söndag 29 maj 2011

Regionfrågan .....


Under veckan som gått har jag bl a varit med på den femlänskonferens som Kristdemokraterna hållit i Kosta. Ett litet finger hade jag också framme på tangentbordet för att sätta igång en process som ledde fram till ett pressmeddelande från våra gemensamma regionala överläggningar.

Pressmeddelande
2011-05-26

Dags för likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Det är inte längre acceptabelt att stockholmsområdet, Västra Götaland och Region Skåne är de enda kraftfulla regionerna i vårt land. Övriga Sverige måste ges chans till likvärdig utveckling vad gäller infrastruktur och hälso- och sjukvård. Regionfrågan handlar ytterst om rättvisa, jämlikhet och likvärdiga förutsättningar för invånarna i våra delar av landet. Detta är ett folkligt krav som allt för sällan förs fram i regiondebatten.

Det säger företrädare för Kristdemokraterna i landstingsgrupperna från Kalmar län, Jönköpings län och Östergötland, som under onsdagen och torsdagen mötts i en landstingspolitisk femlänskonferens tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län vill se en ny regionbildning som geografiskt omfattar hela Småland och Öland samt Blekinge och Östergötland.

- Vi har respekt för att Kronoberg och Blekinge tillsammans söker samarbete med Skåne i en nybildad sydsvensk region. Vi beklagar att Skåne dröjt med att ge ett tydligt besked, eftersom det blockerar fortsatta samtal. Om Skånes besked i regionfullmäktige i juni är fortsatt otydligt, vill vi härmed uttrycka att vi skulle se stora fördelar med en framtida regionkommun tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi ser det som angeläget att vår del av landet ges bästa möjliga förutsättningar för regional utveckling med en framåtsyftande infrastruktur som gör det attraktivt att leva och bo här. På samma sätt är det angeläget att medborgarna i våra nuvarande landsting också i framtiden ges chans till likvärdig trygghet och närhet till den specialiserade hälso- och sjukvården.

- Frågan om regionbildning har varit på dagordningen under årtionden. Enligt vår mening har vi nu inte råd att vänta längre. Därför är vår uppfattning att vi i en dialog med övriga partier måste kunna ge ett tydligt förslag inför 2015 som innebär att den nya regionbildningen för denna del av Götaland kan överensstämma med och styra det förslag som statens utredare Mats Sjöstrand kommer att avlämna för framtida länsindelning.


Kosta den 26 maj 2011

Levi Eckeskog, Landstingsråd i Östergötland
Mia Frisk, Landstingsråd Jönköpings län
Gudrun Brunegård, Landstingsråd Kalmar län

onsdag 25 maj 2011

Steg mot en bättre strokevård

I lördags fanns denna debattartikel införd i Barometern/OT.

30 000 strokedrabbade är inte acceptabelt

Varje år insjuknar cirka 30 000 människor i vårt land i stroke. Det är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården.

Det finns en rad identifierade riskfaktorer som går att upptäcka. Det handlar om högt blodtryck, rökning, diabetes, förmaksflimmer och brist på motion. Här har primärvården ett stort förebyggande ansvar. Men inte bara vården, utan även skolan, företagshälsovården och inte minst individen själv.

När en stroke inträffar är ett tidigt, målmedvetet och mångprofessionellt omhändertagande avgörande för hur skadorna i hjärnans strukturer ska läka. Varje minut är dyrbar, och behandlingen måste sättas in snabbt. Landstingen måste respektera behovet av strokevårdplatser och ha en organisation med multiprofessionella team. Varje strokefall och varje återhämtning är individuell. Vårdtiden varierar och det är viktigt att den rehabilitering som sätts in på sjukhuset får en bra fortsättning när patienten skrivs ut. Kommunens och husläkarens patientansvar i rehabiliteringskedjan måste vara tydligt. Effektiva insatser i en sammanhållen rehabiliteringskedja så att man undviker att glapp uppstår mellan den specialiserade sjukvården och vården på hemmaplan är en förutsättning för en god återhämtning.

