lördag 15 december 2012

Riksdagsdebatt om hälso- och sjukvård mmI onsdags kväll vad det debatt i Riksdagen om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övriga ärenden som finns på socialutskottets ansvarsområde. Ta del av mitt och andras anföranden och repliker via Riksdagens webb-tv.

Mer från debatten.

måndag 10 december 2012

Glöggkampanj i Oskarshamn


Glögg kampanj i lördags på Flanaden i Oskarshamn. Trevligt. Bra samtal om barn och ungas vardag och framtid. Och frågor om advent och jul avslutningar i skolan. På dessa punkter har vi tydliga besked.

tisdag 4 december 2012

Samarbete Sverige och PolenEn lång tisdag på väg mot sitt slut. Många möten under dagen. Ikväll var jag tillsammans med bl a Lars Tysklind på Polska ambassaden och träffade ambassadör Adam Hatacinski. Samtalen hade fokus på olika former av samverkan mellan Sverige och Polen. Detta var en del i arbetet som vi har i Svensk-Polska parlamentarikerföreningen i riksdagen.

Hälsomiljard !Under tre dagar i förra veckan genomfördes medicinska riksstämman på Älvsjömässan i Stockholm.
Hälso och sjukvård med fokus på hälsa har varit ett genomgående tema.
Jag har som riksdagsledamot medverkat i flera seminarier och panelsamtla och dessutom hunnit med att vara svarande i kristdemokraternas monter under stämman.

- Vår hälsa engagerar alla människor och jag tror vi måste ta ett steg till när det gäller metoder och stöd för att underlätta kloka hälsoval. Kömiljarden har varit viktig för att korta vårdköerna. Jag vill se en "hälsomiljard" som på liknande sätt kan lyfta fram allt förebyggande arbete som kan ge oss ett bättre liv för både unga och äldre, sa jag i ett av de panelsamtal där jag deltog.


tisdag 27 november 2012

Järnvägsinvestering för framtiden!
Under måndagen genomförde vi riksdagsledamöter för Alliansen en studiedag i länet där vi bl a träffade Trafikverket för information på plats hur långt man kommit när det gäller ny järnväg mellan Emmaboda och Karlskrona. En framtidsinvestering på ca 1 miljard som kommer att vara klar i mitten av nästa år. Denna moderna trafiklösning är av stor betydelse för utveckling och tillväxt i vår del av landet. Det vi kunde se är att man i princip lagt ny järnväg från grunden och resultatet innebär att man kommer att kunna ha hastigheter på över 200 km/tim.

TV4Nyheterna%20Kalmar%2019:14

torsdag 22 november 2012

Riksdagsbeslut utifrån ett enmetersperspektiv!


Pressmeddelande
Stockholm den 22 november

Lagändringar utifrån ett enmetersperspektiv

- Dagens riksdagsdebatt handlar om ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är ändringar i lagen utifrån ett enmetersperspektiv. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem, sade Anders Andersson, kristdemokraternas socialpolitiske talesperson, i debatten om ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”.

Därutöver har regeringen beslutat om en utredning som ska se på för och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

- De mänskliga rättigheterna tillhör alla. Men för barn behöver vi särskilt arbeta med att säkerställa att deras mänskliga rättigheter inte kränks. FN:s Barnkonvention är det främsta verktyget för detta och det är vår kristdemokratiska strävan att den ska bli svensk lag, sade Anders Andersson.

onsdag 21 november 2012

Allergier bland barn - en varningsklocka!Pressmeddelande
2012-11-21

Anders Anderson (KD):
Allergier bland barn – en varningsklocka!

Astma och allergiproblem är bland de vanligaste kroniska sjukdomarna i vårt land. Detta redovisades när Allergistämman 2012 inleddes i Göteborg på onsdagen. Allergi är ett hälsoproblem som måste uppmärksammas mer än hittills, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som själv deltar på Allergistämman.

- För mig ringen en varningsklocka när hela 30 % av skolbarnen i Sverige har en pågående allergisjukdom. Förutom hälsoproblemen för dessa barn utgör detta också ett bekymmer för att ge barnen bra chans att klara skolan. Jag är därför glad för att regeringen och socialminister Göran Hägglund för ett år sedan gav ett uppdrag till Socialstyrelsen att analysera och beskriva problembilden kring barns hälsa kopplad till förekomsten av astma och allergi. Rapport ska lämnas i april nästa år. I förskolor och skolor, där samhället ansvarar för miljön, är det synnerligen angeläget att finna och åtgärda det som utlöser allergiska reaktioner.

Det handlar om att både förebygga och lindra allerigproblemen. Allergistämman i Göteborg utgör en viktig mötesplats för spridning av kunskap och forskningsresultat.

Information om programmet mm för Allergistämman 2012
http://www.allergistamma.org/

söndag 18 november 2012

Vägen från VT till KD ... Ola Mårtenson höll tal.


Referat/pressmeddelande

Ola Mårtensson talade på KD-stämma!

Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län höststämma på Mejeriet i Västervik. En höststämma som innehöll många programpunkter. Bland höjdpunkterna som många deltagare såg fram mot var att få lyssna till Ola Mårtensson, tidigare politisk redaktör på Västerviks Tidningen som numera är biträdande verksamhetschef på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. I sitt tal lyfte Ola Mårtensson fram de motiv som fanns för honom att ta steget från borgerlig opinionsbildning i media till att bli medarbetere i det kristdemokratiska partiet. Han poängterade att bland motiven fanns kristdemokraternas betoning av människors frihet och familjen och det civila samhällets roll samt politikens gränser. Det behövs en tydlig ideologisk vision utöver arbetslinjen. Därför har kristdemokraterna en viktig roll nu och i framtiden när samverkan formas inom Alliansen.

Förutom tal av Ola Mårtensson genomfördes också tre olika seminarier under höststämman. Riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro medverkade och talade om framtidens skola och det utvecklingsarbete som pågår inom partiet. Riksdagsledamot Andreas Carlson, Mullsjö medverkade och talade om ungdomar och jobb där han redovisade hur han i arbetsmarknadsutskottet och via internt programarbete tar fram förslag som gör att vi kan ge unga människor inträde på arbetsmarknaden. En reformering och förnyelse vad gäller arbetsförmedlingen var ett av beskeden från Andreas Carlson. Landstingsledamot Arne Sjöberg höll i ett seminarium som lyfte fram anhörigfrågorna inom vården och vikten av att vi på olika sätt ser de anhöriga och deras ovärderliga insats samt ger dem stöd.

När Anders Andersson som distriktsordförande och riksdagsledamot öppnade stämman lyfte han fram de framgångar som kristdemokraterna noterade i höstens budgetförhandlingar. Det blir sänkt skatt också för pensionärerna från årsskiftet och totalt är det 14 miljarder som pensionärerna fått i skattesänkning. Vidare poängterade han den höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen som nu kommer från 180 kr per dag till 225 kr. En välkommen höjning på 25 % som underlättar livet för de unga barnfamiljerna där hälften lever på grundnivån.

- Höststämman med det breda upplägg som vi nu hade var ett viktigt avstamp inför de två år som nu återstår till valet 2014. Vi Kristdemokrater har ambitionen att vara den tydliga sociala rösten och kommer att arbeta för fortsatt Alliansregering också efter nästa val, säger riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar efter stämman.

onsdag 14 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen!

Pressmeddelande
Stockholm den 13 november 2012

Ett steg närmare lag om barnkonventionen


-Vi gläder oss åt att de fyra allianspartierna har börjat gå i takt och åt rätt håll när det gäller barns trygghet och rättigheter, säger Anders Andersson och Roland Utbult, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna i Socialutskottet.

Regeringens proposition "Stärkt stöd och skydd för barn och unga" innebär ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem. Deras rättigheter får inte kränkas.

-Vi kristdemokrater har länge krävt att barnkonventionen ska inkorporeras som svensk lag. Det är fortfarande vårt mål. Socialutskottets betänkande ger stöd till regeringens initiativ om en ny och framåtsyftande utredning.

- Det som nu kan bana väg för att barnkonventionen blir svensk lag är den av barn- och äldreminister Maria Larsson aviserade utredningen som ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

torsdag 25 oktober 2012

Vinst i vården .... Etisk plattform för vården!Under dagens frågestund ställde jag fråga till statsministern ang vinst i vården och lyfte samtidigt fram det inspel som Göran Hägglund gjorde på SvD Brännpunkt förra veckan. Ett inspel som syftade till att få fram en gemensam överenskommelse om etisk plattform för vården.

måndag 22 oktober 2012

Jag är på samma linje som David Lega.

Jag är helt överens med David Lega i det debattinlägg han har idag i SvD.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-hoppas-jag-att-obama-vinner_7593158.svd

onsdag 3 oktober 2012

Är mp´s nya fältrop - "hela Södermalm ska leva"?

2012-10-03

Kommentar från Anders Andersson (KD)
Är Mp´s nya fältrop – ”hela Södermalm ska leva”?


Om Miljöpartiets skuggbudget skulle bli verklighet då blir det ett hårt slag i ansiktet på ungdomar och glesbygd. Höjt bensinpris med upp mot 1,20 kr/litern, en lastbilsskatt på 14 kr/milen och fördubblad arbetsgivaravgift för alla ungdomar. Den påstådda gröna skatteväxlingen har gulnat och vissnat, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) i en kommentar till Miljöpartiets budgetmotion som presenterades under onsdagen.

– Höjd bensinskatt och införandet av lastbilsskatt kommer att få stora konsekvenser för den svenska glesbygden. Lastbilar betalar inte skatt. Skatten kommer att betalas av företag och människor i glesbygden som får dyrare varor och sämre transportmöjligheter. Detta kommer att drabba oss i Småland. För att klara sig i Miljöpartiets Sverige gäller det att omgående bosätta sig i någon av de större städerna. ”Hela Sverige ska leva” har i Miljöpartiets tappning blivit ”hela Södermalm ska leva”.

– Sänkt arbetsgivaravgift med 0,6 procent för alla företag skapar enligt Miljöpartiet nya jobb. Det tror jag också. Men då är frågan hur man får ihop detta med att samtidigt föreslå en dubblerad arbetsgivaravgift för ungdomar och säger att det inte skulle ha någon påverkan på ungdomsarbetslösheten. För mig är den en obegriplig ekvation. Menar Miljöpartiets att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för alla skapar jobb men att nuvarande generella sänkning för alla ungdomar inte gör det?

måndag 1 oktober 2012

Internationella barndagen !


Idag är det Internationella barndagen! I mitt dagsprogram står därför besök på den nyöppnade förskolan Juvelernas hus i Ruda (Högsby kommun). En förskola som har fokus på teater och friluftsliv. Spännande. Det känns bra att vi Kristdemokrater lyckades i budgetförhandlingarna få med förbättringar av föräldraförsäkringen, höjd grundnivå med 25 % och rätt att spara föräldradagar tills barnen är 12 år.

söndag 16 september 2012

Klok avvägning av regeringenKlok avvägning av regeringen och Maria Larsson. Inga våghalisga försök med gårdsförsäljning som riskerar folkhälsan, systembolaget och den solidariska alkoholpolitiken! Men låt gärna mer eller mindre seriösa internet leverantörer få konkurrens av Systembolget med den service och det sociala ansvar som dom har vid hemleverans.

fredag 17 augusti 2012

Bekämpa ungdomsarbetslösheten

Mittengruppen vill ha nordiska satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Publicerad: 16.08.2012


Mittengruppen är mycket oroad över att så många unga i de nordiska länderna står utanför arbetslivet och saknar utbildning. Enligt Nordens välfärdscenter (NVC) är tio procent av alla nordiska ungdomar mellan 15-24 år, dvs. 300 000 personer, utan arbete, praktik eller utbildning. Trots variationerna mellan länderna är utmaningen gemensam: att få de unga in i arbetslivet och att motverka avhopp från utbildning.

– Mittengruppen välkomnar att Sverige som ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2013 har ungas arbetslöshet som ett av sina prioriterade teman. Ungdomsarbetslösheten och ungas marginalisering är någonting som bör tas upp i alla sektorer och på alla politiska nivåer, inklusive mellan statsministrarna, säger Mittengruppens vice-ordförande Anders Andersson.

– De nordiska studie- och praktikprogrammen Nordplus och Nordjobb har varit framgångsrika projekt och bör få tillräckliga resurser för att kunna erbjuda studie- eller arbetspraktik för så många som möjligt. De nordiska skolorna bör införa företagande i sina läroplaner, och företagen måste ta ett större ansvar för att skapa praktikplatser. Alla ungdomar måste få en möjlighet att utveckla sina kompetenser och praktiska yrkeskunskaper kommer att vara mycket värdefulla också i framtiden. Utbildningsmöjligheter som till exempel lärlingsutbildning bör lyftas som en möjlighet att få en bra ingång i arbetslivet, fortsätter Mittengruppens ordförande Siv Friðleifsdóttir.

Mittengruppen vill att de ungas röst ska bli hörd. Därför måste ungas politiska deltagande och möjligheter att påverka uppmuntras. Under år 2013 kommer Mittengruppen att arrangera möten där ungdomsorganisationer bjuds in för diskussioner och kunskapsutbyten.Mittengruppens sommarmöte15-16.8.2012 i Helsingfors hade temat ”Unga, arbetslivet och politik”. Barns och ungdomars situation kommer fortsatt att vara ett prioriterat område för Mittengruppens arbete.KontaktSiv Friðleifsdóttir, tel. +35 489 27646

Anders Andersson, tel. +46 70 249 8212

Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019

fredag 10 augusti 2012

Butikspraktik på Systembolaget


Jag har idag haft min butikspraktik på Systembolaget i Hultsfred. En bra dag. Det finns många fördelar med den alkoholpolitik som vi bestämt oss för i vårt land. Systembolaget erbjuder ett brett utbud med hög kvalitet, som inte finns i många andra länder. Samtidigt innebär försäljningsmonopolet och ålderskontrollen att vi kan hålla en realativt låg konsumtionsnivå och därigenom minska eller undvika skador och våldsproblem. Numera finns dessutom ett större utbud av alkohlfri öl och alkoholfria viner, med en tydligt uppåtgående efterfrågan och försäljning. En glädjande och nykter utveckling.

Ett tips som jag givit idag när media frågade är att man alltid ska plocka med något från det alkoholfria utbudet när man handlar, för vid varje fest kan det finnas någon som ska köra bil, är gravid, har alkoholproblem eller bara vill vara nykter

tisdag 12 juni 2012

Riksdagsdebatt om könsbyte

För den som vill ta del av debatten och mitt anförande så finns det i bifogad fil.

tisdag 22 maj 2012

Studio Ett - om tandvårdsreformen

kollar strul

Hej
Jag kollar om det fortfarande är strul med min inloggning.

fredag 20 april 2012

Riksdagsdebatt - hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel

I onsdags var det två omfattande debatter i riksdagen om betänkanden från SoU som gällde hälso- och sjukvård samt tandvård och dessutom ett betänkande om läkemedelsfrågor.
I bifogad länk från riksdagen kan den som vill se och höra mina debattinlägg gällande hälso- och sjukvård samt tandvård.

tisdag 17 april 2012

Niinistö gör Nordens sak till sin!


Denna tisdag har varit en välfylld dag med möten som avlöst varandra. Det som gör skillnad mot många andra tisdagar är att jag idag hade förmånen att träffa Finlands nyvalde president Sauli Niinistö, vid mottagningen i Riksdagen tillsammans med talman Per Westerberg och en företrädare för varje parti. Jag gillar den nyvalde presidentens vilja att lyfta fram styrkan i det nordiska samarbetet.

I SvD i fredags är det en intervju med president Niinistö inför statsbesöket i Sverige och där markerar han att han vill göra Nordens sak till sin. Bra!

söndag 15 april 2012

Gödsel är ingen skitsak !
Gödsel är ingen skitsak på Hagelsrums gård. Det är i flerdubbel mening en energisak. Det kan jag konstatera efter att tillsammans med en grupp på 20 personer besökt Hagelsrums gård i helgen och fått en intressant genomgång av Åke Birgersson, VD för Hagelsrums gård. Det var Kristdemokraterna i Hultsfreds kommun med Lennart Davidsson som ansvarig, som bjudit in till en studiedag och utan tvekan var det ett intressant studiebesök. På Hagelsrums gård finns ca 600 kor och helt ny biogasanläggning som nu har en kapacitet att producerar 1,4 miljoner kWh, dvs hushållsel till ca 200 hushåll.

En biogasanläggning är helt klart ett bra sätt att miljökompensera stora djurenheter. Allt organiskt material på gården såsom gödsel, foderrester och halm matas in i den stora isolerade rötkammaren med omrörning. I en gasmotor förvandlas sedan producerad biogas till el och värme, vilket gör gården självförsörjande och mer därtill. Det rötade slammet som sprids på åkrarna har ett högt näringsinnehåll och ett kväveinnehåll som växterna lättare kan ta upp, vilket i sin tur innebär att man minskar risken för urlakning och övergödning av vattendrag.

Självklart har detta studiebesök varit intressant för oss alla och för mig som riksdagsledamot tar jag särskilt med mig vikten av att underlätta så att fler kan göra motsvarande satnsing för miljön.

Vi vill ha en levande landsbygd, vi vill ha livsmedel producerade med hög kvalitet och vi vill ha närproducerat. Dessutom vill vi att jordbruket ska vara en del i aktiv miljöutveckling och då måste vi lyfta fram goda exempel.

torsdag 12 april 2012

Större rättvisa ... till barn och vuxna i alla kommuner!

Idag tog jag chansen vid riksdagens frågestund att sätta press på statsrådet Peter Norman när det gäller de uppenbara orättvisor som finns i nuvarande utjämningssystem mellan kommunerna.
Detta är ett bekymmer för kommuner och politiker men det som bekymrar mig mest är att det är en orättvisa gentemot barn och vuxna i ett stort antal kommuner i landet.
I en andra replik fick jag statsrådet ett ge ett litet erkännande.

Du kan se mina inlägg och frågor samt statsrådets svar på riksdagens hemsida.

onsdag 11 april 2012

Debatt om gränshinder i Norden


Under april kommer det i samtliga nordiska parlament hållas temadebatter om hinder för den fria rörligheten inom Norden. Debatter om gränshinder.
I dag hölls debatten i Sveriges Riksdag och jag hade förmånen att företräda oss kristdemokrater.

Förutom ett antal förslag som syftar till att undanröja hinde för ungdomar som söker jobb, vilket jag tillsammans med kollegor i Nordiska rådets Mittengrupp skriver om i ett antal regionala tidnignar idag, så var mitt fokus på att undanröja några gränshinder som idag drabbar personer med funktionsnedsättning.
Det handlar om färdtjänst, handikappfordon och ledarhundar.
(se och/eller läs på riksdagens webb sida nedan)
Vidare lyfte jag in vikten av att underlätta för de som har fritidshus i vårt land och som idag möts av bekymmer när man ska teckna ett avtal för TV eller telefon-abonnemang.
Slutligen tog jag också upp vikten av att få en aktivare nordisk samordning av EU-politiken, så att inte tillämpningen av EU-lagstiftning skapar nya hinder för fri rörlighet mellan våra nordiska länder.

Här finns länken till riksdagens webb sida

I bifoad länkt till Västerviks Tidningen återfinns debattartikeln från oss i svenska ledamöter i Nordiska rådets Mittengrupp.

torsdag 29 mars 2012

Riksdagsdebatt - för barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

Pressmeddelande
Stockholm 29 mars 2012

För barns rättigheter och mot exploatering av kvinnor

- Barns rättigheter går enligt vår mening före vuxnas önskningar. Därför säger vi nej till insemination för ensamstående. Jag är förvånad över att samma folkpartister och miljöpartister som i andra sammanhang är beredda att tvinga på enskilda familjer pappamånader eller rent av tvångsdela föräldraförsäkringen, här vill helt definiera ut papporna ur familjelivet. Det är obegripligt. Lika obegripligt som att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå dem till mötes och kränka barns rättigheter.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet, i riksdagsdebatten om insemination för ensamstående och surrogatmödraskap som diskuterades på torsdagen.

- Vi kristdemokrater säger också nej till surrogatmödraskap. Det är orimligt att reducera människor till handelsvaror. Risken för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor exploateras och utnyttjas för andras syften är uppenbar.

Ta del av länken till Riksdagens webb och debatten om assisterad befruktning den 29 mars SoU26.

onsdag 28 mars 2012

Gårdsförsäljningen. Sätt punkt!

Det finns en debattartikel på SvD Brännpunkt idag som är värd att läsas.
Ett tydligt besked som följer samma argumentation som jag tillsammans med Barbro Westerholm har fört fram i debatt i olika regionala media.
Frågan om s k gårdsföräljning befinner sig i en politisk dragkamp.
Debattinlägget idag med den stora bredd som finns bland undertecknarna visar att nu är det dags att sätta ner foten.

söndag 25 mars 2012

Anförande i Altinget i Reykjavik - Nordisk välfärd med respekt för den enskildes val
Förra veckan var jag ett par dagar på Island och fick bl a chans att hålla ett anförande i det Isländska parlamentet Altinget i Reykjavik. Under de 60 år som Nordiska rådet har funnits har man aldrig tidigare haft en session i Altinget, utan varje gång man har varit på Island med Noridka rådets sessioner så har de varit förlaga till något hotell. Men nu denna gång var det dags att försöka få plats för nordiskt toppmöte i det Isländska parlamentet. Denna markering var viktig för alla men inte minst för de Isländska parlamentarikerna och för det Isländska folket.

Ämnet för den debatt jag deltog i var välfärd i Norden. Det var det första ämne som kom upp under sessionen. För övrigt var Arktis huvudfråga för denna vårsession.

Jag talade för Mittengruppen i Nordiska rådet när det gällde välfärdsfrågorna. I mitt anförande lyfte jag fram vikten av att utveckla fritt val system inom vård och omsorg för att visa respekt för den enskildas behov. Dessutom markerade jag betydelsen av de ideella organisationernas verksamhet för verklig välfärd och utveckling av välfärdstjänster.
På denna punkt blev det en strid med socialdemokraterna och vänstersidan som inte ville se en mångfald och fritt val system utvecklas. Men vi som stod för frihet och utveckling med respekt för den enskilde att också välja inom vård och omsorg, vann voteringen som slutade med siffrorna 36 röster mot 31.

Hemsida för Mittengruppen i Nordiska rådet innehåller mer information.
Vidare finns information om Nordiska rådet på hemsidan Norden.org.

onsdag 21 mars 2012

från länsbänken .... kolumn i Östran idag

Idag onsdag har jag förmånen att skriva en kolumn i Östran "från länsbänken". Den innehåller lite kommentarer till en annorlunda vecka i riksdagen. Och den vecka jag avser är förra veckan då jag fick tillfälle att markera vår tydliga uppfattning. Surrogatmoderskap är handel med kvinnokroppar!

söndag 18 mars 2012

Göran på Öland


Pressmeddelande
2012-03-18


Göran Hägglund satte fokus på barnen!


Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län distriktsstämma på Ölands folkhögskola. Samlingssalen var fullsatt och ett drygt 80-tal deltagare fanns på plats för att lyssna till partiledaren Göran Hägglund.

Barn och ungdomars uppväxt är huvudfråga för kristdemokraterna deklarerade partiledaren. Han belyste detta utifrån en rad exempel och nämnde bland annat hur partiet till och med valt att markera en egen linje i jämförelse med övriga Allianspartier. Vi är inte beredda att lagstifta bort papporna och därför säger Kristdemokraterna nej till assisterad befruktning för ensamstående. Hägglund belyste frågan genom att säga att ännu märkligare blir det när man betänker att samma partier som nu helt plockar bort pappans roll länge har drivit på för fler pappamånader eller rentav kräver en tvångsdelning av föräldraledigheten, just med argumentet att barn har rätt till båda sina föräldrar. Logiken haltar. Vi kristdemokrater säger ifrån, det är nödvändigt att någon vågar föra barnens talan, sa Göran Hägglund.

Under distriktsstämman förrättades en rad val. Riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen omvaldes som distriktsordförande liksom 1:e vice ordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås. Monica Bengtsson, Kalmar hade avsagt sig som 2:e vice ordförande och till det uppdraget nyvaldes Jimmy Loord, Nybro. Till ledamöter i distriktsstyrelsen nyvaldes tre personer, Kerstin Lahi, Västervik, Marita Björkvall, Högsby och Christopher Dywik, Kalmar. Omvalda blev Elisabeth Englund, Oskarshamn, Roger Ohlin, Gamleby och Mikael Almqvist, Löttorp och ett år kvar i styrelsen har Gudrun Brunegård, Vimmerby, Folke Fagerlund, Rockneby och Åke Nilsson, Silverdalen.

torsdag 15 mars 2012

Debattartiklar i SvD och Barometern

Debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt igår onsdag tillsammans med Göran Hägglund.

Debattartikel i Barometern/OT idag torsdag. Även här redovisar jag motiven och bakgrunden till vårt ställningstagande mot surrogatmoderskap. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara!

onsdag 14 mars 2012

Stöd från Aftonbladet och Expressen !

I såväl Aftonbladet som Expressen ges vi idag ett erkännande för den hållning i fråga om surrogatkmödrar som vi intog igår i socialutskottet.
Det känns bra, vill jag erkänna.

Citat från Aftonbladets ledarsida:
"Det är svårt att tolka på något annat sätt än att man vill börja öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige. Tur att åtminstone två partier verkar se det problematiska med en sådan utveckling."

Nyhetsartikel i samma ämne finns också i Dagens Nyheter och flera andra tidningar.

tisdag 13 mars 2012

Surrogatmoderskap .... ärende i socialutskottet ... rapport från olika media under dagen

Idag tisdag började mitt jobb med att jag fanns med i Ekot efter kl 06.00
Inslaget finns i bif fil från Sveriges Radio.

Senare under dagen fanns också ett inslag i Studio Ett där frågan debatterades.

Vi kristdemokrater tillsammans med vänsterpartiet reserverade oss när socialutskottet idag justerade betänkandet som bl a innehåller förslag om utredning gällande surrogatmoderskap.

TT skrev följande efter socialutskottets möte;

Socialutskottet beslutade på tisdagen med bred majoritet att ge regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös utredning av surrogatmödraskap. Bara Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gick emot.

Partierna som står bakom beslutet poängterar att det handlar om en förutsättningslös utredning och inget ställningstagande för surrogatmödraskap.

– Det är inte förutbestämt var man ska landa utan handlar om en rad frågor som ska utredas. Jag har själv inte tagit ställning, säger Barbro Westerholm (FP) och tar upp att det finns flera frågor att utreda, som det juridiska regelverket för barn som redan finns i landet och som fötts av surrogatmödrar.

– Ett ja till att tillåta surrogatmödrar är en helt annan fråga. Den kan bli aktuell först i ett senare skede, säger Lena Hallengren (S).

Utskottets ordförande Kenneth Johansson (C) undrar varför KD är så negativa till kunskap.

– Det är förvånande att KD inte vill öka kunskaperna, säger han.

Utskottet beslutade också som väntat att mot KD:s vilja säga ja till assisterad befruktning även för ensamstående kvinnor

Johansson tror inte att dessa konflikter inom alliansen ska påverka arbetet i regeringen.

– Detta är frågor som vi sedan länge vet att vi inte är överens om. Nu löser vi det i riksdagen, säger han.

KD:s utskottsledamot Anders Andersson säger att partiet är emot utredningen eftersom man inte vill se en lagstiftning som kan innebära exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor. KD:s nej får stöd av Vänsterpartiet.

– Frågan om barnlöshet ska inte lösas genom att kvinnors kroppar används för att bära och föda barn åt andra människor. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara, säger Eva Olofsson (V).

Även om det slås fast att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel, menar hon.

Enligt Olofsson blir det en signal som ökar acceptansen och därmed också handeln med surrogatmödrar i till exempel Indien.

– Det är möjligt att vi mer behöver reglera att det inte är tillåtet i Sverige att köpa ett barn som blivit till på det här sättet i Indien. Men det är ju inte så förslaget ser ut, säger hon.

TT den 13 mars 2012, 11.36

Socialminister Göran Hägglund tänker ta strid mot en utredning om att tillåta surrogatmödrar i Sverige. Han tänker inte själv ansvara för en sådan utredning eller lägga fram en sådan proposition, säger han till TT.

Om riksdagen fattar ett beslut om en utredning får något annat departement ta ansvaret för det, exempelvis justitiedepartementet.
Vi tänker inte medverka till att det läggs en proposition i den här frågan. Vi är bestämda motståndare och tänker ta fighten, säger han.
Att tillsätta en utredning har bara ett bestämt syfte - att öppna upp för surrogatmödraskap, anser han.

Vi anser det finns uppenbara risker för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor blir offer i en handel, säger han.
Dessutom finns det, enligt Hägglund, risk för att de tänkta föräldrarna eller surrogatmodern ändrar sig under processen vilket kan leda till svåra konflikter, där barnet råkar illa ut.

Hägglund tycker att det är intressant att just KD och V är emot.
Utifrån helt olika utgångspunkter har vi hamnat på samma slutsats, säger han.
Han tror att det bottnar i att båda tar ställning för utsatta kvinnor och han tycker att övriga partier tar lite för lätt på frågan.
Det är beklagligt, säger han.


-- -- --


Vårt gemensamma yrkande i socialutskottet samt mitt särskilda yttrande som redovisar några av motiven för mig som kristdemokrat finns nedan.

Reservation ang surrogatmoderskap, punkt 2 (2011/12:SoU26)

Av Anders Andersson (KD) och Eva Olofsson (V)


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed avslår riksdagen motionerna ………….

Ställningstagande


Vi ser inga skäl till att regeringen tillsätter en utredning om surrogatmoderskap. Vi anser tvärtom att det finns mycket goda skäl att avslå motionerna eftersom motionärernas slutmål är mycket tveksamt ur en rad etiska aspekter. Det finns tydlig risk att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. Risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar.

Surrogatmoderskap bör därför inte vara tillåtet och motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.Särskilt yttrande (Anders Andersson, KD)

Jag vill utöver vad som anförts i reservation 2 anföra följande.

Som företrädare för Kristdemokraterna ser jag risker för att barnet dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern. Vad händer om surrogatmodern eller de tänkta föräldrarna ångrar sig? Varje graviditet medför också medicinska risker. Om en skada uppkommer i en situation med en surrogatmamma riskerar det att leda till konflikter som inte ter sig lättlösta.

I proposition (2001/02:89) om ofrivillig barnlöshet - som ligger till grund för gällande bestämmelser - argumenterade den dåvarande regeringen väl kring varför surrogatmoderskap inte borde tillåtas:

”Surrogatmoderskap kan medföra svåra problem. En kvinna som före graviditeten samtyckt till att ”låna ut” sin livmoder kan senare ändra uppfattning vilket kan medföra svåra konflikter mellan inblandade parter. I dessa konflikter blir barnet oundvikligen indraget.

Regeringen anser att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och att det därför inte ska tillåtas. Det kan inte anses förenligt med människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som medel för att lösa det barnlösa parets problem. Inte heller ur barnets perspektiv är surrogatmoderskap önskvärt.”

Vi delar fortfarande den syn som regeringen i propositionen redogör för.

Utgångspunkten för vårt resonemang bygger på hänsyn till människans värdighet och integritet. Människan är i enlighet med personalismen ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Med hänsyn tagen till barnperspektivet samt på grund av de övriga risker för exploatering som surrogatmoderskap för med sig bör surrogatmoderskap inte vara tillåtet. Motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.

fredag 9 mars 2012

Barns rätt går före vuxna

Idag i Barometern/OT ger jag mina och kristdemokraternas motiv till vårt ställningstagande som kommer att redovisas på socialutskottets möte på tisdag nästa vecka. Det handlar om att när vi diskuterar assisterad befruktning då låter vi barns rätt gå före vuxnas önskningar.

I mitt debattinlägg skriver jag bl a:
"Kristdemokraterna vill att barnkonventionen görs till svensk lag. Det vill även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Hur dessa partier får ihop detta ställningstagande, med kravet på lagändring som plockar bort pappan i barnens liv fram tills barnet är myndigt, är för mig en gåta.
Ännu märkligare blir det när man betänker att samma partier länge har drivit på för fler pappamånader eller rentav kräver en tvångsdelning av föräldraledigheten, just med argumentet att barn har rätt till båda sina föräldrar.
Logiken haltar, för att uttrycka det artigt.

Jag finner det anmärkningsvärt att politiska förslag år 2012 innehåller ett bortryckande av pappans roll för barns uppväxt.
Vi behöver mer av pappans delansvar för barns uppväxt, inte mindre.
Därför är det helt orimligt att fatta ett beslut som reducerar pappans roll till noll när barnet är nyfött, ett år, fem år, tio år och 15 år. De partier och politiker som säger ja till det förslag som nu är på väg att rullas fram hävdar i praktiken att pappor är onödiga."

torsdag 1 mars 2012

Bemanning inom äldreomsorgen.

Idag torsdag har vi haft debatt i riksdagen om riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen.
Debatten kan den som vill se på riksdagens hemsida.

PRESSMEDDELANDE
2012-03-01

Individens behov ska styra bemanningen inom äldreomsorgen !


- De rapporter om brister och vanvård inom äldrevården som redovisats under det senaste året är ovärdiga ett välfärdsland. Det är helt oacceptabelt, oavsett om det är privat eller kommunalt drivna boenden, sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i socialutskottet, i riksdagsdebatten om äldrefrågor på torsdagen.

- För mig har gällt, gäller och kommer att gälla att jag vill se att vi formar stöd och hjälp utifrån den enskilde individens behov. Personligen har jag besökt olika former av äldreboenden vid ett stort antal tillfällen. Jag har vid varje sådant besök noterat att ingen av dem som bor och får sin omsorg på dessa boenden har exakt samma behov. Behoven varierar och är individuella.

- Poängen med det förslag till riksdagsbeslut som nu läggs fram är att vi alla partier i socialutskottet enligt slår fast att det är just utifrån dessa individuella behov vi vill forma riktlinjer för äldreomsorgens bemanning. Socialstyrelsen anser nu att det är möjligt att utfärda föreskrifter om omsorgen där den enskilda individens behov ska vara avgörande för bemanningen. Kommunen får då också möjlighet att använda detta som underlag i sin kvalitetsuppföljning. Tillsammans med värdegrundsarbetet och förstärkt kompetens inom äldreomsorgen kommer detta att utveckla kvaliteten och tryggheten för landets pensionärer.

tisdag 28 februari 2012

Barns rätt går alltid före.

Pressmeddelande
Stockholm den 28 februari 2012

Barns rätt går alltid före

Kristdemokraternas fortsätter att värna barns rätt till båda sina föräldrar. Därför säger partiet nej till att ge ensamstående rätt till assisterad befruktning och kommer att reservera sig när frågan kommer upp i Socialutskottet.

– Det strider mot kristdemokraternas grundvärderingar att reducera barns rättigheter. Det strider också mot dagens moderna lagstiftning där papparollen betonas, helt i överensstämmelse med barnkonventionen, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet.

– Det är anmärkningsvärt att politiska förslag år 2012 innehåller ett bortryckande av pappans roll för barns uppväxt. Vi behöver mer av pappans delansvar för barns uppväxt, inte mindre. Därför är det helt orimligt att fatta ett beslut som reducerar pappans roll under ett barns hela uppväxttid.

- Vi hyllar alla FN:s barnkonvention. Nu vill vissa vända den ryggen. Barnkonventionen markerar barns rätt att få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdnad av dem. Min uppfattning är att Allianskollegornas förslag skulle innebära att vi överger barnkonventionens grundläggande intentioner.

Nyhetsartikel i detta ämne på SvD idag.

" ... Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet, Anders Andersson,...

– Som företrädare för KD tänker jag inte reducera papporna till något överflödigt i barns liv. Vi har bedrivit en intensiv kamp för att markera barnkonventionen i svensk politik, som talar om att barn i så stor mån det är möjligt ha rätt att få veta vem både mamman och pappan är och få omvårdnad av dessa.

– Vår kritik mot det allianskamraterna nu lägger fram är just att man överger barnperspektivet och reducerar papparollen, säger han. "


Nyhetartikel i detta ämne på DN.se idag.

måndag 27 februari 2012

Hässleholm och VäxjöUnder helgen har jag haft förmånen att tala vid Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm och vid en utbildningsdag för Kristdemokraterna i Växjö.


PRESSMEDDELANDE

2012-02-24

Viktiga steg mot ökad kvalitet, trygghet och tillit i äldreomsorgen!

- Det är ett fantastiskt arbete som utförs av vårdens och omsorgens olika medarbetare. Jag är stolt, men inte nöjd. Jag vill att vårdens medarbetare ska vara stolta. Jag vill att våra äldre ska känna trygghet. Men för mig som kristdemokrat blir jag inte nöjd förrän vi lyckats ge varje enskild den vård och omsorg som hans eller hennes behov påkallar, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, när han talade om äldrepolitik på Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm på fredagseftermiddagen.

- Under årtionden har många talat om de bekymmer som våra mest vårdbehövande äldre har. Och det är uppenbart att det varit och fortfarande är så att de mest sjuka äldre ofta får en sämre vård och omsorg. Stat, kommun och landsting har försökt ge en fullgod vård, men har inte lyckats. Det är oacceptabelt!

- Därför är den satsning som nu görs mellan regeringen och socialdepartementet å ena sidan och SKL å andra sidan så betydelsefull. En särskild äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, leder arbetet och en tydlig resurstilldelning finns i form av 3,75 miljarder kronor, sade Anders Andersson.

- Detta är en unik satsning. Vi har inte sett något liknande tidigare. Och det finns stora och berättigade förväntningar. Vi tar nu ett par viktiga steg mot en vård och omsorg där de mest sjuka äldre inte längre hamnar i ett virrvarr av olika insatser utan samordning. Vi har nu lyft fram och åtgärdat en av äldreomsorgens och välfärdens svåraste och kanske mest avgörande punkter för att skapa den kvalitet, trygghet och tillit som vi vill att äldreomsorgen ska ge.

torsdag 23 februari 2012

Äldredebatt i riksdagen ..... replikväxling med Lena Hallengren


I riksdagsdebatten om äldrepolitik under onsdagen hettade det till när jag och Lena Hallengren hade en replikväxling om vilken regering som visade att man gör något för kvalitet och trygghet inom äldrevården. Jag valde att jämföra nuvarande Alliansregering med äldreminister Maria Larsson och den tidigare s-märkta där Hallengren ingick. Den som är nyfiken kan se och höra debatten på riksdagens hemsida och webb-tv arkiv.

Länk till riksdagens hemsida.
Betänkande SoU 10 Äldrefrågor

tisdag 21 februari 2012

Ny gruppledare i vår riksdagsgrupp!


Pressmeddelande

Emma Henriksson blir ny gruppledare
- Anders Andersson, Järnforsen blir 1:e vice gruppledare


Kristdemokraternas riksdagsgrupp har under tisdagskvällen beslutat att utse Emma Henriksson, Stockholms län, till ny gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen.
- Jag är glad över förtroendet att få leda arbetet i riksdagsgruppen och att tillsammans med övriga ledamöter driva och utveckla kristdemokratisk politik. Jag ser framemot att vi nu ska koncentrera oss på att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga, säger Emma Henriksson.

Till förste vice gruppledare valdes Anders Andersson, riksdagsledamot från Kalmar län. Mikael Oscarsson, riksdagsledamot från Uppsala, fortsätter som andre vice gruppledare. I gruppstyrelsen ingår även Yvonne Andersson och Mats Odell.

- Jag är ödmjuk inför det förtroende som visats mig när jag valdes till vice gruppledare, säger Anders Andersson. Jag vill utifrån mina förutsättningar försöka bidra till att ytterligare stärka kristdemokraterna som alliansens sociala röst, där trygg äldreomsorg och kvalitet inom hälso- och sjukvården blir hörnpelare i välfärden.

söndag 19 februari 2012

Barnen - att vara hemma är båda föräldrarnas rätt

I Barometern/OT hade jag en debattartikel i fredags.
Du finner den i länken.

"Att förskolepedagogerna gör ett fantastiskt jobb för barnen kan vi se med egna ögon varje dag. Utan förskolan skulle det inte finnas någon valfrihet att tala om. Därför vill vi också satsa på mindre barngrupper och bättre kvalitet.
Men vi får inte glömma att det är i familjen som barns fostran och lärande för livet börjar. Förskolepedagogerna är många gånger ett utmärkt komplement. Men förskolans personal kan aldrig ersätta föräldrarna. Därför vill jag som kristdemokraternas företrädare fortsätta kampen för rättvisa och flexibilitet."

måndag 13 februari 2012

Dagens opinionsmätning .... uppåt !!!

Nästan varje gång vi kristdemokrater noterar ett minus i en opinionsmätning så blir det rubriker. Idag är det uppåt i den mätning som Aftonbladet redovisar. Procentuellt den största uppgången av alla, ett plus på 1,9 % med våra tidigare noteringar innebär ett ryck. Kanske är det en effekt av partiledare och socialminsiter Hägglund som nu är omvald som ledare. Och därtill profileringen runt barns uppväxt och våra krav på rättvisa och valfrihet.

Mer föräldratid för barnen !

Idag har jag ett debattinlägg infört i Vimmerby Tidning där jag sätter fokus på barns önskan om mer tid tillsammans med sina föräldrar.

söndag 12 februari 2012

Årsmöte i Mönsterås


Bilden; Madeleine Rosenqvist, gruppledare i kommunfullmäktige, och jag själv samt Chatrine Pålsson Ahlgren, ordförande i lokalavdelningen.

Under lördagen deltog jag bl a i Kristdemokraternas årsmöte i Mönsterås där jag lyfte fram att barnen och barns framtid står i fokus för oss Kristdemokrater. Detta var det fjärde årsmtötet som jag medverkade i under de två veckor som nu gått av februari. Tidigare har jag varit i Nybro, Hultsfred, Emmaboda och efter Mönsterås blev det Oskarshamn.

Pressmeddelande
2012-02-11

Kristdemokraterna – tar parti för barnen!

För oss kristdemokrater är barnen och barns framtid det som ska stå i fokus, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Kristdemokraterna när han talade på partiets årsmöte i Mönsterås på lördagen.

Kristdemokraterna har lyft behovet av mer tid för varandra och större valfrihet just under de tuffa småbarnsåren. Andra har talat om jämställdhetsfientlighet och 50-talsromantik. Många av vänsterblockets politiker – och en del andra förresten - låtsas att barn inte behöver sina föräldrar så särskilt mycket. Att familjers längtan efter mer tid tillsammans är politiskt fabricerad. I den här debatten kommer vi kristdemokrater aldrig tystna. Vi kommer enträget låna vår röst till de familjer som går på knäna under stress och krav.

- Vi tror på föräldrarnas betydelse för barnen och vill visa respekt för deras val av barnomsorg. Därför är jag mycket kritisk till den nedvärderande syn på föräldrar som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) givit uttryck för när hon i en kommentar till KD´s familjepolitiska arbetsgrupp skriver ”Dessutom behöver man inte vara ett geni för att dra slutsatsen att en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog.” För mig är detta upp och ned vända världen. Jag är övertygad om att för ett barn är föräldrarna generellt sett alltid nummer ett oavsett hur många utbildade förskolepedagoger man möter. Tänk att detta ska vara så svårt att förstå och respektera.

Självklart behövs det en politik för jobb och tillväxt för att klara Sverige i framtiden. Det är många överens om. Det har också varit Allianens huvudnummer. Men vi kristdemokrater nöjer oss inte med jobb och tillväxt. Vi vill också ha en politik för trygghet och uppväxt. Det är en barnpolitik som ger oss ett mjukare och varmare samhälle. I förra veckan kom Kristdemokraternas arbetsgrupp för familjepolitik med förslag som ger familjerna fler valmöjligheter. Det gäller utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år, en barnomsorgspeng för egna barn eller barnskatteavdrag för den som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg, sa Anders Andersson, riksdagsledamot (KD) när han talade i Mönsterås på lördagen.

söndag 29 januari 2012

Göran Hägglund ..... vår partiledare !!!Pressmeddelande
2012-01-29

Valet av Hägglund markerar KD´s sociala profil!

- Valet av Göran Hägglund som partiledare visar på kristdemokraternas styrka och långsiktiga arbete. Vi byter inte partiledare som man byter skjorta, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.
- Kristdemokraterna är och ska också framöver vara Alliansens tydligaste sociala röst och i varje läge stå upp för barn och ungdomar samt äldres rätt och trygghet. För denna profil av partiet är Göran Hägglund ett ankare och en partiledare som kan attrahera nya väljargrupper.

Kristdemokraterna har haft ett par intensiva dagar i Västerås med hela 1.200 deltagare. Kommundagarna avslutades med extra riksting och lite av nattmangling under rikstingets sista timmar. Trots att vi från Kalmar län inte kom hem förrän framåt morgontimmarna på söndagen så kan jag inte annat än känna glädje och framtidstro efter våra dagar i Västerås, säger Anders Andersson, riksdagsledamot och distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län. Chatrine Pålsson Ahlgren från Mönsterås har gjort ett fantastiskt gediget grundarbete som ordförande i valberedningen. Och på samtliga presidie poster – Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega - blev rikstingets beslut enligt valberedningens förslag.

Göran Hägglund valdes till partiledare med röstsiffrorna 198 mot 88 för utmanaren Odell. Efter månader av debatt var detta ett utryck för styrka och kraftfullt förtroende.

Foto ovan
1. Göran Hägglund i talarstolen och tackar för förtroendet efter att omröstningen redovisats inför rikstinget.
2. Jag själv i talarstolen under rikstinget när jag pläderar för omval av Göran Hägglund som partiledare.

torsdag 26 januari 2012

Mittengruppen i Nordiska rådet

Hemsida för Mittengruppen i Nordiska rådet.


Mittengruppen:
värna frivilligsektorns roll i framtidens välfärd!
Publicerad: 25.01.2012

Mittengruppen anser att Norden inte bara skall nå EUs mål till 2020 om att äldre skall leva friska ytterligare två år. Även kvaliteten i omsorgen måste utvecklas starkt.

Detta skall göras så att vars och ens egna vilkor och önskemål tas till hänsyn . Ytterligare bör medborgarna också fortsättningsvis ges möjlighet att välja välfärdstjänster från offentliga, privata och ideella utförare.

- Mittengruppen vill särskilt tillvarata de ideella, medborgar- och frivilliga organisationernas arbete inom välfärdstjänsterna. De icke vinstdrivande utförarnas konkurrenssituation måste värnas, säger Anders Andersson, Mittengruppens vice ordförande och talesperson för välfärdsfrågor.

- De nordiska länderna skall lära sig av varandra, och öppna jämförelser på nordisk basis är ett bra sätt att stimulera kvalitetsutveckling för en god och värdig ålderdom. Nordisk forskning och utveckling inom omsorgsektorn måste förstärkas.

Framtidens nordiska välfärdslösningar diskuterades på Nordiska rådets möte i det norska stortinget tisdagen den 24 januari.

fredag 20 januari 2012

Maktlistan - topp 100 listan inom sjukvården


I veckan kom Dagens Medicin med 2011 års upplaga av den s k maktlistan med personer som har stort inflytande över hälso- och sjukvården.
Hela listan kan Du läsa på Dagens Medicins hemsida.

Toppar listan gör kristdemokraternas ledare och socialminister Göran Hägglund.
Från Kalmar län återfinns förutom jag själv också Lena Hallengren och Anders Henriksson. Vår kommande landshövdning Stefan Carlsson bevisar också sin ställning genom att finnas i topp på denna lista. Det fanns ju dom som sa att han var en okänd person när han utnämndes till hövding i länet. Och den kan möjligen gälla i länet, men i landet bland de som har haft kontakter inom hälso- och sjukvårdssektorn så är Stefan ett välkänt namn.

Jag är glad för att vi nu får ännu ett kvitto - via maktlistan - på att kristdemokraterna med vår socialminister Göran Hägglund och vår äldreminister Maria Larsson finns i ledningen för hälso- sjukvården samt äldrepolitiken. Och för egen del känns det också som ett erkännande att några noterat att jag gnetar på och försöker vara med och i ännu större utsträckning lyfta fram patienternas och de äldres perspektiv när vi utvecklar sjukvården.

Trygghet, valfrihet, tillgänglighet och patientsäkerhet är ledord för mig. Min målsättning är att nå en jämlik hälso- och sjukvård och i det projektet vill jag framhålla primärvårdens viktiga uppgift som första linjens hälso- och sjukvård.

-- -- --

Dagens Medicin skrev följande om mig som kommentar till min placering:
"Anders Andersson (KD) ledamot i riksdagens socialutskott, 56 år, Hultsfred. Var mäktig när han ledde alliansens sjukvårdsgrupp inför valet 2010. Sedan dess har hans inflytande dalat något. Men han har fortfarande Göran Hägglunds och Karins Johanssons öra. Stark, genomtänkt, klok och engagerad säger anhängarna. Men några ifrågasätter hans självständighet och säger att hans uppgift bara är att föra ut politiken som skapas på socialdepartementet."

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/dagens-medicins-maktlista-2012/

onsdag 11 januari 2012

Jämförelsetjänst Tandvård - ny sajt på måndag

Idag onsdag har det varit en intensiv dag med ett stort antal mediakontakter. Ytterligare ett radio inslag där jag medverkade idag var i Plånboken P1. Jag ser fram mot måndag den 16 januari när Jämförelsetjänst Tandvård kommer på www.1177.se

Sveriges Radios hemsida - Plånboken P1

Du kan gå in på hemsidan www.1177.se

Organdonation - inslag i morgonekot

Förändringar kan behöva göras. Jag välkomnar den utredning som nu kommer att inledas. Men jag vill behålla principen att var och en ska aktivt ge sitt medgivande när det gäller organdonation. Mitt synsätt bygger på en djup respkt för varje individ. Och för mig är detta en etisk fråga.

Lyssna på morgonekot idag onsdag där jag får chans att ge några synpunkter.