onsdag 11 april 2012

Debatt om gränshinder i Norden


Under april kommer det i samtliga nordiska parlament hållas temadebatter om hinder för den fria rörligheten inom Norden. Debatter om gränshinder.
I dag hölls debatten i Sveriges Riksdag och jag hade förmånen att företräda oss kristdemokrater.

Förutom ett antal förslag som syftar till att undanröja hinde för ungdomar som söker jobb, vilket jag tillsammans med kollegor i Nordiska rådets Mittengrupp skriver om i ett antal regionala tidnignar idag, så var mitt fokus på att undanröja några gränshinder som idag drabbar personer med funktionsnedsättning.
Det handlar om färdtjänst, handikappfordon och ledarhundar.
(se och/eller läs på riksdagens webb sida nedan)
Vidare lyfte jag in vikten av att underlätta för de som har fritidshus i vårt land och som idag möts av bekymmer när man ska teckna ett avtal för TV eller telefon-abonnemang.
Slutligen tog jag också upp vikten av att få en aktivare nordisk samordning av EU-politiken, så att inte tillämpningen av EU-lagstiftning skapar nya hinder för fri rörlighet mellan våra nordiska länder.

Här finns länken till riksdagens webb sida

I bifoad länkt till Västerviks Tidningen återfinns debattartikeln från oss i svenska ledamöter i Nordiska rådets Mittengrupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar