onsdag 18 augusti 2010

Tydliga steg mot säkrare sjukvård

Patientsäkerhet och ett målmedvetet arbete för att minska vårdskadorna. Det är en av de stora framtidsfrågorna inom sjukvården. Därför är jag glad över att vår socialminister Göran Hägglund (KD) så tydligt pekat ut vad vi vill uppnå och att vi i riksdagen denna mandatperiod hunnit med att fatta beslut som tar tydliga steg framåt. Sjukvården ska vara köfri, valfri, jämlik och självklart också säker.
SvD Brännpunkt finns idag en debattartikel där Göran Hägglund tillsammans med en lång rad ledande företrädare för sjukvården markerar vikten av patientsäkerhetsfrågorna. Debattartikeln visar också vilken bred uppslutning regeringen och riksdagsbeslutet från den 16 juni har. Det är glädjande.

1 kommentar:

  1. På vilket sätt blir vården säkrare med att man i framtiden accepterar medvetet risktagande och vårdslöshet bland vårdpersonal? Detta är faktiskt följden av den nya laget.

    Att man inte bör jaga vårdpersonal för fel av typen "mänskliga" misstag, det är både okontroversiellt och förstås sant. Denna syn ligger helt i linje med forskningens konsensus om patientsäkerhet. Enligt moderna teorier om patientsäkerhet behövs dock en nyanserad syn på vad som är klandervärt och vad som skall accepteras och förlåtas.

    Men den lag vi nu fått innebär något helt annat. Den läkare som medvetet åsidosätter sina patienters säkerhet kommer i det nya systemet kommer att kunna göra detta helt utan konsekvenser, vilket aldrig kan gagna patienternas säkerhet.

    Man måste ha klart för sig att den nya lagen handlar om en lobbyprodukt från Läkarförbundet.

    SvaraRadera