måndag 29 november 2010

Så hamnade löken i riksdagen

I torsdags tog jag chansen att lyfta en av de frågor som berör såväl konsumenter i allmänhet som producenter i vårt län.
Det gäller löken till köken.
I bifogad fil kan du finna webbTV från riksdagens frågestund den 25 november. (anförande nr 48, 49, 50 och 51)
I Östran i lördags fanns också ett artikel som gav information från riksdagens frågestund.

Fråga till miljöminister Andreas Carlgren

Ibland upplever man att det bästa blir det godas fiende.
När vi nu följer vad som händer med lökodlingen på Öland så tror jag att ambitionen att gå före och visa vägen blivit en återvändsgränd. Expressen lyfte frågan i ledare i måndags. Förbudet mot växtskydd som är taget ag Kemikalieinspektionen, där vi går före övriga EU-länder innebär inte att konsumenterna får bättre livsmedel. Däremot blir effekten att all produktion av lök flyttas från Öland till Danmark och Holland. Och där använder man dessutom medel som vi inte accepterar idag i vårt land.

Det som nu händer är en förlust för konsumenterna och miljön. Förlusten för konsumenten är att man nu inte kan köpa bästa tänkbara lök med minsta möjliga miljöpåverkan. Närproducerat blir ett minne blott och vi tvingas helt förlita oss på import. Och till det kommer en negativ miljöpåverkan genom mer och långa transporter från övriga Europa för att vi i Sverige ska ha tillgång till lök i svenska kök.

Min fråga – Vilka lösningar kan miljöministern se för att vi ska behålla närproducerad lök till svenska hushåll?

Anders Andersson

fredag 19 november 2010

Barnkonventionen ..... nu ett steg framåt

Pressmeddelande
2010-11-18

Barnkonventionen kan bli svensk lag

- Vi kristdemokrater vill stärka barns rättigheter genom att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället. Därför är skrivningarna i utskottets betänkande idag ett framsteg. Barnkonventionen som lag bör utredas och för och nackdelar med en inkorporering analyseras.

- I socialutskottets betänkande om Strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige avslår man visserligen i detta skede en rad motioner med inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt, men de skrivningar vi nu lyckats få med innebär att man stänger inte dörren, säger Roland Utbult, ersättare i Socialutskottet.

Sverige var ett av de första länder som anslöt sig till konventionen och riksdagen antog Barnkonventionen för tjugo år sedan. Sverige ska 2012 presentera sin periodiska rapport om hur vi genomför Barnkonventionen och redan 2011 kommer FN:s Barnrättskommitté att göra sin första granskning av hur vi lever upp till konventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Nu pågår därför en angelägen kartläggning av hur svensk lag förhåller sig till Barnkonventionen. Kartläggningen ska genomlysa den svenska lagstiftningen och praxis för att se om dessa står i överensstämmelse med barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Snart väntar också en diskussion om det förslag som Delegationen för mänskliga rättigheter fört fram, att lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om mänskliga rättigheter, bland annat barnkonventionen, ska utredas.

- Vi ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag. Det innebär ett tydliggörande och ger ökad kunskap i hela samhället. Jag har mött så många barnläkare och andra personalgrupper som jobbar med barn och alla har samma besked. Därför tvekar jag tvekar inte i min ambition att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson.

Gårdsförsäljning

Pressmeddelande
Stockholm den 18 november 2010

Hängslen och livrem i gårdsförsäljningsärendet

- Socialutskottets betänkande om En ny alkohollag är en framgång för Kristdemokraterna. I betänkandet finns tydliga stoppskyltar för dem som tänkt sig att snabbt ge klartecken för gårdsförsäljning, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Utskottet är supertydligt med att detaljhandelsmonopolet, som ett av de viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken, ”bör försvaras och inte upphävas”. Runt denna text råder fullständig enighet mellan alla partier.

- En grundläggande förutsättning för utredaren om gårdsförsäljning är att förslaget inte ska stå i strid med EU-rätten och därmed inte heller kunna leda till ett ifrågasättande av Systembolagets monopol, säger Roland Utbult (KD), ersättare i Socialutskottet.

- Vi kristdemokrater är starkt engagerade i alkoholfrågan utifrån ett solidaritets- och barnperspektiv. Vi känner att Socialutskottet nu sätter både hängslen och livrem på det svenska detaljhandelsmonopolet, säger Anders Andersson.

fredag 12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion

Pressmeddelande
12 november 2010

Ett tips blev riksdagsmotion:
Utvärdera sjuksköterskeutbildningen!

– Nyutbildade sjuksköterskor saknar tillräckligt med praktik när de börjar sin anställning. Regeringen måste därför utvärdera sjuksköterskeutbildningen i förhållande till de kompetenskrav som dagens sjukvård ställer.

Det säger Anders Andersson, Järnforsen, kristdemokratisk riksdagsledamot, som nu skrivit en motion om detta i Riksdagen. Motionen har sin upprinnelse i det som framkom i samband med ett studiebesök som kristdemokraternas landstingspolitiker gjorde på Oskarshamns sjukhus under valrörelsen.

– Att sjuksköterskor som kommer direkt från utbildningen saknar tillräckligt med praktik är något som man vid Oskarshamns sjukhus försökt lösa genom att skapa en särskild utbildning för att täcka behovet av komplettering innan de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan påbörja sin anställning.

– Problemet är att det innebär att det tar längre tid för en ny sjuksköterska att komma in i arbetet och det innebär stora kostnader för landstinget. Regeringen bör därför ta initiativ till en utvärdering av sjuksköterskeutbildningen där frågan om praktik ges en särskild plats.

– Den svenska sjuksköterskeutbildningen befinner sig idag på en internationellt hög nivå. Det är dock viktigt att praktiken ges en sådan plats att de teoretiska kunskaperna omsättas i verkligheten och förvandlas till den vårdkunskap som krävs i dagens sjukvård, säger Anders Andersson.

söndag 7 november 2010

Kort från Nordiska Rådets 62:a sessionHär följer några foton som ger en liten bild av Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik. Dels är det några foton från salen där vi 87 ledamöter fanns placerade. Dels är det en gruppbild på oss fyra kristdemokrater som fanns på Nordiska rådet (jag själv från Sverige, Dagfinn Höybråten, Norge, Penilla Gunther, Sverige och Bjarne Kallis, Finland). Vidare ett foto på presidiebordet under sessionen när Kristdemokraten Dagfinn Höjbråten tjänstgjorde som ordförande och president samt ett foto på mig tillsammans med Dagfinn. Det fotot tog jag som nutidsuppdatering eftersom en gång i "forntiden" var vi också nordiska kollegor, då han var ordförande i KrFU och jag i KDU.

Rapport från sessionen kan Du läsa på länken från Nordiska rådet. Ett av de viktiga besluten var att vi med 58 röster mot 5 beslutade att ge en tydlig uppmaning till den danska regeringen att sätta stopp för den orimliga tolkning man gör och som innebär att man utvisar nordiska medborgare med behov av socialhjälp.

Ett av de ämnen som togs upp i debatten var vikten av att politiker återtae makten i Nordiska rådets arbete. Vår partivän från Norge Dagfinn Höybråten, partiledare för KrF, var den som lyfte frågan och på en video finns hans inlägg och några kommentarer från övriga partigrupper.

onsdag 3 november 2010

Nordiska rådet i Reykjavik


Politiskt arbete ger många utmaningar. En som jag gillar är mitt uppdrag som ledamot för Sveriges riksdag i Nordiska rådet och dess olika organ. Jag tar mig friheten att här ge en kort info från öppnandet av Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik. Under morgontimmar och förmiddagen har det varit gruppmöten och sedan utskottsmöte. Nu sitter jag i kultur och utbildningsutskottet. Men efter nyår kommer jag att ingå i välfärdsutskottet som behandlar sjukvård, äldreomsorg och andra välfärdsfrågor. Det har också varit mitt önskemål. Utöver detta uppdrag i nordiska rådet har jag också blivit nominerad som en av sju ledamöter från hela norden som ska ingå i kontrollkommittén.
I samband med öppnandet idag hölls det nordiskt toppmöte där alla länders statsministrar deltar. Ämnet var "Grön växt - vägen ur krisen"

Det känns som ett stort förtroende att få vara en av beslutsfattarna och företrädarna för Sverige när vi möts till Nordiska rådets session. På utskotssmötet under förmiddagen har vi fattat beslut om att utöka juryn som utser Nordiska Rådets Filmpris. Vidare har utskottet haft på dagordningen ett förslag om gemensam nordisk TV-kanal ArteNorden. Jag tror det finns grund för ett ökat nordiskt samarbete och kanske finns det också ett frö i den idé som nu förts fram av Gunnar Wetterberg när han talar om att skapa en förbundsstat Norden.