söndag 29 maj 2011

Regionfrågan .....


Under veckan som gått har jag bl a varit med på den femlänskonferens som Kristdemokraterna hållit i Kosta. Ett litet finger hade jag också framme på tangentbordet för att sätta igång en process som ledde fram till ett pressmeddelande från våra gemensamma regionala överläggningar.

Pressmeddelande
2011-05-26

Dags för likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Det är inte längre acceptabelt att stockholmsområdet, Västra Götaland och Region Skåne är de enda kraftfulla regionerna i vårt land. Övriga Sverige måste ges chans till likvärdig utveckling vad gäller infrastruktur och hälso- och sjukvård. Regionfrågan handlar ytterst om rättvisa, jämlikhet och likvärdiga förutsättningar för invånarna i våra delar av landet. Detta är ett folkligt krav som allt för sällan förs fram i regiondebatten.

Det säger företrädare för Kristdemokraterna i landstingsgrupperna från Kalmar län, Jönköpings län och Östergötland, som under onsdagen och torsdagen mötts i en landstingspolitisk femlänskonferens tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län vill se en ny regionbildning som geografiskt omfattar hela Småland och Öland samt Blekinge och Östergötland.

- Vi har respekt för att Kronoberg och Blekinge tillsammans söker samarbete med Skåne i en nybildad sydsvensk region. Vi beklagar att Skåne dröjt med att ge ett tydligt besked, eftersom det blockerar fortsatta samtal. Om Skånes besked i regionfullmäktige i juni är fortsatt otydligt, vill vi härmed uttrycka att vi skulle se stora fördelar med en framtida regionkommun tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi ser det som angeläget att vår del av landet ges bästa möjliga förutsättningar för regional utveckling med en framåtsyftande infrastruktur som gör det attraktivt att leva och bo här. På samma sätt är det angeläget att medborgarna i våra nuvarande landsting också i framtiden ges chans till likvärdig trygghet och närhet till den specialiserade hälso- och sjukvården.

- Frågan om regionbildning har varit på dagordningen under årtionden. Enligt vår mening har vi nu inte råd att vänta längre. Därför är vår uppfattning att vi i en dialog med övriga partier måste kunna ge ett tydligt förslag inför 2015 som innebär att den nya regionbildningen för denna del av Götaland kan överensstämma med och styra det förslag som statens utredare Mats Sjöstrand kommer att avlämna för framtida länsindelning.


Kosta den 26 maj 2011

Levi Eckeskog, Landstingsråd i Östergötland
Mia Frisk, Landstingsråd Jönköpings län
Gudrun Brunegård, Landstingsråd Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar