fredag 20 april 2012

Riksdagsdebatt - hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel

I onsdags var det två omfattande debatter i riksdagen om betänkanden från SoU som gällde hälso- och sjukvård samt tandvård och dessutom ett betänkande om läkemedelsfrågor.
I bifogad länk från riksdagen kan den som vill se och höra mina debattinlägg gällande hälso- och sjukvård samt tandvård.

tisdag 17 april 2012

Niinistö gör Nordens sak till sin!


Denna tisdag har varit en välfylld dag med möten som avlöst varandra. Det som gör skillnad mot många andra tisdagar är att jag idag hade förmånen att träffa Finlands nyvalde president Sauli Niinistö, vid mottagningen i Riksdagen tillsammans med talman Per Westerberg och en företrädare för varje parti. Jag gillar den nyvalde presidentens vilja att lyfta fram styrkan i det nordiska samarbetet.

I SvD i fredags är det en intervju med president Niinistö inför statsbesöket i Sverige och där markerar han att han vill göra Nordens sak till sin. Bra!

söndag 15 april 2012

Gödsel är ingen skitsak !
Gödsel är ingen skitsak på Hagelsrums gård. Det är i flerdubbel mening en energisak. Det kan jag konstatera efter att tillsammans med en grupp på 20 personer besökt Hagelsrums gård i helgen och fått en intressant genomgång av Åke Birgersson, VD för Hagelsrums gård. Det var Kristdemokraterna i Hultsfreds kommun med Lennart Davidsson som ansvarig, som bjudit in till en studiedag och utan tvekan var det ett intressant studiebesök. På Hagelsrums gård finns ca 600 kor och helt ny biogasanläggning som nu har en kapacitet att producerar 1,4 miljoner kWh, dvs hushållsel till ca 200 hushåll.

En biogasanläggning är helt klart ett bra sätt att miljökompensera stora djurenheter. Allt organiskt material på gården såsom gödsel, foderrester och halm matas in i den stora isolerade rötkammaren med omrörning. I en gasmotor förvandlas sedan producerad biogas till el och värme, vilket gör gården självförsörjande och mer därtill. Det rötade slammet som sprids på åkrarna har ett högt näringsinnehåll och ett kväveinnehåll som växterna lättare kan ta upp, vilket i sin tur innebär att man minskar risken för urlakning och övergödning av vattendrag.

Självklart har detta studiebesök varit intressant för oss alla och för mig som riksdagsledamot tar jag särskilt med mig vikten av att underlätta så att fler kan göra motsvarande satnsing för miljön.

Vi vill ha en levande landsbygd, vi vill ha livsmedel producerade med hög kvalitet och vi vill ha närproducerat. Dessutom vill vi att jordbruket ska vara en del i aktiv miljöutveckling och då måste vi lyfta fram goda exempel.

torsdag 12 april 2012

Större rättvisa ... till barn och vuxna i alla kommuner!

Idag tog jag chansen vid riksdagens frågestund att sätta press på statsrådet Peter Norman när det gäller de uppenbara orättvisor som finns i nuvarande utjämningssystem mellan kommunerna.
Detta är ett bekymmer för kommuner och politiker men det som bekymrar mig mest är att det är en orättvisa gentemot barn och vuxna i ett stort antal kommuner i landet.
I en andra replik fick jag statsrådet ett ge ett litet erkännande.

Du kan se mina inlägg och frågor samt statsrådets svar på riksdagens hemsida.

onsdag 11 april 2012

Debatt om gränshinder i Norden


Under april kommer det i samtliga nordiska parlament hållas temadebatter om hinder för den fria rörligheten inom Norden. Debatter om gränshinder.
I dag hölls debatten i Sveriges Riksdag och jag hade förmånen att företräda oss kristdemokrater.

Förutom ett antal förslag som syftar till att undanröja hinde för ungdomar som söker jobb, vilket jag tillsammans med kollegor i Nordiska rådets Mittengrupp skriver om i ett antal regionala tidnignar idag, så var mitt fokus på att undanröja några gränshinder som idag drabbar personer med funktionsnedsättning.
Det handlar om färdtjänst, handikappfordon och ledarhundar.
(se och/eller läs på riksdagens webb sida nedan)
Vidare lyfte jag in vikten av att underlätta för de som har fritidshus i vårt land och som idag möts av bekymmer när man ska teckna ett avtal för TV eller telefon-abonnemang.
Slutligen tog jag också upp vikten av att få en aktivare nordisk samordning av EU-politiken, så att inte tillämpningen av EU-lagstiftning skapar nya hinder för fri rörlighet mellan våra nordiska länder.

Här finns länken till riksdagens webb sida

I bifoad länkt till Västerviks Tidningen återfinns debattartikeln från oss i svenska ledamöter i Nordiska rådets Mittengrupp.