onsdag 27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!

Motionsaktiviteter vid datorn rullar vidare. Jag har lämnat in ett antal motioner nu och det återstår några timmar innan dörren stängs. En av de motioner där jag följer upp den debatt vi haft i vårt län och de tydliga besked som jag lämnade i valrörelsen gäller bevarande av Östersjöns miljö och djurliv. Innehållet i motionen framgår av nedanstående pressmeddelande.

Pressmeddelande
27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!
– Oljeborrning i Östersjön borde förbjudas och all olja som transporteras på Östersjön måste DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg oljeutsläpp sker.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Kalmar län, som följer upp debatten från valrörelsen i en motion till Riksdagen där han lyfter fram vikten av att bevara Östersjöns miljö och djurliv.

– Flera östersjöstater utvinner eller prospekterar idag olja i Östersjön. En oljeolycka skulle få allvarliga miljökonsekvenser. Oljekatastrofen i Mexikanska Golfen i våras är ett skrämmande exempel på hur människor och miljö påverkas av ett oljeutsläpp. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar i Mexikanska Golfen kan också hända polska eller ryska oljeplattformar i Östersjön. Sverige borde därför inom EU och östersjöorganisationen HELCOM verka för att det uppnås ett förbud mot oljeutvinning i hela Östersjön.

– Varje år transporteras 250~miljoner ton olja på Östersjön och uppskattningsvis sker det 60 illegala oljeutsläpp. I år har ett förbud införts mot transport av olja i enkelskroviga fartyg. En överenskommelse om förbud mot att transportera bunkerolja, fartygets bränsle, direkt innanför ytterskrovet finns från och med 2015. Det minskar risken för oljeolyckor, men det räcker inte. För att minska de illegala oljeutsläppen så borde all olja som transporteras på Östersjön DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp sker.

– En oljekatastrof i Östersjön skulle få långtgående konsekvenser, både för miljön och för de 90 miljoner människor som lever inom Östersjöns avrinningsområde. Turistindustrin utmed Östersjöns kuster skulle drabbas hårt, inte minst Kalmar län som har långa kuster mot Östersjön skulle påverkas. Statistik från SCB visar att Kalmar län är den nästa största campingregionen i Sverige, efter Västra Götaland. Det beror på alla campingplatser utefter Östersjöns kuster. Allt detta skulle riskeras av ett oljeutsläpp, avslutar Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar