torsdag 5 maj 2011

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Idag hara jag lämnat in en fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Bakgrunden till denna fråga finns i de kontakter som jag haft från enskilda och anhöriga som vid olika tillfällen sökt mig och berättar om att man inte känt sig respekterad när dom varit i kontakt med Försäkringskassan.
Vid vårt senaste sammanträde med Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Kalmar län kom också frågan om bemötande upp och jag uppmanades av mina partivänner att ställa en fråga till ansvarigt statsråd ang bemötandefrågorna inom sjukförsäkringen. (Nedan finns frågan som idag är inlämnad).


"Till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Bemötandefrågor i sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men vi måste rätta till de brister som gör att alla inte får den ekonomiska trygghet som försäkringen ska ge. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på och det arbetar vi Kristdemokrater för.

Diskussionen om sjukförsäkringen förs på många olika håll i samhället. Jag har fått del av alltför många skildringar där sjukskrivna och personer med sjukersättning berättar om ett nedvärderande och okänsligt bemötande vid kontakter med Försäkringskassan.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat de nya sjukförsäkringsreglernas genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt. ISF bekräftar i sin rapport att motiveringar av bedömningar och ställningstaganden ofta är svåra att förstå vilket är till nackdel för den försäkrade.

Att få en tydlig förklaring till Försäkringskassans bedömning och ett vänligt bemötande är enligt min mening en viktig förutsättning för den försäkrades hela situation.

Min fråga utifrån ovanstående blir därför:
På vilket sätt avser statsrådet att följa utvecklingen vad gäller bemötandefrågor inom sjukförsäkringen?

Anders Andersson (KD)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar