lördag 31 december 2011

Gott Nytt År !!!


Så här på årets sista dag lägger jag ut en av de debattartiklar jag haft denna veckan. Det är ett debattinlägg där jag valt att skriva lite personligt och med fokus på det som många med mig upplever - barnen är det dyrbaraste vi har.

Läs artikeln i Barometern den 27 december.

För övrigt vill jag tacka för alla kontaker och synpunkter jag fått via mail, telefonsamtal och i samband med olika möten och på marknader. Gott Nytt År !!!

torsdag 22 december 2011

Stefan Carlsson - ett bra val av landshövding.

Pressmeddelande
2011-12-22

Stefan Carlsson – ett bra val av landshövdning.

- Det har varit många turer och jag har under året haft åtskilliga kontakter med företrädare för regeringen i denna fråga. Orsaken till att beslutet har dröjt kan vi alltid diskutera. Men nu är jag nöjd. Detta beslut är bra för länet och för utvecklingen av vår del av landet, säger kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar till att regeringen nu utnämnt Stefan Carlsson till ny landshövdning i Kalmar län.

- Stefan Carlsson har ett brett kontaktnät i landet vilket är av stor betydelse. Han är nu statlig utredare av ”myndighetssverige” och har tidigare varit VD för Apoteket AB och dessförinnan hunnit med såväl regiondirektör i Skåne som landstingsdirektör i Jämtland.

onsdag 14 december 2011

Riksdagsdebatt om budgetbetänkande

Ikväll har det varit riksdagsdebatt om socialutskottets budgetbetänkande. I mitt anförande som blev kvällens sista med start 22.59 tog jag upp vikten av värdig äldreomsorg och att missförhållanden som redovisats aldrig kan accepteras eller försvaras. Vidare hann jag med att också sätta fokus på det viktiga patientsäkerhetsarbetet. 165 patienter varje dag drabbas av en vårdskada. Just därför är det så nödvändigt med regeringens satsning på ökad patientsäkerhet.

Om Du vill så kan du kolla av debatten på riksdagens hemsida och under webb tv och gå vidare till webb-tv-arkiv samt mitt namn och anförande 209.

fredag 9 december 2011

Strandnära boende .... och landsbygdens utveckling.

Igår under riksdagens frågestund lyfte jag upp min och mångas oro för utvecklingen på landsbygden och pekade på att strandnära boende kan vara en åtgärd som gör det attraktivt att bo på landet.

Frågestunden och svaren finns på Rikdagens webb tv.
Jag har också valt att här redovisa protokollet från riksdagens frågestund.


Strandnära boende


Anf. 58 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Min fråga riktar jag till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Jag tror att vi är många som är överens om att det ska vara möjligt att leva och bo i hela landet. Det som oroar mig och andra är att på en hel del håll i landet minskar befolkningen på landsbygden. Kalmar län är ett sådant exempel.
Jag tror att utflyttningen från landsbygden måste hejdas på olika sätt. Vi har i vårt land egentligen goda förutsättningar om vi lär oss att använda dessa på ett rätt sätt.
Vårt land är rikt på sjöar. Vi har massor av sjöar, skulle jag vilja säga som smålänning. Att kunna erbjuda att strandnära boende tror jag är ett viktigt argument för att det ska kunna bli attraktivt att bo på landsbygden.
Min fråga till landsbygdsministern är därför: Tror landsbygdsministern att erbjudande om strandnära boende och att se till att använda de dispenser som kan vara möjliga är en åtgärd som skulle göra det attraktivt och vända den befolkningsutveckling som vi har sett?


Anf. 59 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Mitt korta svar är ja. Attraktiva boendemiljöer för många människor, kanske riktigt många människor, är för dessa människor att de har tillgång till vy över ett vattenområde.
Jag vill gärna utveckla mitt svar på frågeställningen lite grann. Det är också viktigt att det finns en infrastruktur som möjliggör att man kan kommunicera med varandra. Det handlar att om väg, järnvägsnät, elektroniska kommunikationer och så vidare är tillgängliga och i ett hyggligt skick.
Det är viktigt att det finns en kommersiell såväl som en offentlig service för att människor ska etablera sig. Det allra viktigaste är att det finns jobb.
Det är skälet till att jag har engagerat mig mycket för att utveckla näringar och verksamheter som av tradition finns på den svenska landsbygden i skogen, matproduktionen och så vidare. Att man har jobb är grunden för att människor bosätter sig och utvecklar sina liv.

Anf. 60 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag uppskattar det och engagemanget för att ge denna bredd av service också på landsbygden.
Sedan den 1 februari 2010 har vi haft en ny lagstiftning för dispenser för strandnära boende och strandskydd. Många uppfattade och trodde att det skulle bli en generösare tolkning som möjliggjorde att landsbygden kunde utvecklas. Men alltför många har uppfattat att det i stället har varit en åtstramning. Diskussionen har mycket handlat om lokal utveckling också kan ingå i den dispensgrund som heter ”annat angeläget intresse”.
Min fråga till landsbygdsministern är: Behövs det en översyn om hur strandskyddslagstiftningen har tillämpats för att kunna nå de mål som vi har haft? Är det så att det borde vara möjligt att se en lokal utveckling som en grund för en dispens för att därigenom kunna öka befolkningen också på landsbygden och i de små kommunerna?

Anf. 61 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):

Herr talman! Låt mig först konstatera att detta primärt inte är min frågeställning i regeringsarbetet. Frågeställningen ligger närmast hos miljöministern. Men frågan har diskuterats.
Om inte minnet sviker mig – jag måste lägga in den reservationen – är det i den budgetproposition som nu är föremål för riksdagsbehandling angivet att en sådan översyn ska göras.
Det är generellt på det sättet att översyner ofta behöver göras av lagstiftningar som är nya och diametralt motsatta till hur de har varit tidigare för att se att de fungerar på det sätt som riksdagen och regeringen har tänkt sig.
Jag vill påpeka att det redan i dag är möjligt att anta planer i kommunerna där man gör avsteg från de traditionella bundna strandskyddsområden som är generella i vårt land.

fredag 2 december 2011

några media länkar

Veckan som nu gått har inneburit att jag mellan uppdragen i riksdagen och olika möten har haft en del media aktiviteter som också finns på nätet.
Här kommer några.
Måndagen den 28 nov fanns en debattartikel i Göteborgs-Posten.
Tisdagen den 29 nov fanns i Vimmerby Tidning referat från måndagens kommunfullmäktige.
Tisdagen den 29 nov fanns en debattartikel i Dagen.
Torsdagen den 1 dec fanns via TT och i SVT en del intressant information om vad jag och andra har sagt i debatten om äldrevården.