torsdag 29 mars 2012

Riksdagsdebatt - för barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

Pressmeddelande
Stockholm 29 mars 2012

För barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

- Barns rättigheter går enligt vår mening före vuxnas önskningar. Därför säger vi nej till insemination för ensamstående. Jag är förvånad över att samma folkpartister och miljöpartister som i andra sammanhang är beredda att tvinga på enskilda familjer pappamånader eller rent av tvångsdela föräldraförsäkringen, här vill helt definiera ut papporna ur familjelivet. Det är obegripligt. Lika obegripligt som att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå dem till mötes och kränka barns rättigheter.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om insemination för ensamstående och surrogatmödraskap som diskuterades på torsdagen.

- Vi kristdemokrater säger också nej till surrogatmödraskap. Det är orimligt att reducera människor till handelsvaror. Risken för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor exploateras och utnyttjas för andras syften är uppenbar.

Ta del av länken till Riksdagens webb och debatten om assisterad befruktning den 29 mars SoU26.

onsdag 28 mars 2012

Gårdsförsäljningen. Sätt punkt!

Det finns en debattartikel på SvD Brännpunkt idag som är värd att läsas.
Ett tydligt besked som följer samma argumentation som jag tillsammans med Barbro Westerholm har fört fram i debatt i olika regionala media.
Frågan om s k gårdsföräljning befinner sig i en politisk dragkamp.
Debattinlägget idag med den stora bredd som finns bland undertecknarna visar att nu är det dags att sätta ner foten.

söndag 25 mars 2012

Anförande i Altinget i Reykjavik - Nordisk välfärd med respekt för den enskildes val
Förra veckan var jag ett par dagar på Island och fick bl a chans att hålla ett anförande i det Isländska parlamentet Altinget i Reykjavik. Under de 60 år som Nordiska rådet har funnits har man aldrig tidigare haft en session i Altinget, utan varje gång man har varit på Island med Noridka rådets sessioner så har de varit förlaga till något hotell. Men nu denna gång var det dags att försöka få plats för nordiskt toppmöte i det Isländska parlamentet. Denna markering var viktig för alla men inte minst för de Isländska parlamentarikerna och för det Isländska folket.

Ämnet för den debatt jag deltog i var välfärd i Norden. Det var det första ämne som kom upp under sessionen. För övrigt var Arktis huvudfråga för denna vårsession.

Jag talade för Mittengruppen i Nordiska rådet när det gällde välfärdsfrågorna. I mitt anförande lyfte jag fram vikten av att utveckla fritt val system inom vård och omsorg för att visa respekt för den enskildas behov. Dessutom markerade jag betydelsen av de ideella organisationernas verksamhet för verklig välfärd och utveckling av välfärdstjänster.
På denna punkt blev det en strid med socialdemokraterna och vänstersidan som inte ville se en mångfald och fritt val system utvecklas. Men vi som stod för frihet och utveckling med respekt för den enskilde att också välja inom vård och omsorg, vann voteringen som slutade med siffrorna 36 röster mot 31.

Hemsida för Mittengruppen i Nordiska rådet innehåller mer information.
Vidare finns information om Nordiska rådet på hemsidan Norden.org.

onsdag 21 mars 2012

från länsbänken .... kolumn i Östran idag

Idag onsdag har jag förmånen att skriva en kolumn i Östran "från länsbänken". Den innehåller lite kommentarer till en annorlunda vecka i riksdagen. Och den vecka jag avser är förra veckan då jag fick tillfälle att markera vår tydliga uppfattning. Surrogatmoderskap är handel med kvinnokroppar!

söndag 18 mars 2012

Göran på Öland


Pressmeddelande
2012-03-18


Göran Hägglund satte fokus på barnen!


Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län distriktsstämma på Ölands folkhögskola. Samlingssalen var fullsatt och ett drygt 80-tal deltagare fanns på plats för att lyssna till partiledaren Göran Hägglund.

Barn och ungdomars uppväxt är huvudfråga för kristdemokraterna deklarerade partiledaren. Han belyste detta utifrån en rad exempel och nämnde bland annat hur partiet till och med valt att markera en egen linje i jämförelse med övriga Allianspartier. Vi är inte beredda att lagstifta bort papporna och därför säger Kristdemokraterna nej till assisterad befruktning för ensamstående. Hägglund belyste frågan genom att säga att ännu märkligare blir det när man betänker att samma partier som nu helt plockar bort pappans roll länge har drivit på för fler pappamånader eller rentav kräver en tvångsdelning av föräldraledigheten, just med argumentet att barn har rätt till båda sina föräldrar. Logiken haltar. Vi kristdemokrater säger ifrån, det är nödvändigt att någon vågar föra barnens talan, sa Göran Hägglund.

Under distriktsstämman förrättades en rad val. Riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen omvaldes som distriktsordförande liksom 1:e vice ordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås. Monica Bengtsson, Kalmar hade avsagt sig som 2:e vice ordförande och till det uppdraget nyvaldes Jimmy Loord, Nybro. Till ledamöter i distriktsstyrelsen nyvaldes tre personer, Kerstin Lahi, Västervik, Marita Björkvall, Högsby och Christopher Dywik, Kalmar. Omvalda blev Elisabeth Englund, Oskarshamn, Roger Ohlin, Gamleby och Mikael Almqvist, Löttorp och ett år kvar i styrelsen har Gudrun Brunegård, Vimmerby, Folke Fagerlund, Rockneby och Åke Nilsson, Silverdalen.

torsdag 15 mars 2012

Debattartiklar i SvD och Barometern

Debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt igår onsdag tillsammans med Göran Hägglund.

Debattartikel i Barometern/OT idag torsdag. Även här redovisar jag motiven och bakgrunden till vårt ställningstagande mot surrogatmoderskap. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara!

onsdag 14 mars 2012

Stöd från Aftonbladet och Expressen !

I såväl Aftonbladet som Expressen ges vi idag ett erkännande för den hållning i fråga om surrogatkmödrar som vi intog igår i socialutskottet.
Det känns bra, vill jag erkänna.

Citat från Aftonbladets ledarsida:
"Det är svårt att tolka på något annat sätt än att man vill börja öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige. Tur att åtminstone två partier verkar se det problematiska med en sådan utveckling."

Nyhetsartikel i samma ämne finns också i Dagens Nyheter och flera andra tidningar.

tisdag 13 mars 2012

Surrogatmoderskap .... ärende i socialutskottet ... rapport från olika media under dagen

Idag tisdag började mitt jobb med att jag fanns med i Ekot efter kl 06.00
Inslaget finns i bif fil från Sveriges Radio.

Senare under dagen fanns också ett inslag i Studio Ett där frågan debatterades.

Vi kristdemokrater tillsammans med vänsterpartiet reserverade oss när socialutskottet idag justerade betänkandet som bl a innehåller förslag om utredning gällande surrogatmoderskap.

TT skrev följande efter socialutskottets möte;

Socialutskottet beslutade på tisdagen med bred majoritet att ge regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös utredning av surrogatmödraskap. Bara Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gick emot.

Partierna som står bakom beslutet poängterar att det handlar om en förutsättningslös utredning och inget ställningstagande för surrogatmödraskap.

– Det är inte förutbestämt var man ska landa utan handlar om en rad frågor som ska utredas. Jag har själv inte tagit ställning, säger Barbro Westerholm (FP) och tar upp att det finns flera frågor att utreda, som det juridiska regelverket för barn som redan finns i landet och som fötts av surrogatmödrar.

– Ett ja till att tillåta surrogatmödrar är en helt annan fråga. Den kan bli aktuell först i ett senare skede, säger Lena Hallengren (S).

Utskottets ordförande Kenneth Johansson (C) undrar varför KD är så negativa till kunskap.

– Det är förvånande att KD inte vill öka kunskaperna, säger han.

Utskottet beslutade också som väntat att mot KD:s vilja säga ja till assisterad befruktning även för ensamstående kvinnor

Johansson tror inte att dessa konflikter inom alliansen ska påverka arbetet i regeringen.

– Detta är frågor som vi sedan länge vet att vi inte är överens om. Nu löser vi det i riksdagen, säger han.

KD:s utskottsledamot Anders Andersson säger att partiet är emot utredningen eftersom man inte vill se en lagstiftning som kan innebära exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor. KD:s nej får stöd av Vänsterpartiet.

– Frågan om barnlöshet ska inte lösas genom att kvinnors kroppar används för att bära och föda barn åt andra människor. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara, säger Eva Olofsson (V).

Även om det slås fast att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel, menar hon.

Enligt Olofsson blir det en signal som ökar acceptansen och därmed också handeln med surrogatmödrar i till exempel Indien.

– Det är möjligt att vi mer behöver reglera att det inte är tillåtet i Sverige att köpa ett barn som blivit till på det här sättet i Indien. Men det är ju inte så förslaget ser ut, säger hon.

TT den 13 mars 2012, 11.36

Socialminister Göran Hägglund tänker ta strid mot en utredning om att tillåta surrogatmödrar i Sverige. Han tänker inte själv ansvara för en sådan utredning eller lägga fram en sådan proposition, säger han till TT.

Om riksdagen fattar ett beslut om en utredning får något annat departement ta ansvaret för det, exempelvis justitiedepartementet.
Vi tänker inte medverka till att det läggs en proposition i den här frågan. Vi är bestämda motståndare och tänker ta fighten, säger han.
Att tillsätta en utredning har bara ett bestämt syfte - att öppna upp för surrogatmödraskap, anser han.

Vi anser det finns uppenbara risker för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor blir offer i en handel, säger han.
Dessutom finns det, enligt Hägglund, risk för att de tänkta föräldrarna eller surrogatmodern ändrar sig under processen vilket kan leda till svåra konflikter, där barnet råkar illa ut.

Hägglund tycker att det är intressant att just KD och V är emot.
Utifrån helt olika utgångspunkter har vi hamnat på samma slutsats, säger han.
Han tror att det bottnar i att båda tar ställning för utsatta kvinnor och han tycker att övriga partier tar lite för lätt på frågan.
Det är beklagligt, säger han.


-- -- --


Vårt gemensamma yrkande i socialutskottet samt mitt särskilda yttrande som redovisar några av motiven för mig som kristdemokrat finns nedan.

Reservation ang surrogatmoderskap, punkt 2 (2011/12:SoU26)

Av Anders Andersson (KD) och Eva Olofsson (V)


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed avslår riksdagen motionerna ………….

Ställningstagande


Vi ser inga skäl till att regeringen tillsätter en utredning om surrogatmoderskap. Vi anser tvärtom att det finns mycket goda skäl att avslå motionerna eftersom motionärernas slutmål är mycket tveksamt ur en rad etiska aspekter. Det finns tydlig risk att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. Risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar.

Surrogatmoderskap bör därför inte vara tillåtet och motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.Särskilt yttrande (Anders Andersson, KD)

Jag vill utöver vad som anförts i reservation 2 anföra följande.

Som företrädare för Kristdemokraterna ser jag risker för att barnet dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern. Vad händer om surrogatmodern eller de tänkta föräldrarna ångrar sig? Varje graviditet medför också medicinska risker. Om en skada uppkommer i en situation med en surrogatmamma riskerar det att leda till konflikter som inte ter sig lättlösta.

I proposition (2001/02:89) om ofrivillig barnlöshet - som ligger till grund för gällande bestämmelser - argumenterade den dåvarande regeringen väl kring varför surrogatmoderskap inte borde tillåtas:

”Surrogatmoderskap kan medföra svåra problem. En kvinna som före graviditeten samtyckt till att ”låna ut” sin livmoder kan senare ändra uppfattning vilket kan medföra svåra konflikter mellan inblandade parter. I dessa konflikter blir barnet oundvikligen indraget.

Regeringen anser att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och att det därför inte ska tillåtas. Det kan inte anses förenligt med människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som medel för att lösa det barnlösa parets problem. Inte heller ur barnets perspektiv är surrogatmoderskap önskvärt.”

Vi delar fortfarande den syn som regeringen i propositionen redogör för.

Utgångspunkten för vårt resonemang bygger på hänsyn till människans värdighet och integritet. Människan är i enlighet med personalismen ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Med hänsyn tagen till barnperspektivet samt på grund av de övriga risker för exploatering som surrogatmoderskap för med sig bör surrogatmoderskap inte vara tillåtet. Motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.

fredag 9 mars 2012

Barns rätt går före vuxna

Idag i Barometern/OT ger jag mina och kristdemokraternas motiv till vårt ställningstagande som kommer att redovisas på socialutskottets möte på tisdag nästa vecka. Det handlar om att när vi diskuterar assisterad befruktning då låter vi barns rätt gå före vuxnas önskningar.

I mitt debattinlägg skriver jag bl a:
"Kristdemokraterna vill att barnkonventionen görs till svensk lag. Det vill även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Hur dessa partier får ihop detta ställningstagande, med kravet på lagändring som plockar bort pappan i barnens liv fram tills barnet är myndigt, är för mig en gåta.
Ännu märkligare blir det när man betänker att samma partier länge har drivit på för fler pappamånader eller rentav kräver en tvångsdelning av föräldraledigheten, just med argumentet att barn har rätt till båda sina föräldrar.
Logiken haltar, för att uttrycka det artigt.

Jag finner det anmärkningsvärt att politiska förslag år 2012 innehåller ett bortryckande av pappans roll för barns uppväxt.
Vi behöver mer av pappans delansvar för barns uppväxt, inte mindre.
Därför är det helt orimligt att fatta ett beslut som reducerar pappans roll till noll när barnet är nyfött, ett år, fem år, tio år och 15 år. De partier och politiker som säger ja till det förslag som nu är på väg att rullas fram hävdar i praktiken att pappor är onödiga."

torsdag 1 mars 2012

Bemanning inom äldreomsorgen.

Idag torsdag har vi haft debatt i riksdagen om riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen.
Debatten kan den som vill se på riksdagens hemsida.

PRESSMEDDELANDE
2012-03-01

Individens behov ska styra bemanningen inom äldreomsorgen !


- De rapporter om brister och vanvård inom äldrevården som redovisats under det senaste året är ovärdiga ett välfärdsland. Det är helt oacceptabelt, oavsett om det är privat eller kommunalt drivna boenden, sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i socialutskottet, i riksdagsdebatten om äldrefrågor på torsdagen.

- För mig har gällt, gäller och kommer att gälla att jag vill se att vi formar stöd och hjälp utifrån den enskilde individens behov. Personligen har jag besökt olika former av äldreboenden vid ett stort antal tillfällen. Jag har vid varje sådant besök noterat att ingen av dem som bor och får sin omsorg på dessa boenden har exakt samma behov. Behoven varierar och är individuella.

- Poängen med det förslag till riksdagsbeslut som nu läggs fram är att vi alla partier i socialutskottet enligt slår fast att det är just utifrån dessa individuella behov vi vill forma riktlinjer för äldreomsorgens bemanning. Socialstyrelsen anser nu att det är möjligt att utfärda föreskrifter om omsorgen där den enskilda individens behov ska vara avgörande för bemanningen. Kommunen får då också möjlighet att använda detta som underlag i sin kvalitetsuppföljning. Tillsammans med värdegrundsarbetet och förstärkt kompetens inom äldreomsorgen kommer detta att utveckla kvaliteten och tryggheten för landets pensionärer.