Strävan måste vara att ge den enskilde ökad livskvalitet och ökad självkänsla men också möjlighet att återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer är viktiga kompetenser som ofta behövs under längre tid under och efter den medicinska vården.

Förebyggande åtgärder mot de kända riskfaktorerna, snabbhet till behandling och akuta strokevårdplatser samt en sammanhållen rehabiliteringskedja, är tre avgörande åtgärder för en ännu bättre strokevård. För många innebär en stroke ett liv utan bestående men, för andra leder stroken till funktionsnedsättningar som innebär att resten av livet ser helt annorlunda ut. Oavsett vilket måste det finnas en god strokevård för alla och rehabilitiering efter behov.


Anders Andersson(KD), Järnforsen
riksdagsledamot i socialutskottet

onsdag 18 maj 2011

Replik i SvD

Idag hade jag i SvD en replik införd. "Vi respekterar rätten till samvetsfrihet".

fredag 13 maj 2011

Valkampanj i VG - fem huvudfrågor


Bilden ovan är från dagens valarbete i Borås där bl a Valéria Kant, som toppar valsedeln för södra Älvsborg, som vanligt fanns på Stora Torget för att dela ut valmaterial och samtala med väljare.

Idag fredag har jag varit tillbaka i Borås för att hjälpa till med valkampanjen och aktiviteterna utanför valstugan på Stora torget. Det har varit en dag blandad med regn och blåst och ibland solsken. Men framförallt har det varit ett glatt humör bland oss som deltar i valrörelsens slutspurt.
Som kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott och sjukvårdspolitisk talesman för vårt parti är det en självklarhet att vara med och höja valtemperaturen.

Kristdemokraternas huvudfrågor inför regionvalet på söndag.
Fler vårdplatser - inför vårdplatsgaranti
Akutvård utan köer - fler läkare på akuten
Ett enkelt biljettsystem i kollektivtrafiken - inför flexibla månadskort
Utveckla lokalsjukhusen - gör sjukhusen självständiga
En god psykiatrisk vård - mer pengar till psykiatrin

Du som bor i Västra Götaland eller i Örebro - gå och rösta på söndag - rösta på Kristdemokraterna!

tisdag 10 maj 2011

Behovet av strokevårdplatser

Pressmeddelande
Stockholm den 10 maj

30 000 strokedrabbade är inte acceptabelt

- Primärvårdens viktiga roll i det förebyggande arbetet av stroke kan inte nog betonas. 30 000 strokedrabbade per år, när ett stort antal skulle kunna förhindras är inte acceptabelt, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet med anledning av Strokedagen.

-Förebyggande åtgärder mot de kända riskfaktorerna, snabbhet till behandling och akuta strokevårdplatser samt en sammanhållen rehabiliteringskedja, är de tre avgörande åtgärderna för en ännu bättre strokevård,

- Landstingen måste respektera behovet av strokevårdplatser. Jag vet att det finns brister i landstingen och tror exempelvis att neurologerna i Stockholm har rätt när de talar om behov av såväl fler akut- som rehabiliteringsplatser.

- Ett tidigt, målmedvetet och mångprofessionellt omhändertagande vid stroke är avgörande för hur skadorna i hjärnans strukturer ska läka. Strävan måste vara att ge den enskilde ökad livskvalitet och ökad självkänsla men också möjlighet att återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer är viktiga kompetenser som ofta behövs under längre tid under och efter den medicinska vården. Effektiva insatser i en sammanhållen rehabiliteringskedja så att man undviker att glapp uppstår mellan den högspecialiserade sjukvården och vården på hemmaplan, är en förutsättning för en god rehabilitering, avslutar Anders Andersson.

söndag 8 maj 2011

Valkampanj i BoråsUnder lördagen var jag på plats på stora torget i Borås tillsammans med vårt förstanamn i södra Älvsborg, Valeria Kant och övriga kristdemokrater som deltog i valkampanjen inför omvalet i Västra Götaland. En härlig kampanjlördag med många väljarkontakter och härligt sommarväder.
En del samtal kommer man ihåg riktigt noga, framförallt när pesonen kommer tillbaka och bekräftar att samtalet gjorde att man tog kristdemokraternas valsedel. På torget i Borås kan man förtidsrösta, vilket gör att många tar chansen att samtala med partiföreträdare och sedan gå och rösta.

Pressmeddelande
Borås den 7 maj

Maten är viktig för att göra sjuk frisk


- Det finns på de flesta sjukhus en valmöjlighet idag att välja maträtt också när man är patient. Men jag ser fram mot en ännu större valfrihet vid något eller några svenska sjukhus. Min vision är att man låter patienterna välja mat från en meny. Och varför skulle inte Borås lasarett kunna gå före med en stark patientfokusering också när det gälle maten?

Det sa Anders Andersson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i socialutskottet med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, när han på lördagen besökte Borås och medverkade vid partiets valstuga inför omvalet.

-Ett spännande förslag med fokus på hälsa har min partikollega Valéria Kant, regionpolitiker från Borås och södra Älvsborg och första namn på Kristdemokraternas valsedel, presenterat. Förslaget har sin upprinnelse vid ett sjukhus utanför Köpenhamn. Där har man övergett det traditionella storköket och serverar à la carte på Hvidovre hospital. Det är rakt motsatt utveckling mot de rödgrönas planer för Västra Götaland som innebär en centralisering av sjukhusmaten.

-Kostfrågorna är viktiga i allmänhet och vi vet att maten är viktig också för att den som är sjuk ska blir frisk. Jag tror att om patienterna får bestämma kommer den danska modellen att stegvis införas runt om i våra landsting/regioner. Hur snabbt detta kommer att gå avgörs bl a i regionvalet om en vecka hänger på vilka landsting/regionpolitiker som vågar ge klartecken.


För ytterligare information:
Anders Andersson, riksdagsledamot
Tel 070-249 82 12

fredag 6 maj 2011

Vårkampanj i HultsfredNågra foton från Tors plan i Hultsfred där Kristdemokraterna gräddade våfflor så det rök om det och många trevliga samtal fick jag med torgbesökare som tog sig tid att sitta ner på bänkarna och njuta av vårväder och kaffe med våffla.

Under fredagen fanns en grupp kristdemokrater på plats på Tors plan i Hultsfred. Man bjöd på kaffe och nygräddade våfflor. Delade ut tidningen Vardagsliv med information om vårdfrågor. Och som alltid är dessa aktiviteter till för att ge allmänheten chans att komma med synpunkter och ställa frågor till oss som har förtroendeuppdrag.

På plats i Hultsfred fanns även jag som riksdagsledamot. Den fråga som jag speciellt lyfte fram var sjukförsäkringsfrågan och det initiativ som jag tagit i veckan genom en fråga i riksdagen till statsrådet Ulf Kristersson. Det jag vill veta är på vilket sätt statsrådet följer utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen.

Gott bemötande – en riksdagsfråga.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan. Därför fann jag det väl motiverat att föra upp frågan om bemötande till riksdag och regeringsnivå.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport som kom i veckan att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Jag välkomnar också regeringens förslag om justeringar och förbättringar i sjukförsäkringen. Vi kristdemokrater har under en längre tid arbetat intensivt med att finna lösningar som förbättrar och tar bort kantigheterna i sjukförsäkringsreformen. För sådana finns. Och det är inte acceptabelt. Förändringarna som nu föreslås kostar statskassan en miljard. En miljard kronor för att ge sjuka rätt till sjukpenning är inte en kosmetisk förändring. Det är ett steg mot en bättre och tryggare sjukförsäkring.

torsdag 5 maj 2011

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Idag hara jag lämnat in en fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Bakgrunden till denna fråga finns i de kontakter som jag haft från enskilda och anhöriga som vid olika tillfällen sökt mig och berättar om att man inte känt sig respekterad när dom varit i kontakt med Försäkringskassan.
Vid vårt senaste sammanträde med Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Kalmar län kom också frågan om bemötande upp och jag uppmanades av mina partivänner att ställa en fråga till ansvarigt statsråd ang bemötandefrågorna inom sjukförsäkringen. (Nedan finns frågan som idag är inlämnad).


"Till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men vi måste rätta till de brister som gör att alla inte får den ekonomiska trygghet som försäkringen ska ge. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på och det arbetar vi Kristdemokrater för.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Min fråga utifrån ovanstående blir därför:
På vilket sätt avser statsrådet att följa utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen?

Anders Andersson (KD)"

måndag 2 maj 2011

S-politik som bara höll en dag ......

Pressmeddelande
Stockholm den 2 maj 2011

(S)-politik höll bara en dag

- Juholts endagspolitik måste göra kommunals medlemmar besvikna, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet.  

-  I gårdagens förstamajtal lovade Juholt att (S) i vårbudgeten, som de presenterat idag, skulle ge sitt förslag till ett ordentligt lyft för dem som jobbar inom vård och omsorg. Fler tjänster och karriärmöjligheter. Idag finns inte en stavelse om detta i deras vårbudget. Endagspolitiken under vajande fanor saknade innehåll, säger Anders Andersson.

Valrörelse ..... inför omvalet i VGIdag har det för mig varit valrörelse igen ..... en turnédag i Västra Götaland tillsammans med bl a Valeria Kant, Borås som är första namn på valsedeln för södra Älvsborg.
Nedan finns i korthet ett pressmeddelande från dagen och ovan några foton från ambulansen i Skene och besöket i Ulricehamn.

Vårdcentral med brett utbud är en trygghetsfaktor!

- Det är en ökad trygghet för patienterna när en vårdcentral utanför sjukhusorterna har tillgång till ett brett serviceutbud, till exempel en röntgenverksamhet, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, vid ett besök i Ulricehamn på måndagen. Det skapar en tryggare och säkrare vård och underlättar för enskilda som inte behöver göra onödiga resor.

Anders Andersson följer omvalet i Västra Götaland och har idag även gjort ett besök på ambulanssjukvården på Skene lasarett.

- Ambulanssjukvården är en form av rullande akutmottagning och det är viktigt att man har en kapacitet som gör att även de som har längre resor kan känna trygghet. För oss kristdemokrater är det extra angeläget att antalet vårdplatser vid våra sjukhus ökas så att de täcker behoven. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga och en trygghetsfaktor, sade Anders Andersson som under dagen gjorde en vårdturé tillsammans med Valeria Kant som är första namn på regionvalsedeln för södra Älvsborg.

söndag 1 maj 2011

Allergisjukdomar måste ges högre prioritet !

I veckan som gick debatterade vi i riksdagen ett betänkande från socialutskottet som tog upp folkhälsofrågor. Jag valde att kommentera fem områden i mitt anförande. Ett av dessa var astma och allergi. Det är ett område som jag ser som en framtida utmaning. Större och viktigare än många andra. Därför hoppas jag kunna bidra till att få en förändring och en högre prioritet av arbetet att förebygga astma- och allerigi.
Se hela talet på riksdagens webb. Sök på mitt namn och tal 203.

PRESSMEDDELANDE

Ge astma- och allergisjukdomarna högre prioritet!

- Jag välkomnar Socialstyrelsens skrivelse där man föreslår att en statlig utredning bör få i uppdrag att ta fram en nationell strategi för astma- och allergisjukdomar. Jag anser att det behövs ett samlat grepp och en plan för att minska astma och allergi och hoppas att dessa sjukdomar kan ges en liknande prioritering som den nationella cancerstrategin.

Det sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om folkhälsa på onsdagen.

- Cirka 8 procent av Sveriges befolkning har astma och hälften av de drabbade är barn under 10 år, vilket jag finner extra alarmerande, sade Anders Andersson.

- Just nu, under denna vecka och de närmaste vår- och försommarveckorna, kommer vi att märka av det växande bekymmer som olika allergier ger. För en del finns det förklaring till besvären och för andra saknar vi besked om var orsaken finns. Det är ett folkhälsoproblem som kräver ökat fokus, sade Anders Andersson.