torsdag 22 november 2012

Riksdagsbeslut utifrån ett enmetersperspektiv!


Pressmeddelande
Stockholm den 22 november

Lagändringar utifrån ett enmetersperspektiv

- Dagens riksdagsdebatt handlar om ändringar i socialtjänstlagen och ett aktivare arbete i socialnämnderna för barns rätt. Det är viktiga steg för att stärka skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är ändringar i lagen utifrån ett enmetersperspektiv. Vi vuxna måste se barnen som individer och lyssna på dem, sade Anders Andersson, kristdemokraternas socialpolitiske talesperson, i debatten om ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”.

Därutöver har regeringen beslutat om en utredning som ska se på för och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.

- De mänskliga rättigheterna tillhör alla. Men för barn behöver vi särskilt arbeta med att säkerställa att deras mänskliga rättigheter inte kränks. FN:s Barnkonvention är det främsta verktyget för detta och det är vår kristdemokratiska strävan att den ska bli svensk lag, sade Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar