nedan.
Vården lever inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

Analys- och konsultföretaget IMS Health har med finansiering från LIF – de forskande läkemedelsföretagen, genomfört den hittills mest omfattande rapporten i Sverige kring en av dessa ojämlikheter: regionala skillnader i tillgång till läkemedelsbehandling.

Välkommen till ett seminarium om den ojämlika hälso- och sjukvården

Tid & Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården, 28 oktober. Kl 10.00 – 13.00. Seminariet avslutas med lunch.
Anmälan: Sker via [ http://www.dagenssamhalle.se/LIF ]http://www.dagenssamhalle.se/LIF
Kostnad: 595 kronor + moms

Program
09:30–10:00 Registrering, kaffe och fralla

10:00 Inledning
Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle

Moderator: Per-Gunnar Holmgren

10:10 Det finns stora regionala skillnader i tillgången till läkemedelsbehandling. Men hur stora är variationerna och vad betyder de i hälsa? Vad säger nationella riktlinjer och kvalitetsregisterdata? Två exempel.
Reumatoid Artrit – Med dr Martin Neovius, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom – Prof. Agneta Nordberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Går det att förklara skillnaderna?
IMS Health har kartlagt regional variation inom sex terapiområden och funnit stora regionala skillnader. Hur ser mönstret ut och går det att förklara?
Bengt Anell och Tommy Ståhl, IMS Health

Vad kan vi lära från regionala kvalitetsregisterdata? Är detta en väg framåt?
Doc. Ingemar Petersson, MORSE, Universitetssjukhuset i Lund

11:15 Debatt om den ojämlika vården
Anders Andersson (KD), ledamot socialutskottet, Riksdagen, Roger Molin, biträdande avdelningschef Vård och hälsa, SKL. Mikael Svensson, enhetschef Läkemedelsgruppen, Landstinget i Östergötland. Ulf Hallgårde, ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne. Marie Wedin, vice ordförande Läkarförbundet. Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Anders Blanck, vice vd LIF

onsdag 27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!

Motionsaktiviteter vid datorn rullar vidare. Jag har lämnat in ett antal motioner nu och det återstår några timmar innan dörren stängs. En av de motioner där jag följer upp den debatt vi haft i vårt län och de tydliga besked som jag lämnade i valrörelsen gäller bevarande av Östersjöns miljö och djurliv. Innehållet i motionen framgår av nedanstående pressmeddelande.

Pressmeddelande
27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!
– Oljeborrning i Östersjön borde förbjudas och all olja som transporteras på Östersjön måste DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg oljeutsläpp sker.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Kalmar län, som följer upp debatten från valrörelsen i en motion till Riksdagen där han lyfter fram vikten av att bevara Östersjöns miljö och djurliv.

– Flera östersjöstater utvinner eller prospekterar idag olja i Östersjön. En oljeolycka skulle få allvarliga miljökonsekvenser. Oljekatastrofen i Mexikanska Golfen i våras är ett skrämmande exempel på hur människor och miljö påverkas av ett oljeutsläpp. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar i Mexikanska Golfen kan också hända polska eller ryska oljeplattformar i Östersjön. Sverige borde därför inom EU och östersjöorganisationen HELCOM verka för att det uppnås ett förbud mot oljeutvinning i hela Östersjön.

– Varje år transporteras 250~miljoner ton olja på Östersjön och uppskattningsvis sker det 60 illegala oljeutsläpp. I år har ett förbud införts mot transport av olja i enkelskroviga fartyg. En överenskommelse om förbud mot att transportera bunkerolja, fartygets bränsle, direkt innanför ytterskrovet finns från och med 2015. Det minskar risken för oljeolyckor, men det räcker inte. För att minska de illegala oljeutsläppen så borde all olja som transporteras på Östersjön DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp sker.

– En oljekatastrof i Östersjön skulle få långtgående konsekvenser, både för miljön och för de 90 miljoner människor som lever inom Östersjöns avrinningsområde. Turistindustrin utmed Östersjöns kuster skulle drabbas hårt, inte minst Kalmar län som har långa kuster mot Östersjön skulle påverkas. Statistik från SCB visar att Kalmar län är den nästa största campingregionen i Sverige, efter Västra Götaland. Det beror på alla campingplatser utefter Östersjöns kuster. Allt detta skulle riskeras av ett oljeutsläpp, avslutar Anders Andersson.

tisdag 26 oktober 2010

Motioner i riksdagen

Nu är det motioner som gäller. Även jag har ett antal motioner på gång och idag har jag lämnat in en motion till riksdagen som direkt berör Kalmar län.

Pressmeddelande
26 oktober 2010

Infrastrukturen i Kalmar län måste förstärkas!


– Infrastrukturen är viktig för Kalmar läns tillväxt och för att skapa en livskraftig och levande landsbygd. Vill vi att människor ska kunna leva och bo även i mindre orter i vårt län krävs möjlighet att snabbt kunna förflytta sig mellan arbete, hem och fritidsaktiviteter, både i privat och i kollektiv regi.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Kalmar län, som bland en av sina första motioner i riksdagen lyfter fram infrastrukturen i Kalmar län som måste förstärkas.

– Satsningar måste ske på vägnätet. Ett bra och tillförlitligt vägnät är en förutsättning för en väl fungerande vardag för människor, lönsamhet i företagen och för konkurrenskraftiga regioner. Anslagen till drift och underhåll av vägnätet har under en rad år varit otillräckliga och större investeringar måste göras, bland annat i väg E22.

- Stångådalsbanan och Tjustbanan måste också rustas upp för att skapa en snabb och livskraftig järnvägsförbindelse från Kalmar till Linköping och från Västervik till Linköping. Denna satsning är av stor betydelse för hela länet, men framförallt väsentlig för utvecklingen i mellersta och norra Kalmar län.

– Det är också angelänget att öka förbindelserna från kusten med det småländska inlandet. Det måste finnas snabbare förbindelser mellan Kalmar och Växjö/Alvesta. Det är viktigt med bra kommunikationer mellan de två orterna nu när högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö gått samman till Linneuniversitet. Tågtiderna mellan Kalmar och Växjö bör kortas till 45 minuter och resan Kalmar-Alvesta ska inte ta längre än en timme.

– En vanlig missuppfattning är ofta att problem med infrastruktur finns i norra Sverige. Men de bekymmer som finns i Norrlands inland finns tyvärr också i Kalmar län. Den dåliga infrastrukturen i Kalmar län förhindrar utveckling och tillväxt i en central del av landet, avslutar Anders Andersson.

tisdag 19 oktober 2010

Nordiska rådet nästa ....

Livet som riksdagsledamot rusar vidare. Igår var jag i hemlänet och besökte bl a Kalmar och Hultsfred. Idag var det tidig tisdagmorgon med start 05.15 och resa till Stockholm och en heldag i riksdagen. Snart är dagen slut. Ska bara hinna med några mail till och kolla av dom sista motionerna inför morgondagens möten.

Nedan finns ett pressmeddelande som beskriver lite av det som hänt idag och ett nytt utökat förtroende som jag fått under dagens riksdagsbeslut. I morgon efter lunch blir det första mötet med Nordiska rådets svenska delegation.


Pressmeddelande
2010-11-19

Nordiska Rådet är nästa steg för Anders Andersson.

Under tisdagen valde Riksdagen ledamöter till Nordiska Rådets svenska delegation. Av riksdagens 349 ledamöter är det 20 som utses att vara Sveriges företrädare i Nordiska Rådet. En av dessa är från och med idag riksdagsledamot Anders Andersson (KD) Järnforsen. Bland ledamöterna från Kalmar län är han den ende som tilldelats detta uppdrag.

- Jag känner mig hedrad av att tilldelas detta förtroende av mitt parti och riksdagen. För mig har alltid den nordiska gemenskapen och samverkan varit en del i mitt politiska engagemang. Som ungdomspolitiker deltog jag varje år i Ungdomens Nordiska Råd. Nu känns det som en stimulerande utmaning att också vara företrädare för Sverige och riksdagen i Nordiska Rådets möten och sessioner, säger Anders Andersson i en kommentar.

Nästa möte med Nordiska Rådet är i Reykjavik på Island och pågår under första veckan i november. Detta blir An-ders Anderssons debut som nordisk parlamentariker.

Information
Nordiska Rådet består av 87 medlemmar, valda av de nordiska parlamenten. I rådet ingår också reger-ingsrepresentanter utsedda av respektive lands- och självstyrelseområdes regering. Plenarförsamlingen håller ordinarie session minst en gång om året. Vid sessionerna deltar också företrädare för regeringarna.

söndag 17 oktober 2010

Invigning av ny fabrik i Järnforsen


Foto: Per Olof Stark VD Plannja och Lars Olofsson platschef Plannja Järnforsen.

Lördagen den 18 oktober var en stor dag i Järnforsen. Denna industriort mitt i Småland är känd för att ha många företag och en särskild förmåga att ta sig fram i både med och motgång. Under lördagen var det dags för stor invigning och öppet hus på Plannja Järnforsen. En stor satsning som visar på utveckling och framtidsplaneing. Hela fabriken var under lördagen öppen för allmänheten och visade de olika delarna av produktionen. Förutom visning och studiebesök på ett informativt sätt bjöds alla som kom på lunch och kaffe när man kom fram till den nya anläggningen.

Invigningen av nya fabriken inleddes med välkomsthälsning av Plannjas platschef Lars Olofsson och därefter ett ingivningstal av Plannjas VD Per Olof Stark.

Plannja Järnforsen har en intressant utveckling. Företaget Siba grundades redan 1923 och familjeföretaget som tillverkade takavvattningsprodukter förvärvades av Plannja 1991. Idag är det ca 150 anställda i Järnforsen varav ca 50 är nya arbetstillfällen i och med den nya anläggningen. De nybyggda produktions- och lagerlokalernna är på ca 12.000 m2 och utlastning sker under skärmtak som är 6.000 m2.

Plannja AB är ett av norra Europas ledande varumärken inom förädlade tunnplåtsprodukter för byggmarknaden. Koncernen som har ca 500 anställda omsätter närmare 140 miljoner euro.

tisdag 12 oktober 2010

Socialutskottet nästa ......

Pressmeddelande
Socialutskottet blir Anders Anderssons arbetsområde.

Under tisdagen valde Riksdagen ledamöter till alla utskott. För Anders Andersson (KD) Järnforsen blev det fortsatt arbete som ordinarie le-damot och gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet.
- Jag är mer än nöjd med det förtroende som jag fått, att som ordinarie ledamot i socialutskottet få fortsätta det arbe-te jag inledde under mitt första år i riksdagen, säger Anders Andersson i en kommentar.

Socialutskottet handlägger alla frågor om hälso- och sjuk-vård, från primärvård till specialistsjukvård, psykiatrifrågor, tandvård, äldreomsorg, socialtjänstens olika insatser, funk-tionshinderfrågor, alkohol- och övriga drogfrågor samt folkhälsofrågor.
Det är en oerhörd bredd på de frågor som kommer upp i socialutskottet, vilket innebär stort ansvar och samtidigt möjligheter att påverka. Utskottsarbetet ger också en rad kontakter direkt med socialminister Göran Hägglund samt barn- och äldreminister Maria Larsson. Jag hoppas kunna göra ett bra jobb i socialutskottet som kan leda till ökad trygghet och valfrihet för de människor som är i behov av välfärdens stöd och hjälp, säger Anders Andersson (KD).

söndag 10 oktober 2010

Kristdendomen har en särställning

Bland regeringens första beslut denna nya mandatperiod finns ett som är av stor betydelse för kultur och skola.
Idag finns en redovisning i SvD.

Jag citerar från artikeln i Svenska Dagbladet.

Den framtida kursplanen i religionskunskap, som införs hösten 2011, klubbades av den nya regeringen i torsdags, och presenteras av Jan Björklund på en presskonferens på måndag.

SvD har redan nu läst dokumentet, där det framgår att utbildningsdepartementet på en rad punkter har skrivit om Skolverkets förslag och i stället lyfter fram kristendomens betydelse. Syftet med undervisningen ska bland annat vara att "ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar".

– Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen, säger Jan Björklund.

Han poängterar att ställningstagandet inte innebär en rangordning mellan olika religioner.

– Det handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, utan det här beror på det enorma inflytande som just kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen.

Jan Björklund ger ett exempel från klassrummet:

– På lågstadiet berättar man i december för barnen varför vi firar jul, alla traditioner kring det och hur det gick till i Betlehem. Vid påsk gör man samma sak. Att vi skulle ägna samma uppmärksamhet åt de buddhistiska helgerna, det är inte möjligt.

torsdag 7 oktober 2010

Ny gruppledare i riksdagsgruppen


Idag har vi haft gruppmöte där vi bl a fördelat uppdragen i riksdagens utskott. Stefan Attefall är nu statsråd och ny Civil- och bostadsminister. Det innebär att i vi också har fattat beslut om ny gruppledare och det blev inte helt oväntat Mats Odell. I gruppstyrelsen som i riksdagssammanhang heter förtroenderådet blev jag också invald som ledamot och en av fem ledamöter.

tisdag 5 oktober 2010

Regeringsförklaringen


Ett foto jag tog med min mobil under tiden som statsminister Fredrik Reinfeldt talade i riksdagen.

Idag har jag varit med om riksdagens högtidliga öppnande för första gången. En stark känsla. Kungens tal om kraft och vishet noterade jag särskilt. I regeringsdeklarationen finns det avsnitt jag gillar speciellt bra. Det är de som tar upp omsorg och sjukvårdsfrågor. Jobblinjen gäller men det är också ett tydligt besked om att välfärden är i centrum för regeringens arbete.
Hela regeringsförklaringen finns på regeringens hemsida.

Jag citerear de två sista avsnitten i regeringsförklaringen.

Vi ska ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi ska ge fler människor chans att stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott.
Detta är det Sverige vi vill ska resa sig ur krisen. Ett starkare Sverige. Ett Sverige vi kan vara stolta över. Ett Sverige vi ska vara rädda om.

måndag 4 oktober 2010

Riksdagsgruppen - Kristdemokraterna


Gruppbild framför rikdagshuset. Kristdemokraternas riksdagsgrupp efter valet 2010. Foto: Mathias G Pettersson

Uppropet är avklarat. Och talman är vald. Per Westerberg fick 194 röster. Intressant är att även om alla SD-ledamöter röstat på dom rödgrönas kandidat Kent Härstedt så hade ändå Alliansens kandidat vunnit denna omröstning. Kent Härstedt fick 153 röster och om man till detta lägger 20 röster så blir det ändå inte mer än 173 samtidigt som 194 minus 20 röster blir 174. Så kan det bli, även om det nog fanns en annan tanke från dom som lanserade motkandidat. En socialdemokrat var bortrest och en vänsterpartist fanns inte i kammaren när det var dags att rösta.

Ett pressmeddelande skickades i helgen ut från vår ombudsman Åke Nilsson med lite information inför riksdagens öppnande. För kännedom lägger jag det också här på min blogg.

Pressmeddelande
2010-10-02

Anders Andersson (KD) tar plats i riksdagen. Med störst andel personkryss i ryggen.

På måndag den 4 oktober kl 11.00 sker uppropet för det kommande riksmötet som det heter när Sveriges riksdag samlas. Riksdagens högtidliga öppnande med regeringsförklaring och olika högtidligheter infaller på tisdag 14.00.

Nytt för i år är att den nordvästra länsdelen – Hultsfred och Vimmerby kommuner – har en egen ledamot bland de 349 när riksdagen öppnas. Anders Andersson (KD) Järnforsen, fick väljarnas stöd för att fortsätta som riksdagsledamot och är nu en av Kristdemokraternas 19 ledamöter. Det innebär att Kalmar län fortsätter att ha en kristdemokratisk röst i riksdagen. Riksdagsvalet i Kalmar län landade på 6,04 %.

Anders Andersson fick ett starkt stöd i riksdagsvalet. Det framgår av Valmyndighetens sammanställning. Av länets nio riksdagsledamöter överträffade ingen Anders Anderssons andel av personkryssen. Hela 13,29 procent av KD-väljarna kryssade Anders vilket är mer än vad övriga partiers toppkandidater lyckades med. (Närmast kom Anders Åkesson 11,3 % , Håkan Juholt 9,47 %, Jan R Andersson 5,41 % och Lena Hallengren 4,67 % av personkryssen).

- Det är med glädje som jag nu reser till Stockholm för att påbörja en ny mandatperiod som riksdagsledamot. Ett stort tack till alla väljare som gav Kristdemokraterna och mig sitt stöd i valet. Jag känner en ödmjukhet inför det arbete och de många beslut som ska fattas under kommande fyra år. Samtidigt gläds jag över att Alliansregeringen fick mandat att leda landet. Min övergripande målsättning är att arbeta för olika riksdagsbeslut som ger oss ett mänskligare Sverige. Vi behöver ett mjukare samhälle som kännetecknas av omsorg och valfrihet, säger Anders Andersson i en kommentar inför riksdagens öppnande.

Strax upprop

Om en knappt en timma är det upprop av ledamöter till Sveriges Riksdag. Det känns stort. Med ödmjukhet går jag nu upp till kammaren. Och en spänning finns i luften inför val av talman.

lördag 2 oktober 2010

Nya väljarkontakter .... Målilla marknad


Bild från Målilla marknad idag lördag och en del av dem som var med. Vi var hela åtta kristdemokrater som delade på jobbet, pratade med väljare och sålde lotter.

Veckan som gått har inneburit ett antal dagar i Stockholm och riksdagen. Efter att ha träffat landstingsgruppen i Borgholm åkte jag i måndags upp för att delta i riksdagsgruppens kick off på tisdagen. En bra samling. Men självklart hade det varit ännu bättre om vi varit fler än 19 riksdagsledamöter.
Efter att ha haft en del uppdrag i distriktet under onsdagen med bl a en mycket välbesökt samling för distriktsstyrelsen och vallledare på Villa Shalom i Oskarshamn var jag på torsdagen tillbaka i riksdagshuset och gjorde då mitt bästa för att fixa till mitt nya arbetsrum. Även fredagen innehöll en del möten i Stockholm.

Men nu kommmer jag till veckans höjdpunkt. Målilla marknad. Två veckor efter valet. Idag lördag den 2 oktober. Och vi är väl samlade som kristdemokrater från Hultsfreds kommun för att plocka upp partytält och allt vad som därtill hör, allt i syfte att möta väljare och allmänhet. Förutom samtal och synpunkter säljer vi lotter från vårt lokala lotteri med vinster från tre lokala matbutiker.

Jag fick många trevliga samtal. Och en hel del nyfikna frågor runt riksdagsarbetet. En del ville också ge till känna hur man röstat. Några av dem som kom fram uttalade sin uppskattning för att vi fanns på plats på marknaden också efter valet. Och en och annan viskade i mitt öra att dom noterat att vi kristdemokrater var anmärkningsvärt ensamma som politiskt parti på denna marknad.

torsdag 23 september 2010

Nu kom besked - riksdagsledamot


Idag kom besked om vilka som blivit valda till Sveriges Riksdag.

Valmyndighetens hemsida kan man se vilka som är valda som ledamöter till Sveriges Riksdag från Kalmar län.

Ett stort och varmt tack till alla som visat mig förtroende att få företräda Kristdemokraterna och Kalmar län under kommande fyra år.

Ett stort tack också till alla er som valt att sätta ett kryss för mitt namn. Jag noterat med ödmjuk glädje att procentuellt har jag faktiskt fått flest antal personkryss bland ledamöterna från Kalmar län (13,29 %). Jag tar detta som uttryck för förtroende och lovar att göra mitt bästa för att leva upp till de förväntningar som finns på mitt uppdrag som riksdagsledamot.

måndag 20 september 2010

Måndag efter valet ...... och fortfarande riksdagsledamot

Valvakan blev en rysare. Alliansen fick förnyat förtroende. Dom rödgröna och framförallt socialdemokraterna fick vara med om en valförlust av aldrig tidigare skådat mått. Inte en gång sedan 1914 har man hamnat så illa till som nu i ett riksdagsval. Och detta hände efter att under fyra år bedrivit oppositionspolitik med högt tonläge. Men väljarna såg igenom retoriken och gav grönt ljus för Alliansens fyra partier som nu är klart större än dom rödgröna. Smolk i bägaren är dock att SD kom in i riksdagen. Och det som ororar mig är att dom fick en position som förhindrar Alliansen från att ha egen majoritet. Därför pågår nu invit till miljöpartiet.

För min egen del innebär valnattens resultat att jag får fortsatt förtroende att företräda Kalmar län som riksdagsledamot. En del osäkerhet fanns och jag var väl medveten om att inget var självklart men efter att ha noterat partiets nationella resultat på 5,6 % och samtidigt registrerat att vi i vårt län fick 6 % och 9.136 röster så kändes det att mandatet var i hamn. Och tryggt blev det när valmyndigheten på hemsidan www.val.se presneterade ett riksdagsmandat för Kristdemokraterna Kalmar län.

Jag lovar att göra mitt bästa för Kristdemokraterna, Alliansen och väljarna i vår del av landet. Jag vill arbeta för att Du som bor i Kalmar län ska känna trygghet och få verklig valfrihet, skrev jag på min valbroschyr. Det är ett löfte som jag ska göra allt jag kan för att uppfylla.

söndag 19 september 2010

Valdag - nu har jag röstatNu har jag röstat. Bilderna ovan är från Järnforsen och vallokalen som är förlagd till Järnforsens skola, valdistrikt Järeda som det står på skylten. Lite kul med våra valbås som inte är ett grönt tygstycke utan byggda av trä. Det är Småland.

Idag är det valdag. Valresultatet kommer ikväll. Då vet vi vad som gäller de kommande fyra åren. Vår demokrati med lika rösträtt för alla är något vi alltid ska slå vakt om. När jag kom till vallokalen idag så träffade jag många Järnforsenbor. Och det är helt rätt det som en sa till mig. Fram till idag har partierna och politiker haft möjlighet att sätta dagordningen med olika utspel och valbroschyrer. Men idag är det väljarnas dag.

Utnyttja rösträtten. Vill du ha ett mänskligare Sverige - rösta på Kristdemokraterna.

lördag 18 september 2010

En hel lördag ..... ända in i kaklet


Idag lördag har det varit valkampanj hela dagen och långt in på kvällen ..... en valrörelse som går ända in kaklet.

Jag började på morgonen i Hultsfred där jag tillsammans mina partivänner fanns på gågatan och med på bilden som ni ser är inte enbart valmaterial utan också en sopkvast. Det behövs nya kvastar i kommunpolitiken i Hultsfred har vi sagt. På bilden ovan ser ni Lennart Davidsson, Åke Nilsson och Monica Bergh och även mig men denna gång enbart på valbussen, eftersom jag höll i kameran.

Efter Hultsfred var det Oskarshamn och stor skogsdag utanför stan. Massor av folk och en härlig stämning. Jag överdriver inte om jag säger att så många uppmuntrande samtal som jag fick där har jag inte fått någon gång tidigare vid valstugor eller kampanjtält. Tyvärr kom regnet och blåsten efter någon timma. Och jag har varit med om oväder förut men denna gång slutade det med att vårt kampanjtält lyfte och flög iväg. Ingen skadade sig som tur var. Men tältet tog skada, tyvärr.

Dagen avslutade jag med att vara i Målilla på G&B Arena där SM i Speedway kördes och vi var ett glatt gäng Allianskompisar som plockat upp vårt Allianstält och delade ut Allianstidningar och samtalade med publiken under eftermiddagen och kvällen. Vid 21-tiden packade vi ihop vårt tält och då hade redan socialdemokraterna lagt ner sitt tält för flera timmar sedan.

Nu är det strax valdag och jag hoppas att vi kristdemokrater får ett starkt stöd i valet för en politik som kan ge oss ett mänskligare Sverige.

fredag 17 september 2010

Bilder från Larmtorget i KalmarNågra bilder från Kristdemokraternas kampanjdag på Larmtorget i Kalmar där vi hade glädje att få lyssna till Alf Svensson.

Vill Du se fler bilder från denna festdag i Kalmar gå då in på Gudrun Brunegårds blogg eller hemsidan för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Alf Svensson i Kalmar i valspurten

Idag har vi glädjen att ha vår förre partiledare och nuvarande EU-parlamentariker Alf Svensson som talare i Kalmar när vi går in i slutspurt av valrörelsen.

Jag är nu på väg till Kalmar och har ändå hunnit med mycket under tidiga morgon timmar. Valrörelse är ett speciellt liv. Mycket jobb och lite sömn. Men stor glädje. Och jag känner verkligen glädje när jag välkomnar er som läser detta att komma till Larmtorget i Kalmar idag fredag. Vi börjar kl 11 med att bjuda på nybakade våfflor och kaffe samt utdelning av valmaterial. Klockan 12.00 talar Alf Svensson.
Välkomna!

torsdag 16 september 2010

Från 180 till 250 kr per dag

Pressmeddelande
Torsdag den 16 september 2010

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen
Från 180 till 250 kr per dag.

- Alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Därför föreslår vi att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 250 kronor per dag. Blivande föräldrar ska inte behöva oroa sig över en oskäligt låg ersättningsnivå och av den anledningen skjuta upp barnafödandet.

Det säger Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD), när han på torsdagen går in på slutvarvet i årets valrörelse med besök i Vimmerby, Hultsfred och Färjestaden.

Inkomstbortfallsprincipen, som tillämpas i föräldraförsäkringen, innebär att den som inte hunnit skaffa sig en sjukpenninggrundande inkomst före barnets födelse får en relativt låg ersättning på grundnivå. Det är främst yngre föräldrar som studerar eller av annat skäl inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden som får detta grundbelopp. Enligt en undersökning från 2009 genomförd av bland annat TCO svarar 23 procent av de tillfrågade studenterna att de skjutit upp barnafödandet på grund av studier.

- Det är också angeläget att socialbidragsberoende undviks. Vi vill inte heller att båda föräldrarna ska tvingas börja arbeta eller studera redan under barnets första levnadsår. Av dessa skäl vill vi höja grundbeloppet i föräldraförsäkringen från 180 kr per dag till 250 kronor per dag. Då skulle föräldrapenningen motsvara studiemedlen och ge dessa föräldragrupper ett mer rimligt ekonomiskt stöd.

- Kristdemokraterna vill underlätta för Sveriges familjer. Sverige behöver mer av kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället. För oss står barnens och familjernas behov i centrum.

Astrid Lindgrens Näs en viktig kulturgärning


Astrid Lindgrens Näs en viktig kulturgärning

- Vimmerby kommuns satsning på Astrid Lindgrens Näs är en viktig kulturgärning, med sin breda spännvidd mellan publika utställningar, författarbesök och den akademiska anknytningen i form av gästprofessur, universitetskurser i bland annat barnboksförfattande och forskning.

Det sa Dan Kihlström, Karlstad, kristdemokrat och ledamot i Riksdagens kulturutskott, på torsdagen med anledning av sitt besök i Vimmerby.

- Att verksamheten på Näs är av stort nationellt intresse visar inte minst det stora EU-stöd som anslogs i samband med uppbyggnaden och det faktum att Statens Kulturråd väljer att tillkännage pristagaren till Astrid Lindgrens minnespris (ALMA) just på Näs.

- Mina partikamrater och kollegor i riksdagen, Chatrine Pålsson Ahlgren och Yvonne Andersson, har tidigare lagt motioner om att ge statligt stöd till verksamheten. Jag kommer själv att ta med mig frågan i det fortsatta arbetet, när jag nu på plats har tagit del av det viktiga arbete som försiggår här, avslutar Dan Kihlström.

Vid besöket deltog även Kristdemokraternas riksdagsledamot från länet, Anders Andersson, Järnforsen, tillsammans med Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby och Elisabeth Lago Nilsson, ledamot i Vimmerby Kommun Förvaltning AB, som äger Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

onsdag 15 september 2010

Vallöften för de 100 första dagarna i riksdagenBilder från Oskarshamn idag när jag bl a var i Oskarshamn och träffade skolklasser från Kristinebergsskolan utanför Alliansens valstuga. Det blev också pressträff med dom två lokaltidningarna.

Pressmeddelande
Onsdag den 15 september 2010

Mina vallöften för de 100 första dagarna i riksdagen!

- Om jag blir vald för fyra nya år som riksdagsledamot har jag ett löfte till länets väljare och det är att under mina första 100 dagar ska jag i riksdagen driva följande fem frågor:

· Resurser och gemensamma beslut som kan erbjuda minst 200 personer i Kalmar län med funktionsnedsättning att få ett jobb inom offentlig sektor (kommuner och landsting)
· Påskynda utbyggnaden i Kalmar län genom ett utökat väg- och järnvägsanslag
· Ytterligare skattesänkningar till pensionärerna för att successivt ta bort skillnaden gentemot löntagare
· Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagen med 10 procent
· Beslut om sammanhållen patienträttighetslag för en mer jämlik hälso- och sjukvård

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot från Kalmar län, när det är cirka 100 timmar kvar till valdagen.

- Det är viktigt att väljarna får en god uppfattning om vilka frågor som länets riksdagsledamöter kommer att prioritera i riksdagen. Alla kandidater har ett övergripande valmanifest för sitt parti och för samverkan inom Alliansen. Med min fem vallöften för de första 100 dagarna vill jag dessutom tydliggöra vad jag som riksdagsledamot för Kalmar län önskar sätta i fokus och lyfta fram. Frågor som jag tror har stor betydelse för de människor som bor i vår del av landet. Jobb, företagande, infrastruktur, god vård och kvalitet i välfärden, det är de frågor som jag tycker är viktigast för Kalmar län, säger Anders Andersson.

tisdag 14 september 2010

Wretlund (s) har en del att bevisa

Peter Wretlund (s) kommunalråd i Oskarshamn har en del att bevisa. Han slingrar sig som en ål så fort någon pressar honom i sakfrågan. Vill han eller vill han inte ersätta reaktorn O1 med en ny och effektivare? Han vill och är beredd att göra vad som behövs från kommunen säger han gång på gång. Men samtidigt tänker han gå och rösta på socialdemokraterna i riksdagsvalet, trots att dom ihop med dom rödgröna lovat att återinföra avvecklinglagen som förbjuder ersättning av gamla reaktorer med nya. Var finns logiken? Eller är det så att Peter Wretlund går och hoppas att vi andra ska rösta på Alliansen så att han kan fortsätta vara kommunalråd och ersätta gamla reaktorer med nya och ge Oksarshamn nya viktiga arbetstillfällen?

