fredag 17 augusti 2012

Bekämpa ungdomsarbetslösheten

Mittengruppen vill ha nordiska satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Publicerad: 16.08.2012


Mittengruppen är mycket oroad över att så många unga i de nordiska länderna står utanför arbetslivet och saknar utbildning. Enligt Nordens välfärdscenter (NVC) är tio procent av alla nordiska ungdomar mellan 15-24 år, dvs. 300 000 personer, utan arbete, praktik eller utbildning. Trots variationerna mellan länderna är utmaningen gemensam: att få de unga in i arbetslivet och att motverka avhopp från utbildning.

– Mittengruppen välkomnar att Sverige som ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2013 har ungas arbetslöshet som ett av sina prioriterade teman. Ungdomsarbetslösheten och ungas marginalisering är någonting som bör tas upp i alla sektorer och på alla politiska nivåer, inklusive mellan statsministrarna, säger Mittengruppens vice-ordförande Anders Andersson.

– De nordiska studie- och praktikprogrammen Nordplus och Nordjobb har varit framgångsrika projekt och bör få tillräckliga resurser för att kunna erbjuda studie- eller arbetspraktik för så många som möjligt. De nordiska skolorna bör införa företagande i sina läroplaner, och företagen måste ta ett större ansvar för att skapa praktikplatser. Alla ungdomar måste få en möjlighet att utveckla sina kompetenser och praktiska yrkeskunskaper kommer att vara mycket värdefulla också i framtiden. Utbildningsmöjligheter som till exempel lärlingsutbildning bör lyftas som en möjlighet att få en bra ingång i arbetslivet, fortsätter Mittengruppens ordförande Siv Friðleifsdóttir.

Mittengruppen vill att de ungas röst ska bli hörd. Därför måste ungas politiska deltagande och möjligheter att påverka uppmuntras. Under år 2013 kommer Mittengruppen att arrangera möten där ungdomsorganisationer bjuds in för diskussioner och kunskapsutbyten.Mittengruppens sommarmöte15-16.8.2012 i Helsingfors hade temat ”Unga, arbetslivet och politik”. Barns och ungdomars situation kommer fortsatt att vara ett prioriterat område för Mittengruppens arbete.KontaktSiv Friðleifsdóttir, tel. +35 489 27646

Anders Andersson, tel. +46 70 249 8212

Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019

fredag 10 augusti 2012

Butikspraktik på Systembolaget


Jag har idag haft min butikspraktik på Systembolaget i Hultsfred. En bra dag. Det finns många fördelar med den alkoholpolitik som vi bestämt oss för i vårt land. Systembolaget erbjuder ett brett utbud med hög kvalitet, som inte finns i många andra länder. Samtidigt innebär försäljningsmonopolet och ålderskontrollen att vi kan hålla en realativt låg konsumtionsnivå och därigenom minska eller undvika skador och våldsproblem. Numera finns dessutom ett större utbud av alkohlfri öl och alkoholfria viner, med en tydligt uppåtgående efterfrågan och försäljning. En glädjande och nykter utveckling.

Ett tips som jag givit idag när media frågade är att man alltid ska plocka med något från det alkoholfria utbudet när man handlar, för vid varje fest kan det finnas någon som ska köra bil, är gravid, har alkoholproblem eller bara vill vara nykter