fredag 3 september 2010

Förbjud oljeplattformar i Östersjön


Bilden ovan är från besöket på Kalmar Energi där jag deltog tillsammans med Monica Bengtsson och Lars Thunberg.

Idag fredag har vi haft en turné genom länet med fokus på miljöfrågor. Det började med studiebesök och information om Västerviks Biogas AB. Sedan fortsatte det med information om Mönsterås kommuns vindbruksplan och fjärrvärme. Dagen avslutades i Kalmar med besök hos Kalmar Energi i Moskogen.

Under hela dagen har vi haft glädjen av att Lars Thunberg, kristdemokrat från Helsingborg och ordförande i Sveriges Ekokommuner som gäst. Sekom är en organisation där 79 kommuner nu är medlemmar och två av dessa är just Västervik och Mönsterås. Lasse kommer för övrigt från Mönsterås och har dessutom gjort värnplikt i Västervik så det fanns många beröringspunkter. Lars är idag också ordförande i Helsingborgs kommmuns miljönämnd och riksdagskandidat med förstaplacering i en av Skånes fyra valkretsar. Förutom Lars så har nästan alla i Kristdemokraternas regionala miljögrupp varit med under dagens olika studiebesök vilket gjort att vi varit ett 10-tal kristdemokrater som tillsammans under dagen skaffat ytterligare kunskap och spridit information om vår miljöpolitik.


Pressmeddelande
Stockholm den 3 september 2010

Förbjud oljeplattformar i Östersjön

- För andra gången på kort tid har en olycka inträffat på en oljeborrplattform i Mexikanska golfen. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar kan också hända polska eller ryska. Därför bör oljeutvinning snarast förbjudas i Östersjön.

Det säger Liza-Maria Norlin, kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson, och Anders Andersson, riksdagsledamot i Kalmar län, i samband med att Kristdemokraterna genomför sin miljöturné genom Kalmar län under fredagen.

- Flera östersjöstater utvinner eller prospekterar idag olja i Östersjön, dock ej Sverige. Men våra kuster och vår havsmiljö skulle likväl drabbas om en större olycka inträffade med en oljerigg i Östersjön.

- Östersjön är ett särskilt känsligt havsområde. Därför skulle en oljeolycka i detta innanhav få särskilt allvarliga miljökonsekvenser.

- Sveriges regering bör verka inom EU och östersjöorganisationen HELCOM för att uppnå ett förbud mot oljeutvinning i Östersjön, uppmanar Liza-Maria Norlin och Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar