torsdag 28 april 2011

Riksdagsdebatt ...... med sång

I går kväll hade vi riksdagsdebatt runt ett antal ärenden från socialutskottet. Min kollega Roland Utbult valde att göra det på ett lite annorlunda sätt. Ett viktigt ämne som handlar om vanvård i vårt land och som Roland lyckades fånga i sångtexten Elsas visa. Expressen har valt att förutom en helsida idag så finns också en länk till riksdagens webb. Gå in och lyssna. Roland sjunger bra och texten skapar eftertanke.

Vid behandlingen i riksdagen av det betänkande där Roland valde att sjunga inleddes av mig. Jag refererade till ett möte med ungdomar som hade egna erfarenheter av vård i familjehem och i hem för vård eller boende. Mitt inledande anförande kan du hitta på riksdagens webb, genom att skriva mitt namn och söka på SoU10 Socialtjänstfrågor.


Anf. 152 ANDERS ANDERSSON (KD):

Herr talman! Socialutskottet överlämnar för debatt och beslut ett betänkande om socialtjänstfrågor. Betänkandet innehåller 80 motionsyrkanden från allmänna motionstiden.
Varje betänkande som lämnas till kammaren för debatt har sin profil. Ibland sticker vissa frågor ut och gör skillnad mot det som har varit tidigare. Under behandlingen av detta betänkande har socialutskottets ledamöter och ersättare fått ett minne som sitter fastare och kommer att påverka under längre tid än många andra minnen och möten. Det minnet är utskottsmötet den 17 februari. Det formades till ett seminarium där vi tillsammans med barnombudsman Fredrik Malmberg fick träffa ungdomar. Det var ungdomar som hade erfarenhet av vård i familjehem och i hem för vård eller boende. Bakgrunden till seminariet var ett regeringsuppdrag som hade givits till Barnombudsmannen. Även barnminister Maria Larsson har fått tillfälle att träffa denna grupp ungdomar.
Ungdomarnas berättelser vid utskottsmötet var gripande och påverkade. De pekade på hur verkligheten också kan se ut när solen inte skiner. Många av berättelserna gav ett fokus på att ha blivit sviken som barn och ung. Trots detta kom ungdomarna med många förslag till förbättringar. Ett uttryck som etsade sig fast hos mig, när jag efteråt tittade på mina anteckningar, vill jag gärna delge som inledning: ”Vuxna måste möta barn och ungdomar i sitt mående.” Jag har aldrig hört uttrycket tidigare, men det sitter kvar. Jag vill påminna om det: Att möta barn och ungdomar i sitt mående. Det är möjligen ett nytt ord, men det är ett ord som vi fick vid denna träff som, vill jag påstå, kommer att ha en lång efterföljd och som kommer att påverka också oss i riksdagen och i den allmänna samhällsdebatten.
Det som bland alla bekymmer ändå gör mig hoppfull är att dessa ungdomar, med olika bakgrund och olika förutsättningar, speglade en så oerhört stark framtidstro. Det bör vi ta till vara.
Herr talman! Jag vill med denna enkla inledning överlämna betänkande SoU10 till kammaren för debatt och kommande beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar