tisdag 24 augusti 2010

tågturne för bättre kommunikationer

Idag tisdag har vi kristdemokrater genomfört en tågturné med utgångspunkter från Kalmar, Växjö och Karlskrona. Syftet var att sätta fokus på kommunikationernas avgörande betydelse för utvecklingen i sydöstra Sverige.

Bilderna ovan är dels från vårt gemensamma resmål som blev på järnvägsstationen i Emmaboda såväl ute som inne i väntsalen. Där träffar jag Eva Johnsson, riksdagsledamot från Kronobergs län samt Inga Lill Siggelsten Blum från Blekinge samt gruppledarna Monica Bengtsson, Kalmar, Daniel Wiström, Nybro och Anders Johansson, Emmaboda. Sista bilden är från tågresan där konduktören kollar mina och Monica Bengtssons biljetter.

Pressmeddelande
Stockholm den 24 augusti 2010

Kalmar – Växjö på 45 minuter

- Vi vill korta restiden till 45 minuter med tåg mellan Kalmar och Växjö. Att ta sig mellan regionstäderna i sydost med tåg måste kunna ske snabbare än idag. Det mycket viktigt för både miljön och regionens framtida utveckling att prioritera satsningar på järnväg.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), och Monica Bengtsson, gruppledare (KD) i Kalmar, som i dag tillsammans med partikamrater åker tåg mellan Kalmar och Emmaboda för att sätta fokus på kommunikationerna i sydöstra Sverige.

- Idag tar det 60 minuter att åka tåg mellan Kalmar och Växjö, och ytterligare 15 minuter för att ta sig vidare till Alvesta Vi vill att det ska få ta max 60 minuter till Alvesta och 45 minuter till Växjö. För en person som pendlar innebär det 30 minuter kortare pendlingstid varje dag. Snabbare restider med tåg gör också att allt fler väljer att ställa bilen hemma.

- Järnvägen mellan våra tre stora städer binder samman sydostregionen och har en avgörande betydelse för regionens framtida utveckling inom både näringsliv och högre utbildning. För att kunna arbets- och studiependla i regionen kommer Kristdemokraterna tillsammans med övriga allianspartier att arbeta för ett enkelt och smidigt biljettsystem och kortare restider. Vi vill att våra kommuner ska ta fram ett gemensamt åtgärdsprogram som kan presenteras för våra regionförbund och staten, säger Anders Andersson.

Fakta:
Alliansregeringen har skjutit till pengar för att järnvägstrafiken i mellan Alvesta och Kalmar/Karlskrona ska kunna växa och restiden kortas. I Kalmar och Blekinge satsar regeringen 972 miljoner kronor på Kust till Kust-banan Emmaboda-Karlskrona/Kalmar för perioden 2010-2021. Pengarna används bland annat till spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h.
I Kronoberg satsar regeringen 338 miljoner kronor på Kust till Kust-banan för perioden 2010-2021. Pengarna ska användas till modernisering av Alvesta resecentrum, mötesstation i Örsjö och Åryd samt bangårdsombyggnad i Växjö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar