söndag 29 januari 2012

Göran Hägglund ..... vår partiledare !!!



Pressmeddelande
2012-01-29

Valet av Hägglund markerar KD´s sociala profil!

- Valet av Göran Hägglund som partiledare visar på kristdemokraternas styrka och långsiktiga arbete. Vi byter inte partiledare som man byter skjorta, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.
- Kristdemokraterna är och ska också framöver vara Alliansens tydligaste sociala röst och i varje läge stå upp för barn och ungdomar samt äldres rätt och trygghet. För denna profil av partiet är Göran Hägglund ett ankare och en partiledare som kan attrahera nya väljargrupper.

Kristdemokraterna har haft ett par intensiva dagar i Västerås med hela 1.200 deltagare. Kommundagarna avslutades med extra riksting och lite av nattmangling under rikstingets sista timmar. Trots att vi från Kalmar län inte kom hem förrän framåt morgontimmarna på söndagen så kan jag inte annat än känna glädje och framtidstro efter våra dagar i Västerås, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län. Chatrine Pålsson Ahlgren från Mönsterås har gjort ett fantastiskt gediget grundarbete som ordförande i valberedningen. Och på samtliga presidie poster – Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega - blev rikstingets beslut enligt valberedningens förslag.

Göran Hägglund valdes till partiledare med röstsiffrorna 198 mot 88 för utmanaren Odell. Efter månader av debatt var detta ett utryck för styrka och kraftfullt förtroende.

Foto ovan
1. Göran Hägglund i talarstolen och tackar för förtroendet efter att omröstningen redovisats inför rikstinget.
2. Jag själv i talarstolen under rikstinget när jag pläderar för omval av Göran Hägglund som partiledare.

torsdag 26 januari 2012

Mittengruppen i Nordiska rådet

Hemsida för Mittengruppen i Nordiska rådet.


Mittengruppen:
värna frivilligsektorns roll i framtidens välfärd!
Publicerad: 25.01.2012

Mittengruppen anser att Norden inte bara skall nå EUs mål till 2020 om att äldre skall leva friska ytterligare två år. Även kvaliteten i omsorgen måste utvecklas starkt.

Detta skall göras så att vars och ens egna vilkor och önskemål tas till hänsyn . Ytterligare bör medborgarna också fortsättningsvis ges möjlighet att välja välfärdstjänster från offentliga, privata och ideella utförare.

- Mittengruppen vill särskilt tillvarata de ideella, medborgar- och frivilliga organisationernas arbete inom välfärdstjänsterna. De icke vinstdrivande utförarnas konkurrenssituation måste värnas, säger Anders Andersson, Mittengruppens vice ordförande och talesperson för välfärdsfrågor.

- De nordiska länderna skall lära sig av varandra, och öppna jämförelser på nordisk basis är ett bra sätt att stimulera kvalitetsutveckling för en god och värdig ålderdom. Nordisk forskning och utveckling inom omsorgsektorn måste förstärkas.

Framtidens nordiska välfärdslösningar diskuterades på Nordiska rådets möte i det norska stortinget tisdagen den 24 januari.

fredag 20 januari 2012

Maktlistan - topp 100 listan inom sjukvården


I veckan kom Dagens Medicin med 2011 års upplaga av den s k maktlistan med personer som har stort inflytande över hälso- och sjukvården.
Hela listan kan Du läsa på Dagens Medicins hemsida.

Toppar listan gör kristdemokraternas ledare och socialminister Göran Hägglund.
Från Kalmar län återfinns förutom jag själv också Lena Hallengren och Anders Henriksson. Vår kommande landshövdning Stefan Carlsson bevisar också sin ställning genom att finnas i topp på denna lista. Det fanns ju dom som sa att han var en okänd person när han utnämndes till hövding i länet. Och den kan möjligen gälla i länet, men i landet bland de som har haft kontakter inom hälso- och sjukvårdssektorn så är Stefan ett välkänt namn.

Jag är glad för att vi nu får ännu ett kvitto - via maktlistan - på att kristdemokraterna med vår socialminister Göran Hägglund och vår äldreminister Maria Larsson finns i ledningen för hälso- sjukvården samt äldrepolitiken. Och för egen del känns det också som ett erkännande att några noterat att jag gnetar på och försöker vara med och i ännu större utsträckning lyfta fram patienternas och de äldres perspektiv när vi utvecklar sjukvården.

Trygghet, valfrihet, tillgänglighet och patientsäkerhet är ledord för mig. Min målsättning är att nå en jämlik hälso- och sjukvård och i det projektet vill jag framhålla primärvårdens viktiga uppgift som första linjens hälso- och sjukvård.

-- -- --

Dagens Medicin skrev följande om mig som kommentar till min placering:
"Anders Andersson (KD) ledamot i riksdagens socialutskott, 56 år, Hultsfred. Var mäktig när han ledde alliansens sjukvårdsgrupp inför valet 2010. Sedan dess har hans inflytande dalat något. Men han har fortfarande Göran Hägglunds och Karins Johanssons öra. Stark, genomtänkt, klok och engagerad säger anhängarna. Men några ifrågasätter hans självständighet och säger att hans uppgift bara är att föra ut politiken som skapas på socialdepartementet."

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/dagens-medicins-maktlista-2012/

onsdag 11 januari 2012

Jämförelsetjänst Tandvård - ny sajt på måndag

Idag onsdag har det varit en intensiv dag med ett stort antal mediakontakter. Ytterligare ett radio inslag där jag medverkade idag var i Plånboken P1. Jag ser fram mot måndag den 16 januari när Jämförelsetjänst Tandvård kommer på www.1177.se

Sveriges Radios hemsida - Plånboken P1

Du kan gå in på hemsidan www.1177.se

Organdonation - inslag i morgonekot

Förändringar kan behöva göras. Jag välkomnar den utredning som nu kommer att inledas. Men jag vill behålla principen att var och en ska aktivt ge sitt medgivande när det gäller organdonation. Mitt synsätt bygger på en djup respkt för varje individ. Och för mig är detta en etisk fråga.

Lyssna på morgonekot idag onsdag där jag får chans att ge några synpunkter.