torsdag 16 december 2010

Gårdsförsäljningsutredningen ..... ett stolpskott

2010-12-16

"Utredningen skjuter över målet"
- Vi anser att utredaren skjuter över målet. Uppdraget gällde gårdsförsäljning av egentillverkade viner på svenska lantgårdar. När hon konstaterar att inte detta går att förena med EG-rätten borde hon ha satt punkt för att inte utmana försäljningsmonopolet.

Det säger Anders Andersson, Kristdemokraternas socialpolitiske talesperson och ledamot i socialutskottet, med anledning av utredningen om gårdsförsäljning av alkohol presenteras.

- Nu föreslås istället att allehanda alkoholproducenter från hela Europa ska få chans att öppna direktförsäljning av öl, vin och sprit till konsumenter. Detta är ett förslag som utmanar Systembolaget och den alkoholpolitik som det finns en bred uppslutning kring i vårt land, säger Roland Utbult, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ersättare i socialutskottet.

- Det som upprör oss är att utredaren lagt ett förslag som är ett hån mot de 385 000 glömda barn som varje dag upplever baksidan av föräldrarnas alltför höga alkoholkonsumtion. Och förslaget underlättar inte på något sätt arbetet med att minska våldet på gator och torg som oftast har sin grund i en för hög alkoholkonsumtion.

- Den landsbygdsstimulans som angavs som ett skäl för gårdsförsäljning kan utebli. Etableringarna hamnar sannolikt i närheten av befolkningscentra eftersom det i utredningen inte fordras att försäljningen sker på tillverkningsstället, säger Anders Andersson.

- Utredningen anser att det omfattande regelverk som föreslås är EU-rättsligt hållbart. Men vi ifrågasätter om förslaget skulle stå pall vid en prövning i EU-rätten.

En enig riksdag ställde sig så sent som den 1 december bakom beslutet att det svenska alkoholmonopolet ska värnas. Anders Andersson och Roland Utbult understryker att Kristdemokraterna inte vill äventyra det svenska alkoholmonopolet.

- Systembolaget har lyckats att successivt bygga upp en allt större folklig uppslutning och förtroende. Jämte prispolitiken, genom relativt höga skatter, är monopolet vårt främsta verktyg för att värna den restriktiva alkoholpolitiken och folkhälsan, säger Anders Andersson.

- Vi vill överhuvudtaget inte utsätta monopolet och en solidarisk alkoholpolitik för risken att hamna i EU-rätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar