torsdag 29 mars 2012

Riksdagsdebatt - för barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

Pressmeddelande
Stockholm 29 mars 2012

För barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

- Barns rättigheter går enligt vår mening före vuxnas önskningar. Därför säger vi nej till insemination för ensamstående. Jag är förvånad över att samma folkpartister och miljöpartister som i andra sammanhang är beredda att tvinga på enskilda familjer pappamånader eller rent av tvångsdela föräldraförsäkringen, här vill helt definiera ut papporna ur familjelivet. Det är obegripligt. Lika obegripligt som att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå dem till mötes och kränka barns rättigheter.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om insemination för ensamstående och surrogatmödraskap som diskuterades på torsdagen.

- Vi kristdemokrater säger också nej till surrogatmödraskap. Det är orimligt att reducera människor till handelsvaror. Risken för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor exploateras och utnyttjas för andras syften är uppenbar.

Ta del av länken till Riksdagens webb och debatten om assisterad befruktning den 29 mars SoU26.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar