onsdag 12 januari 2011

Vårdens 100 mäktigaste - och en plats nr 15

Idag kom 2011 års upplaga av den s k maktlistan över personer med ett visst inflytande inom hälso- och sjukvården. Och för min egen del så kan jag inte låta bli att notera, ödmjukt och med stor glädje, att det jag gjort och gör som sjukvårdspolitiker har satt några avtryck som innebär att jag finns med på den övre halvan. För övrigt är vi många kristdemokrater på denna 100-lista som hedrande toppas av vår socialminister och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.
Nedan finns ett pressmeddelande där jag kommenterar min placering.

Pressmeddelande
2011-01-12

Anders Andersson (KD) fortfarande högt på sjukvårdens maktlista!
När Dagens Medicin i dag onsdag presenterade årets upplaga av den så kallade maktlistan med de 100 personer som har störst inflytande på svensk hälso- och sjukvård placerade sig riksdagsledamoten Anders Andersson (KD) i en tydlig topposition.

Han intar plats nr 15 och som jämförelse kan man notera att hans riksdagskollega från Kalmar län, Lena Hallengren (S), som dessutom är vice ordförande i socialutskottet, hamnade på plats nr 33.

Anders Andersson (KD) är riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet. Han har också varit ordförande i Alliansens nationella hälso- och sjukvårdsgrupp inför valet. Som gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet har han många direkta kontakter in på Socialdepartementet.

– Jag är glad och delvis överraskad, om man nu får säga så utan att vara politiskt inkorrekt, av att ännu ett år tilldelas denna betydelse inom hälso- och sjukvårdspolitiken, säger Anders Andersson i en kommentar.

– Vårdvalet, satsningen på ökad tillgänglighet och kortare vårdköer, en tydlig vilja att minska vårdskadorna och ambitionen att alltid lyfta upp de äldres trygghet och rätt till likvärdig vård har varit mina käpphästar under året som ligger bakom oss, säger Anders Andersson

– Valfrihet, tillgänglighet och patientsäkerhet är tre ledord för mig. Min målsättning är att nå en jämlik hälso- och sjukvård och i det projektet vill jag framhålla primärvårdens viktiga uppgift som första linjens hälso- och sjukvård, avslutar Anders Andersson (KD).

Hela listan finns på Dagens Medicins hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar