fredag 23 augusti 2013

Ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott ....Nytt ordförandeuppdrag ....


Jag vet att jag har ganska ”många järn i elden”. Och det är väl så att jag egentligen trivs med livet och det jag ägnar mig åt. Nu har jag tilldelats ännu ett uppdrag.

Sedan 2009 har jag varit ledamot i Sveriges riksdag och socialutskottet samt vice gruppledare i vår riksdagsgrupp. Jag är ordförande i CAN´s styrelse och finns i Socialstyrelsens och länsstyrelsens insynsråd. Jag har också fullmäktigeplats i kommunfullmäktige och landstinget. Och sist men inte minst har jag förtroendet att vara distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.

Dessutom har jag varit ledamot i Nordiska rådet och dess välfärdsutskott. Valet på Island för några månader sedan ändrade en del av representationen i Nordiska rådet. Till den nu vakanta platsen som utskottsordförande i välfärdsutskottet har jag under sommaren blivit utsedd.

Onsdagen denna veckan gick jag i tjänst i mitt nya nordiska ordförandeuppdrag då jag ledde en konferens i Köpenhamn med företrädare för nordiska ministerrådet, välfärdsutskottet och frivilligorganisationer inom alkohol och drogförebyggande verksamhet.

Nordiska rådet består av 87 ledamöter från de fem nordiska länderna och ledamöterna är indelade i fem olika utskott.

Pressklipp från Oskarshamns-Tidningen och Vimmerby Tidning bifogas liksom ett foto från i onsdags där jag leder överläggningarna tillsammans med Beate Christine Wang, cheftjänsteman i Nordiska rådet.