fredag 28 januari 2011

Kommun- och landstingsdagar i Norrköping

Pressmeddelande
27 januari 2011

Patientsäkerhet - ett tema på KD kommun- och landstingspolitiska dagar!
– Den 1 januari trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft. Den nya lagen kommer leda till en bättre vård för patienten och ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete, vilket i sin tur leder till en säkrare vård med färre vårdskador.

Det säger Anders Andersson från Järnforsen, kristdemokratiskt riksdagsledamot i socialutskottet, som under fredagen kommer leda ett seminarium om patientsäkerhet tillsammans med Socialstyrelsens Generaldirektör Lars-Erik Holm och Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, under kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i Norrköping.

– Den nya lagen handlar också om tillgång till vård och vårdplatser, att få vård i tid. Socialstyrelsen har att granska om vården och omsorgen uppfyller de uppdrag som de har enligt regelverket. Det innebär också förändrat ansvar för patientens klagomål i vården. Men det reser också frågor som vilket ansvar verksamheten och politiken har, vilket kommer diskuteras under seminariet i Norrköping.

– Alliansregeringen har beslutat att satsa en halv miljard kronor på patientsäkerhet under detta år och 675 miljoner kronor årligen resten av mandatperioden.

– Jag är övertygad om att denna patientsäkerhetslag och regeringens satsning på patientsäkerhet kommer att minska systemfelen i sjukvården och minska antalet misstag av vårdpersonal. Vinnarna blir patienterna som får en tryggare hälso- och sjukvård, säger Anders Andersson.

söndag 23 januari 2011

Debattinlägg om ANDT

I Vimmerby Tidning fanns på fredagen ett debattinlägg från vår barn- och äldreminister Maria Larsson, skrivet tillsammans med mig och övriga gruppledare för Alliansen i socialutskottet. Ämnet var; Ny strategi för alkohol- och drogpolitiken.

onsdag 12 januari 2011

Vårdens 100 mäktigaste - och en plats nr 15

Idag kom 2011 års upplaga av den s k maktlistan över personer med ett visst inflytande inom hälso- och sjukvården. Och för min egen del så kan jag inte låta bli att notera, ödmjukt och med stor glädje, att det jag gjort och gör som sjukvårdspolitiker har satt några avtryck som innebär att jag finns med på den övre halvan. För övrigt är vi många kristdemokrater på denna 100-lista som hedrande toppas av vår socialminister och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.
Nedan finns ett pressmeddelande där jag kommenterar min placering.

Pressmeddelande
2011-01-12

Anders Andersson (KD) fortfarande högt på sjukvårdens maktlista!
När Dagens Medicin i dag onsdag presenterade årets upplaga av den så kallade maktlistan med de 100 personer som har störst inflytande på svensk hälso- och sjukvård placerade sig riksdagsledamoten Anders Andersson (KD) i en tydlig topposition.

Han intar plats nr 15 och som jämförelse kan man notera att hans riksdagskollega från Kalmar län, Lena Hallengren (S), som dessutom är vice ordförande i socialutskottet, hamnade på plats nr 33.

Anders Andersson (KD) är riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet. Han har också varit ordförande i Alliansens nationella hälso- och sjukvårdsgrupp inför valet. Som gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet har han många direkta kontakter in på Socialdepartementet.

– Jag är glad och delvis överraskad, om man nu får säga så utan att vara politiskt inkorrekt, av att ännu ett år tilldelas denna betydelse inom hälso- och sjukvårdspolitiken, säger Anders Andersson i en kommentar.

– Vårdvalet, satsningen på ökad tillgänglighet och kortare vårdköer, en tydlig vilja att minska vårdskadorna och ambitionen att alltid lyfta upp de äldres trygghet och rätt till likvärdig vård har varit mina käpphästar under året som ligger bakom oss, säger Anders Andersson

– Valfrihet, tillgänglighet och patientsäkerhet är tre ledord för mig. Min målsättning är att nå en jämlik hälso- och sjukvård och i det projektet vill jag framhålla primärvårdens viktiga uppgift som första linjens hälso- och sjukvård, avslutar Anders Andersson (KD).

Hela listan finns på Dagens Medicins hemsida.

tisdag 11 januari 2011

Patientsäkerhet, Geriatrik och Livskvalitet

I fredags och i går måndag hade jag ett antal debattartiklar införda i olika media.
En sak är gemensam för dessa debattinlägg i början av året. Alla dessa artiklar tog upp ämnen som kommer att tillhöra mina prioriterade områden under 2011.

I tidningen Dagen fanns en debattartikel som markerade den framgång som den från årsskiftet nya patientsäkerhetslagen utgör och betydlelsen av den stora satsning som Alliansregeringen och vår socialminister gör genom en halv miljard till patientsäkerhetsarbete.

I går måndags i Barometern/OT och Västerviks-Tidningen publicerades mitt debattinlägg om geriatriken och där jag kommenterar den debatt som varit i olika media. Äldres trygghet ställer nya krav på geriatriken.

I tidningen Kristdemokraten publicerades ett debattinlägg från mig tillsammans med Dagfinn Höybråten och Bjarne Kallis, kristdemokratiska kollegor från Norger och Finland i Nordiska rådet. Gör livskvalitet till ett bruttonationellt mål.

I Barometern/OT fredags hade vår partiledare Göran Hägglund och vårt landstingsråd Gudrun Brunegård ett debattinlägg med beskedet att vårdköerna ska bli kortare. Även i det inlägget finns jag med på ett hedrande hörn. Vi gick i täten i Kalmar län när Alliansen styrde vårt landsting och jag hade förmånen att vara ordförande i landstingsstyrelsen.

torsdag 6 januari 2011

TV4 Nyheterna ikväll .... specialistutbildade sjuksköterskor


Ikväll torsdagen den 6 januari kl 19.00 sände TV4 Nyheterna som första nyhet ett inslag där fokus fanns på det faktum att vi riskerar en personalbrist när det gäller specialistutbildade sjuksköterskor. I veckan blev jag kontaktad och intervjuad av TV4. Även om min medverkan i TV inslaget är kort så finns ett tydligt besked. Så som det varit hittills duger inte. Jag vill se en förbättring för att vi ska säkerställa kompetens och kvalitet och patientsäkerhet. De ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning måste ses över och förbättras.

onsdag 5 januari 2011

Klara besked om sjukförsäkringen ..... och mycket mer

Bra artikel i SvD idag torsdag.
Denna artikel anger tonen som kan skapa intresse för Alliansens fjärde parti Kristdemokraterna - ett parti som har förutsättningar att växa.

Citat från SvD-artikeln:
"På kort sikt står en annan fråga högt upp på socialministerns dagordning: utformningen av sjukförsäkringen. Nu ger Göran Hägglund för första gången besked om att det kommer att krävas förändringar av det hårt kritiserade regelverket.

– Det finns anledning till justering, det är ingen tvekan om det. Det finns flera saker vi behöver ändra på. Vi kristdemokrater har, utifrån vår människosyn, ett särskilt ansvar för att jaga på det här."