Jag ställde i dag i Oskarshamns Tidningen ungefär ovanstående fråga till Peter. Han gled även där undan från att svara. Men det intressanta är att just nu kan jag notera att ett flertal personer gått in på Barometern/OT´s hemsida och kommenterat. Och dessa kommentarer är tydliga. Glädjande att läsare förstår vad Peter och andra socialdemokrater i Oskarshamn ägna sig åt.

Maria Larsson på turné i länet


Under måndagen genomförde vår äldre- och folkhälsominister Maria Larsson en turné genom länet där hon började i Nybro på Åkrahällskolan fortsatte till Kalmar och TIC-huset för att sedan ha en debatt mot socialdemokraterna om LOV på torget i Oskarshamn. Under eftermiddagen gjordes studiebesök på äldreboendet Nynäsgården i Hjorted (varifrån bilden ovan är tagen med Gudrun Brunegård, jag själv, Maria Larsson, Jan-Inge Gustavsson och Kerstin Lahi på bryggan vid Nynäsgården)för att sedan avsluta dagen med cafémöte i Vimmerby.

I Västerviks Tidningen finns idag ett reportage från besöket i Hjorted. Detta reportage fyller hela sista sidan i papperstidningen.

måndag 13 september 2010

Sjukvård nära där människor bor


Pressmeddelande

KD garanter för fortsatt hälso- och sjukvård i Virserum

- Kristdemokraterna i landstinget har under åren gjort stora insatser för att sätta stopp för utarmningen av hälso- och sjukvården i Virserum. Vi behöver bara nämna ambulansen och barnavårdscentralen, som varit direkt nedläggningshotade eller rent av lagts ned, men där hotet tagits bort efter tydligt agerande från kristdemokraterna.

Det säger Gudrun Brunegård (KD), landstingsråd, och Anders Andersson (KD), riksdagsledamot och landstingskandidat.

- Av och till cirkulerar rykten om att rehabiliteringen skulle vara hotad. Så är inte fallet i nuläget. Vi kristdemokrater är istället garanter för att Samrehab ska få ändamålsenliga lokaler istället för de kontorsutrymmen där de nu är inrymda. Folktandvårdens numera tomma lokaler skulle efter viss anpassning kunna bli väl lämpade för verksamheten, säger Gudrun Brunegård.

- Vi avser att lyfta frågan i landstinget och trycka på för att Samrehab ska få goda utvecklingsmöjligheter, för att på ett effektivt sätt hjälpa patienter tillbaka efter sjukdom eller skada. Det är oerhört viktigt för den drabbade, som då har större chans att återgå till ett så normalt liv som möjligt. Samtidigt innebär god rehabilitering lägre samhällskostnader i form av minskade sjukskrivningskostnader och minskat behov av stödinsatser till den enskilde, säger Anders Andersson.

- Vi vågar påstå att Kristdemokraterna i landstinget har gjort avgörande skillnad för hälso- och sjukvården i Virserum. Vi kommer fortsätta hålla fokus på att vården ska finnas nära befolkningen och ha möjlighet att utvecklas, avslutar Anders Andersson och Gudrun Brunegård.

Berättelse om framtiden

I går skrev Göran Hägglund en viktig debattartikel på DN-debatt. "I en överpolitiserad miljö förtvinar den goda etiken"
Det var ett resonemang om livet och vad som är viktigt också i politiken. Ett inlägg som många väntat på. Och som kommer att kunna påverka valet och det politiska samtalet under kommande år.
Idag kan vi ta del av en reaktion som visar att Göran har rätt i sitt sätt att föra en idédebatt också under en valrörelse. Ola Mårtensson på Västerviks Tidningen ger sin bild av denna viktiga debatt. "En efterlängtad renässans".

lördag 11 september 2010

Befria Kalmar från socialism - ge pensionärerna valfrihet!


Bilden ovan är från kampanjandet utanför Folkets Park i Kalmar där Kristdemokraterna arrangerade stor loppmarknad som fyllde hela folkets park och stor del av folkparken ute. Vi fanns självklart där och flera av Alliansens partier var inbjudna att finnas på plats för att samtala och lämna information.
Vid vårt Kristdemokratiska kampanjtält fanns också clownen Christopher Dywik till många barns glädje. Även jag blir glad av att träffa honom.
I samband med detta kampanjarbete gav jag besked om vad som behövs för att ge verklig valfrihet till pensionärerna i Kalmar kommun.

Pressmeddelande
Kalmar den 11 september 2010

Befria Kalmar från socialism – ge pensionärerna valfrihet.

- En lagstiftning som garanterar alla pensionärer rätten att välja hemtjänst tycks bli nödvändig när man tar del av den motvilja till valfrihet som socialdemokraterna uppvisar i kommun efter kommun. Det är ett svek mot våra pensionärer när socialdemokraterna och Johan Persson (s) motsätter sig att införa valfrihet i Kalmar kommun. Deras socialistiska förmyndarmentalitet hindrar pensionärer från att få den frihet som LOV (lagen om valfrihetssystem) öppnade upp för.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i dag lördag besöker Kalmar och deltar i partiets kampanjarbete.

Under mandatperioden har Kristdemokraterna och Alliansregeringen infört ”Lagen om valfrihetssystem” (LOV) i kommuner och landsting. Numera kan många äldre själva få välja vårdcentral eller vem som ska utföra hemtjänsten. Denna rätt att välja kan tyckas självklar, men det var först när Sverige fick Alliansregering som LOV:en blev verklighet.

- I dagsläget är det upp till kommuner och landsting att bestämma om de vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Alliansstyrda kommuner har varit snabba med att införa LOV, men i kommuner med s-styre har införandet av LOV:en gått långsamt eller uteblivit helt. Det måste bli ändring på det. Alliansen har kommit överens om att alla kommuner bör ha beslutat om valfrihet för den enskilde senast 2014, annars bör lagstiftning övervägas.

- När fler vårdgivare kan etablera sig i vården får vårdtagarna fler alternativ att välja mellan. Det öppnar upp för ökad mångfald, bättre kvalitet och mer rättvisa villkor för aktörer inom primärvård och äldreomsorg. Äldre ska ha rätt att välja hur de vill ordna sin ålderdom i både stort och smått.
Men för att det ska bli verklighet är det helt avgörande att alliansregeringen får fortsätta styra Sverige nästa mandatperiod, säger Anders Andersson.

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen


Lördagen började i Mönsterås där jag tillsammans med en stort gäng kristdemokrater hade kampanjarbete utanför Algots. Mitt besked denna förmiddag gällde behovet av att höja grundnivån i föräldraförsäkringen.
Bilden ovan är från förmiddagen i Mönsterås.

Pressmeddelande
Mönsterås den 11 september 2010

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen


- Alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Därför föreslår vi att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 250 kronor per dag. Blivande föräldrar ska inte behöva oroa sig över en oskäligt låg ersättningsnivå och av den anledningen skjuta upp barnafödandet.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i dag besöker Mönsterås.

Inkomstbortfallsprincipen, som tillämpas i föräldraförsäkringen, innebär att den som inte hunnit
skaffa sig en sjukpenninggrundande inkomst före barnets födelse får en relativt låg ersättning på
grundnivå. Det är främst yngre föräldrar som studerar eller av annat skäl inte hunnit etablera sig
på arbetsmarknaden som får detta grundbelopp. Enligt en undersökning från 2009 genomförd av bland annat SFS och TCO svarar 23 procent av de tillfrågade studenterna att de skjutit upp barnafödandet på grund av studier.

- Det är också angeläget att socialbidragsberoende undviks. Vi vill inte heller att båda föräldrarna ska tvingas börja arbeta eller studera redan under barnets första levnadsår. Av dessa skäl vill vi höja grundbeloppet i föräldraförsäkringen från 180 kr per dag till 250 kronor per dag. Då skulle föräldrapenningen motsvara studiemedlen och ge dessa föräldragrupper ett mer rimligt ekonomiskt stöd.

- Kristdemokraterna vill underlätta för Sveriges familjer. Sverige behöver mer av kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället. För oss står barnens och familjernas behov i centrum.

fredag 10 september 2010

Hultsfred en fredag
Några foton från dagens aktiviter i Hultsfred.

Idag fredag har jag bland annat varit i Hultsfred för att tillsammans med partivänner bjuda på nybakade våfflor och kaffe samt föra samtal om valrörelsens stora och viktiga politiska frågor. Fredag är alltid torgdag i Hultsfred. Därför träffade jag en hel del trots att det var en lite regnig dag.

torsdag 9 september 2010

Företagsbesök .... och arbets EKG


Igår gjorde jag ett intressant besök tillsammans med finansutskottets ordförande Stefan Attefall och vår gruppledare i kommunen Åke Nilsson. Vi var på Planja i Järnforsen och besökte den 30 000 kvadratmeter stora industrianläggningen. Idag arbetar hela 164 personer på Planja. Företaget är ett gott exempel på hur en industri på en mindre ort kan expandera och utvecklas. Foto ovan från studiebesöket på Planja där vi får information av platschef Lars Olofsson.

Idag torsdag har jag varit i Västervik på sjukhuset tillsammans med landstingsgruppen och därefter en presskkonferens i Vimmerby. Vi gav tydliga besked om möjlighten för olika patientgrupper att slippa långa onödiga resor genom att vi erbjuder möjlighet till arbets-EKG också i Vimmerby.

Utför arbets-EKG i Vimmerby!

- Landstinget bör satsa på att kunna utföra arbets-EKG i Vimmerby. Idag är det långa väntetider till sådana undersökningar. Dessutom måste en stor del av dagen avsättas, när inlandets befolkning idag måste åka till Västervik för att få undersökningen gjord.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd (KD), på torsdagen med anledning av den kristdemokratiska landstingsgruppens möte i Västervik.

- Specialistläkarmottagningen i Vimmerby fyller en viktig funktion. Genom att slutenvårdsspecialister från Västervik kommer till Vimmerby slipper befolkningen i Hultsfred och Vimmerby avsätta upp till hela dagen för resorna till och från sin läkarundersökning. Även ur miljösynpunkt skulle det vara en vinst och kraftigt minska antalet bilresor fram och tillbaka till Västervik, säger Anders Andersson, Järnforsen, andranamn på landstingsvalsedeln.

- Samhällsekonomiskt skulle det innebära en produktionsökning, eftersom frånvaron från arbetsplatsen skulle minska med flera timmar per person och besök, säger Elisabeth Lago Nilsson, Flohult, tredjenamn på landstingsvalsedeln.

- Sammantaget ser vi bara vinster med att skaffa en arbets-EKG till Vimmerby: Kortare väntetider, minskad bortvaro från arbetsplatsen, minskat resbehov och minskad miljöpåverkan, summerar Gudrun Brunegård.

onsdag 8 september 2010

Medverkan i TV4 om tågfrågor

I går kväll var jag med med i TV4 och intervjuades tillsammansa med Lena Hallengren från (s). Dessutom hade vi tre minuters duell om kommunikationer och tågresande.
För den som vill se inslagen kan ni gå in på dessa länkar.
Nyhetsinslaget och intervjun i TV4.
Duellen mot Lena Hallengren som följde på intervjun.

tisdag 7 september 2010

Bröstpump ...... ???


Idag tisdag har jag varit i en TV-debatt på TV4 (första delen finns på länken här)med Lena Hallengren om tågresande och infrastruktur i vår del av landet. Sedan var det aktiviteter med partivänner i Nybro och slutligen ett studiebesök hos Röda Korset och Kupan i Kalmar. Länk till TV4. (här finns andra delen av TV-inslaget)

I Nybro valde jag att ställa några raka frågor till vänsterpartiets ledande kandidat. Det partiet har en hel del att förklara efter Lars Ohlys uttalanden.


Pressmeddelande
Nybro den 7 september 2010

Anders Andersson (KD) riksdagsledamot:
- Vill Kaj Raving (v) också rekommende-ra bröstpump till ammande mammor?

- De rödgröna har presenterat sitt valmanifest utan att ge något klart besked till föräldrarna om kvoteringen av föräldraförsäkringen. Men i söndags kväll fick vi ett besked som heter duga. Lars Ohly (v) såg inga gränser för att tvinga svenska föräldrar till en tvångsdelning. Han till och med rekommen-derade bröstpumpar till kvinnorna för att vara säker på att alla familjer genomförde en tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Min fråga till länets främste kandidat för vänsterpartiet blir därför; vill Du Kaj Raving också re-kommendera bröstpump till ammande mammor?

Den frågan ställde Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Krist-demokraterna i Kalmar län är han på tisdagen deltog i partiets valaktiviteter på torget i Nybro.

Vänsterpartiet har sagt att man vill ha en tvångsdelning där dagarna ska delas lika mellan föräld-rarna och Miljöpartiet vill att föräldrarna ska bli tvingade att ta ut en tredjedel var. Socialdemokra-terna har varit inne på samma linje med försöker nu taktiskt dölja det. Och hittills har inget be-sked kommit från dom rödgröna gemensamt. Men i och med Lars Ohlys klockrena svar i TV-utfrågningen så vet vi vad som kan vänta om olyckan är framme.

- Föräldraförsäkringen är en ”vattendelare” i valet. Vi Kristdemokrater står tydligt fast vid vår uppfattning. Vi vill inte tvångskvotera föräldraförsäkringen. Det måste vara upp till föräldrarna själva att bestämma hur de vill dela upp dagarna i föräldraförsäkringen. Föräldrar vet bättre än politiker. Familjer ser olika ut och har olika behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Där-för gäller det att dom rödgröna hålls borta från regeringsmakten om vi ska behålla valfrihet och självbestämmande, sa Anders Andersson (KD).

måndag 6 september 2010

Hägglund på valturné i KalmarIdag hade vi glädjen av att få besök av Göran Hägglund under valrörelsen. Han visar respkt för vårt län och lägger in några timmar här trots att det enbart är två veckor till valet. Andra partiledare gör andra prioriteringar. Jag är glad för den prioritering av länet och Sydöstra Sverige som Göran nu markerar.

Det blev mycket uppmärksamhet och så ska det vara när en partiledare besöker Kalmar. Lite smolk i bägaren kanseke det ändå var att socialdemokraterna så tydligt försökte snylta på vår aktivitet. Det är tydligen så att kan man inte ordna något eget så försöker en del snylta på andra. Men som vanligt lyckas Göran tydligt redovisa vår politik. Ett av inslagen finns på SVT Smålandsnytt.

Även TV4 fanns på plats och sände nyheter från Görans besök i Kalmar

I Radio Kalmar kan du lyssna på när Göran bl a medverkar i telefonväkteri.

Ännu en kampanjdag för ett mänskligare Sverige.

lördag 4 september 2010

Varför mörkar Örnfjäder (s) ?
Några bilder från kampanjteamen i Vimmerby och Västervik samt ett foto på mig tillsammans med Kerstin Lahi, första namn på landstingslistan för Västerviks valkrets och Gudrun Brunegård, landstingsråd och första namn på länsövergripande landstingsvalsedeln.

Idag har jag varit på kampanjaktiviteter i såväl Vimmerby som Västervik.
En fantastisk dag med många samtal och en härlig stämning bland partifolket som är med och jobbar. Vi var många i gång såväl i Vimmerby som i Västervik denna lördag. En del är med på bilderna. Andra är ute och delar ut flygblad.
Denna lördags många aktiviter från oss kristdemokrater i hela länet och alla kommuner är ett gott tecken. Mycket bra. Och ett bevis på att vi har en god organisation som kan föra ut vår politik.

I Västervik valde jag idag att utmana min kollega på riksdagsbänken, Krister Örnfjäder (s). Han har en del att förklara för länets småbarnsföräldrar.

Pressmeddelande
Västervik den 4 september 2010

Anders Andersson (KD) riksdagsledamot:
- Varför mörkar Krister Örnfjäder (s) om föräldraförsäkringen?

- Det är häpnadsväckande att de rödgröna nu presenterat sitt valmanifest utan att ge något besked till föräldrarna om kvoteringen av föräldraförsäkringen. Sveriges föräldrar har nu ingen aning om de kommer att tvingas in i en fyrkantig tvångsdelning vid ett eventuellt rödgrönt styre. Hur kan Krister Örnfjäder (s) möte väljarna med besked som innebär att man tvingas ”köpa grisen i säcken”.

Den frågan ställde sig Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD) när han på lördagen deltog i Kristdemokraternas kampanj i Västervik.

Vänsterpartiet har tidigare sagt att man vill att dagarna ska delas lika mellan föräldrarna och Miljöpartiet vill att föräldrarna ska få en tredjedel var. På direkt fråga om man inte kunnat enas kring denna fråga svarade Mona Sahlin i TV-nyheterna undvikande. Dom rödgröna försöker ett mörka vad som väntar barn och föräldrar under kommande mandatperiod.

- Föräldraförsäkringen är en ”vattendelare” i valet. Vi Kristdemokrater står tydligt fast vid vår uppfattning. Vi vill inte tvångskvotera föräldraförsäkringen. Det måste vara upp till föräldrarna själva att bestämma hur de vill dela upp dagarna i föräldraförsäkringen. Föräldrar vet bättre än politiker. Familjer ser olika ut och har olika behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Därför gäller det att dom rödgröna hålls borta från regeringsmakten om vi ska behålla valfrihet och självbestämmande, sa Anders Andersson (KD).

fredag 3 september 2010

Förbjud oljeplattformar i Östersjön


Bilden ovan är från besöket på Kalmar Energi där jag deltog tillsammans med Monica Bengtsson och Lars Thunberg.

Idag fredag har vi haft en turné genom länet med fokus på miljöfrågor. Det började med studiebesök och information om Västerviks Biogas AB. Sedan fortsatte det med information om Mönsterås kommuns vindbruksplan och fjärrvärme. Dagen avslutades i Kalmar med besök hos Kalmar Energi i Moskogen.

Under hela dagen har vi haft glädjen av att Lars Thunberg, kristdemokrat från Helsingborg och ordförande i Sveriges Ekokommuner som gäst. Sekom är en organisation där 79 kommuner nu är medlemmar och två av dessa är just Västervik och Mönsterås. Lasse kommer för övrigt från Mönsterås och har dessutom gjort värnplikt i Västervik så det fanns många beröringspunkter. Lars är idag också ordförande i Helsingborgs kommmuns miljönämnd och riksdagskandidat med förstaplacering i en av Skånes fyra valkretsar. Förutom Lars så har nästan alla i Kristdemokraternas regionala miljögrupp varit med under dagens olika studiebesök vilket gjort att vi varit ett 10-tal kristdemokrater som tillsammans under dagen skaffat ytterligare kunskap och spridit information om vår miljöpolitik.


Pressmeddelande
Stockholm den 3 september 2010

Förbjud oljeplattformar i Östersjön

- För andra gången på kort tid har en olycka inträffat på en oljeborrplattform i Mexikanska golfen. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar kan också hända polska eller ryska. Därför bör oljeutvinning snarast förbjudas i Östersjön.

Det säger Liza-Maria Norlin, kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson, och Anders Andersson, riksdagsledamot i Kalmar län, i samband med att Kristdemokraterna genomför sin miljöturné genom Kalmar län under fredagen.

- Flera östersjöstater utvinner eller prospekterar idag olja i Östersjön, dock ej Sverige. Men våra kuster och vår havsmiljö skulle likväl drabbas om en större olycka inträffade med en oljerigg i Östersjön.

- Östersjön är ett särskilt känsligt havsområde. Därför skulle en oljeolycka i detta innanhav få särskilt allvarliga miljökonsekvenser.

- Sveriges regering bör verka inom EU och östersjöorganisationen HELCOM för att uppnå ett förbud mot oljeutvinning i Östersjön, uppmanar Liza-Maria Norlin och Anders Andersson.

torsdag 2 september 2010

Föräldraförsäkringen - en "vattendelare" i valet


Bild på en del av kommunkandidaterna i Hultsfred, samlade på trappan till Målilla Orienteringsklubbs stuga, i samband med Kristdemokraternas cafémöte.

Pressmeddelande
Järnforsen den 1 september 2010

Anders Andersson (KD):
Föräldraförsäkringen – en ”vattendelare” i valet.
- Det är häpnadsväckande att de rödgröna nu presenterat sitt valmanifest utan att ge något besked till föräldrarna om kvoteringen av föräldraförsäkringen. Sveriges föräldrar har nu ingen aning om de kommer att tvingas in i en vänsterpartistisk fyrkantig likatvångsdelning vid ett eventuellt rödgrönt styre. En röst på dom rödgröna är det samma som att ”köpa grisen i säcken”.

Det sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD) när Kristdemokraterna på onsdagskvällen arrangerade ett cafémöte i MOK-stugan i Målilla.

Vänsterpartiet har tidigare sagt att man vill att dagarna ska delas lika mellan föräldrarna och Miljöpartiet vill att föräldrarna ska få en tredjedel var. På direkt fråga om man inte kunnat enas kring denna fråga svarade Mona Sahlin i TV-nyheterna undvikande. Dom rödgröna försöker ett mörka vad som väntar barn och föräldrar under kommande mandatperiod.

- Vi Kristdemokrater står däremot tydligt fast vid vår uppfattning. Vi vill inte tvångskvotera föräldraförsäkringen. Det måste vara upp till föräldrarna själva att bestämma hur de vill dela upp dagarna i föräldraförsäkringen. Föräldrar vet bättre än politiker. Familjer ser olika ut och har olika behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Därför gäller det att dom rödgröna hålls borta från regeringsmakten om vi ska behålla valfrihet och självbestämmande, sa Anders Andersson (KD).

onsdag 1 september 2010

Torgmöte och besök på lantgårdIgår tisdag hade jag flera spännande aktiviteter. Ja det är spännande varje dag i en valrörelse. På förmiddagen var jag på torget i Nybro. Fyra partier fanns på plats denna torgdag. Och ett av dessa var självklart Kristdemokraterna.

Vid vår valstuga fick jag tillfälle att samtala med många väljare och dessutom träffa en hel skolklass som valde att informera sig genom att uppsöka politiker på torget.

Under tisdagen gjorde jag dessutom ett studiebesök som gav eftertryck. Dagen var inbokad för studiebesök på ett av länets levande och expansiva lantbruk. Marie Jansson, gruppledare för Kristdemokraterna i Torsås var den som organiserat besöket och hon valde att förlägga det på gården hos lantbrukare Nils Hansson i Skubbebo.

Jag fick en tydlig och rak verklighetsbeskrivning av hur en lantbrukare upplever det att vara bonde i vårt län. Många glädjeämnen i arbetet men också en oro för vad en rödgrön valseger skulle innebära med ytterligare skatter på drivmedel och andra pålagor för livsmedelsproducenterna. Därför gäller det att vi behåller en Alliansregering som kan fortsätta arbetet med att ge bättre villkor för de små- och medelstora företagen som ofta finns inom jord och skogsbruket.

Min rundresa med Nils Hansson på en av traktorerna på E22 var en upplevelser som tydliggjorde för mig att Vägverkets lösningar ibland bortser från de behov som finns för våra lantbruksföretag. Det kan gälla när man ska transporterar traktorer och maskiner mellan gården och åkrar som kan finnas ganska långt bort liksom när alla transportfordon med leveranser till och från gårdarna ska ta sig fram.

Jordbruksföretagare liksom alla företagare behöver bättre villkor för, det är för krångligt att driva företag i Sverige idag och reglerna behöver förenklas. Men jordbruksnäringen har en speciell karaktär som vi Kristdemokrater framhållit länge. Levande landsbygd, öppna landskap och livsmedelsproduktion är centrala för Sveriges utveckling.

tisdag 31 augusti 2010

"Hägglund hade svar på allt"


Jag har sett TV-utfrågningen av vår partiledare Göran Hägglund. En timma med många frågor och pressad på flera punkter. Men Göran gjorde det på ett helt fantastiskt sätt och han var rak, tydlig och ärlig. Det vinner vi på. Det ger oss ett mänskligare Sverige.

Betygen kom också snabbt. Ikväll är jag verkligen överens med Lena Mellin på Aftonbladet när hon sätter betyg och analyserar utfrågningen. Rubriken i Aftonbladet är - "Hägglund hade svar på allt". Det är ett vinnarläge för Göran och Kristdemokraterna att få dessa kommentarer från en så erfaren politisk reporter. Nu lägger vi i en högre växel dom kommande veckorna fram till valdagen.

Det finns fler som ger Göran Hägglund beröm för sin insats. Kolla proffstyckarna och du får klara besked.
"Efter två halvlyckade/halvmisslyckade utfrågningar – Mona Sahlins och Jan Björklunds – kunde vi i kväll notera valrörelsens första riktiga framgång. Kristdemokraternas Göran Hägglund fick en lika tuff duvning som de tidigare partiledarna, men klarade sig betydligt bättre. Med några få svackor som undantag ägde han diskussionen genom hela den timslånga sändningen."

måndag 30 augusti 2010

TV medverkan SVT Storforum

Ingen gång tidigare i mitt liv har jag fått så många positiva kommentarer som jag fått efter min medverkan i SVT Storforum Kunskapskanalen om äldrepolitik. Detta program sändes första gången den 31 maj och gick i repris för två veckor sedan.

Direkt efter reprisen för två veckor sedan ringde det en pensionär och ville uttala sin uppskattning för min medverkan. Jag fick också flera som kom fram och tackade när jag var på olika valaktiviteter. I lördags under Hultsfreds marknad kom en rad personer fram och tackade för min insats i programmet. Igår när jag var i affären fick jag ytterligare en hälsning där man tackade för mitt sätt att medverka. Och ikväll kom min fru hem och sa att även hon fått med sig en hälsning från en som sett TV-programmet. Självklart vill jag att även ni som läser min blogg ska få chans att hitta detta TV-program som belyser en av valets viktigaste frågor. Ni hitta det under SVT och Kunskapskanalen.

Studiebesök på OKGIdag måndag hade vi kristdemokrater besök i länet av av kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Besöket förlades till OKG där vi bl a träffade informationschef Anders Österberg.
Vi som deltog i studiebesöket fick en genomgång och var också med om alla säkerhetsspärrar som finns för att kunna göra en rundvanding där vi fick se O3:an.
Besöket var en viktig del i vår valrörelse där vi vill fästa uppmärksamheten på att tiden nu är inne för nya O1:an. Och riksdagens beslut den 17 juni ger möjligheter att ersätta den gamla O1:an med en ny. Det enda stora hindret för detta är om olyckan är framme och dom rödgröna vinner valet. För då återinförs avvecklingslagen.

Sverige behöver en ansvarsfull och långsiktig energipolitik som tryggar elförsörjningen till vår basindustri. Kalmar län och Oskarshamns kommun behöver OKG för att inte tappa arbetstillfällen. Valet den 19 september är energipolitiskt mycket avgörande och påverka vårt län i stor utsträckning. Det gäller att Alliansen får fortsatt mandat att regera.

Några bilder från presskonferensen efter studiebesöket.

P1 morgon om organdonationer

Idag måndag morgon fick jag bege mig tidigt till Kalmar.
Jag gick upp kvart i fem för att vara på plats i studion på Radio Kalmar kl sju. Det var ett önskemål att jag skulle ta medverkan i P1 morgon från studion istället för via telefon.
Under några minuter hade jag uppgiften att kommentera de inslag som varit under morgontimmarna ang stor organbrist i Sverige. Du kan lyssna till inslagen på P1 morgon.

söndag 29 augusti 2010

Dom rödgröna sviker pensionärerna

För någon timma sedan kom besked från dom rödgröna om en politik för våra äldre.
Min första iaktagelse är att tydligen tror man sig vinna på att upprepa en del av det alliansen redan gjort eller sagt sig vilja göra. T ex äldres rätt att kunna fortsätta bo tillsammans.

Det andra är att man bortser från de satsningar som behövs för de svårast sjuka äldre. De av våra äldre som har de största vårdbehoven inom äldresjukvård och äldreomsorg finns inte med när socialdemokraterna tillsammans med v och mp talar om framtidens stöd till våra pensionärer. Detta är avslöjande.

Slutligen kan man konstatera att valfrihet är ett främmande begrepp för dom rödgröna. Landets pensionärer ska i framtiden, om dom rödgröna får styra, nöja sig med att "lyfta på hatten" och tacka för det som politiker bestämt. Den valfrihet och självbestämmande som LOV (Lagen om valfrihetssystem) har givit landets pensionärer är en viktig frihetsreform som bygger på respekt för våra äldre. Inte med ett ord finns detta med när dom rödgröna stakar ut framtiden. Detta visar vart skiljelinjen går.

Vi kristdemokrater och Alliansen vill ge även pensionärer verklig valfrihet och respekt. Dom rödgröna bjuder enbart på en "socialistisk förmyndarpolitik" där den enskildes inflytande reduceras.

Jag gör analysen att vänsterpartiet tyvärr har lyckats trycka tillbaka valfriheten när dom rödgröna kompromissat ihop sig inför dagens besked. Beklagligt. Och jag tror mig veta att många vanliga socialdemokrater känner sig svikna. Valfrihet också för pensionärerna tillhör framtiden. Därför är det viktigt att Alliansen vinner valet och att Maria Larsson (KD) får chans att fortsätta som Sveriges äldreminister.

Alliansen i ledning ännu en gång

Idag kom nya siffror från Sifo. I SvD kan vi läsa att Alliansen stärkte sitt övertag i augusti. På motsvarande sätt har Göran Eriksson gjort en intressant analys av S och V och noterar att aldrig förr har dessa två röda partier legat så låg som just nu. Varje opinionsmätning ska tas med en nypa salt, men en del säger nog detta ändå.