tisdag 27 november 2012

Järnvägsinvestering för framtiden!
Under måndagen genomförde vi riksdagsledamöter för Alliansen en studiedag i länet där vi bl a träffade Trafikverket för information på plats hur långt man kommit när det gäller ny järnväg mellan Emmaboda och Karlskrona. En framtidsinvestering på ca 1 miljard som kommer att vara klar i mitten av nästa år. Denna moderna trafiklösning är av stor betydelse för utveckling och tillväxt i vår del av landet. Det vi kunde se är att man i princip lagt ny järnväg från grunden och resultatet innebär att man kommer att kunna ha hastigheter på över 200 km/tim.

TV4Nyheterna%20Kalmar%2019:14

torsdag 22 november 2012

Riksdagsbeslut utifrån ett enmetersperspektiv!


Pressmeddelande
Stockholm den 22 november

Lagändringar utifrån ett enmetersperspektiv

- Dagens riksdagsdebatt handlar om ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är ändringar i lagen utifrån ett enmetersperspektiv. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem, sade Anders Andersson, kristdemokraternas socialpolitiske talesperson, i debatten om ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”.

Därutöver har regeringen beslutat om en utredning som ska se på för och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

- De mänskliga rättigheterna tillhör alla. Men för barn behöver vi särskilt arbeta med att säkerställa att deras mänskliga rättigheter inte kränks. FN:s Barnkonvention är det främsta verktyget för detta och det är vår kristdemokratiska strävan att den ska bli svensk lag, sade Anders Andersson.

onsdag 21 november 2012

Allergier bland barn - en varningsklocka!Pressmeddelande
2012-11-21

Anders Anderson (KD):
Allergier bland barn – en varningsklocka!

Astma och allergiproblem är bland de vanligaste kroniska sjukdomarna i vårt land. Detta redovisades när Allergistämman 2012 inleddes i Göteborg på onsdagen. Allergi är ett hälsoproblem som måste uppmärksammas mer än hittills, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som själv deltar på Allergistämman.

- För mig ringen en varningsklocka när hela 30 % av skolbarnen i Sverige har en pågående allergisjukdom. Förutom hälsoproblemen för dessa barn utgör detta också ett bekymmer för att ge barnen bra chans att klara skolan. Jag är därför glad för att regeringen och socialminister Göran Hägglund för ett år sedan gav ett uppdrag till Socialstyrelsen att analysera och beskriva problembilden kring barns hälsa kopplad till förekomsten av astma och allergi. Rapport ska lämnas i april nästa år. I förskolor och skolor, där samhället ansvarar för miljön, är det synnerligen angeläget att finna och åtgärda det som utlöser allergiska reaktioner.

Det handlar om att både förebygga och lindra allerigproblemen. Allergistämman i Göteborg utgör en viktig mötesplats för spridning av kunskap och forskningsresultat.

Information om programmet mm för Allergistämman 2012
http://www.allergistamma.org/

söndag 18 november 2012

Vägen från VT till KD ... Ola Mårtenson höll tal.


Referat/pressmeddelande

Ola Mårtensson talade på KD-stämma!

Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län höststämma på Mejeriet i Västervik. En höststämma som innehöll många programpunkter. Bland höjdpunkterna som många deltagare såg fram mot var att få lyssna till Ola Mårtensson, tidigare politisk redaktör på Västerviks Tidningen som numera är biträdande verksamhetschef på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. I sitt tal lyfte Ola Mårtensson fram de motiv som fanns för honom att ta steget från borgerlig opinionsbildning i media till att bli medarbetere i det kristdemokratiska partiet. Han poängterade att bland motiven fanns kristdemokraternas betoning av människors frihet och familjen och det civila samhällets roll samt politikens gränser. Det behövs en tydlig ideologisk vision utöver arbetslinjen. Därför har kristdemokraterna en viktig roll nu och i framtiden när samverkan formas inom Alliansen.

Förutom tal av Ola Mårtensson genomfördes också tre olika seminarier under höststämman. Riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro medverkade och talade om framtidens skola och det utvecklingsarbete som pågår inom partiet. Riksdagsledamot Andreas Carlson, Mullsjö medverkade och talade om ungdomar och jobb där han redovisade hur han i arbetsmarknadsutskottet och via internt programarbete tar fram förslag som gör att vi kan ge unga människor inträde på arbetsmarknaden. En reformering och förnyelse vad gäller arbetsförmedlingen var ett av beskeden från Andreas Carlson. Landstingsledamot Arne Sjöberg höll i ett seminarium som lyfte fram anhörigfrågorna inom vården och vikten av att vi på olika sätt ser de anhöriga och deras ovärderliga insats samt ger dem stöd.

När Anders Andersson som distriktsordförande och riksdagsledamot öppnade stämman lyfte han fram de framgångar som kristdemokraterna noterade i höstens budgetförhandlingar. Det blir sänkt skatt också för pensionärerna från årsskiftet och totalt är det 14 miljarder som pensionärerna fått i skattesänkning. Vidare poängterade han den höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen som nu kommer från 180 kr per dag till 225 kr. En välkommen höjning på 25 % som underlättar livet för de unga barnfamiljerna där hälften lever på grundnivån.

- Höststämman med det breda upplägg som vi nu hade var ett viktigt avstamp inför de två år som nu återstår till valet 2014. Vi Kristdemokrater har ambitionen att vara den tydliga sociala rösten och kommer att arbeta för fortsatt Alliansregering också efter nästa val, säger riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar efter stämman.

onsdag 14 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen!

Pressmeddelande
Stockholm den 13 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen


-Vi gläder oss åt att de fyra allianspartierna har börjat gå i takt och åt rätt håll när det gäller barns trygghet och rättigheter, säger Anders Andersson och Roland Utbult, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna i Socialutskottet.

Regeringens proposition "Stärkt stöd och skydd för barn och unga" innebär ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem. Deras rättigheter får inte kränkas.

-Vi kristdemokrater har länge krävt att barnkonventionen ska inkorporeras som svensk lag. Det är fortfarande vårt mål. Socialutskottets betänkande ger stöd till regeringens initiativ om en ny och framåtsyftande utredning.

- Det som nu kan bana väg för att barnkonventionen blir svensk lag är den av barn- och äldreminister Maria Larsson aviserade utredningen som ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.