söndag 18 november 2012

Vägen från VT till KD ... Ola Mårtenson höll tal.


Referat/pressmeddelande

Ola Mårtensson talade på KD-stämma!

Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län höststämma på Mejeriet i Västervik. En höststämma som innehöll många programpunkter. Bland höjdpunkterna som många deltagare såg fram mot var att få lyssna till Ola Mårtensson, tidigare politisk redaktör på Västerviks Tidningen som numera är biträdande verksamhetschef på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. I sitt tal lyfte Ola Mårtensson fram de motiv som fanns för honom att ta steget från borgerlig opinionsbildning i media till att bli medarbetere i det kristdemokratiska partiet. Han poängterade att bland motiven fanns kristdemokraternas betoning av människors frihet och familjen och det civila samhällets roll samt politikens gränser. Det behövs en tydlig ideologisk vision utöver arbetslinjen. Därför har kristdemokraterna en viktig roll nu och i framtiden när samverkan formas inom Alliansen.

Förutom tal av Ola Mårtensson genomfördes också tre olika seminarier under höststämman. Riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro medverkade och talade om framtidens skola och det utvecklingsarbete som pågår inom partiet. Riksdagsledamot Andreas Carlson, Mullsjö medverkade och talade om ungdomar och jobb där han redovisade hur han i arbetsmarknadsutskottet och via internt programarbete tar fram förslag som gör att vi kan ge unga människor inträde på arbetsmarknaden. En reformering och förnyelse vad gäller arbetsförmedlingen var ett av beskeden från Andreas Carlson. Landstingsledamot Arne Sjöberg höll i ett seminarium som lyfte fram anhörigfrågorna inom vården och vikten av att vi på olika sätt ser de anhöriga och deras ovärderliga insats samt ger dem stöd.

När Anders Andersson som distriktsordförande och riksdagsledamot öppnade stämman lyfte han fram de framgångar som kristdemokraterna noterade i höstens budgetförhandlingar. Det blir sänkt skatt också för pensionärerna från årsskiftet och totalt är det 14 miljarder som pensionärerna fått i skattesänkning. Vidare poängterade han den höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen som nu kommer från 180 kr per dag till 225 kr. En välkommen höjning på 25 % som underlättar livet för de unga barnfamiljerna där hälften lever på grundnivån.

- Höststämman med det breda upplägg som vi nu hade var ett viktigt avstamp inför de två år som nu återstår till valet 2014. Vi Kristdemokrater har ambitionen att vara den tydliga sociala rösten och kommer att arbeta för fortsatt Alliansregering också efter nästa val, säger riksdagsledamot Anders Andersson i en kommentar efter stämman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar