onsdag 14 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen!

Pressmeddelande
Stockholm den 13 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen


-Vi gläder oss åt att de fyra allianspartierna har börjat gå i takt och åt rätt håll när det gäller barns trygghet och rättigheter, säger Anders Andersson och Roland Utbult, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna i Socialutskottet.

Regeringens proposition "Stärkt stöd och skydd för barn och unga" innebär ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem. Deras rättigheter får inte kränkas.

-Vi kristdemokrater har länge krävt att barnkonventionen ska inkorporeras som svensk lag. Det är fortfarande vårt mål. Socialutskottets betänkande ger stöd till regeringens initiativ om en ny och framåtsyftande utredning.

- Det som nu kan bana väg för att barnkonventionen blir svensk lag är den av barn- och äldreminister Maria Larsson aviserade utredningen som ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar