måndag 27 februari 2012

Hässleholm och VäxjöUnder helgen har jag haft förmånen att tala vid Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm och vid en utbildningsdag för Kristdemokraterna i Växjö.


PRESSMEDDELANDE

2012-02-24

Viktiga steg mot ökad kvalitet, trygghet och tillit i äldreomsorgen!

- Det är ett fantastiskt arbete som utförs av vårdens och omsorgens olika medarbetare. Jag är stolt, men inte nöjd. Jag vill att vårdens medarbetare ska vara stolta. Jag vill att våra äldre ska känna trygghet. Men för mig som kristdemokrat blir jag inte nöjd förrän vi lyckats ge varje enskild den vård och omsorg som hans eller hennes behov påkallar, sade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, när han talade om äldrepolitik på Kristdemokratiska Seniorförbundets årsmöte i Hässleholm på fredagseftermiddagen.

- Under årtionden har många talat om de bekymmer som våra mest vårdbehövande äldre har. Och det är uppenbart att det varit och fortfarande är så att de mest sjuka äldre ofta får en sämre vård och omsorg. Stat, kommun och landsting har försökt ge en fullgod vård, men har inte lyckats. Det är oacceptabelt!

- Därför är den satsning som nu görs mellan regeringen och socialdepartementet å ena sidan och SKL å andra sidan så betydelsefull. En särskild äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, leder arbetet och en tydlig resurstilldelning finns i form av 3,75 miljarder kronor, sade Anders Andersson.

- Detta är en unik satsning. Vi har inte sett något liknande tidigare. Och det finns stora och berättigade förväntningar. Vi tar nu ett par viktiga steg mot en vård och omsorg där de mest sjuka äldre inte längre hamnar i ett virrvarr av olika insatser utan samordning. Vi har nu lyft fram och åtgärdat en av äldreomsorgens och välfärdens svåraste och kanske mest avgörande punkter för att skapa den kvalitet, trygghet och tillit som vi vill att äldreomsorgen ska ge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar