söndag 1 maj 2011

Allergisjukdomar måste ges högre prioritet !

I veckan som gick debatterade vi i riksdagen ett betänkande från socialutskottet som tog upp folkhälsofrågor. Jag valde att kommentera fem områden i mitt anförande. Ett av dessa var astma och allergi. Det är ett område som jag ser som en framtida utmaning. Större och viktigare än många andra. Därför hoppas jag kunna bidra till att få en förändring och en högre prioritet av arbetet att förebygga astma- och allerigi.
Se hela talet på riksdagens webb. Sök på mitt namn och tal 203.

PRESSMEDDELANDE

Ge astma- och allergisjukdomarna högre prioritet!

- Jag välkomnar Socialstyrelsens skrivelse där man föreslår att en statlig utredning bör få i uppdrag att ta fram en nationell strategi för astma- och allergisjukdomar. Jag anser att det behövs ett samlat grepp och en plan för att minska astma och allergi och hoppas att dessa sjukdomar kan ges en liknande prioritering som den nationella cancerstrategin.

Det sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om folkhälsa på onsdagen.

- Cirka 8 procent av Sveriges befolkning har astma och hälften av de drabbade är barn under 10 år, vilket jag finner extra alarmerande, sade Anders Andersson.

- Just nu, under denna vecka och de närmaste vår- och försommarveckorna, kommer vi att märka av det växande bekymmer som olika allergier ger. För en del finns det förklaring till besvären och för andra saknar vi besked om var orsaken finns. Det är ett folkhälsoproblem som kräver ökat fokus, sade Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar