tisdag 7 september 2010

Bröstpump ...... ???


Idag tisdag har jag varit i en TV-debatt på TV4 (första delen finns på länken här)med Lena Hallengren om tågresande och infrastruktur i vår del av landet. Sedan var det aktiviteter med partivänner i Nybro och slutligen ett studiebesök hos Röda Korset och Kupan i Kalmar. Länk till TV4. (här finns andra delen av TV-inslaget)

I Nybro valde jag att ställa några raka frågor till vänsterpartiets ledande kandidat. Det partiet har en hel del att förklara efter Lars Ohlys uttalanden.


Pressmeddelande
Nybro den 7 september 2010

Anders Andersson (KD) riksdagsledamot:
- Vill Kaj Raving (v) också rekommende-ra bröstpump till ammande mammor?

- De rödgröna har presenterat sitt valmanifest utan att ge något klart besked till föräldrarna om kvoteringen av föräldraförsäkringen. Men i söndags kväll fick vi ett besked som heter duga. Lars Ohly (v) såg inga gränser för att tvinga svenska föräldrar till en tvångsdelning. Han till och med rekommen-derade bröstpumpar till kvinnorna för att vara säker på att alla familjer genomförde en tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Min fråga till länets främste kandidat för vänsterpartiet blir därför; vill Du Kaj Raving också re-kommendera bröstpump till ammande mammor?

Den frågan ställde Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot för Krist-demokraterna i Kalmar län är han på tisdagen deltog i partiets valaktiviteter på torget i Nybro.

Vänsterpartiet har sagt att man vill ha en tvångsdelning där dagarna ska delas lika mellan föräld-rarna och Miljöpartiet vill att föräldrarna ska bli tvingade att ta ut en tredjedel var. Socialdemokra-terna har varit inne på samma linje med försöker nu taktiskt dölja det. Och hittills har inget be-sked kommit från dom rödgröna gemensamt. Men i och med Lars Ohlys klockrena svar i TV-utfrågningen så vet vi vad som kan vänta om olyckan är framme.

- Föräldraförsäkringen är en ”vattendelare” i valet. Vi Kristdemokrater står tydligt fast vid vår uppfattning. Vi vill inte tvångskvotera föräldraförsäkringen. Det måste vara upp till föräldrarna själva att bestämma hur de vill dela upp dagarna i föräldraförsäkringen. Föräldrar vet bättre än politiker. Familjer ser olika ut och har olika behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Där-för gäller det att dom rödgröna hålls borta från regeringsmakten om vi ska behålla valfrihet och självbestämmande, sa Anders Andersson (KD).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar