söndag 15 april 2012

Gödsel är ingen skitsak !
Gödsel är ingen skitsak på Hagelsrums gård. Det är i flerdubbel mening en energisak. Det kan jag konstatera efter att tillsammans med en grupp på 20 personer besökt Hagelsrums gård i helgen och fått en intressant genomgång av Åke Birgersson, VD för Hagelsrums gård. Det var Kristdemokraterna i Hultsfreds kommun med Lennart Davidsson som ansvarig, som bjudit in till en studiedag och utan tvekan var det ett intressant studiebesök. På Hagelsrums gård finns ca 600 kor och helt ny biogasanläggning som nu har en kapacitet att producerar 1,4 miljoner kWh, dvs hushållsel till ca 200 hushåll.

En biogasanläggning är helt klart ett bra sätt att miljökompensera stora djurenheter. Allt organiskt material på gården såsom gödsel, foderrester och halm matas in i den stora isolerade rötkammaren med omrörning. I en gasmotor förvandlas sedan producerad biogas till el och värme, vilket gör gården självförsörjande och mer därtill. Det rötade slammet som sprids på åkrarna har ett högt näringsinnehåll och ett kväveinnehåll som växterna lättare kan ta upp, vilket i sin tur innebär att man minskar risken för urlakning och övergödning av vattendrag.

Självklart har detta studiebesök varit intressant för oss alla och för mig som riksdagsledamot tar jag särskilt med mig vikten av att underlätta så att fler kan göra motsvarande satnsing för miljön.

Vi vill ha en levande landsbygd, vi vill ha livsmedel producerade med hög kvalitet och vi vill ha närproducerat. Dessutom vill vi att jordbruket ska vara en del i aktiv miljöutveckling och då måste vi lyfta fram goda exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar