söndag 29 augusti 2010

Dom rödgröna sviker pensionärerna

För någon timma sedan kom besked från dom rödgröna om en politik för våra äldre.
Min första iaktagelse är att tydligen tror man sig vinna på att upprepa en del av det alliansen redan gjort eller sagt sig vilja göra. T ex äldres rätt att kunna fortsätta bo tillsammans.

Det andra är att man bortser från de satsningar som behövs för de svårast sjuka äldre. De av våra äldre som har de största vårdbehoven inom äldresjukvård och äldreomsorg finns inte med när socialdemokraterna tillsammans med v och mp talar om framtidens stöd till våra pensionärer. Detta är avslöjande.

Slutligen kan man konstatera att valfrihet är ett främmande begrepp för dom rödgröna. Landets pensionärer ska i framtiden, om dom rödgröna får styra, nöja sig med att "lyfta på hatten" och tacka för det som politiker bestämt. Den valfrihet och självbestämmande som LOV (Lagen om valfrihetssystem) har givit landets pensionärer är en viktig frihetsreform som bygger på respekt för våra äldre. Inte med ett ord finns detta med när dom rödgröna stakar ut framtiden. Detta visar vart skiljelinjen går.

Vi kristdemokrater och Alliansen vill ge även pensionärer verklig valfrihet och respekt. Dom rödgröna bjuder enbart på en "socialistisk förmyndarpolitik" där den enskildes inflytande reduceras.

Jag gör analysen att vänsterpartiet tyvärr har lyckats trycka tillbaka valfriheten när dom rödgröna kompromissat ihop sig inför dagens besked. Beklagligt. Och jag tror mig veta att många vanliga socialdemokrater känner sig svikna. Valfrihet också för pensionärerna tillhör framtiden. Därför är det viktigt att Alliansen vinner valet och att Maria Larsson (KD) får chans att fortsätta som Sveriges äldreminister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar