söndag 31 januari 2010

Alliansen vann !!!


Valårets första tv-debatt är slut. Men samtidigt har jobbet med valvinst för Alliansen börjat. Och ikväll var det helt klart så att Alliansen har börjat få vind i sina segel. Alla fyra var bra och visade hur man kan regera ett land i såväl snålblåst som solsken. Jag tror många tittare blev klara över att det är en allt för stor risktagning att släppa fram Mona Sahlin och hennes röd-gröna. Därför finns en veklig chans att Allianspartierna i september får mandat för ytterligare fyra år i Rosenbad.

lördag 30 januari 2010

Hälso- och sjukvården - så vill vi ha den


Samtal i en paus; fr v Eva Nilsson Bågenholm, Anna-Karin Eklund, Monica Selin och Anders Andersson.
Under lördagen på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Jönköping hade jag förmånen att vara seminarievärd för två seminarier på temat - Sjukvården så som vi vill ha den. Medverkande var Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm samt regionrådet i VG Monica Selin, som också är ordförande i kristdemokraternas landstingsgrupp inom kommun- och landstingspolitiska rådet.

Fyra procent av befolkningen använder 50 procent av vårdens resurser. Dessa personer borde bli "guldkortskunder", var en uppfattning som framfördes under seminariet. Det handlar ofta om äldre multisjuka, personer med psykiska sjukdomar och patienter med kroniska besvär. Hälsa och helhetstänkande är grunden för framtidens vårdpolitik, var en annan synpunkt som framfördes. Inte oväntat men ändå viktigt var markeringen av att vården ska ske på lika villkor och vara solidariskt finansierad. Tydlig rollfördelning mellan politik och profession var ett annat ämne. Patientsäkerhet var temat för flera delar i vårdseminariet. Och självklart lyftes vårdvalsfrågorna upp och den möjlighet som nu finns att stärka primärvården. I anslutning till frågor om patientsäkerhet togs också fram behovet av tillräckligt antal vårdplatser. Hela seminariet var ett sätt för flera hundra kommun- och landstingspolitiker att lyssna in två viktiga aktörer i vårddebatten - Läkarförbundet och Vårdförbundet - för att bli väl rustad inför nu pågående programarbete i en av valrörelsens viktiga frågor; hälso- och sjukvård med kvalitet, tillgänglighet och valfrihet för patienterna.

fredag 29 januari 2010

Vilken stämning!


Vilken stämning på Elmia i Jönköping när vår partiledare och landets socialminister talade. Kommun- och landstingsdagar är alltid en kick-off. Och idag var vi närmare 1.200 deltagare. Och Göran höll ett tal med extra krydda. Gå in på www.kristdemokraterna.se och läs

Sänkt skatt för pensionärer!

Jag befinner mig idag på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Jönköping.
Under lång tid har vi fört samtal om vikten av att nästa skattesänkning går till landets pensionärer. Detta krav var också den fråga som jag angav som en av mina viktiga utmaningar när jag tog steget in i riksdagen.
Därför känns det bra att idag ta del av beskeden från vår partiledare Göran Hägglund.
Nästa skattesänkning ska gå till våra äldre! Nu väntar vi på besked om nivåer och tid för genomförande av denna av många efterlängtade reform. Min förhoppning är att övriga Allianspartier gör samma prioritering av pensionärerna som vi kristdemokrater.

tisdag 26 januari 2010

Saab !!!

Jag kände stor glädje när jag nu tog del av presskonferensen med Maud Olofsson för en stund sedan. För mig som alltid talat väl om de många Saab-bilar som jag haft så var det lite extra roligt att nu notera att Saab lever vidare trots alla olyckskorpar som kraxat. Regeringen har haft en tydlig linje och lyckats. Men det har krävts mycket is i magen. Och många har bidragit till att dagens besked kom. Saab finns kvar och många jobb är räddade. Och dessutom finns en känsla av att det går att vända en utveckling.

fredag 22 januari 2010

Studiebesök i Mönsterås


Företagarens vardag.

Under fredagen gjorde jag ett antal intressanta studiebesök runt företagsfrågor i Mönsterås kommun. Jag träffade bl a Lars-Johnny Andersson på Statoil macken och den bilverkstad som han driver. När vi samtalade om förutsättningarna för att driva företag och då framförallt mindre företag sa han med hänvisning till den mängd regler och papper som en företagare måste hantera "jag tycker inte om papper, trivs bättre i en skitig overall". Sanningen är nog att många företagare instämmer i detta uttalande. Bland de synpunkter som jag fick med mig som tydliga önskningar från en vanlig småföretagare var att minska ner regelverket för små företag. Företagare vill producera och ge service inte fylla i papper.
Lars-Johnny lyfte också fram vikten av att lättare ordna riskvilligt kapital för att underlätta för nyföretagande och utveckling och ge chans till de investeringar som kan behövas för att starta upp.
Jag kan inte låta bli att ge ett citat till från mötet med Lalle som han kallas i folkmun; "Det är härligt att vara egen företagare, känslan att kunna påverka och se resultat ger tillfredsställelse"

Pressmeddelande inför studiebesöket i Mönsterås;
Viktigt med starkt lokalt näringsliv!

- Jag ser servicenäringen som en viktig komponent för att skapa en attraktiv kommun. Det är genom att lyssna in erfarenheter, våga tänka nytt och förenkla i regelsystem som vi kan ge småföretagarna expansionsmöjligheter och därigenom erbjuda nyanställningar.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot, med anledning av hans besök i Mönsterås kommun idag då han bland annat besöker Statoil med butik och verkstad. Han vill uppmärksamma småföretagandets och servicenäringens betydelse för samhällsutvecklingen.

- Jag vill hylla småföretagandet och markera hur bra näringslivet i Mönsterås kommun är.

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kartläggning och är en av de tre kommuner som fått högst betyg bland Sveriges samtliga kommuner.

I samband med besöket i Mönsterås kommer Anders Andersson även att träffa Thomas Svensson, VD Mönsterås Utvecklings AB och näringslivssekreterare, för att diskutera kommunens företagsklimat och framtidsutsikter.

- Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet har alltid varit, är och kommer att vara grunden för Sveriges välfärd. Som kristdemokrat vill jag fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Anders Andersson.

onsdag 20 januari 2010

Sahlin avslöjad

Jag har nu i riksdagens kammare lyssnat på partiledardebatten. Många intressanta anföranden och replikskiften. Det finns ett replikskifte som jag kommer att minnas. Det är när Mona Sahlin i ett svar på frågor från Göran Hägglund avslöjar hur det varit ställt med socialdemokraternas syn på patienten. I ett svar på frågor om vårdval och vårdköer sa hon följande. Jag valde att i min anteckningsbok skriva ner exakt vad s-ledaren sa: "Det fanns en tid när vi tog större hänsyn till systemen än individen".

Detta uttalande från s-ledaren idagens partiledardebatt är ett viktigt erkännande. Vi var många som såg att det var så s-politker resonerade under de tolv år som socialdemokraterna styrde. Men då ville man inte erkänna. Nu kom erkännande svart på vitt i ett replikskifte med Alliansens socialminister.

Socialdemokraterna valde, när man hade makten och ansvaret, att sätta systemen före individen i formandet av hälso- och sjukvården. När vi nu hör vänstersidan kritiserar kömiljarden och vårdval och lag om valfrihet - då är det tyvärr ett tecken på att dom i smyg vill tillbaka till den tid då patientens makt är beskuren till förmån för systemet.

Jag vill arbeta för en politik som sätter patienten framför systemet. Patienten ska inte sitta i väntrum utan ges chans att snabbt nå behandlingsrum. Detta gäller alla som har har behov av hälso- och sjukvården.

lördag 16 januari 2010

Skickligt och tydligt Göran!


Idag kunde vi lyssna till Ekots lördagsintervju med Göran Hägglund, vår socialminister och kristdemokraternas partiledare. Än en gång bevisade Göran vilken kapacitet han har. Väl påpläst och bra argumentation. Med tydlighet markerade han motiven till förändringar som görs inom socialförsäkringarna. Samtidigt visade han ödmjukhet inför att justeringar har gjorts och kommer kanske att behöva göras för att få en organisation och tillämpning som stöder och ger nya möjligheter för människor som tidigare lämnats åt sitt öde.

Inför en akutvårdsgaranti - max 4 timmar!
Han gav också inom sjukvårdspolitiken en tydlig signal om vad som kan komma i nästa steg av förbättrad vårdgaranti. En akuitvårdsgaranti på max 4 timmar. Detta förslag har jag fört fram i interna diskussioner och lyft i en och annan rapport. Nu blev det en markering också från vår partiledare och socialminister om vikten av en akutvårdsgaranti på max 4 timmar. Detta är en naturlig utveckling när vi vill stärka patientens ställning i sjukvården. För de flesta känns det lite absurt att tala om akutmottagning och tvingas vänta timma efter timma på att få en första undersökning och behandling.

onsdag 13 januari 2010

Bra Maria!

Kristdemokraterna är partiet som lyfter fram äldreomsorg och sjukvård.

Idag kommer på nytt ett besked om att dessa frågor ligger högt när vi ska forma politiken för morgondagen. På DN-debatt har vår äldre- och folkhälosminister Maria Larsson delgivit oss vad som finns i den lagrådsremiss som nu lämnas. I detta förslag kommer alla äldre att ges ett starkt inflytande runt den vård som gäller dom själva. Framförallt vill jag sätta hög poäng på förslaget om en värdegrund för äldreomsorgen. Inom skolans värld har det varit naturligt att regering och riksdag format en värdegrund. För mig är det lika självklart att vi behöver en värdegrund som kan skapa trygghet och tillit också för äldreomsorgen.

Vår minister från Långasjö i Småland - Maria Larsson - är än en gång en tillgång för alla landets pensionärer som vill känna sig respekterade för den dom är och bli bemötta med värdighet också när man har olika vårdbehov.

tisdag 12 januari 2010

Makten i vården

Jantelagen finns nog lite i oss alla. Just nu funderar jag på om det är ok att skriva om sig själv på sin egen blogg när man är lite uppåt. Eller blir det uttryck för högmod och sådant är ju inte vackert.
Jag har för att begrunda detta låtit det gå en dryg timma sedan jag fick en för mig positiv information. Jag har ägnat mig åt lite andra arbetsuppgifter vid datorn, men samtidigt noterat på Facebook att en del gladerligen lägger ut information direkt så varför skulle jag vara mer blyg.

Till saken.
Imorgon i tidnignen Dagens Medicin publiceras den lista som kallas "Makten i vården". Det är en lista på de 100 personer som har mest makt och inflytande i svensk sjukvård, enligt tidningen. Det är 15:e året i rad som Dagens Medicin gör denna rankning. Jag har varit med på listan två gånger tidigare. Förra året och en gång under tiden jag var ordförande i landstingsstyrelsen. Då på plats 51-100 vilket är andra hälften av maktlistan där man enbart placeras i bokstavsordning.

Jag erkänner villigt att jag blev överraskad när jag öppnade tidningen ikväll och såg min nya placering. Jag har fått plats nr 12 på listan. Trots att jag är ny i riksdagen har jag blivit den högst placerade bland alla riksdagsledamöter som återfinns på maktlistan. Och motiveringen är ju inte enbart att jag fått chans att efterträda Chatrine Pålsson Ahlgren och bli ledamot i socialutskottet utan främst att jag fått förtroendet att leda Alliansens sjukvårdsgrupp, för att lite fritt citera från tidningen.
Jag tackar för förtroendet.

Samtidigt vill jag uttala min glädje över den starka ställnig som Göran Hägglund, vår partiledare och socialminister, än en gång får på denna rankning där han är tydlig etta. Han tillsammans med statssekreterare Karin Johansson och vår äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och en lång rad andra kristdemokrater har av dom som analyserar hälso- och sjukvården tilldeltats en ledande ställning och där pilarna visar uppåt. Kristdemokraterna är utan tvekan ett starkt varumärke när det gäller att profilerar och ta ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp

Nytt år och nya möjligheter. Jag har hunnit med två varv till huvudstaden redan på det nya året och idag blir det ett tredje besök i Stockholm. Just nu på tåget från Nässjö. Dagens arbetsuppgift för mig är ännu ett sammanträde med Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsarbetsgrupp. Idag kommer vi att träffa företrädare för Läkarförbundet, Sjukgymnasterna, HSO samt Socialstyrelsens generaldirektör. Många spännande möten med personer som kan mycket, har stor erfarenhet och som helt säkert kan bidra till utveckling av hälso- och sjukvården.

Min ambition är att får vara med och forma en hälso- och sjukvårdspolitik som tar sin utgångspunkt i enskilda människors vardag och behov. Kortare vårdköer (dvs ännu mer av det som vi lyckats med via kömiljarden), ökad patientsäkerhet och ett bättre bemötande samt fokus på förebyggande insatser är några av mina prio-frågor för 2010.