lördag 11 september 2010

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen


Lördagen började i Mönsterås där jag tillsammans med en stort gäng kristdemokrater hade kampanjarbete utanför Algots. Mitt besked denna förmiddag gällde behovet av att höja grundnivån i föräldraförsäkringen.
Bilden ovan är från förmiddagen i Mönsterås.

Pressmeddelande
Mönsterås den 11 september 2010

Höj grundnivån i föräldraförsäkringen


- Alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Därför föreslår vi att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 250 kronor per dag. Blivande föräldrar ska inte behöva oroa sig över en oskäligt låg ersättningsnivå och av den anledningen skjuta upp barnafödandet.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i dag besöker Mönsterås.

Inkomstbortfallsprincipen, som tillämpas i föräldraförsäkringen, innebär att den som inte hunnit
skaffa sig en sjukpenninggrundande inkomst före barnets födelse får en relativt låg ersättning på
grundnivå. Det är främst yngre föräldrar som studerar eller av annat skäl inte hunnit etablera sig
på arbetsmarknaden som får detta grundbelopp. Enligt en undersökning från 2009 genomförd av bland annat SFS och TCO svarar 23 procent av de tillfrågade studenterna att de skjutit upp barnafödandet på grund av studier.

- Det är också angeläget att socialbidragsberoende undviks. Vi vill inte heller att båda föräldrarna ska tvingas börja arbeta eller studera redan under barnets första levnadsår. Av dessa skäl vill vi höja grundbeloppet i föräldraförsäkringen från 180 kr per dag till 250 kronor per dag. Då skulle föräldrapenningen motsvara studiemedlen och ge dessa föräldragrupper ett mer rimligt ekonomiskt stöd.

- Kristdemokraterna vill underlätta för Sveriges familjer. Sverige behöver mer av kristdemokratisk familjepolitik. En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället. För oss står barnens och familjernas behov i centrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar